Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Øksnes og Langenes 1764

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 13. Kolumn 12 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. Inget datum eller årtal finns på manntallet men det bör var efter juni 1764. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 56 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Kolumn 2 Texten är "Hvad enten er Proprietair Beneficeret eller Sel-Eier Gods"
Kolumn 10 Texten är "Tilsamen".
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 Kolumn 7 Kolumn 8 Kolumn 9 10 Kolumn 11 12
Mandtall over Øxnæs og Langenæs Menigheder til Dend allernadigst anbefallede Extra Skatt efter Forordningen d 23d Sept. 1762.
Gaard Nafn og Matricul Numer   Mænd og hústrúer deris Antal og Nafne Bórn over 12 aar Deris Nafne Tieniste Karle og deris Navne Drænge over 12 aar og Deris Navne Piiger over 12 aar og Deris Navne Andre hos Sig havende Folk Deris Navne Húúsmænd og Inderster med Deris Børn og Navne   Particulair Erindringer
Vottestad 146   Hans Erichs:       Ole Hansen     Anna Jensd:             4   1
      Mallena Tostensd:                                  
ibid:     Peder Dirichs:       Tobias Dirichs Mons Jochums:       Dirich Peters       7  
      Marrite Christophersd:                     Maren Jensd.          
                              Peter Dirichs          
Krognæs 147   Jochúm Petters:       Fredrich Petters:           Synev Svendsd Enke     4 Manden bleven paa Sóen d 2 octob
      Ane Attalid:                                 Ane Attiled - fattige
                                          Synneve Svensd fattige
      Jacob Anders:   Mallena Jacobsd                         8  
      Ingebor Monsd:   Petternilla Jacobsd                            
Hoÿdal 148   Christopher Svends:   Berite Christopherd:     Peter Peters:                 4  
      Dorthe Nielsd:                                  
      Lars Sachariæs: Enkmd. Sacharias Lars:                         4  
            Anders Lars:                            
            Dorthe Larsd:                            
      Niels Christophers:           Ole Peders:                 3  
      Ane Madsd:                                  
Nord Mÿhre 150 Madme Sl: hr Celü Mads Olss:   Niels Mads:                         5  
    Marite Henrichsd:   Maren Madsd:                            
            Peternille Madsd:                            
      Hans Mads:                               2  
      Trina Michelsd:                                  
Someróe 149   Jacob Amúnds:   Peternilla Jacobsd:                         3  
      Ane Olsd:                                  
      Jacob Johans:                           Eddias Peders: 4  
      Helvig Jensd:                           Attile Monsd:    
Thunstad 151   Jens Peters:               Karen Petersd:             3 hústrúen dóed ultim Februarÿ
      Engel Attalid:                                
      Henrich Bertels:                     Dorthe Stephensd:       3 Dorthe Stephansd. fattig
      Berite Olsd:                                  
Gieltesand 152   Hans Olsen   Peter Hans:                         5  
      Maren Olsd:   Peder Hans:                            
            Sophia Hansd:                            
      Maren Olsd: Enke Cathrina Nielsd: Erich Christophers: Anders Hÿscher                 5  
            Kirsten Nielsd:                            
      Niels Nielsen               Maren Jochumsd:             3  
      Marrite Dirichsd:                                  
      Mallen Christophersd: Enke         Jacob Christophers                 2  
Hoÿdal 153   brúger til Græsleie                                   2
Sórsand 154   Christopher Jons: Enkmd. Martha Christopherd:                         4  
            Elen Christophersd:                            
            Cornelsche Christopherd:                            
      Jon Christophers:                               2  
      Wivike Holgersd:                                  
      Morten Peters:               Beritte Simonsd:             3  
      Attile Cornelid:                                  
      Ole Jens: Gaúp                               3  
      Elen Petersd:   Karen Christensd:                            
Woÿen 155   Svend Lars:                               2 bægge fattige
      Engel Petersd:                                  
      Niels Peters:                               2  
      Magrete Svensd:                                  
Langóen 156   Sacharias Anders:   Joseph Anders: Jens Jacobs:                     5  
      Debora Andersd:   Ane Sachariæd:                            
      Anders Sacharas:                               2  
      Maren Hansd:                                  
Stenland 157   Jacob Madsen   Ole Jacobs:                     Töger Hans: 5  
      Ingebor Olsd:                           Karen Jacobsd:    
      Anders Jacobs: úgift                             1  
      Peder Niels. fin Niels Peders:                         6  
      Elen Olsd:   Ole Peders:                            
            Sieur Peders:                            
            Berite Pedersd:                            
      Palme Olss:                               2  
      Kirsten Torsd:                                  
Gulvig 158   Peder Hans:   Ingebor Pedersd: Mons Olsen     Synev Arentsd:   Hans Jens fader     6 Hans Jenss. fattig
      Dorthe Pedersd:                                  
      Jon Peders: fin             Kirsti Pauúlsd:   Elen Pedersd Enk     4  
      Kirsti Olsd:                                  
      Tobias Paulss:               Ane Pedersd:   Dorthe Nielsd:       5  
      Susana Nielsd:                     Marit Nielsd:          
Móchland 159   Christen Peders:   Else Kirstina           Beritte Hansd:             4  
      Ane Maria Hveding                                
Sund 160   Christopher Erichs:   Anders Christophers:         Ane Monsd:             4  
      Maren Hansd:                                  
Sunderoe 161   Hans Mathessón                     Karen Danielsd:       3 Karen Danield f 3
      Inger Olsd:                                  
Dÿhróe 162   Jens Anders:   Anders Jens: Anders Hans:     Helena Pedersd:             6  
      Ane Marth: Pedersd:               Berite Petersd:                
      Ole Anders:                               2 bægge fattige
      Sara Monsd:                                  
      Berite Cornelid: Enk: Niels Ols:               Ane Bertelsd:       3  
      Tobias Olsen                               2  
      Helena Jacobsd:                                  
Andslette 163   ligger óde                                    
Barkestad 164   Jacob Lars:   Niels Jacobs: Erich Monsón                     5  
      Dorthe Sophia Larsd:   Maren Jacobsd:                            
      Greggus Hansón                     Gunnille Nielsd:       3 Gunille N. fattig
      Mallena Olsd.                                  
Bóróe 165   ligger óde                                    
Gudmundsvig 166   ligger óde                                    
Østring 167   Sander Peders:       Anders Peders:     Beritte Tostensd:             4 Beritte Tost: fra Júnÿ m.
      Elen Pedersd:                                  
Bergeng og Kippervig 168   ligger óde                                    
                                         
Krogberg 169   ligger óde                                    
Brumvog 170   ligger óde                                    
Weirhals 171   Edschille Niels:   Henrich Edschils:                         3  
      Inger Henrichsd:                                  
      Niels Peders:               Randi Pedersd:             3  
      Aaselle Larsd:                                  
      Paul Henrichs:                               2 fattige
      Marrite Larsd:                                  
Gaasóe med Norsand 172 S: Fúúrman Jens Torlúfsen   Torluf Jens:                         3  
    Magrete Nielsd:                                  
      Niels Torlúfsen                               2  
      Karen Pedersd:                                  
      Lars Christophers:                               2  
      Giertrud Torlúfsd.                                  
Opmyhre 173   Morten Hans:               Ane Hansd:             3 Ane Hansd derfra ultim Novemb. 4
      Marrite Christophersd:                                
      Lars Jons:                     Alette Pedersd:       3 Ahlet Pederd fra 1 octob 1763
      Ane Catrina Kielsd:                                
Mÿhre 174 Madm: Sl: hr Celü Henrich Mads:                               2  
    Gunille Christophersd:                                  
      Ole Madsen               Karen Christensd:             3  
      Ester Christophersd:                                  
Under Staf 175   Ole Paúlss:   Dorthe Olsd:                         4  
      Marrite Nielsd:   Maren Olsd:                            
      Peder Pauls:                               2  
      Ane Jacobsd:                                  
Lønschov 176   Jens Dirichs:                               2  
      Ingebor Pedersd:                                  
      Peder Hansón           Peder Olssón       Karen Pedersd:   Johannes Christophers: 5 Karen Pedersd. Almisse Lem Joh. Christ: fattig
      Johanna Hansd:                                
Bulvog 177   Júliús Hans:   Peter Juliús:                         4  
      Marrite Olsd:   Berite Júlid:                            
Sminæs 178   Magrete Monsd: Enk Ole Ellingsen                         3  
            Mons Ellings.                            
      Jacob Olss. Hveding           Offer Ellings:       Lars Peders: Klocker Ole Nielsón 6  
      Giertrud Ellingsd:                           Christiana Wind    
Hornet 179 Sr Rafns ligger óde                                    
Rothen 180 Ejúsd. Mons Hans:   Ole Monssón                         4  
      Elen Olsd:   Sara Monsd:                            
Øxnæs med Romsæt 181 Sr Rafns Sr Brúún       Lars Peders: Thore Ellingsón Dorthe Grónbech fra 1 Martÿ Rasmús Anders:   Amúnd Grimsen fin 26 Ane Jonsd: fattige
    Inger Evina Lúnd       Hans Peders:     Berit Tostensd: til ultim. Junj Ane Jonsd:   Gúnnille Andersd fin   Mallene Pedersd: fattige
                Gedeon Michels:     Ahlet Pedersd: til ult: Sept: Mallena Pedersd: Enke Ole Anders fin    
                Mons Erichs:     Ane Kirstina Olsd:         Berite Olsd fin    
                Niels Ivers: Stúb     Ane Jonsd:         Anders Olss:    
                        Mallena Christophersd:         Elen Olsd.    
                        Idde Andersd:         Jon Peders fin    
                                    Berite Olsd fin    
Dalen 182   ligger óde                                    
Frivog 183   ligger óde                                    
Fieldgrimstad 184   Niels Sachariæs:               Magrete Pedersd:   Ingebor Hansd: Enke     4  
      Synnev Pedersd:                                  
      Mons Christophers:               Inger Gabrielsd:             3  
      Karen Madsd:                                  
Tilsæt 185 Madm. Sl. hr Celü Michel Christophers.                     Niels Ols. Enckmd fattig     3   5
    Sara Madsd.                                
      Hans Christophers.   Jochúm Hansen                         5  
      Ester Jochumsd.   Ane Hansd                            
            Trine Hansd                            
      Anders Christophers.   Maren Andersd.                         4  
      Karen Nielsd.   Trine Andersd.                            
Goevig 186   Thomas Michels.   Niels Tomæs.         Maren Christophersd.             4  
      Sophia Nielsd                                  
Torsæt 187 S: Rafns Lars Sachariæs.   Jonas Jacobss.                         5  
      Elen Olsd.   Barbroe Jacobsd                            
            Sophia Jacobsd.                            
Sandsæt 188 Ejusd. Anders Mortens.               Jóde Andersd. 2 maaned           3  
      Sophia Mortensd                                  
Dungen 189 S: Fúúrmans Lars Christens.   Paúl Jons.                         3 fattige
      Marrite Paúlsd.                                  
Seierland 190   Ole Hans   Ole Lars         Sophia Michelsd   Karen Hansd.       6 Christen Michels Spedalske
      Barbroe Josephsd.                     Christen Michels.         Karen Hansd fattig
Grofsæt 191 S Fúúrmans Erich Mons:   Ingebor Erichsd.                         3  
      Lisbet Clausd.                                  
Schaaleból 192 Ejusd. ligger óde                                    
Nord Rÿgge 193   Anders Henrichs:               Inger Christensd.             2 Anders Henrichs Inger Christensd. fattige
Sór Rygge 194   Ole Henrichss.                     Ole Niels       6 (Osäkert om alla 6 pers. i kolumn 8 tillhör gård 194. Ole, Susana og Mads kan även till höra gård 193)
      Ane Nielsd.                     Susana Madsd        
                              Mads Ole        
                              Anders Pedersen fattige     2
                              Mallena Nielsd fattige        
                              Wenche Claúsd          
Ramsvig 195 S: Fúúrm. Hans Jorgens.                               2 fattige
      Giedsche Tostensd:                                  
Jerpbaken 196   ligger óde                                    
Wennie 197 Ejusd. Cnud Pettersen   Peternilla Cnúdsd                         4 fattige
      Maren Michelsd   Michel Cnuds.                            
Næróen 198 Ejusd. Rasmus Henrichs.                               2 fattige
      Peternilla Andersd.                                  
      Jens Hansen                               2  
      Else Christophersd                                  
Findvog 199   Niels Josephsen   Joseph Nielsón                         5  
      Synnev Olsd.   Martha Nielsd                            
            Johanis Nielsen                            
Schipnæs 200   Hans Mathies:   Christopher Hans.                         3  
      Elen Olsd.                                  
Bredstrand 201   Tarald And. Giæver       Cnud Jons: Jon Andersen Hanna Berents   Gún Henrichsd Enke     16  
      Maren Fris Giæver       Steen Steensen     Ane Johannisd.                
                Jon Tostensen     Martha Hansd.                
                Hans Pedersen     Ingebor Petersd.                
                Ole Nielss.     Karen Nielsd.                
                Ole Nielsen     Ane Nielsd.                
Sórsand 202   ligger óde                                     6
Schielfiord 203 Fúúrmans Hans Hans.   Jon Hansen         Inger Amunsd             6  
      Berite Paulsd   Peder Hansen                            
            Peder Hansen                            
      Paul Einers.                                  
      Marrite Rasmusd.           Jon fra Febr m.                 3 fattige
Giørsand 204   Niels Pederss                               2  
      Maren Larsd.                                  
      Elen Jonsd Enke Henrich Lars.                         2  
Lundhoug 205   ligger óde                                    
Præstfiord 206   ligger óde                                    
Somerland 207   ligger óde                                    
Fagervold 208   ligger óde                                    
Bachen 209   ligger óde                                    
Dubeide 210   ligger óde                                    
Tinden 211 S. Fúúrm: Christen Michels           Christoph. Mons. Cathrina Hansd             4  
      Gunille Nielsd                                  
  Saaledes rigtig forfattet vedgaaer M: Brúún
Langenæs Menighed 7
Lien 135   Michel Christophers   Thomas Michels                         5  
      Ane Andersd:   Ingebrict Michels                            
            Ane Michelsd.                            
                                    Niels Jons 3  
                                    Ane Larsd    
                                    Else Paulsd    
      Stephen Christophers               Helena Christensd             3  
      Ane Jacobsd.                                  
Alsvog med Rødsand 136   Peder Bÿe       Henrich Henrichs Fredrich   Johana Monsd             8 Johana Monsd. til últim: Aprl
    Idde Lochert       Hans Peders.     Beritte Nielsd.               Berite Nielsd. lige.
                        Gertrud Ottesdatt.               Giertrud Ottesd fra Septemb 1763 til ult. Apr:
      Niels Christens Maas   Karen Bróndlúnd Lúcas Jacobs     Berite Michelsd             7  
      Inger Býe   Cnud Peter Bróndlúnd         Ane Hansd: fra 1st Decemb:              
Strengelvog 137   Tosten Olssón       Johan Sachariæs Lars Ivers. Beritte Jacobsd             6  
      Maren Schiot               Inger Paulsd                
      Peder Nielss.   Peder Hanss.         Mette Catrina Christophsd         Lucas Hansen 8  
      Gunnille Lucasd.   Jacob Peter Hans.                   Adelus Paulsd    
            Hans Peders.                            
Kloe 138   Jeronÿmus Larson               Beritte Pedersd:             3  
      Synneve Johanesd.                                  
      Niels Hansón   Karen Nielsd                         4  
      Marritte Michelsd   Beritte Nielsd.                            
Nýksund 139   Niels Fredrichs:                               2  
      Susana Christensd                                  
      Tron Hanss                               2 Tron Hansen qv fattig
      Synneve Henrichsd                                  
Engóe med Stóe Húúsjord 140   Johanes Ingebricts. Enkemand Hans Johans.               Maren Christopherd Enke     4  
          Ingebrict Johans                            
    Ingebrict Gregguss       Peder Olssón Ingebrict Niels.                 4  
      Magrete Nielsd:                                  
      Christen Michels.   Benjamin Christens         Ane Jacobsd             4 Ingebrict Greggússen qv Peder Ols
      Karen Olsd.                                
      Michel Larsón                               2  
      Maren Jacobsd                                  
Holm 141 S: Fuurmans Christen Erlands   Helene Christensd.                         4 Helena Christensd vid: Lien 135
      Kirsten Jensd   Elen Christensd                          
            Dorthe Christensd.                            
      Reinholt Peders:                               2  
      Anna Jacobsd                                  
Melóe 142 S: Fúúrman Hans Jacobs           Benoni Israels.                 2   8
      Giertrud Pedersd                                  
      Christen Peders.                               2  
      Martha Berendtsd                                  
Indstoe 143 Ejusd. ligger óde                                    
Sorvog med Meelen 144 S: Rafns Jon Erichs   Jon Jons:                         7  
    Marrite Jonsd   Marrite Jonsd                            
            Inger Jonsd.                            
            Karen Jonsd                            
            Povel Jonss.                            
      Povel Jons:   Ole Paulss.                         4 fattige
      Gunnille Erichsd   Ele Povelsd.                            
Gisselóe 145   Jon Nielss.   Peder Jonss.               Karen Christopherd       5  
      Maren Pedersd   Niels Jons                            
      Esau Axelsen                     Berit Nielsd.       3 Berite Nielsd: fra 1ste April
      Marrite Pedersd                                  
      Hans Olss   Christen Hans.               Sÿnev Olsd:       4 Sÿnev Olsd. dód 1 Januaris
      Dorthe Christophersd                                  
Wærret 146   Aren Hans.   Niels Arenssen                         4  
      Maren Nielsd.   Hans Arens.                            
      Eddias Simonsón           Jens   Synneve               4  
      Lisbet Maria Michelsd                                  
      Hans Olss   Jacob Hans     Peder Mads:                 4  
      Randi Pedersd                                  
      Peter Jacobs                     Gúnnille Hansd       3 Gunille Jacobsd fattige
      Maren Olsd                                  
      Christopher Trúels                               2 Christopher Truels fattige
      Dorthe Ingebrictsd                                  
      Jorgen Cnúdsón               Maren Mikelsd             3  
      Berite Giepmundsd                                  
      Ingebrict Ivers               Karen Hansd             3  
      Giedsche Brondlund                                  
      Jens Christophers   Lisbet Jensd                     Sigvard Rasmus 4 Jens Christophers qv fattige
      Ingebor Nielsd                                 Sidvard Rasmúss
      Jacob Olss                               2 Jacob Ols og qv fattige
      Magrete Larsd                                  
      Hartvig Michels   Michel Hartvigs               Randie Arensd       4  
      Aneken Andersd.                                  
      Johans Jons: Enkmd                             1 dod in 1mo Febr
  Dette rigtig at være vedgaar M: Bruun

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).