Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Hol 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 18, pagina enl. nedan. "ß" skrivs här som "ss", svenskt "ö" användes 1701 utom vid stor bokstav. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 96% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Lofotens fogderie. Búxnes Prestegield. Hoels Sogen. Manntall d=8 Decemb. Anno 1701.
Opsiderne eller Leilen dingers Stand og wilchor Gaardenes eller Platsernes Naúfne Opsidernes eller Leilendigs Naúfne Aldre Deres Sönners naúfn og Aldre hwor de findes Tieneste Karle eller drenge Aldre   Pagina
Leilending Findstad Anders Jacobssen 47         Hans Erichsen 22   95
                  Niels Olssen 12  
                  Jacob Nielss. 8  
                  Aamund Torgierssen 9  
Leilending Föigle Peder Anderss. 34 Christopher Pederssen 9   Albregt Olssen 34 gifft
                  Peder Nielss. 46  
                  Hans Pederssen 9  
Leilending Hoell Olle Jonssen 85 Peder Olss. 14   Michel Arensen 30 gifft föd i Sundmöre fogderie 96
Leilending Suarholt Jacob Sörenssen 70         Niels Christophersen 20  
Leilending Mochelwiig Niels Jenssen 49 Jens Nielssen 15   Peder Jeremissen 16  
                  Jens Bertelss. 15  
                  Anders Olssen 10  
Leilending Mochelwiig Niels Nielss. 40 Christopher Nielssen 4   Christopher Christopherss. 30 föd i Bergen
Leilending Ramswigen Hans Olssen 49         Niels Pederss. 58  
                  Peder Nielss. 25  
                  Hans Olssen 23  
                  Torgier Nielssen 16 föd i Hellelands fogderie
                  Suend Pederss. 15  
                  Matties Anderssen 9  
                  Peder Mogenss. 6  
                  Hans Hanssen 48 gifft
Leilending Buenes med Urre Hans Sörenssen 63 Sören Hanssen 38 gifft og boer ed Bergen Jens Elissen 28  
          Iwer Iwerss: 10 Stifsön Lars Pederss. 17  
                  Anders Østenssen 48 gifft
                  Aamund Anderssen 8  
Opsiderens Odel Er Sorenshriwer Berg Christian Albertsen 41         Mogens Zacharissen 19 fostersön 97
                  Jacob Larsen 12  
                  Peder Olss. 45 gifft
                  Suend Perss. 6  
Leilending Holsdall Christen Herdagssen 37 Hans Christenssen 6   Peder Hanssen 23  
                  Peder Jonss. 12  
Leilending Shaftnes Israel Pederssen 50 Peder Israelssen 6   Lars Greerssen 32 gifft
                  Rasmus Ewensen 40  
                  Jacob Nielss. 13  
Degnebolig Hage Rasmus Sörenssen 35         Jacob Nielss. 13  
    Enchen Anne     Peder Hansen 33 gifft og er i Trunh:        
          Johannes Hanssen 25 Alle hiem        
          Suend Hanss. 24 me hoes        
          Arent Hanss.   Moderen        
          Hans Hanssen 16          
          Olle Hanss. 12          
Leielnding Kiölpesnes Johannes Rasmussen 55 Niels Michelssen 8 fostersön        
Leilending Kiölpesnes Hans Anderssen 40 Jacob Hanss. 9          
          Anders Hanssen 4          
          Niels Hanssen hiemme        
Leilending Postbunde Kangeröen Morten Christopherss. 40 Peder Mortenssen 9   Olle Frederichsen 18  
          Frederich Mortenss. 5          
Leilending         Christopher Mortenss.           98
          Hans Mortenssen 1          
Leilending Justad Hendrich Jonssen 68 Hendrich Hendrichss. 20          
    Christopher Nielssen 40 Niels Christophersen 7   Arent Olssen 3  
Leilending Brandholmen bruges af Peder Nielssen som wed hans Paa boende gaard Bolde er anteignet.    
  Helle Hans Hanssen 44         Hans Gabrielssen 16  
                  Christopher Gabrielssen 6  
                  Erich find   60  
Leilending Skibfiorden bruges af Johannes Biörenssen som wed hans Paa boende gaard Storfiord er Anteignet    
Leilending Kraglien Jens Christensen 43 Christen Jenssen 18          
Leilending   Hans Anderssen 23                
  Nedre Senneswigen bruges af Niels Jacobsen som wed hans paaboende Gaard Steene bliwer Anteignet    
Opsidernes Odel Storfiord Johannes Biörenssen 46 Biörn Johanssen 9   Peder Larssen 13  
                  Niels Jeremissen 13  
                  Jens Monssen 15  
                  Mons Olssen 56 gifft
                  Jeremias Pederss. 60 gifft
                  Michel Christopherss. 24 gifft
                  Sören Larss. 31  
                  Josep ? Hanssen 42 gifft
Leilending Appesnes Niels Zacharissen 49         Johannes Olssen 20 föd i Bergen 99
                  Lars Pederss. 12 föd i Bergen
                  Niels Ewertssen 40 gifft
                  Olle Ingebretss. 44 gifft
                  Olle Nielss. 10  
Opsiderens Odel Steene Niels Jacobss. 45         Peder Olssen 16  
                  Peder Nielssen 50 gifft
Leilending Øfre Seneswig Niels Biörenssen 55 Christopher Hanssen 15 Stifsön        
Opsiderens Odel. hawer en Jegt som er Boögdefar Petwigen Hans Greersen 47 Gregers Hanssen 16   Christen Pederssen 40  
          Christen Hanssen 13   Niels Anderssen 17 wanför
                  Rasmus Tollensen 42 gifft
                  Anders Nielssen 50  
                  Niels Olss. 23  
  Húúsmend  
  Berg Siwer Anderssen 25 Anders Siwerssen          
    Niels Erichssen 26                
Betler Hage Joen Hanssen betler 58                
    Rasmus Jonssen 49                
  Hoelsdall Samuel Christophersen 50                 100
  Petwigen Roland Pederssen 68                
    Siwer Jetmundssen 67                
  Brantzhomen Lars Lacobss. 50 Jacob Larss. 11          
  Üre Fredrich Anderssen 60                
  Shaftnes Peder Aamundssen 70                
    Anders Knudsen 31                
  Smedwigen Clemed Jonss. 50 Peder Clemedsen 8          
    Michel Pedersen 46 Peder Michelssen 13 nu i Saltens fogderie        
          Erich Michelssen 4          
  Kiölpesnes Olle Johanss. 31                
  Findstad Joen Tommessen 63                
  Kangeröen Christopher Edissen 70                
    Jan Janssen betler 42                
  Helle Erland Arenssen 50                
    Niels Johanssen 35                
  Suarholt Olle Larss. 56                
  Steene Tommes Anderss. 46                 101
    Peder Olssen 35                
    Hans Pederss. 57 Anders Hanssen 15 er nu i Saltens fogderie Hans Pederssen 12 Kröbling
          Olle Hanss. 13 hiemme        

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).