Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Astafjord sogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Se även texten i slutet av Lenvik, där Presten beskriver hela Astafjord Prestegjeld. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Som exempel, på s.328 står det i originalet "Gaarder Store Skoúg - 3 Woger. Opsiddere Olle Hansón - 40 Aar brúger - ij W. Thienestedr: Olle Ollsón 30 Aar". I texten finns "j", (genomstruket j), betyder "½". i=1, ij= 1.5, ij=2, iij=2.5 osv. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 82 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
  Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Fortegnellse Offúer Astefiords gielld údi Sennien med sine trende Únderliggende Annexer DiúrØen, TranØen och Lændúigen. Paa dieris Gaarder, Opsiddere, Etc. 1666 328
1. Astefiordz Opsiddere Sónner Thienistdrenge Knechter Húßmænd Strandsiddere
Gaarder brúger
ÿtterforsAae j Wog Ligger Øde och ingen brúger                          
InderforßAae j Wog Ligger Øde                         Henning Hellsónn 54
Store Skoúg 3 Woger Olle Hansón 40 ij W.       Olle Oelsón 30            
Olle Andsón 32 ij W.                        
Lill Skoúg 2 Wogr Anders Ollsón 60 j W. Elias Andß 20                  
        Jórgen   18                  
        Olle And: 16                  
        Pedr And: 14                  
Enchen Anne   j W. Jens Eÿnersón 16                  
BræVold 5 Wogr Olle Mortenß 70 2 Wogr                        
Peder Aßlachß 30 j W.                        
NB. 2 Wogr ligger Øde                            
Ibbestad 6 Wogr Præstebolet     3 Wogr                         329
Balldtzer Andsón 60 3 Wogr             Olle Eÿnersón 24      
Viig 3 W. Morten Ollsón 24 ij W. Olle Thostenß 14 Joen Johansón 26            
Anders Nilsón 40 ij W. Lúcass Gúldbrandß 17                  
Offúer Sellisetter 2 W. Anders Ørgisón 60 j W. Hagen Ollsón 13       Joen Hagensón 24      
        Joen Ollsón 15                  
Allmiß Mand                            
Thórris Ingebretsón 70 j W.                        
Neder

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).