Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Borge 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 18, pagina enl. nedan. "ß" skrivs här som "ss", svenskt "ö" användes 1701 utom vid stor bokstav. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 96% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Lofotens fogderie. Borge Sogen, veder Búxnes Prestegield, betienes af Residerende Capelan. Sc. Hans Jentoft. Manntall d=8 Decemb. Anno 1701.
Opsiderne eller Leilendingers Stand og vilchor Gaardenes eller Platsernes Naúfne Opsidernes eller Leilendigs Naúfne Aldre Deres Sönners naúfn og Aldre hvor de findes Tieneste Karle eller drenge Aldre   Pagina
Leilending Oustad Gregers Mogensen 60 Rasmus Greerssen 2   Zacharias Pedersen 9   110
                  Christopher Pederssen 15  
Leilending   Povel Olssen 57 Anders Povelssen 14          
          Oluf Polssen 7          
Leilending Nÿchmarchen Rasmus Rasmussen 60 Hans Rasmussen 8          
Leilending   Hans Abelss. 64 Christopher Hanssen 26          
          Hans Hanss. 9          
          Anders Hanssen 1          
Leilending   Hans Jenss. 36 Jens Hanss. 2          
Leilending Øfre Liland Borger Christenss. 33                
Leilending   Niels Pederssen 59 Peder Nielss 8   Niels Hanssen 3  
          Oluf Nielssen 6          
Leilending   Gregers Pederssen 70 Albret Greerssen 20          
Leilending Nedre Liland Olle Christenssen 66                
Leilending Holdahlen Oluf Hanss. 66 Mons Olss. 16          
Leilending   Christen Hanss. 60 Niels Larssen 13          
Leilending Eltaaft Hans Nielss 49 Peder Hanssen 16           111
          Hans Hanss. 11          
Leilending Klevstad Morten Mortenss. 30 Daniel Mortenss. 5          
Leilending   Peder Jochumsen 28 Anders Pederssen 5          
Leilending Hanberg Christopher Danielssen 35                
Leilending   Olle Danielss. 30                
Leilending Rÿstad Peder Christophersen 40 Christopher Pederssen 8          
Leilending Vendalsfioren Otte Olssen 41 Niels Ottess. 5          
          Peder Ottess. 3          
Leilending Lien Peder Pederssen 35                
Leilending   Jacob Christophersen 62 Niels Jacobsen 23          
Leilending Hagevog Joen Olssen 60 Olle Jonssen 14          
Leilending Ström Olle Hanss. 55 Hans Olssen 18          
          Christopher Olssen 15          
          Johannes Olssen 6          
          Baur Olssen 4          
  Hoúcheland brúges af Jens Mogenssen og ved hans Paa boende gaard Borgever Anteignes  
Leilending Vagle Niels Christopherssen 36                
Leilending   Michel Magnussen 62 Magen Michelssen 14          
Leilending   Hans Greerssen 50 Christopher Hanssen 15          
          Olle Hanss. 4          
Leilending haver en Liden Jegt húor med veder tiden farer til Bergen Sand Michel Christopherssen 56 Johannes Rasmussen 15   Niels Johanssen 11   112
        Haldoer Rasmusen 12 stifsön Anders Jenssen 14  
                       
                       
                       
                       
                       
Leilending Rechedal Albregt Jonssen 46 Olle Albregtssen 4   Edies Olssen 9  
                  Oluf Biörenssen 48  
Leilending   Niels Jonss. 41         Peder Larssen 70  
                  Christopher Johanssen 13  
Leilending Valle Povel Bendixssen 48 Albret Povelsen 6   Christen Jensen 5  
Leilending ÿttre Smeviig Peder Biörenssen 35 Hans Rasmussen 14 Stifsön        
          Abel Rassmussen 8 Stifsön        
Leilending   Anders Johanssen 34                
Øde Lÿngdall                      
Øde Risiord                      
  Alvestad brúges af Dines Olssen som údi Vaage Sogen ved Storvaagen húor hovedboer er anteignet  
Leilending Knudstad Johannes Olsen 60 Torsten Johanssen 20          
Leilending Sortland Erland Nielssen 55 Niels Erlandssen 15          
Leilending Tangstad Jens Mogenss. 66         Erich Pederss. 14  
Leilending   Abregt Pedersen 50 Peder Albregtsen 10          
Leilending Vnstad Jacob Jenss. 70         Lars Jonssen 20   113
                  Povel Olssen 18  
                  Jens Johanss. 12  
Leilending   Niels Jacobssen 39         Erland Michelssen 15  
                  Christopher Olssen 9  
Leilending   Mogens Matssen 40         Peder Frandssen 15  
Leilending   Jochum Povelssen 58         Anders Hanssen 22  
Leilending Substad Anders Olssen 60                
Leilending   Michel Nielssen 48 Peder Michelssen 19          
Leilending   Johannes Rasmussen 36                
Leilending Böstad Erich Povelss. 63 Povel Erichssen 15 vanvittig        
Leilending   Olle Jensen 70                
Leilending Eggum Hans Johanssen 53 Hans Hanss. 11          
          Olle Hanss. 13          
          Johannes Hanssen 8          
          Jacob Hanss. 3          
Leilending   Mogens Pederssen 34 Johannes Anderssen 6 Stifsön        
Leilending   Olle Nielss. 44         Olle Nielss. 40  
Leilending   Gregers Jacobssen 66 Jacob Greerssen 2          
Leilending Eggum Daniel Aamundss. 56 Olle Danielss. 20           114
          Hans Danielssen 14          
          Mogens Danielssen 9          
Leilending   Christopher Mogenssen 69 Niels Christopherssen 27   Lars Christophersen 19  
Leilending Øfre Skierpen Peder Nielssen 66 Peder Pederssen 23          
Leilending Biörensand Mons Jenss. 42 Joen Monss 8          
Leilending Mærevold Niels Jacobssen 53 Jacob Nielssen 27          
          Hans Nielss. 21          
          Peder Nielss. 10          
          Jens Nielss. 9          
          Niels Nielss. 6          
Residerende Capelan Prestegaard Borge Sc Hans Jentoft 60 Harvig Hansen 8   Niels Pederss 17  
                Christopher Baltsersen 22  
                Erich Jonsen 28  
Leilending Ramberg Edies Christophersen 63 Christopher Edissen 12   Niels Johanssen 26  
          Joen Ediess. 10   Peder Nielss. 44  
Leilending Borgevehr Olluf Petterssen 47         Samson Johanssen 20 begge föd i
                  Jacob Allexsandersen 19 Bergen
Leilending   Jens Monss. 55         Jens Jenssen 10  
                  Niels Johanssen 29  
                  Hans Michelssen 20  
Leilending Kragtofft Anders Anderssen 64         Olle Balserssen 29   115
                      15  
    Paa denne gaard til holder nú en gammel Tigger som er 80 aar ved Naúfn Madz Anderssen  
Leilending ÿttre Borgfior. Christopher Knudssen 48 Hans Christopherssen 9   Olle Zacharissen 25 Stifsön
                  Zacharias Zacharissen 14 Stifsön
Leilending Indre Borgfiord brúges af Sc. Hans Jentoft og ved hans paaboende Prestegaard findes anteignet  
Leilending Jeldwold Jeremias Olssen 74         Hans Johanssen 5  
                  Niels Ingebretsen 24  
Leilending Nessie Johannes Christopherss 29 Niels Johanssen 4   Peder Erlandssen 15  
Leilending   Arent Nielss. 28                
Leilending   Baltzer Nielssen nu tigger 66                
Opsideren Eie Self 2½ pd Qualnes Olle Albretssen 56         Tommes Anderssen 13  
                  Anders Steffenssen 15  
                  Christen Jonss. 19  
                  Anders Danielssen 3  
Leilending   Christopher Johanssen 52         Johannes Erichssen 20  
Leilending Limstrand Hans Enochss. 60 Anders Mogenssen 7 Stifsön        
Leilending   Hans Olssen 31                
Leilending Limstrand Svend Erlandssen 29 Erland Svendssen 5   Christopher Pederssen 8   116
                  Johannes Aamundssen 18  
    Paa samme gaard er en tigger ved Naúfn Hans er 79 aar gammel  
Øde Indre Smeviig                      
Leilending Stegeraae Anders Tostenssen 98         Daniel Johanssen 22  
Leilending   Joen Christopherssen 52 Jacob Mogenssen 24 Stifsön        
Leilending   Johannes Edissen 45 Edies Johansen 4          
    Christen Monssen 41         Jacob Nielss. 10  
Leilending Elstad Peder Aamundssen 54 Aamund Pederssen 16          
Leilending   Olle Nielss. 46         Peder Eliessen 10  
Leilending Löfdall Joen Joenss. 52         Arent Arentssen 20  
Leilending Nedre Schierpen Hans Nielssen 55                
Leilending   Jacob Jenss. 40 Even Jacobssen 6          
          Niels Jacobss. 2 kröbl.        
Leilending Sleteng Peder Olssen 46                
Leilending   Niels Anderss. 22                
Leilending Hoienes Peder Johanssen 58         Christopher Olssen 8  
Leilending   Christopher Bertelssen 46 Olle Christophersen 20   Christen Evenssen 15  
          Anders Christopherss. 14          
Leilending   Christopher Olsen 50                
Leilending   Jacob Olssen 39                
Øde Garnes                       117
Leilending Böe Peder Olssen 48 Anders Pederssen 14          
Leilending   Christen Olss. 27         Peder Pederssen 5  
Leilending Efvien Enchen Berte     Olle Erichss. 23          
          Jacob Erichssen 12          
          Otte Erichss. 3          
Øde Grunstad                      
  Húúsmend
  Nedre Liland Arent Knudsen 30                
  Jelvold Edies Nielss. 42                
  Eggum Niels Balsersen 36 Hans Nielssen 3          
  Ramberg Christopher Christophersen 65                
  Hocheland Niels Anders 36                
  Valle Anders Anderssen 21                
  Stegeraae Niels Olss. 24                

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).