Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Hadsel 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 18, pagina enl. nedan. "ß" skrivs här som "ss", svenskt "ö" användes 1701 utom vid stor bokstav. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 94% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Westeraalens fogderie. Hassels Prestegield. Hasel Sogn. Manntall d=23 Novemb. Anno 1701.
Opsiderne eller Leilendingers Stand og vilchor Gaardenes eller Platsernes Naúfne Opsidernes eller Leilendigs Naúfne Aldre Deres Sönners naúfn og Aldre hvor de findes Tieneste Karle eller drenge Aldre   Pagina
Leilending Nedre hænes Jacob Anderss. 66 Olle Jacobssen 27 hiemme         43
          Siver Tronssen 23 Stifsön Krübling        
Leilending   Michel Anderss. 60 Aamúnd Michelssen 28 hiemme Gabriel Gabrielssen 11 föd i Bergen
Leilending Kongsteigen Niels Hanssen Kröbling 82 Hans Nielss. 33 hiemme        
        Daniel Nielssen 15 hiemme        
Leilending   Tollach Olss. 42                
Leilending Sande Anders Monss. 55 Matz Anderssen 30 hiemme Peder Edissen 30  
          Jens Anderssen 18 hiemme Gregers Jacobssen 19  
          Mons Anderssen 12 hiemme Lars Michelssen 16 föd i Súndfios fogderie
          Christen Anderssen 9        
          Peder Anderssen 6 hiemme        
Leilending Berrevig Olle Pederss. 81 Peder Olss. 30 hiemme Tommes Larssen 16  
Leilending   Christen Pederssen 43 Jacob Christenssen 1   Jens Jenssen 12 fostersön 44
                  Jesach Hanssen 16 fostersön
                  Einer Olssen 60 haver veret gifft men nú tiener
                  Hans Pederss. 17 föd i Saltdal fogderie
Leilending   Abraham Jesachssen 60 Isach Abrahamssen 18 hiemme Christopher Michelssen 20  
                  Christopher Michelssen 15  
Leilending Indre Bræúiig Anders Olssen 61? Jon Anderss 20 hiemme        
          Elies Danielssen 30 Stifsön hiemme        
Leilending   Peder Olssen Kröbling 92         Niels Johanssen 20 fostersön
Leilending   Olle Nielss 36 Peder Olssen 3   Alex Sandrissen 50  
Leilending Jerpvold Anders Danielssen 60 Daniel Anderssen 16 hiemme Lars Anderss    
          Peder Anderssen 8 Kröbling Niels Olssen 54 hawer ens Súe
    Jacob Nielss. 57 Hans Jacobssen 4 hiemme Olle Nielssen 6  
Leilending Fladset Enchen Brete Olsdatter   Steffen Steffenss. 34 hiemme        
          Olle Steffenss. 24 nú i Trunhiem        
Leilending Fladset Enchen Alhedt     Peder Michelssen 53 hiemme Olle Jacobssen 14 fostersön 45
                  Knúd Ingvoldssen 55  
Leilending   Niels Olssen 33 Michel Nielssen 6 hiemme        
          Peder Nielss. 3          
Leilending Grúndför Olle Nicholaússen 63 Peder Olss. 27 hiemme Nicolaús Christopherss. 14  
                  Hans Jenssen 20  
                  Sören Anderssen 29 gifft
Leilending   Olle Baarssen 71         Iver Güllefssen 11  
Leilending Inbior Peder Jenssen 50         Olle Michelssen 10  
Leilending   Jens Anderss. 42                
Leilending   Nathanael Hanssen 45                
Leilending   Hendrich Hanssen 53                
Leilending   Anders Polssen 54                
Leilending Øfre Hænes Einer Larssen 55                
Leilending   Rasmus Simonssen 59         Aren Jacobssen 9 fostersön
Leilending Qúitnes Jacob Iverssen 48         Olle Jacobss. 8 föd údi Bergen
                  Anders Olssen 30 föd údi Bergen
                  Isach Monssen 28 föd údi Bergen
                  Lars Jonssen 17 föd údi Bergen
                  Erich Jonssen 16  
                  Johannes Olssen 11  
                  Knúd Fassesen? 20 föd údi Bergen
                  Lars Knudss. 9 föd údi Bergen
Leilending Kaliord Hans Rasmússen 41 Jacob Hanssen 12 hiemme         46
Leilending   Mons Anderss. 34         Christen Pederssen 13  
Leilending Hellenes Jacob Christenssen 48         Niels Nielssen 61 gifft men nu tiener
Leilending   Matz Christenss. 41                
Leilending Lúnchen Isach Anderssen 49         Peder Gregússen 7 fostersön
Leilending Sommerset Gregers Steffenssen 52         Daniel Michelssen 30  
Leilending   Steffen Olss. 50         Olle Olssen 10 fostersön
Leilending Næsset Niels Jonss. 56 Steffen Nielssen 6          
          Joen Nielss. 2          
Leilending   Steffen Christopherss. 35         Jacob Hanssen 26  
Leilending Storaae Lasse Anderssen 56 Iver Lassessen 8          
          Anders Lassess. 6          
          Gregers Lassessen 2          
Øde Steenbachen                      
Leilending Tengelfiord Siver Erichss 70 Erich Siverssen 24 hiemme Hendrich Hendrichssen 20 föd i Bergen
          Peder Siverssen 4          
          Olle Pederssen 6 Stifsön        
Leilending Raften Joen Jonssen 57 Olle Jonss. 6   Olle Laarssen 8 fostersön 47
                  Hans Danielssen 26  
Leilending Brúbrechen Peder Olssen 33 Elling Pederssen          
          Anders Ellingssen 18 Stifsön        
          Hans Ellingssen 8 Stifsön        
          Jacob Ellingssen 5 Stifsön        
Leilending Tinstrand Joen Olssen 87                
Leilending   Christopher Olssen 40 Olle Christopherssen 2          
          Hans Christopherssen 1          
Leilending Findkirchen Michel Nielssen 59 Gregers Michelssen 24 hiemme        
          Iver Michelssen 15 hiemme        
Leilending Bragset Christopher Pederssen 42 Peder Christopherssen 17 hiemme        
          Olle Christopherssen 11          
          Knúd Christopherssen 9          
Leilending Ingelsfiord Ollúf Jacobssen 52         Mons Daúidssen 15 fostersön
Leilending   Daúid Nielssen 55 Olle Daúidssen 6          
Leilending Ulföen Johannes Monssen 51 Mons Johanssen 10 hiemme         48
          Olle Johanssen 8          
          Peder Johanss. 5          
          Erich Johanss.          
Leilending Falden Mons Hanssen 69                
Leilending Hanöen Christen Steffenssen 63         Olle Larssen 13  
Leilending   Jacob Pederss. 41                
Leilending Brotöen Christopher Steffenssen 69 Michel Christopherssen 32 hiemme        
          Olle Christopherssen 28 hiemme        
Leilending   Erich Christopherssen 40 Joen Erichssen 12 hiemme        
          Christopher Erichssen 9          
Leilending   Niels Danielssen 44 Daniel Nielssen 6          
          Peder Nielss. 3          
Leilending Mÿrland Anders Anderssen 64 Evert Anderssen 18 hiemme Jacob Olsen 20 föd údi Bergen
          Anders Anderssen 6          
Leilending   Hans Michelssen 42 Michel Hanssen 2   Christen Larssen 16  
Leilending Falchesfioren brúges af Peder Pederssen Holdöen som ved samme gaard er anshreven        
Leilending Holdöen Peder Pederssen 56 Peder Pederssen 20 hiemme Anders Erichssen 9 föd i Bergen 49
          Jörgen Pederssen 16 hiemme Michel Erichssen 50  
          Petter Pederss: 12 hiemme        
          Frode Pederssen 9 hiemme        
          Enoch Pederssen 4          
          Niels Pederssen 2          
Leilending   Christen Olss 52 Peder Christenssen 8   Matz Torgerssen 42 gifft og tiener
          Erich Christenssen 4          
          Olle Christenssen 2 alle hiemme        
Leilending Slobren Peder Siverssen 80 Olle Pedersen 25 hiemme        
Leilending   Olle Anderss. 32 Peder Olss. 5          
Leilending   Erich Jörgenssen 38                
Leilending   Elling Larssen 50 Lars Ellingssen 18 renster?        
          Mons Ellingssen 14 blind        
Leilending Higraf Peder Siverssen 49 Mons Pederssen 10          
          Siver Pederssen 4          
Leilending   Siver Pederss. 40                
Leilending Búdall Jacob Povelssen 66 Jens Jacobssen 20 hiemme         50
          Jonas Jacobssen 13 hiemme        
Leilending   Niels Anderssen 43                
Leilending Beretúig Niels Monss. 31 Olle Olssen 26 Stifsön        
Leilending Arnöen Jacob Pederssen 60 Olle Jacobssen 12 hiemme        
          Peder Jacobssen 1          
Leilending Fisheböll Niels Jörgenssen 49         Falchor Johanssen föd i Bergen
Leilending   Hans Larssen 34 Isach Hanssen          
Leilending Strömstad Hendrich Nicolasen 60 Nicolaús Hendrichssen 10 hiemme Ole Olssen 30 föd i Bergen
          Niels Hendrichssen 6          
Leilending   Enchen Anne Hendrichsdatter   Gúlbrand Pederssen 20 hiemme Joen Pederssen 29 Shal Egte Enchen og haver böxlet jord
Leilending   Jonas Pederssen 30                
Leilending Sellaater Niels Olssen 50½ Hans Nielssen 18 hiemme        
Leilending   Jacob Knudssen 37 Daniel Jacobssen 2   Hendrich Johanssen 30 föd her údj fogderiet
Leilending Maarfiord Peder Steffenssen 61 Steffen Pederssen 4           51
          Peder Pederssen 2          
Leilending   Lars Steffenss. 64 Peder Larssen 30 hiemme Tommes Hanssen 16 föd údj Bergen
                  Anders Polssen 9  
Leilending Grúndfarfiord Ingebret Tommessen 42 Olle Ingebretssen 2          
Leilending   Hans Olssen 60         Olle Johanssen 28  
                  Störch Danielssen 15  
Leilending Klach brúges af Probsten Sc. Jens Bloch som ellers ved Hassels Præstegaard videre findes anteignet    
Leilending Lechanger Lars Michelssen 70 Olle Larssen 11 hiemme        
          Aron Larssen 9          
Leilending   Enchen Anne Jonssdatter   Joen Christopherssen   Olle Michelssen 40  
          Lars Christopherssen 9 Stifsön        
Leilending og medtiener til Hassel Steiloe Sc: Hans Nielssen 35         Zacharies Torsten 30 föd údi Saltens fogderi
                  Olle Torgierssen 18 föd údj Bergen
                  Siver Olssen 14 föd údi Gúldahls fogderie
Leilending Güllestad Enchen Anne Jacobsdatter           Frederich Danielssen 25 er fostersön 52
                  Peder Arenssen 30  
                  Jacob Arenssen 26  
                  Torgier Johanssen 15  
                  Christopher Christopherssen 26  
Leilending Vdtbiör Michel Olss. 45 Peder Michelssen 13 hiemme        
          Jörgen Michelssen 12          
Leilending Findsetter Enchen Barbra Ediesdatter           Hans Nielssen 24  
                  Olle Edisen 7  
Leilending   Joen Larss. 50 Anders Jonssen 3   Christen Michelssen 16  
Leilending   Olle Nielss. 40 Michel Olss. 6   Torgier Aamúndss. 27  
          Niels Olss. 2          
Leilending Teigen Edies Erichss. 55 Olle Ediss. 23 hiemme Peder Christenssen 7  
Øde Dahlen                      
Leilending Stochmarchen hans Michelssen 43 Michel Hanssen 5   Michel Michelssen 10  
Leilending   Anders Pederssen 37         Joen Pederss. 10 föd i Trunh.
                  Michel Larss. 20  
                  Olle Anderss. 64  
                  Anders Olssen 2 Hans Son
Leilending Böröen Enchen Maren Andersdatter   Knúd Christenssen 12 hiemme         53
          Daniel Christenssen 10          
Leilending   Jens Pederssen 62 Hendrich Jenssen 26 hiemme        
          Peder Jenssen 23 hiemme        
          Hans Jenss. 21 hiemme        
Leilending Herteigen Olle Isachss Sengeliggende 70                
Probst og Sognepræst med Gildwog og Cherne?   Sc. Jens Jenssen Bloch 48         Lars Olssen 60  
    Sc. Niels Anderssen Brönlund Medtiener ved Hassel Meenighed           Hans Michelssen 46  
                  Peder Olss. 40  
                  Olle Steffenss. 30  
                  Torchel Jesophssen 34  
                  Joen Gabrielssen    
                  Christen Olss. 18  
                  Steffen Johanssen 12 fostersön
                  Olle Olssen 10 fostersön
                  Christopher Steffenssen 36  
                  Rasmús Berenssen 27 föd i ? Fogderie
  Hassel               Christopher Michelssen 42   54
                  Joen Gabrielssen 18  
Súbstitut til Hassels Menighed   Mons Anderssen 34                
Leilending men Klocher tel Hassel Menighed Vadtzúiig Michel Mogenssen 57 Mons Pederssen 32 Stifsön Elendig Súag        
Leilending   Hans Polssen 39         Povel Pederssen 14  
Leilending   Rasmús Christenss. 25                
Leilending Hoúcheland Mortens Anderssen 60 Anders Mortenss. 4          
          Peder Mortenssen 3          
          Peder Michelssen 25§ Stifsön        
Leilending   Niels Simenssen 43         Knúd Larssen 12  
Leilending   Olle Pederss. 70         Niels Christopherssen 16  
Leilending Vattendahl Lars Joenss. 46 Christopher Larssen 10          
          Joen Larssen 8          
Leilending   Michel Michelssen 40 Peder Michelssen 2          
Leilending ÿttre Breviig Niels Nielss. 70 Jens Jacobss. 15 alle 3        
          Mons Jacobss. 11   Stifsönner        
          Sören Jacobss. 8          
Leilending Rörviig Frederich Nielssen 30                 55
Leilending Sommerhúús Gabriel Pederssen 34 Christopher Gabrielssen 5          
          Anders Gabrielss. 2          
Leilending   Gregers Christopherss. 60 Anders Gregerssen 5   Erich Gregerssen 25 gifft men nú tiener
                  Christopher Erichssen 2 haver Sön
Leilending   Olle Anderss. 50 Nicolaús Olssen 5   Hans Samúelssen 18  
Leilending   Olle Olss. 50 Olle Olssen 5          
Opsidernes Odel Húúsbÿe Christopher Jacobssen 77 Christen Christopherssen 46 Súag        
          Peder Christopherssen 30          
          Lars Christopherssen 28 hiemme        
          Jens Christopherssen 19 hiemme        
          Jacob Christopherssen 42          
Leilending   Christen Rasmússen 54 Christen Christenss. 23 hiemme Olle Olssen 16 fostersön
                  Niels Pederss. 40  
                  Peder Jacobssen 19  
                  Johan Dirichssen 13 föd i Bergen
Leilending Echren Isach Christopherssen 46         Mons Nielssen 30   56
                  Anders Anderssen 30 föd i Bergen
                  Jacob Christenssen 14  
Leilending haver en liden Jegt som ved tiden föres til Bergen Hoúve Offer Madsen Súag og Sengeliggende 61 Mons Offerssen 28 hiemme Niels Olssen 8 fostersön
                Peder Sixissen? 90 föd i Nordhors fogderie
                Anders Edissen 70  
                Knud Christopherssen 14 föd i Findmarchen
                  Anders Anderssen 12 föd i Súndhors fogderie
                  Michel Anderssen 17  
Leilending   Olle Christenssen 51 Christen Olssen 14   Carnelies Pederssen 5 fostersön
                  Joen Ingebretssen 50  
                  Hans Hanssen 22  
                  Erich Hendrichssen 13 föd údi Bergen
Leilending Ongstad Anders Siverssen 68 Siver Anderssen 29 Súag Anders Jacobssen 28   57
          Mads Anderssen 26 hiemme Hendrich Jacobssen 12  
                  Olle Ollessen 7 föd údi Bergen
Leilending   Hendrich Hanss. 31 Christen Hendrichssen 9          
          Niels Hendrichssen 1          
          Jacob Jacobssen 11 hiemme        
Leilending   Anders Olssen 47 Hans Anderss. 4?   Mons Christopherssen 8 fostersön
Leilending Mielboe Hans Olssen 46 Christen Hanss. 10   Steffen Olssen 44 har veret Soldat
          Olle Hanssen 9   Niels Olssen 28  
Leilending   Michel Jacobss. 52 Mons Michelssen 9   Peder Olssen 16  
          Jacob Michelss. 6   Absolon Siverssen 25  
          Peder Michelss. 2   Christopher Christenssen 11  
Leilending Taen Enchen Maren Christensdatt:   Christen Christenssen 12          
          Jacob Christenssen 8          
Leilending   Niels Olssen 40 Olle Nielssen 11          
Leilending   Olluf Larssen 41                
                          58
  Húúsmend
  Berreviig Rasmús Anderssen 29 Peder Rasmússen 3          
  Grúndför Olle Olssen 35         Povel Jacobssen 12  
    Christopher Nicolasen 40 Sören Christopherssen 17 hiemme        
  Lechanger Povel Olssen 55 Olle Povelss. 9          
    Peder Olssen 30                
  Holdöen Rasmús Sörenssen 51                
    Samúel Söfrenssen 30 Hans Samúelssen 7          
          Jacob Samúelssen 2          
  Øfre Hænes Peder Povelssen 43                
  Nedre Hænes Jesper Nielssen 60 Niels Jespersen 3          
  Vadtzúig Christen Larssen, Súag 42 Mons Christenssen 4          
  Aandstad Daniel Olss. 68                
    Peder Michelss. 40 Michel Pederssen 3          
  Hoúve Olle Gúlbrandssen 61 Gúlbrand Olssen   tiener Offer Madssen 29  
  Teigen Hendrich Hendrichssen 34         Jörgen Pederss. 57  
  Stochmarchen Erich Börgess. 32                
  Búdahlen Rasmús Blaassen 4?                 59
  Slobren Jens Monssen 29 Mons Jenssen 8          
  Beretviig Hans Pederssen blind 75                
  Sommerhúús Enchen Berte Olssdatter   Niels Jacobssen 7          
                         
  Selfosterkarl    
  Berreviig Christen Jacobssen 31                
                         
  En find    
  Kaliord Erland Nielssen 40 Niels Erlandssen 12          
          Lars Erlandssen 4          
          Joen Erlandssen          
                         
  Kalsnes fiering vnder Hassel Sogen
Leilending Grÿtting paa Langöen Enchen Rebecha Jacobsdatter           Carnelius Janssen 20 fostersön föd i Saltens fogderi
                  Olle Pederss. 12 fostersön
                  Jörgen Súendssen 12 fostersön
                  Christopher Súendssen 10  
  Grÿtting               Timond? Rasmússen 34   60
                  Michel Rasmússen 32  
Leilending   Jens Terchelss. 30 Baltzer Jenssen 4   Olle Nielssen 12 fostersön föd údi Indre Sogens fogderi
Leilending förer Posten Holmsnes Enchen Mallene Nielsdatter           Knud Johanssen 10 Súag
                  Jesper Christopherssen 34 gifft men nú tiener
Leilending Postbúnde   Christen Clemedssen 48 Clemed Christenssen 16 hiemme Steffen Joenssen 15 Súag
          Anders Christenssen 10          
Leilending Moen Peder Pederss. 40 Daniel Hendrichssen 33 Stifsön Hans Michelssen 5 fostersön
          Morten Hendrichssen 20          
Leilending   Hendrich Hendrichss. 39 Hendrich Hendrichssen 10          
          Niels Hendrichssen 3          
Leilending Kiörstad Michel Povelssen 44 Peder Michelssen 6   Olle Povelssen 21  
          Niels Michelss. 1          
Leilending   Hans Povelssen 43 Júliús Hanss. 2          
          Israel Hanssen 1          
Leilending Strömfiord Gregers Hanssen 46 Hans Gregerssen 3   Lars Hanssen 30   61
  Strömfiordviig Daniel Sörenssen 37 Christen danielssen 9          
Leilending Grÿtting údi Eidsfiorden Julius Hanssen 70         Morten Olss. 18  
                  Aren Kielssen? 8  
Leilending   Christen Jenssen 67 Jens Christenssen 8   Knúd Olssen 24 fostersön
          Morten Christenssen 22 Stifsön        
          Petter Mortenssen 18          
Leilending Grönningen Hans Monssen 50 Johannes Olssen 10 Stifsön        
Leilending   Palme Monss. 47         Hendrich Torstenss 7 fostersön
Leilending Slottenes Michel Jenss. 66         Frans Nielssen 27 fostersön
                  Anders Anderssen 13 fostersön
Leilending Teigen brúges af Peder Jenssen Húgger, som her effter ved hans paa boende gaard Anshrives
Leilending Raae Bertel Michelssen 70         Timond? Larssen 12 fostersön
Leilending   Niels Assbiörnssen 45 Assbiörn Nielssen 4   Anders Greerssen 10 fostersön
Leilending Raae Hans Knúdsen 40 Anders Hanssen 20 hiemme         62
Leilending   Hans Arenss. 50         Gúlbrand Assbiörnssen 20 föd i Saltens fogderie
Sorenshriver Leilending Hof Peder Jenssen Húgger 38         Claús Jenssen Húgger 34 föd i Jÿlland
                  Olle Pederssen 52 haver tient for Soldat
                  Povel Sörnessen 38 gifft men nú tiener
                  Olle Polsen 1 haver en Sön
                  Olle Pederssen 50  
                  Povel Olssen 36 til húússe er döf og Súag
Leilending Lensmand Sandnes Mons Jenssen 36 Jens Monss. 7   Christen Olss. 24  
                  Daniel Hendrichssen 14  
Leilending Kalsnes Enchen Lissbet Hansd:   Hans Abrahamssen 20 hiemme        
          Olle Abrhamssen 18          
          Peder Abrhamssen 9 hiemme        
Leilending Kalsnes Peder Pederssen 60 Edies Pederssen 5   Johannes Anderssen 20 fostersön 63
          Peder Pederssen 2   Olle Monssen 18  
Leilending   Niels Ottessen 58 Otte Nielssen 13 hiemme Peder Pederssen 30 gifft
Leilending Viig Gúlbrand Larssen 80         Olle Gúnderssen 12  
                  Hans Nielssen 10  
Leilending   Clemed Rasmússen 37                
Leilending   Peder Pederssen 63 Joen Perssen 12          
          Olle Pederssen 10          
Leilending   Olle Rasmússen 39 Rasmús Olssen 3          
          Jacob Olssen 1          
Leilending Nordhochenes Anders Povelssen 53 Olle Anderssen 8          
    Hans Christenssen 58         Jens Pederssen 12 fostersön
Leilending   Niels Michelss. 40 Michel Nielssen 11          
          Olle Nielss. 7          
          Anders Nielssen 3          
Leilending Marchen med Setterögaard Lars Nielss: 58 Jens Jenss 16 Stifsön        
          Peder Larss. 18 Elendig og Súag        
Leilending   Jacob Michelssen 34 Rasmús Jacobssen 2          
Leilending Sörhochenes Christopher Asbiörssen 45         Christopher Nielssen 10 fostersön föd údi Indre Sogens fogderie 64
Leilending   Johannes Michelssen 41                
Leilending Bitterstad Michel Olss. 70 Sören Michelssen 21 hiemme        
          Otte Michelssen 8          
Leilending ÿttre Varviig Enoch Nielss. 35                
Leilending   Rassmús Michelssen 52                
Leilending Qúalsöen Frederich Frederichss. 45                
Leilending   Niels Abrahamssen 36                
Leilending Silpolden Michel Olss. 44 Steffen Michelssen 8          
Leilending   Olle Sörenss. 26                
Leilending Valfiord Niels Monss. 56         Jacob Pederssen 23 föd i Bergen fostersön
                  Olle Christenssen 10  
                  Jacob Torss. 5  
                  Christopher Hanssen 25  
Leilending Frosheland Michel Pederssen 68 Hans Michelss. 18 hiemme Hans Joenss. 8  
Leilending Holmstad Peder Monssen 65 Niels Pederssen 26 hiemme        
Leilending Holmstad Christen Michelssen 64         Arent Zacharissen 24 fostersön 65
                  Johannes Esspenssen 13  
                  Rasmus Pedersen 8  
Leilending Valdersnes Michel Israelssen 56 Olle Michelssen 20 hiemme        
          Mons Michelss. 14          
          Israel Michelssen 12          
          Enoch Michelssen 9          
Leilending Sölferstrand Niels Christopherssen kröbling 65                
Leilending Sollúm Tonnes Jenssen 51 Jens Tonniesen 14   Michel Larssen 7 fostersön
Leilending Mælfioren Enchen Sophie Ottesdatter           Michel Jochúmssen 22 fostersön
Leilending   Jens Pederssen 38         Povel Christenssen 8 fostersön
Gresleie Hagen og Alleteigen?                      
Leiledning Fleines Michel Olss. 60 Anders Michelssen 20 hiemme        
          Olle Michelssen 16          
          Niels Michelssen 12          
          Michel Michelssen 2          
                         
Leuilending Fleines Rasmus Edissen 64 Niels Rassmússen 28 hiemme         66
          Anders Rasmussen 20 hiemme        
Leilending   Olle Olssen 55                
Leilending Jerstad Biörn Ingvoldsen 90                
    Ingvold Biörnsen 48 Jens Ingvoldsen 6          
          Baltzer Involdssen 4          
Leilending   Hans Povelssen 36                
Opsiderne Indrevarviig Peder Anderssen 63 Christen Pederssen 2          
Leilending Zellefiord Enchen Dorte Larsdatt.   Lars Hendrichssen 25 hiemme        
                         
  Húúsmend
  Gröning Erich Sófrenssen 36 Sören Erichssen 5          
  Grÿtting Súend Jörgenssen 53                
  Raae Olle Hochss. 74                
  Valfiord Anders Jenssen 88                
  Teigen Lúchas Clemedssen 50                

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).