Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Sortland Annekssogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Som exempel, på s.88 står det i originalet "Gaarde N:6 Súartland schýlder ij W: Opsiddere Chrestopher Olß 34 aar brúger ij Wog. Sönner Peder Sóff; 7 ... Tienstedrenge Aßlach Larß 41 ... Húsmænd Michel Pedersen 61 aar". I texten finns "j", (genomstruket j), betyder "½". i=1, ij= 1.5, ij=2, iij=2.5 osv. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Här placeras inte drenger og fosterbarn nøyaktig bredvid den som de bor hos. Texten är slarvigt skriven och bokstäver saknas. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 81 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Ett Richtig Mandtall Paa Ald Mandkiön Som findis wdi Hassel Hoffúedtsogen, Sampt wnder Liggende Túende Annexer och Korshúß Paa Ný: forfattedt in Martij Anno 1666 71
Sordtlandz Annex 88
Gaarde Opsiddere Sönner Tienistedrenge Knecte Húúsmend
schýlder fisch brúger
N: 1 Lille Riße ij phd Anders Jachopß 41 j phd Jachop Anderß 2             Enchens Sönn  
                          Olle Jachopß 14
Hans Ollßen 33 j phd                        
N: 2 Store Riße ij phd Jachop Pedersen 41 j phd Johan Jachoß 3                  
        Olle Jachopß j                  
        Foster Són                    
        Siúert Olß 13                  
Johan Ollúfsen 31 j phd Olle Johanß 9                  
        Foster Sönn                    
        Peder Jensen 15                  
N: 3 Holand j Wog Arne Pederß 61 2 phd Jachop Arneß 20             Chresten Arneß 40
        Foster Sönner               hans Sónner  
        Johan Lýrß 14             Claús   8
        Hans Chrestenß 10             Anders   6
Olle Arneß 28 j phd                        
N: 4 Böe ij Woger Iffúer Knúdzen 51 j Wog Peder Ped: 17 Hans Larß 40 Ollúff Pederß 21 Peder Edisen 50
        Mogens Ped: 15 Peder Olß 31       Michel Nielß 31
        Hans Ped: 13 Kolbein Nielsen 17            
        Hans Iffúerß 21                  
        Peder Iffúerß 17                  
        Engelbret Iff: 13                  
        Ole Iffúerß 10                  
        Foster Sön                    
        Anders Ped: 9                  
Jachop Chrestenß 81 j Wog                        
N: 5 Stegro j W: Peder Chrestophrß 61 1 phd       Chrestopher Jachopsen 41       Michel Ollsen 49
Olle Erichß 41 j Wog Olle Olsen 11                  
        Jachop Olß 9                  
        Chresten Olß 2                  
Amúnd Ped: 27 j phd Olle Amúndzen j                  
N: 6 Súartland ij W: Chrestopher Olß 34 ij Wog Peder Sóff: 7 Aßlach Larß 41       Michel Pedersen 61
        Foster Sönner   Michel Micheln 23            
        Olle Rasmúß 8 Stefen Jachopß 22            
        Peder Anderß 12                  
N: 7 Aanstad j W: Errich Hansen 51 j Wog Christen Erichß 21                   89
        Engebret Errihß 13                  
        Foster Sön                    
        Johannes And: 6                  
Chrestopher paa Súortland Brúger                            
  j Wog                        
N: 8 Býgd iij W: j phd Hendrich Asbiornß 51 j Wog Daniel Stephenß 31 Ander Ingvolßen 29       Chresten Engelbretz 100
        Foster Sön   Peder Laúritzen 21       almús Mennische  
        Lúcas Clemmetzen 6 Lódúig Jacobpß 16            
              Peder Lodúigß 13            
Niels Simenß 31 j Wog Nielses barn fód den 10 Apri: 1666                    
                           
        Foster Sönn                    
        Johannes Rasmúß 12                  
Peder Hansen 47 2 phd                        
Peder Asbiornß 41 2 phd                        
N: 9 Sandstrand j W: Michel Chrestopherß 45 j Wog Kield Michelß 6                  
        Johannes Michelß j                  
Johaneß Chrestopherß 41 j Wog Johanneß Johanß 8                  
        Jachop Joha: 3                  
10 Gienstad j Wog Peder Hansen 45 j Wog Jon Pederß 16                  
        Olle Pederß 6                  
        Peder Ped: 3                  
        Foster Sön                    
        Peder Isachß 15                  
Bertel Mogenß 61 j Wog                        
11 Brewig j Wog Mogens Michelß 63 18 mk Jon Mogenß 21                  
        Chresten Mogenß 20                  
        Hans Mogenß 11                  
Michel Mogenß   18 mk                        
12 Wiig ij W: Enchen brúger   j Wog Peder Ped: 21 Jon Pederßen 21       Arne Jachoß 26
Arne Pederß 41 j Wog Kield Arneß 5                  
        Foster Són                    
        Olle Pedersen 12                  
13 Gaaseböll j W: Ollúf Jachopß 36 j phd Torlof Jachopß 25             Hans Aúgústi: 33
Niels Jachopß 31 j phd                        
Encken brúger   j phd Stephen Tommeßen 12                   90
N: 14 Neffrenæß j W: Polle Hogenß 60 j Wog Chrestoffer Olß 10             Poúel Ollß 41
        Olle Olsen 9                  
Michel Nielß 40 j Wog Niels Michelß 15                  
15 Bremæß j W: Peder Gúldbranß 86 2 phd Hans Iffúerß 16             Olle Jachopß 40
Niels Ped: 31 j phd Peder Nielß 2             Michel Pederß 27
        Hans Nielß 1                  
16 Boÿen j W: Olle Jonnß 28 j Wog                        
17 Roxöen j W: Olle Nielsen 50 j W: Laße Olß 10             Chrestoffer Ollsen 51
        Abraham Ollß 21             hans Són  
        Foster Sön               Niels   10
        Hans Mich: 9             Poúel Ollsen 61
                          haffr Sönner  
                          Niels Poúelß 30
                          Tommes Po: 20
                          Eigner Poúelsen 12
N: 18 Stamnæß ij phd Ligger nú Öde                            
19 Reinsnæß j Wog Peder Siffúerß 61 j W: Olle Pederß 21             Anders Pederß 3
        Foster Sönner                    
        Chresten Michelsen 10                  
        Olle Mich: 7                  
20 Liland j Wog Chrestopher Laúridzen 67 j W: Chresten Chrestopherß 27       Jonn N: 24 Olle Aúgústinisen 44
        Enoch Chrestopherß 21             Blaas Halúorß 73
        Olle Chrestofferß 15                  
        Arne Chrestofferß 12                  
        Foster Sónner                     91
        Gregoris Jachoß 13                  
        Hans Pederß 13                  
        Madz Olß 10                  
        Elias Mortenß 10                  
21 Hognefiord j W: Jonn Johanßen 41 j Wog Olle Jonsen 13       Chresten Iffúerß 26      
        Peder Jonß 10                  
        Michel Jonß 7                  
        Sigverdt   6                  
        Johannes Jonß 2                  
22 Qúalsoúg j W: Tolúff Ollsenn 36 18 mk Olle Tollúfß 6                  
        Anders Tol: 3                  
Ollúf Bertelß 41 18 mk Jon Johanß 9                  
        Erich Johansen 7                  
23 Kringlen j Wog Madz Ollúffsen 43 j Wog Sigúert Madzen 8             Morten Chrestenß 45
        Peder Ma: 5                  
        Sófren Ma: 2                  
24 Strand j W: Chrestopher Sigvertz 61 j Wog Foster Sönn   Jon Stefenß 17 Berie Erichsen 21      
        Niels Olsen 7 Michel Jonß 20            
25 Osewold ij phd Peder Jonsen 48 j phd Stephen Anderß 17             Enckens Sónn  
        Engebret Anderß 15             Jon Joensen 20
Olle Olsen 41 j phd Jon Ollsen 2                  
26 Kierringnæß ij W: Olle Ollsenn 47 2 Woger Anders Olß 3 Ollúff Jonnß 24       Olle Chrestopherß 40
        Olle Olß 2             hans Sónner  
        Foster Sönner               Chrestopher Olß 15
        Otte Jachopß 17             Chresten   6
        Rasmús Olß 10                  
27 Seÿerfiord j W: Niels Arnesen 100 j Wog Foster Són                    
        Peder Mich: 10                  
Mogens Thommeß 36 j Wog Peder Mogensen 2                  
        Foster Sön                    
        Ender Rasmúß 8                  
N: 28 Riddersetter iiij phd Jesper Rasmúß 47 4 phd Raßmús Jesperß 5 Erich Erichß 40             92
N: 29 Sprötúig iij phd Olle Chrestophersen 61 iij phd Jachop Olß 26             Laúridz Olsen 31
        Peder Olsen 14             Ißach Laúridz 51
        Lúcas Olß 11                  
        Foster Sön                    
        Arian Isachß 7                  
30 Indrebroglós j phd Encken brúger   j phd Daúid Chrestophersen 17             Enckens Sónn  
                          Laúridz   4
31 Ýttrebroglóß ij phd Ollúff Erichß 21 2 phd Foster Sónner   Lars Arneß 12       Peder Enderß 41
        Hendrih Iffúerß 9             hans Sönn  
                          Ender   12
32 Blachen j Wog Encken hún brúger   j Wog Foster Sönn               Hans Súendzen 40
        Olle Larsen 12             hans Sönn  
                          Mogens Hansen 3 f:
33 Rösand j W: Ollúff Isachß 56 j W: Anders Olß 14             Chresten Knúdz 86
        Isach Olß 10                  
        Jon Olsen 6                  
        Peder Olsen nýfód                    
  Att vorre Richtig bekrefftit Bredo Stabelos
Hassel Presteg: 2: Mart: 1666 (Segl) L.P. Et Pr(oc?):
Till Commissarii Regn Seg: Búlchii forcringer vdinen Naadigste Tillatte Commission: Súarer som fóllger wnderschreffnne ; 93
Sallig Hr: Mogens Pedersens (min anm: Teleman, d.1664) Effterleffúendis Vidúe, Som Effter Christ Kongelige Ordinantzis Tilholl pag: 40, Haffúer Nýdt dett Aar Som war Hindis Annús Gratiæ Húis Præstelige Indkomst, aff deem Christne Öffrighed Er for vndt Hassels Gieldz Vice Pastori, Haffúer Ladet mig Till kiende giffúe, ved den Hæderlige Mand, Som hende Dißmidler Betiente, Samme Præstelige Indkombst At Werre falden, som föllgr;
1. Húad Enn húers wiße Indkomst, Er, Indled vndertagende, vden forbrýdelße 1. Till wiße Indkombst Effter Reformatzen Offer Tols aff húer Gifft mand, Som Súare Kúnde j phd fisch, Paasche Offeret 5 Eller 6 mk, widere wiße vidis iche. Menns Ligger Till Cannichedommet.
2. Húad Ager och Eng til Præstebollit Eiger, Húor meget Korn der Kand Saaes, Och húor mange Creatúr, der paa Kand holdis, Saa och i Lige maader, Húad Agger och Eng, til dend gaard wnder Annexen, Saa velßom Hoffúed Kircken Ligger, Och Húad for herlighed til dem Begge, Af Saúger Eller andet, 2. Præste Gaarden findis iche at verre Lagt for Nogen Landschýld, Kand och vel iche anseis af den Storhed, Som Andre, Effterßom Lidt Kand Saais, Nemlig 8 eller 9 thónnder, Ligesom Mannd Tör fordriste sig til, údj henseende at Alßo(mt?)ieste Schal mißlinge met Sæden Som vdkastis údj Jorden, for medelst frost och Strenge Gúdz Veýr, I Lige maade iche met Græs och Eng for Cræatúrene at achte, Ligeßom hósten forefalder; schall were Holden údj min Sl: formandz Tiid effter refor: 24. Kiör, Der forúden 3 heste och 20 smaa Cræatúr, Dog for mig En fattig fremmet Mand er iche saa Snaart saadan Boschab at Samble; Et Engslet Kalditt Præstefieldet, Ligger til præstegaardenn Er iche Lagt for Landschýld; Ingen Gaard at Ligge vnder ved hoffúidt Kierchen, Langt Mindre ved Annexen, Som paa anderstede finder ieg for mig, dißverre, den bare hærlighed, som offúer meldt er; Saúger eller saadan herlig væsene findis iche paa dette Steed; 94
3. Om der Er Nogen schoúff Til Præsteboelit, om nogen Stúbgang der paa Er ganget, húo bónderne haffr Sógt och beCommit, Eller om Nogen er for v=Rettedt ved Process eller Andet, Saa vidt hand Er Beúest; 3. Liden Biercheschoú til brende ved findis her, och vidis iche af Nogen Stúbgang, det Enne maa Henge af det Andett wden Tiúffe
4. Húad en húers Tiende er, aff alle Slags, Kornvarer, Fisch, Qúæg, Oest, Lin eller Andet, húad det aarlig belöber, Item Special wiis, Húor meget af húert Slags, af Gaard Eller Mand, Nafnlig gifúes; 4. Fishe Tienden effter Enchens Beretning affter reform: 100 W: ieg haffr endnú iche forunn?met dertil, Staar i gúdz haand húa(l?) I Aar falder, efftersom fischeriet /: Som en stor Landplage, for medelst Store Lande Sÿnder :/ forminschis, Súlt och húnger er i blandt folch Korn thiende har ieg faaet 13½ Tx: j fiering. Ost Tiende 13 W: 2 phd: 7 mk. Qúæg Tiende falder iche, vden vdfar Koe hoes dem, som Midler haffúe effter sig, Naar de ere döede, gandsche faae af det Slags; Liin Tiende er iche at Talle om; Húaltiende er indet tilfor(únnet?) Búnden har hidindtil giffúet Korn thiende, Som mig Signis, ret som hand har faaet
  vdj Siende til, Nogle j phd: j phd, 6 mk och j W: j W: etc: aff fische Tienden giffúes till Kongen, Kierchen, och Præsten Lige Meget, Det mig Beúist er, aff 100 fisch 5 Spæe vdj Tiende, Som schall vere vngefæhr j phd, det deelis vdj Trende Laadder; Sield Tiende falder her och, Nar gúd giffúer dend gaar her til; 95
5. Húor mange Kiercher der Erre vdj it húert præstegield, húor vidt I mellem dem, och húor Langt de haffr fra húer Kierche til Kióbsteden; 5. Hoffúet Kierchen /: Som Behóffer i Sandhed hielp /: haffr únder Sig Túende Smaa Annexer. Den Ene af dem, Kand iche predichis údj for Rúin schÿld, och ett Lidet armoes Poeshúús; Fra Hoffúet Kierchen Till Sortlandz Annex ij wexsöe, fra Hoffúed Kierchen til Sande Annex ij Vexßóis scharp veý met Stor Liffs faare Om Stúnder, Till Korshúúßet fra Hoffúet Kierchen j Mill til Landz fra Kierckerne til Kióbstederne Bergenn 100 och 90 Veyßós, til Trúndhiemb 60 wexoe eller Mere;
6. Wed Húad gield der holdis húús, Eller Residerende Cappelan, húad Lón de haffr húor Meget, húad, och af húemb det Niúder; 6. Wed Hoffúedt Kierchen Haßell. Effter reformatzen holdis Domestioús Sacellanús húilchen giffúes 12 Rixdlr, aff Sogne præsten och der hoes frj kost Effter Ordinantzen; Ellers er residerende Cappellan údj Langnæs, Øxnæs och Tinden; Noch Residerende Vdj Böe, Malnæs och Weröen, Haffr húer effter Reforma: af Renter En gaard, dernest oc offertold, paasche offer, Kirchegang, vdferd, Som falder i de Annexer de Betienner; Húilchett effter deris egen Beretning údj wiße och vúiße om Aarret 110 W: fisch, naar fescheriett thilslar, Land Belóbr;
7. Húor der er Sognedegne Eller eÿ, Húad derris Indkomster, húor meget Och af húemb Tillagt; 7. Till Haßell Hoffúet Kierche Er Een Klocher Bekommer effter andgiffúelße Om Aarett Nar fischen tilgaar 30 Woger, Sóm bónderne schal giffúe han I: Ellers Nar Menigheden iche fischer vell, da faar húerchen Præsten Eller degne Ved Sortlandz Annex Er och En Klocher schal Lónnis ved Bónderne om aaret Met 7 Woger fisch: det ieg Wed: 96
8. Húad for Inventariúm af húor slags der findis, ved it húert Præsteboll, och om Præstegaarderne, Erre ved dend Tilbörlig heffd och býgning, Item húad Mangell och bróstfeldighed derpaa kand werre; 8. Inúentariúm Till Præsteboelit Er som fólgr, 10 Kiör, 1 Oxe, 10 faar, 1 Weder, 10 Gieder, 1 Búek, 1 Hest, 2 Súin, 1 Side flesch, 1 Nódfold Kiód, 1 Tónde Smör, 2 phd Oest, 4 Woger Rúg Bröd, 6 Woger Býgbröd, 1 Stóche Malt, 1 Stóche Týsch meell, 1 thónnde týschöll, 1 Tónde Mölsche, 2 thónnder Múngatt, 1 Kaaber Kanne, ½ Kanne af Tin,
  1 Liúße Stage, 1 Wacshe Kan med j pibe, 2 Bechenn, 2 Senger Opredde, 8 Mielche Trúg, 3 Trefader, 1 Tinfad, 1 Tin tellerchenn, 6 thre tellerchener, 1 dúrk, 2 Hand Kleder, 1 Ottering, 1 Sexring, 1 fering, 1 Kirtell om 2 phd, 1 Kirtell om j Wog, 1 Kirtell om 1 phd 6 mk, 1 Kirtell om 1 phd, 1 Grötte, 1 gammel Grötte, Och Ere Alle Brende, Item Enn Sólf schied, som Welb: Erich Hanßen haffúer giffúet thill Præste Borditt; Siden paa Gaarden Effter Kongl: Maÿr: Ordinantz, dog Er mig iche Merre Leffúeret Enn 6. Tónnder Korn. Inventariúm er nogenledis som findis antegnet, Mens húad Prestegaardens hefd och býgning sig anbelanger da faller her údj Nordland smaa húße, som saarlig holder och brister formedelst Sterch Veýr brýder paa den Saar Súage býgning, stúerne som holdis til údj aff hús Capellanen och mig v=verdige Sogne Prest, Sampt Enn Liden Nathús til fremmede, Kand Nogenledis til en thid effter Stedens Leýlighed Passere, men alle de andre Ere moxen nedraadnede och forfaldne Och Behóffúer hielp údj Tide, et par aff 97
  Sörhúßene Kand och til en Tid Passere Ellers fast wdÿchtige; 98
9. Húor mange Heelle, halffúe, Ödde, och halfödde gaarder der er vdj it húert Sogen, anseende at opsiderne paa gaardene forögis, och Kongen presten och Kierchen iche Niúder derris thilbórlige Rettighed och tiende, 9. Húerchen Foúget Eller Prest veed her, húar Heele halffúe Öde, Eller halff Öde Gaarder Er, Mens som af Aeeildz Tid, Som och nú Antegnis Gaardene af Woger j W: etc: Som Mantallet nú vdvißer;
Om Döde Och Födde,
Effterßom Mantallett effter Commissarii Willie, paa Ný Er forfattet údj dette aar 1666. Och det fórrige forbiede Casseret, da Er vdelúcht ?? Aff de dóde, bleffúene til Sóes, och bortreÿste, och de fódde, oc nýfódde igien indfórtt, som i Mandtallet Kand achtis; Tilkommende Aar vil Gúd wj Leffúer, da haffúer vj údj ald hórßom, wnderdannighed, Effter Kongelig andbefalling, och andordende Tid, fortegnelße at frembsende paa dóde, födde, och Bortreýste; Bekrefftis met egen hannd ocZegel Hassel Præstegr. d 2 Martü: 1666. (Segl) Bred Stabeliús L.P: et: Pr: mm
Om Ablater och winn Til 4 Mine Anbetroede Kierchers fornódenhed, vilde den meget Gúnstige Øffrighed, dette henlegge vdj sine Tancher; Siýnis at det var Goett, at her altiid var vdj forraad aff Samme Destinerede midler, och derfore iche kand Regnis her saa knap paa diße Steder, som andenstedz, Her ere vj langt fra Kióbstedene, Kand iche straxen komme til winn Tappere, naar Mangel Er, er Och iche at faae Til laas hos Naboerne; Húatt vsicherhed tilsó? och Effúentýr fordrer, och húorledis mislinger iblant, veed den Goede öffrighed Selff vell, Beßýnderlig och vilde efftertenche denne Tidz och anden desliges tilstand, nú Múgligens winn er fast iche at Bekomme, Om Bekommis Kand, da schriffúis údj allerdÿreste Maade dessen indkiób at gield for Exempel da ieg hid komb, til mit andbetroede Kald, har ichún En schengel? Saais af denne nú forlige tilstand, war iche winn at bekomme Men den Enche Qúinde som Embedet var betroet, Lób fra en sted till Anden om hielp, múgligens oc det hóýværd: Sacra: administration omstúnder? o 99
Saaledis at Alting schicheligen och Rett och vden besúæring Kand tilgaae; Her opbergis iche Kierchens Tiende paa den maade Allernaadigstis Konge bref forteller, Mens schall gióris Regenschab for húert údj Sær, Som til Kierchernis vforbigiengelig fornódenhed, andvendet Bliffúer; Kierckerne Haffúer her ingen Jorder, mens Ringe Tinende af Korn Ost och fisch, húatt gúd der aff forlemner, Nÿder hún, iche videre, det Er at bevidne, saa vit beúist och forstaaet kand vere, Met min hand Och Zeggell (Segl) Bredo Stabeliüs L:P: et Prel: mm

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).