Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Namdalseid 1665

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Fogdernes Manntall", som är märkt HF186, Bind 19, sida enligt kolumn 7. Fosen fgd, og Inderøen fgd, mangler. Sedan kommer Selbo fgd, Stjørdalen fgd og Namdalen fgd. I sistnämnda fogderi finns nedanst. avskrift. "j", (genomstruket j), betyder "½". i=1, ij=2, iij=3, v=5 och vj=6. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. "ß" läses som "ss". Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 79 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/7 2001.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Nummedals Foúgderies Richtige Mandtall Paa Heele, Halfúe, Øde, Halffúe Ødegaarder, och Rÿdningß Pladtzer, húorúdi findis specificerit, Bönderne, Deris Sönner, Thienistedrenge, Knechter, Húúßmend och Strandsidderes hoß tegnede alder fra Tolff Aar, och Derofúer, Som Effter Befahling Vnderdanigst er forfattid = in Apprilis _ Anno _ 1665. 137
Númmedals Eidt. 159
Bedstad Annex
fúlde gaarder
Gaarder Opsiddere Sönner Th: Drenge Knechter Húúßmend
Sör Zitter v óre Enchenn   Ingebrit Goúteßen 13 aar       Ollúff Törrißen   30 aar Anders Sifrßenn 42 aar
Nor Zitter iij Spd Johannis 40 aar       Niels Ingebritßenn 13 aar              
Offúerbrörs v óre Niels 30 aar       Johannis Gaúteßen 26 aar Wilhelm Hanßen Rÿtter 30 aar      
Offúergaard 2 Spd j óre Enchenn   Ioen Baardßen 27 aar Olle Gaúteßen 20 aar         Ingebrit Erichßen 40 aar
och v iij mk     Thoer Baardßen 16 aar Roel Kieldßen 16 aar              
Berrig 2 Spd j óre Enchenn   Niels Torstenßen 13 aar Johan Tórrißen 34 aar         Erich Gaúteßen 40 aar
          Gaúte Gaúteßen 17 aar              
Halfúee gaarder
Heldbostad 4 óre Einer 48 aar       Niels Súendßen 13 aar              
och vj mk           Roel Súendßen 14 aar              
Heldbostad 4 óre vj mk Laße 32 aar       Raßmús Gúllichßen 13 aar              
Grÿtmoú 4 óre Ollúff 32 aar       Christopher Christenßen 30 aar Ioen Thoreß. Rÿtter 26 aar      
Eldenn 3½ óre 9 mk Gaútte 48 aar                     Kolbiórn Anderßen 40 aar 160
Eldenn 4 óre Niels 70 aar Olle Nielßen 28 aar                    
    Niels Nielßen 24 aar                    
Tingstad 3½ óre Jenns 39 aar Erich Mogenßen 13 aar       Torsten Mogenßen Rÿtter 20 aar Iohannis Johannißen 50 aar
Tinglúmb 3½ óre Baard 47 aar       Carl Michelßen 14 aar              
Tinglúmb 3½ óre Torstenn 62 aar       Efúer Súendß 18 aar         Súend Kieldßen 60 aar
          Daniel   18 aar              
Biórgúmb j Spd Einer 20 aar                     Jon Baardßen 50 aar
Bratli j Spd Súend 50 aar Einer Súendßen 20 aar                    
    Olle Súendßen 16 aar                    
Búvarp 3½ óre Torbór 60 aar       Iohannis Nielßenn 19 aar              
Búvarp j Spd Ollúff 42 aar Torbór Olßen 14 aar                    
Koldstad 3½ óre Christopher 53 aar Anphind Christopherßen 12 aar                    
Koldstad 3½ óre Peder 60 aar                     Aren Amúndßen 66 aar
Lied ij óre vj mk Niels 51 aar                          
Lied ij óre vj mk Steenn 40 aar                          
Morch 2 óre 16 mk Andohl 56 aar             Ingebrit Törißen   22 aar Torris   61 aar
Morch 2 óre 8 mk Ollúff 64 aar Peder Olßen 30 aar                     161
Kaldall 2½ óre 6 mk Enchenn         Ollúff Jonßen 16 aar              
          Ingebrit Gaúteßen 18 aar              
Kaldall 2½ óre 6 mk Ollúff 51 aar                     Peder Ingebritßen 20 aar
Øde gaarder
Kalnes ij óre Niels 30 aar                          
Kalnes ij óre Guttormb 44 aar                          
Stafóúnit ij óre Baard 50 aar                          
Stafóúnit ij óre Mogens 42 aar                          
Øúnit ij óre ij mk Anders 53 aar             Torsten Anderßen Rÿtter 24 aar      
Øúnit ij óre ij mk Joenn 36 aar                          
Holdstad j Spd Ingebrigt 43 aar             Ollúff Baardßen   20 aar      
Holdstad j Spd Baard 27 aar                          
Nerbrörs j Spd Joenn 48 aar                          
Húndßet ij óre Einer 48 aar                     Iohannis Hemmingß 44 aar
Húndßet ij óre Ollúff 64 aar                           162
Aas ij óre Niels 30 aar                     Gaútte Nielßen 63 aar
Bögset j Spd Anphind 44 aar                          
Bögsset j Spd Johannis 26 aar       Niels Olßen 20 aar         Ollúff Johanßen 57 aar
Hanemoú ij óre Joenn 36 aar       Ollúff Kiedßen 20 aar              
Hoúli j óre vj mk Ingebrit 38 aar                          
Hoúli j óre vj mk Peder 30 aar                          
Moú j óre viij mk Ollúff 58 aar Gúttormb Olßenn 20 aar                    
    Steen Olßen 13 aar                    
Alte j óre Daniell 39 aar       Johannis Seúaldßenn 20 aar              
Skierpmoú j óre Baard 70 aar             Christopher Torbórßen   20 aar      
Rodhet j óre Anders 63 aar Mogens Anderßen 14 aar                    
Skatland j óre Ollúff 45 aar Peder Olßen 16 aar Johannis Olßen 17 aar         Golle Raßnúß 41 aar
Deraas j óre Peder 56 aar Esten har bóxlit half gaarden 29 aar Niels Arenßen 20 aar              
Thræbostad j óre Einer 40 aar                     Ifúer   54 aar
                        Jon Biórnßen 65 aar
Sör Zitter j óre Enchen                            
Sor Zitter j óre Goúlle 30 aar                          
Halfúe öde gaarder 163
Grÿtten j óre Ingebrit 58 aar Morten Torborßen 16 aar                    
Alte j óre Biórnn 48 aar                          
Liingen j óre Baard 70 aar             Niels Baardßenn   24 aar Elling   50 aar
Liingen j óre Sifúer 70 aar                          
Rÿdningß Pladtzer
Súei vj mk Anders 50 aar                          
Almbli vj mk Enchenn                            
Baard 43 aar                          

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).