Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Valberg 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 18, pagina enl. nedan. "ß" skrivs här som "ss", svenskt "ö" användes 1701 utom vid stor bokstav. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 97% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Lofodens fogderie. Walberg Sogen som er Anex vider Borge. Manntall d=9 Decemb. Anno 1701.
Opsiderne eller Leilendingers Stand og vilchor Gaardenes eller Platsernes Naúfne Opsidernes eller Leilendigs Naúfne Aldre Deres Sönners naúfn og Aldre hvor de findes Tieneste Karle eller drenge Aldre   Pagina
Leilending Ström Edies Christophersen 38 Christopher Edissen 3           117
  Katfioren brúges af Niels Zachariesen og ved hans paa boende Gaard Appessens údi Hoels Sogen findes Anteignet  
Leilending Bishobsiord Torgier Olssen 41                 118
Leilending   Biörn Jacobssen 42                
Mestermand Kÿndallen Christopher Störchersen 58 Sander Christophersen 11          
Leilending Øver Kongs Jord Rasmús Jenssen 50 Peder Rasmússen 16          
          Jens Rasmússen 6          
          Niels Rassmússen 4          
Leilending   Johannes Pederssen 52 Arent Johnssen 16          
Leilending Nedre Kongs Jord brúges af Rasmús Jenssen, og ved hans paa boende gaard over Kongsiord findes anteignet  
Leilending Postbúnde Skochelvig Olle Olssen 60         Ole Nielss. 6  
Leilending Postbúnde   Anders Hanssen 48                
Leilending Hodne Jacob Hanss. 86 Hans Jacobssen 17          
Leilending   Hans Hanssen 27                
Leilending   Axel Jacobssen 23                
Leilending   Enchen Lissbet     Hans Olssen 16          
          Gúdmúnd Olssen 10          
Leilending Vigiord Anders Anderssen 28         Hans Christophersen 24  
Leilending   Christen Jonssen 30                
Leilending Moland Johannes Christenss. 45 Jessep Berentssen 13 Stifsön         119
Leilending Smorten Elies Pedersen 53 Anders Elissen 14          
Leilending Malnes Christopher Christenss. 40         Peder Jacobssen 10  
                  Anders Christopherssen 50  
                  Christen Albregssen 36  
                  Christen Berentsen 18  
Leilending   Carl Christophersen 36         Christen Jacobssen 6  
Leilending Lensmand Walberg Rassmus Hanssen 42 Hans Rasmussen 6   Hans Jenss. 20 föd i Bergen
                  Mons Anderss.  
                  Christopher Jonssen 36  
Leilending Bachen Biörn Jenss. 42                
Leilending Selnes Olle Madz. 36         Hans Josepssen 10  
Leilending   Christopher Christopherss. 30                
Leilending Bagiorden Tommes Hendrichssen 56 Jörgen Tommessen 20          
          Hendrich Tommiss. 13          
          Berent Tommess. 7          
          Peder Tommessen 16 údi Saltens fogderie        
Leilending Øverdal Hans Hanssen 40 Hans Hanss. 10           120
Leilending Nederdall Peder Monssen 48 Michel Hanssen 20 Stifsön Olle Olssen 10 föd i Súndmörs fogderie
          Lars Hanss. 11 Stifsön        
  Húúsmend
  Nedre Kongsiord Jacob Erichssen 30                
  Nederdall Elling Colbenssen 40                

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).