Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Borge og Valberg 1765

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 23. Kolumn 10 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. Texten efter namnet kan vara från både vänster og höger sida, t.ex. "Leÿl: Ole Olsen og hústrúe", blir "Ole Olsen", "Leÿl:, og hústrúe". ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 63% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Kolumn 2 Texten är "Eÿernes Nafne", och ett namn antecknas, se nedan kommentar i kolumn 3. Sedan förekommer 2 st "Odel Eyere", med bara de orden i kolumn 2 och namnen i kolumn 3.
Kolumn 7 Texten är "Odel og Self Eieres bórn over 12 aar", inget namn finns antecknat.
Kolumn 8 Texten är "De contribúerendes fúlde Tall"
 
Kolumn 1 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 8 Kolumn 9 10
Mandtal over Almúen i Borge= og Walberg= Fierdinger údi Westeraalens Provstie. efter den Kongel. Allernaadigste forordning af 23 Sept. 1762 om Extra - Skatten forfattet Borge den 15 Júnü 1765 af Jonas Sideniús.
De af Almúen som haver Tieneste karler, eller Sónner, hvilke De lónner, efter nóÿagtig forespórsel af mig og Lensmanden Baard, har eenstemig og hver i Sær declareret: Den fattige Almúe i Borge og Walberg - fierdinger giver efter gamel her i Lofoden brúgelig vedtægt sine Tienere kúnst en ringe Lón. Den hóÿeste Lón er 5 eller 6 rdr. I mangel af rede Penger nödes De ofte at lónne Tieneste karler med 3 eller 4 rdr:, og lidet Tillæg af Vadmels Klæder eller Fisk, hvilken Lón i Penge og Penges Værd De siger ikke tilsamenregnet at naar til 10 rdlers Værdie. Dette at være af Os undersögt, og efterspúrt, vidne vi underskrevne, Jonas Sideniús, Carl Eliasen, Peder Jensön.
Gaardenes Nafne og Matricúlens N° Mænd og hústrúe Tieneste folk af begge kión og húúsmænd Bórn over 12 aar og únder 16 aar Bórn over 16 aar   De fattige som eÿ kand betale Skatt
Walbergs Fierding: 1
N° 58 Stróm Leÿlending: Anna Ediasdatter Enke                   1      
    Inderste: Anders Hansen og hustroe                   2      
N° 59 Biskopsjorden Christopher Hansen Leÿl:, og hústroe             Karen Christophersdr Bórn 2      
                      Maren Christophersdr Bórn        
                      Peder Christophers Bórn        
    Peder Rasmusen Leyl:, og hústroe       Christopher Persen Són, 14 aar Rasmús Persen Són 2      
N° 60 Øver Kongsjorden Jonas Rasmúsen Leÿl:, og hústroe                   2      
  Johannes Jonsen og hustroe                   2      
    Peder Eriksen og hústr                   2 I húset hans moder Maren Johannesdr, gamel, Svag og en bettler
                             
    Hans Sivertsen og hústroe             Sivert Hansen Sónner 2      
                      Lars Hansen Sónner        
N° 61 Neder Kongsjorden # Leÿl: Lars Frideriksen Enkemand Anna Larsdr tenestepige               # Lars Frideriksen, Arm og svag, henved 90 aar, eÿ i stand at nære sig
    Inderste: Lasse Anders og hústroe                   2      
    Inderste: Johan Rasmúsen og hustroe                   2      
    Niels Pedersen Leÿlending:, og hústr. Corneliús Corneliúsen Dreng Anna Maria Nielsdatter Bórn Synnew Nielsdatter Bórn 2      
              Kirsten Hegelund Bórn Pernelle Nielsdr Bórn        
                Karen Súsanna Nielsdr Bórn              
N° 62 Kartfiorden Johan Jórgens Leÿl:, og hústroe       Jórgen Johannesen Bórn:, 15 aar Karen Johannesdr Bórn 2      
                      Rúbert Johannes: Bórn        
    Ole Mikelsen Leÿl:, og hústroe       Sýnnewe Olsdr Dattr, 15 aar Beata Olsdr Datr 2 I húset: Ingebor Persdr, gamel, arm og svag Enke
                             
63 Skaakelwigen Leÿl: Jacob Carlsen og hústroe Anna Jorgensdr tienestPige       Christen Jacobsen Bórn        
    (Jacob Karlsen är införd under kolumn 2)             Kirsten Jacobsdr Bórn 2      
    Ole Hansen Leÿl:, og hústroe       Anna Martha Olsdr Datr Frantz Olsen Són 2      
N° 64 Honne Leylending: Jórgen Thomesen og hustroe       Lisbet Jórgensdr Dattr Hans Jórgens Són 2       2
    Ole Rasmúsen Leyl:, og hústroe             Ingebor Arensdatter StedDattr 2      
    Berent Axelsen Leyl:, og hústroe             Marith Berntsdr Dóttre 2      
                      Bereth Berntsdr Dóttre        
    Leyl: # Iwer Jórgensen og hústroe Anna Andersdr tienestqvinde             1 # Iwer Jórgens: fattig, og saa halt og vanfór: At han ey kand rettelig nære sig.
          tienestkarl Johan Olsen Krogh fra Bergen              
N° 65 Wigjorden Hans Andersen Leÿl:, og hústroe       Anders Hansen Són: er 12 aar Doreth Hansdr Daattr 2 I húset: Kirsten Olsdr hans moder, en gamel qvinde
    Ole Jansen Leÿl:, og hústroe                   2      
N° 66 Kÿndalen Jacob Johansen Leÿl:, og hústroe                   2      
    Joseph Johannesen Leÿl:, og hústroe                   2 I húset Johan Eriksen, Kÿndalen. 70 aar, arm og svag
                             
    Rasmús Nielsen Leÿl:, og hústroe                   2      
    # Leÿl: Anders Hansen og hústroe                     # Anders Hansen og hans hústroe Kÿndalen, har af Armod qvitteret sin Jord nú in Júnio, og træd i tieneste hos Ole Ottesen Eggom i Borge Fierding.
                             
                             
                             
N° 67 Malnes Mons Nielsen Leÿl:, og hústroe       Peder Berntsen fosterSón       2      
    Christian Andreasen Leÿl:, og hústroe             Christen Nielsen StedSón 2      
    Carolús Nielsen Leÿl:, og hústroe             Ingebor Carolúsdr Dattr 2      
N° 68 Moland Simon Jacobsen Leÿl:, og hústroe Mallena Nielsdr tienestPige             2      
    Giert Knútsen Leÿl:, og hústroe I húset hans Svigermoder Kiersten Simonsdr Enke Christen Andersen Dreng       2      
                             
N° 69 Smúrten Frantz Frantsen Leÿl:, og hústroe Margrete Eriksdr tienestpige             2      
    Hans Swendsen Leÿl:, og hústroe                   2      
N° 70 Bakken Niels Nielsen Leÿl:, og hústroe                          
    Per Haagensen Leÿl:, og hústroe       Lisbet Olsdr Pige:, 15 aar       2 Doreth Persdr gamel og syg, lever af almisse
N° 71 Sælnes Friderik Melkersen Leÿl:, og hústroe Magnel Melkersdr Pige: Súsanna Olsdr Pige:, 13 aar       2 hans forældrer: Melker Christensen og hústroe begge gamle, svage og ganske forarmede.
                             
                             
N° 72 Bagjorden Bernt Berntsen Leÿl:, og hústroe       Anna Sophia Berntsdatter Bórn       2      
                Bernt Berntsen Bórn              
N° 73 Øver Dal Odels Eÿere: Hans Sórensen og hústroe Lisbeth Gudmundsdr Tös: Hans Asbiörnsen Dreng:       2       3
    Carl Jacobsen og hustroe I húset hans Sviger fader: Søren Hansen Erik Sørensen Dreng:       2      
N° 74 Ner Dal Hans Hansen Leyl:, og hústroe       Erik Christophersen StedSón Karen Christophersdr SteDatr 2      
N° 75 Hoúen Henrik Christiansen Leÿl:, og hústroe Hans Christensen tienestdreng             2      
    Jens Andersen Leÿl:, og hústroe Marithe Arensdr tienestqvinde             2      
N° 76 Walberg Johan Sørensen Leÿl:, og hústroe Iwer Hansen Dreng: Marithe Berntsdr Pige:, 15 aar Arent Rist StedSönner 2      
          Karen Jórgensdr Piger:       Ulrik Rist StedSönner        
          Lisbeth Nielsdr Piger:       Sted-Sönner: Ole Rist, for 8te Dager siden flóttet i Tieneste til Ramswig i Búxnes-Sogn        
          Jens en Sÿnmóring flóttet for nogle Uge til Ørsvog i Waagens Sogn údi tieneste              
                       
Borge=Fierding
N° 77 Ostad Leÿl: Niels Pedersen Enkemand hans hústroe Døde d: 16 maü sistleden       Lovise Mikelsdr Pige:, er 14 aar       1      
                             
    Niels Nielsen Leÿl:, og hústroe                   2      
    Gregers Arensen Leÿl:, og hústroe                   2 I húset Elen Gregersen, en gammel Betler
N° 78 Nÿkmarken Maren Olsdr Leyl:, Enke             Hans Nielsen Són 1      
                      Sara Nielsdr Datr        
    Leÿl: Gregers Hansen Enkemand hans hústroe Døde d: 13 maü sestleden Hans Nielsen tienere             1      
    Maren Biörnsdr tienere                    
          Marith Olsdr tienere                    
    Anders Hansen Leyl., og hústr:       Bereth Andersdr Datr er 14 aar Maren Andersdr Bórn 2      
    Selvfoster karl hans Són: Hans Andersen             Mons Andersen Bórn        
                      Anders Andersen Bórn        
    Per Hansen Leyl:, og hústroe Mallena Jensdatter I húset en qvinde             2      
          Anders Nielsen Dreng                    
N° 79 Ner Liland Rasmús Gregersen Leyl:, Enkemand Ingebor Andersdatter tienestpige       Greegers Rasmúsen Bórn 1       4
                      Johan Rasmúsen Bórn        
                      Aleth Rasmúsdr Bórn        
                      Marith Rasmúsdr Bórn        
N° 80 Øver Liland Johan Olsen Leyl:, og hústroe Anders Nielsen tienere             2      
          Anna Eliasdr tienere                    
    Christopher Nielsen Leylending, og hústr Lisbeth Nielsdr tienestpige             2      
    Hans Nielsen Leÿl:, og hústroe       Karen Hansdr Dattr, er: 14 aar       2 I húset: Heming Anders: og hans hústrúe, begge gamle Betlere faaer Almisse
N° 81 Holdal Rasmús Perß Leyl:, og hústroe       Jens Rasmús: Bórn Per Rasmúsen Bórn 2      
                Kirsten Rasmúsdr Bórn Niels Rasmúsen Bórn        
                      Hans Rasmúsen Bórn        
    # Leyl. Niels Hansen, og hústroe             Hans Nielsen Sónner 1 # Niels Hansen Holdal ligger til Sengs, Afsindig, hvilket han begynt for 11 aar siden.
                      Ole Nielsen Sónner  
                      Niels Nielsen Sónner        
N° 82 Eltoft Hertvig Christiansen Leyl:, og hústroe Anna Johannesdr Pige:             2 I húset Hans Hansen, gammel og Sengeliggende nÿder Sognets Almisse
                             
    Peder Hansen Leyl:, og hústroe                   2 I húset Giertrud Rasmúsdr, en gamel qvinde
N° 83 Klepstad Peder Monsen Leyl:, og hústroe I húset er Berethe Pedersdr Enke       Anne Pedersdr Bórn 2      
                      Mallene Persdr Bórn        
                      Hans Persen Bórn        
    Jens Nielsen Leÿl:, og hústroe                   2 hans moder: Anna Mikelsdr, gamel, fattig og meget vanfór
                             
N° 84 Sortland Povel Christophrs: Leyl:, og hústr:       Christopher Olsen Dreng Mallena Povelsdr Bórn 2 I húset er Marithe Hansdr, en fattig Enke, over 80 aar, nÿder Almiße
                      Doreth Povelsdr Bórn  
                      Bereth Martha Polsdr Bórn        
                      Friderik Povelsen Bórn        
N° 85 Tangstad Niels Hansen Leÿl:, og hústroe       Agatha Nielsdatter Dattr er 15 aar Jens Nielsen Sónner 2      
                Karen Nielsdr er 12 aar Hans Nielsen Sónner        
    Peder Christophersen Leÿl:, og hústroe                   2      
    Marithe Jonsdr Leyl., Enke Peder Nielsen tienestkarl Ole Nielsen Sön er 13 aar       1      
N° 86 Unstad Johannes Erlansen Leyl., og hústr: Bereth Nielsdr Pige:             2 I huset Aleth Hansdr, en gamel vanför Betler 5
    Ole Albertsen Leyl., og hústr       Aaron Olsen Són 14 aar       2      
                Per Olsen Són 12 aar              
    Jochum Ediesen Leyl., og hústr       Edias Jochumsen Sónner Nelle Jochúmsdr Datr 2      
                Melker Jochúmß Sónner              
                Hans Jochúms Sónner              
    Jacob Jensen Leyl., og hústr       Jens Jacobsen Son 14 aar       2      
                Anna Andersdr Pige 12 aar              
    Albert Persen Leyl., og hústr Pernelle Olsdr Pige             2      
    Ole Persen Leyl., og hústr       Marite Olsdr Datr 14 aar Beret Olsdr Bórn 2      
                      Peder Olsen Bórn        
                      NB. Hans Olsen tiener nú hr: Sorenskr Winstrúp        
                             
    Niels Jacobsen Leyl., og hústr Swend Swendsen Dreng:       Jens Nielsen Són 2      
                      Dorethe Nielsdr          
    Mathias Olsen Leyl., og hústr                   2      
    Giert Albertsen Leyl., og hústr Mogens Andersen Dreng:       Marithe Giertsdr Dóttre 2      
                      Beret Giertsdr Dóttre        
    Mons Olsen Leyl., og hústr                   2      
    Edias Jensen Leyl., og hústr             NB. hans forrige tienst Pige Doreth Hansdr er nú flóttet til Búxnes Sogn 2      
                             
N° 87 Súbstad Christopher Erlansen Døde d: 30 Sept: 1764, Leÿl. hans Enke Anneken Fredriksdr Sara Fredriksdr tienestpiger Ole Christophersen Stedsón 13 aar Niels Christophersen StedSónner 1      
    Karen Olsdr tienestpiger     Hans Christophersen StedSónner        
    Christopher Arensen Leÿl., og hústr Ribor Persdr Pige:             2      
    Inderste: Anders Jonsen, og hústroe                   2      
    Povel Ehrlansen Leyl., og hustroe             Beret Maria Olsdr Steddótre 2 I húset Bodel Pedersdr, gamel og Svag
                      Ingebor Olsdr Steddótre        
                      Martha Olsdr Steddótre        
N° 88 Bóstad Johannes Pedersen Leyl., og hustroe Mikel Olsen tiener Pernelle Johannesdr Datr 15 aar       2 I húset: en gamel Bætler Lisbet Erlansdr
    Marithe Pedersdatter Leÿl., Enke                   1      
    Jacob Mikelsen Leyl., og hustroe                          
    Inderste: Knút Andersen og hústroe       Magnel Knútsdr Dattr       4      
    Svend Thronsen Leyl., og hustroe                   2 I húset Peder Pedersen og hústroe bege omtrent 90 aar, fattige og svage 6
                             
N° 89 Rÿstad Christopher Arens Leyl., og hústr       Jens Christophersen Són 13 aar Ewen Christophrs: Són 2      
    Carl Eliasen Leÿl., og hústr Kirsten Samsonsdr tienstpige:             2 I húset: Anne Erlingsdr, en gamel svag Enke
N° 90 Hanberget Erland Niels Leÿl., og hústr Jens Pedersen tiener Christopher Erlansen Són er 12 aar       2      
          Mallene Ediasdr tiener Martha Erlansdr Datr 15 aar              
    Hans Rasmúsen Leÿl., og hústr Beret Monsdr Pige:             2      
    Forrige Inderste Jonas Jons og hústr: er flóttet til Ner Wold i Búxnes= Sogn                          
                             
N° 91 Wendalfjorden Leÿl i Wendalfjorden Otte Ottesen, og hústr       Bróndel Biórnsdr StedDr 14 aar Per Ottesen          
                Ølegaard Jonasdr Foster Pige: 12 aar Anna Mallen Biornsdatter, nú i medio Júnio træd i tieneste hos Præsten paa Borge 2 I húset: Kirstine Eriksdr en gammel Stakkel nÿder Sognets fattig Penger
                     
                             
    Sivert Knútsen Leÿl., og hústr       Anna Larsdr StedDatr 15 aar Martha Larsdr StedDatr 2      
N° 92 Lie Johannes Jensen Leÿl., og hústr Johan Didriksen tienere Maren Andersdr Pige: 14 aar       2 I húset: Kirsten Halvorsdr, en gamel vanför Enke, nyder Almiße
          Brÿndel Olsdr tienere              
    Amúnd Olsen Leyl., og hústr                   2      
N° 93 Hagwogen Jonas Pedersen Leyl., og hústroe Bereth Persdr tienstpige             2      
    Christopher Nielsen Leÿl., Enkemand Lisbeth Ediasdr tienestpige             1      
N° 94 Strøm Leil. Lensmand Baard Olsen, og hústr: Arent Pedersen tienestefolk             2 Bereth Larsdr en gamel Enke
          Hans Larsen tienestefolk                    
          Hans Andersen tienestefolk                    
          Bereth Andersdr tienestefolk                    
          Anna Dorthea Knútsdr tienestefolk                    
          Anna Rasmúsdr tienestefolk                    
N° 95 Eggom Ole Ottesen Leÿl., og hústroe tienstkarl: Anders Hansen, nú i Júnio fraflóttet sin jord i Kÿndalen i Walberg fierding Maria Mikelsdr Pige: 15 aar       2      
                             
                             
    Peder Ediasen Leÿl., og hústr: tienestqvinde Elen And. Hansens hústr af Kÿndalen       Niels Pedersen Bórn        
                Johannes Pedersen Bórn        
                      Johanna Pedersdr Bórn        
    Christopher Pedersen Døde d: 7 Dec: 1764 Leÿl. hans Enke: Sophie Mikelsdr Anneken Pedersdr tienestpige:             1       7
                             
    Mikel Christophers Leÿl., og hústr                   2 Helena   en gamel úsel qvinde
    Anders Jensen Leyl., og hústr Doreth Andersdr Pige:             2      
    # Leyl. Ole Erlansen og hústroe       Niels Olsen Són 12 aar Christopher Olsen Són 1 # Ole Erlansen Eggom, vankelmodig og urorlig i Sindet, saa svag at han eÿ kand nære Sig
    Ole Olsen Døde d: 7 Dec: 1764 Leyl. hans Enke: Elen Andersdr       Anders Olsen Bórn 13 aar       1
          Marithe Olsdr Bórn 12 aar              
    Hans Nielsen Leÿl., og hústr                          
    Helena Larsdr Inderste:, Enke       Doreth Ingebriktsdatter Datter: 13 aar       3      
    Chatrina Grónbek en kræmer Pige       Bereth Ingebriktsdr Pige: er 12 aar       1      
    Diderich Christian Schiølager en Skriverkarl                   1      
N° 96 Wagle Hans Nielsen Leyl., og hústr I húset er hans Són Jens Hansen og hústroe Christopher Johannesen dreng: 15 aar Johannes Hanß: Bórn 3      
    Jacob Pedersen Inderste       Maren Hansdr Bórn        
    Anders Andersen Leyl., og hústr             Anders Andersen Bórn 2 I húset, gamel fattig Almißelem, Marithe Gregersdr Enke
                      Sara Andersdr Bórn  
    Niels Pedersen Leÿl., og hústroe                   2      
    Michel Zachariasen Leÿl., og hústroe                   2      
N° 97 Hoúkland Hans Olsen Leÿl., og hústroe Christopher Olsen tienstdreng             2      
    Ole Christophersen Leÿl., og hústr                   2      
N° 98 Sande Leÿlending: Christopher Mikelsen og hústroe Niels Olsen tienstdreng Datr Else Margrete Christophersdr 13 aar Dóttre: Anna Sophia Christophersdr 2 # Abelona Christophersdr hielselós kand intet hielpe sine forældre
                      Abelona Christophersdr #  
    Niels Hansen Leyl., og hústroe Lisbeth Jensdr tienestepige             2      
    Christen Nielsen Riber Leyl., og hústroe Ole Pedersen Dreng:             2 den gl: arme mand Albert Crantz reiste sist af vigte hóst til Tronhiem 8
          forrige tienstkarl Jacob Persen, er nú Inderste paa Vagle, men hans hústroe Gúnild Nielsdr, er endnú i húset hos Christen Riber              
                             
                             
                             
N° 99 Rækedal Hans Olsen Leyl., og hústroe                   2 I húset: Ole Jonsen og hústroe, begge Ældgamle arme Tiggere
                             
    Jacob Olsen Leyl., og hústroe                   2      
    Peder Nielsen Leyl., og hústroe                   2      
N° 100 Walle Baltser Asbiórnsen Leyl., Enkemand Karen Gúndmunsdr Pige: Dreng, fra Bergen Ole Eriksen, 14 aar       1      
    Haldor Johansen Leyl., og hústroe Pige Elen Eriksdr 15 aar               4      
    Inderste: Christen Hansen og hústroe                          
N° 101 Yttre Smewigen Johan Olsen Leyl., og hústroe             Beret Olsdr Dattr: 2      
  Hans Olsen Leyl., og hústroe                   2      
    Hans Christophersen og hústroe                   2      
    Inderste: Christopher Michelsen, og # hustroe                   1 Christopher Mikelsens hústroe gamel, usel og meget vanfór
                             
102 Knudstad Peder Niels Leyl., og hústr Christence Nielsdatter tienestepige Anders Nielsen Dreng       2      
    Abraham Rasmús Leyl., og hústroe                   2      
    Christen Melkers Leyl., og hústroe tienestpige: Karen en omlóbende gal finne tós       Melker Christensen Són: 2      
                             
103 Alvestad Ole Pedersen Leyl., og hústroe Marithe Jacobsdr Pige:       Ole Olsen Sónner 2      
                      Niels Olsen Sónner        
    Ole Hansen Leyl., og hústroe                   2      
    Inderste Knúth Willumsen og hústroe                   4      
    Leÿlending: Niels Christensen og hústroe Marithe Nielsdr tienestpige                    
    Morten Olsen Leyl., og hústroe       Anna Mortensdr Datr 13 aar       2      
    Jon Erlans: Leyl., og hústroe Sara Andersdr Pige:       Andreas Christens: Stedsön 2      
N° 104 Lyngedal Christopher Jensen Leyl., og hústroe             Jens Christophersen Bórn 4       9
                      Lisbet Christophersdr Bórn        
    Inderste: Edias Henriks: og hústroe                          
N° 105 Risjorden Gabriel Gúldbrans Leÿl:, og qde Dreng: Magnús Mikelsen nylig didkommen fra tienesten hos Christen Melkers Knústad             2 Beret Eriksdr gl. úsel Enke nÿder Sognets fattig-Penger
                       
                             
N° 106 Øver Skierpen Povel Hansen Leyl., og hústroe Mallena Olsdr Pige             2      
N° 107 Biórnsand Abraham Hansen Leyl., og hústr:                   2      
N° 108 Merwold Leyl Jens Nielsen # og hústroe Doreth Christophersdr tienere             1 # Jens Nielsens Merwold hústroe af Alderdom og Sÿgdom bestandig Sengeliggende er Sig Selv og Sin gamle mand til stor Bÿrde
          Doreth Mikelsdr                
          Lisbeth Jonsdr                
          Edias Pedersen                
          NB. Hans Nielsen Døde sist in Martio nestafvigte?                    
                             
    Peder Jensen Leyl., og hústroe Jens Didriks: tienere             2 har i huset Maren Olsdr en blind úsel Pige
          Maren Persdr tienere                    
          forrige Pige Karen Didriksdr nú in Júnio flóttet i Jac. Andersens Kragtoft tieneste                    
                             
N° 109 Borge Jonas Sideniús Stedets Præst og hústroe Anders Hansen tieneste-Folk Pige Barn: Martha Didriksdr er 13 aar       ?      
          Per Olsen tieneste-Folk Johanna Didriksdr er antaget for en tid at úndervises og præpareres i sin vankúndighed til Confirmationen              
          Karen Persdr tieneste-Folk              
          Elen Nielsdr tieneste-Folk              
          Anna Mallena Biørnsdr tieneste-Folk                    
          Mallena Andersdr tieneste-Folk                    
N° 110 Borge Wær Leylending: Ole Matthiesen og hústr: Christopher Hansen tienere       Elsebet Olsdr datr 2      
          Christence Polsdr tienere                    
    Christopher Hansen Leyl., og hústroe             Christopher Cristophersen Bórn 2      
                      Per Christophers: Bórn        
                      Gaala Christophrsdr Bórn        
N° 111 Ramberg Claús Andersen Leyl., og hústr: Jörgen Jórgensen tienere Stedbörn: Jon Jacobsen 15 aar       3      
          Anna Lisbeth Jonsdr tienere Per Jacobsen 12 aar              
          Beret Jacobsdr tienere                    
    Inderste hans Svigermoder Margrete Christophersdr en ganel Enke                          
                             
    Leyl: Thomas Andersen og hustroe boende paa Ródnings Pladsen Torwdalen kaldet                   2 I húset Amúnd Arensen, en blind Sengeliggende Betler, hans ligesaa arme gamle hustroe Zidsel Gabrielsdr døde in Majo sistledne
                       
                             
                             
N° 112 Nedre Skierpen Leÿl: Johannes Johannes: den ældre, og hústroe       Christopher Normann Són: Anders Johansen Bórn 2       10
              Anna Chatrina Johannesdr Bórn        
    Leyl. Johannes Johannesen den yngre og hustroe hans forrige tienest Pige Maren Hansdr nÿlig reist hiem til sin fader Hans Nielsen Vagle             2      
                       
                             
    Christopher Persen Leyl., og hústroe                   2      
N° 113 Kragtoft med Hofden Jacob Andersen Leyl., og hústroe Anna Lisbeth Persdr tienestpiger       Jacob Jacobsen Sónner 2      
        Beret Persdr tienestpiger       Anders Jacobsen Sónner        
          Karen Didriksdr tienestpiger       Ole Jacobsen Sónner        
                      NB. Per Jacobsen Døde sist in Martio nestafvigte?        
                             
N° 114 Yttre Borgfiorden Christopher Hans Leyl., og hústr       Sted=Són: Hartvig Christiansen 15 aar       2 I húset er Hans Christophersen, som er blind, og hans hústrúe: Johanna Johannisdr, som er gal, begge nÿder Sognets- fattig= Penger
                           
                             
                             
    Berthel Jacobsen Leyl., og hústr:                   3 # Jacob Nielsen Riber, en hielselós saar, og ÿderlig forarmet mand
    Inderste # Jacob Nielsen Riber og hústroe                    
115 Indre Borgfiorden Leyl. Klokkeren Friderik Lange og hustroe Nelle Andersdr tienestpige             2      
        Sirid Christophrsdr tienestpige                    
    Mikel Larsen Leyl., og hustroe Ole Pedersen tienestfolk Anna Larsdr StedDr 14 aar       2      
          Karen Hansdr tienestfolk                    
116 Nessje Johannes Hansen Leyl., og hústroe       Jon Ediasen Stedsón 14 aar Johannes Ediasen Stedsón 2      
    Povel Andersen Leyl., og hústroe                   2      
    Mikel Olsen Leyl., og hustr                   2      
117 Gielwold Niels Hansen Leyl., og hústroe Mallena Hansdr tienstpige Walborg   Datr 13 aar       2 I huset: Sara Persdr, en ældgamel, arm og vanfór qvinde
          Ole Nielsen Dreng Alet Nielsdr 12 aar        
    Johan Andersen Leyl., og hústroe             Marithe Hansdr StedDatr 2      
    Jacob Jonsen Leyl., og hústroe Sara Hansdr tienstpige             2      
118 Qvalnes Niels Nielsen Leyl:, og hústroe       Herman Nielsen Són: 13 aar       2 I húset Elen Rasmúsdr gamel arm nÿder de fattiges Penger
                             
    Hans Pedersen Leyl., og hústroe                   3 I húset Chatrine Rasmúsdr en gl. fattig Enke
    Inderste Per Christophersen # og hústroe                     # Per Christophersens hústroe Giertrúd Jensdr er, gammel, arm og vanfór
                             
    Matthias Christens Leÿl:, og hústroe                   2      
N° 118 Qvalnes Per Olsen Leyl:, og hustroe Gúren Olsdr tienstpige       Esajas Persen Són 2       11
          Johanna Pedersdr tienstpige                    
N° 119 Limstranden Niels Nielsen Leÿl., og hústroe Den gamle qvinde Ingebor Andrsdr, nú hos sin Sön And. Nielsen Hóÿnes             3      
    Inderste Per Hansen Enkemand                    
    David Olsen Leyl., og hústroe                   2      
    Leyl. Peder Hansen den ÿngre og hústroe       Niels Nielsen Stedsón       2      
    Johan Andersen Leyl., og hústroe                   2      
    Inderste Ole Torstensen og hústroe                   2      
    Esajas Olsen Leyl., og hústroe                   2      
120 Inder - Smewigen Jens Lorensen Leÿl., og hústroe                   2      
  Jacob Andersen Leyl., og hústroe Anders Mikelsen tienere Karen Mikelsdr Pige: 14 aar       2 I húset hans fader: Anders Olsen gl: arm og Sengeliggende; hans elendige syge hústroe Døde i Janúar: sistleden
          Ole Pedersen tienere              
                             
121 Steiro Mikel Christophersen Leyl:, og hústroe       Karen Mikelsdr Datr: 12 aar Són Elisæús Mikelsen, siges at være syg af kræft 4      
    húsmand: hans Fader Christopher Olsen og hústroe                    
                             
    Hans Jacobsen Leyl:, og hústroe Mille Madsdr tienstpige             2      
    Corneliús Cristensen Leÿl., og hústr:                   2      
    Christen Jacobsen Ll:, og hustr.                   2      
N° 122 Elstad Johan Nielsen Leyl:, og hustroe Niels Eriksen tienere             2      
          Bereth Andersdr tienere                    
    Ole Johannesen Leyl:, og hústroe                   2      
    Leyl: Hans Olsen og # hústroe       Melker Hans: StedSón 15 aar Karen Hansdr StedDatr 1 # Hans Olsens hústroe Elstyad syg saar og úsúnd
                             
N° 123 Løwdalen Hans Nielsen Leyl:, og hústroe             Karen Hansdr Bórn 2      
                      Aleth Hansdr Bórn        
                      Niels Hansen Bórn        
    Jon Olsen Leyl:, og hústroe       fosterbarn Anna Mikelsdr 12 aar       2 I húset: Bereth Christophersdr, gammel arm Enke
                             
N° 124 Sletengen Niels Christophersen Leyl., og hústr       Niels Nielsen Són: 13 aar       2 I huset Giórren Christensdr, en úsel Enke, nÿder almiße 12
                             
    Hans Olsen Leyl:, og hústroe                   2 I húset Maren Hansdr, gamel, svag arm Enke
                             
    Christopher Hansen Leyl., og hústr I húset hans moder Ingebor Christensdatter, Enke             2      
                             
N° 125 Hoÿnes Ole Gúdmundsen Leyl:, og hústroe Jon Danielsen tienestdreng             2 I húset Elen Christophersdr Enke, har ligget Contract nú i 11 aar
          Marith Nielsdr Pige:              
    Hans Simonsen Leyl:, og hústroe       Stedsón: Jens Christophersen er 13 aar       2      
    Hans Nielsen Leyl., og hústroe                   4 I huset er: Christopher Nielsen, en Betlere
    Inderste: Jon Christophersen, og hústroe                          
    Anders Nielsen Leyl., og hústroe Anna Jonsdr tienestqvinde             2 I húset Kiersten Eriksdr, gl. Enke en Betler
          I húset er hans moder: Ingebor Andersdr, gamel svag Enke                    
                             
126 Garnes Johan Sórensen Leyl:, og hústroe             Johannes Johannisen Sted=Són 2      
    Ole Olsen Leyl:, og hústroe                          
    Leylending: Jens Christensen og hústroe Anna Persdr tienestpige             2 I húset er: Karen Olsdr, gamel Enke nyder Sognets fattig= Penger
          Christen Christensen Dreng:              
127 Böe Peder Andersen Leyl:, og hústroe Anna Christophersdr tienestpige Anders Persen Són: 14 aar Margrete Pedersdatter Dattr 2      
    Peder Nielsen Leÿl:, og hústroe       Christopher Pedersen Són: 14 aar Lisbeth Johannesdatter Sted Dattr 2      
N° 128 Evjen Mons Andersen Leyl:, og hústroe       Niels Monsen Son 13 aar Povel Monsen Bórn 2       13
                      Peder Monsen Bórn        
                      Ingebor Nielsdr Steddattr        
                      Datteren Beret Monsdr er nú fórst in Junio /an?k/omm i tieneste til /Ha/ns Rasmusen Hanberget        
                             
                             
    Christopher Olsen Leÿl:, og hústroe       Ingebor Christophrsdr Bórn: 14 aar Bórn over 16 aar   2      
                Jacob Christophersen er 12 aar Ole Christophersen          
                      Walborg Christophersdr          
                      Sara Christophrsdr          
129 Grúnstad Odels Eyere Ole Olsen og hústroe Bereth Nielsdr tienestepige       Mikel Olsen Sön 2      
          Giertrúd en Bergens Pige                    
Dette mandtal over Borge og Walberg - fierdinger, efter beste kúndskab forfattet; tilstaar Jonas Sideniús
Som Udgransknings mænd únderskriver vi, og vedgaar det samme:
Borge den 15 Junu 1765
Niels Pedersen Ostad Carl Eliasen Rÿstad  

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).