Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Værøy 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 18, pagina enl. nedan. "ß" skrivs här som "ss", svenskt "ö" användes 1701 utom vid stor bokstav. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 97% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Loúfodens fogderie. Röst og Væröens Prestegield. Væröe Sogen. Manntall d=10 febrúarj. Anno 1702.
Opsiderne eller Leilendingers Stand og vilchor Gaardenes eller Platsernes Naúfne Opsidernes eller Leilendigs Naúfne Aldre Deres Sönners naúfn og Aldre hvor de findes Tieneste Karle eller drenge Aldre   Pagina
Leilending Mostad Hans Christenssen 53 Tosten Hanssen 21 hiemme Jens Jörgenssen 10 fostersön 125
          Christen Hanssen 4          
          Hans Hanss. 2          
Leilending   Samuel Christensen 43                
Leilending   Gabriel Olssen 70 Elias Gabrielssen 21 er hiemme        
Leilending   Olle Gabrielssen 38 Anders Olssen 2   Anders Olssen 14 föd i Bergen
Leilending   Christen Christenssen 34                
Af Præstlig residentz 6 voger Sogneprest Nordland Sc. Anders Pedersen Nidros 48 Erich Andersen 9   Knud Hanssen 22 föd i Helgelands fogderie
          Peder Anderssen 4   Jens Hanssen 22 föd i Trúnhiem
          Jacob Anderssen 2   Peder Anderssen 18 föd i Helgeland fogderie
    Sal: Sc. Tostens Enche Berette     Morten Greerssen 13 hendes dattersön         126
Leilending   Olle Pederss. 67 Peder Olssen 23 hiemme        
          Hans Olssen 21 hiemme        
Leilending   Christopher Erlandssen 74                
Leilending   Peder Andersen 45                
Er Klocher, Men Jorden ligger Øde   Knud Siverssen 47         Jans Monssen 14  
Leilending   Elling Pederssen 52                
Leilending Bræuigen Anders Hendrichsen 49 Anders Anderss. 12          
          Peder Anderssen 8          
Leilending med Eie self 2 pd Sörland Daniel Luchassen 51 Luchas Danielssen 7   Peder Olss. 25  
          Morten Danielssen 5   Christen Olssen 20  
                  Daniel Monss. 11  
Opsiderens Odel   Tönnes Luchasen 42         Joen Pederss. 24 föd i Bergen
Opsiderens Odel   Hans Luchasen 29                
Leilending   Samuel Povelssen 28 Povel Samuelss. 3          
Leilending   Morten Povelssen 34                
Leilending Sörland Christen Erichssen 47 Jens Christenssen 8           127
          Erich Christensen 3          
Leilending   Johannes Pedersen 22                
Leilending, Lensmand   Hans Olssen 68         Jon Lassen 23  
                  Ole Abrahamssen   föd i Helgeland fogderie
Leilending   Anders Povelssen 41 Christen Anderssen 10          
          Povel Anderssen 4          
Leilending   Knud Anfindssen 41 Lars Knudssen 9          
          Hans Eliss. 16 Stifsön hiemme        
Leilending   Olle Jonss. 34 Anders Olssen 4          
Leilending Sörland Joen Olssen 51         Olle Larss. 21  
Leilending   Sören Anderssen 35         Olle Knudssen   föd i Nordfiors fogderie
Leilending   Peder Anderssen 34 Olle Pederssen 5          
Leilending   Jacob Gabrielssen 30                
Leilending   Povel Olssen 27                
  Húúsmend údi forbemelte Wæröe Sogen   128
  Nordland Niels Pederssen 28                
  Sörland Anders Pederssen 40 Peder Anderssen 8          

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).