Till indexsidan Börje Jonssons släktträd Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post

Tryckt källmaterial

Dessa filer är inte uppdaterade och är för gamla. Du bör inte använda dig av något på denna sida. Filerna finns som excel-filer för nedladdning till din dator.

Innehåll:
Manntall og Matrikkel 1665-69
Amtsregnskap 1670
Manntall 1701
Matrikkel for Landskyld 1723
Sjeleregister 1749
Extraskatten 1763-68
Prestenes døde- og vigselslister 1809-50 for Vågan og Gimsøy sogn

Manntall og Matrikkel 1665-69

Amtsregnskap

Manntall 1701

Matrikkel for Landskyld 1723

Sjeleregister 1749

Ekstraskatten för 1763-68

Lofoten og Vesterålen sorenskriveri.
Prestenes døde- og vigselslister 1809-50

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).