Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Vågan og Gimsøy sogn 1810

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt NT114, Bind Pk. nr. 4. Texten är löpande i originalet och kolumn-indelning och sidnumrering är min egen. Sidor är placerade på olika platser. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 84 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/9 2001.
Lofoten og Vesterålen sorenskriveri. Prestenes døde- og vielseslister 1809-50. Dödslister mangler for 1827, 28, 29, 42. Vielseslister for alle år. S
i
Døde i Waagens Sogn 1810 d
Datum Stand Fornavn Farsnavn Oppholdssted Merknad e
den 7de Janúar Kaarmand Peder Iversen Fagerbakken   4
Enkemand Haagen Gabrielsen Brættesnæs  
Den 11de Janúar Barn Cornelia Pedersdatter Púndsletten  
den 14de Janúar Gaardmand Anders Andersen Úlfvaagen  
den 28de Janúar Gaardmand Anders Arentsen Osan Almisselem
den 29de janúar Enkemand Sÿneve Olsdatter Gúlbransóen  
Den 18de Febrúar Gaardmand Niels Andersen Ørsvaag  
den 24de Febr. Barn Ane Margrethe Christensdatter Fölstad  
den 11de Martü úngkarl Svend Larsen Fölstad  
den 1ste April Enkemand Karen Ingebrichtsdatter Grúndstad  
Kone Ane Mallena Olsdatter af Hassel Sogn  
Mand Johan Hansen Øehelle NB: af Dverberg Sogn
Úngkarl Johans Hansen Ørsvaag Almisselem
Enkemand Abigael Petersdatter ibid
den 8de April Gaardmand Svend Eriksen Ræknæssæt  
den 12de April Enkemand Berethe Knúdsdatter Fagerbakken  
Barn Kierstina Falch Riisvæhr  
den 15de April Enkemand Maren Davidsdatter Storvaagen Almisselem
den 19de April Pige Mette Hansdatter Stordalen af Hassels Sogn
den 22de April Barn Anders Pedersen Lóbstad  
den 23de April Kone Bertehe Andersdatter Storvaagen  
Barn Olava Fredrichsdatter Henningsvæhr  
Barn Pernille Hansdatter Púndsletten  
Johanna Hansdatter ibid  
Den 5te Maj Enkemand Christopher Andersen Storg´fieldet Almisselem
den 24de April Giestgiver Erik Ronning Storvaagen  
Den 17de Maj Barn Martha Hansdatter Púndsletten   5
den 27de Maj Barn Jacob Olsen Ørsnæs  
Den 3die Júnü Kone Kiersten Davidsdatter Øehelle  
den 10de Júnü Barn Simon Olsen Ørsnæs (Min anm: Jacobsen överstruket)
Pige Ane Isachsdatetr Wikan  
den 17de Júnü Inderste Gabriel Jacobsen Hopen  
úngkarl Ole Samúelsen Ræknæsset  
den 2den Júlü Giestgiver Amúnd Zindsen Helle  
den 8de Júlü Úngkarl Christopher Andersen Haverdal  
Pige Pernille Jacobsdatter ibid  
den 15de Júlü Pige Elen Andersdatter Holand  
Barn Hans Christiansen Storvaagen  
Enkemand Erik Olsen Helle  
Den 21de Júlü Barn Pernille Olsdatter Fagerbakken  
Den 25de Aúgúst Gaardmand Hartvig Johnsen Úlfvaagen  
Barn Karen Stiniúsdatter Storvaagen  
den 4de September Enke Mad. Elen Angel Kirkevaag  
den 9de September Barn Christen Ingebrichtsen Sandvigen  
den 21de September Pige martha Jonasdatter Kalle  
Den 23de September Kone Olava Nielsdatter Øehelle  
den 14de October Mand Steen Zachariassen Kalle Alimisselem
den 18de October Barn Marithe Pedersdatter Lieland  
Olava Nielsdatter Folstad (Min anm: Olsdatter överstruket)
Andreas Danielsen Holand  
Den 11de November Kone Marithe Michelsdatter Púndsletten  
Döde i Gimsöe Sogn 1810 6
Den 7de Janúar Kaarmand Christen Andersen Hov Almisselem
Gaardmand Niels Axelsen Rýdstad  
den 12de Maj Enke Klara Hansdatter Rýdstad  
Pige Ingebor Christensdatter Gravermarken Almisselem
Barn Ole Willadzen Hoúen  
den 9de Júnú Pige Karen Hansdatter Sýedalen  
Kone Elen Christensdatter Venje  
Inderste Hans Pedersen Súndlandsfiorden  
Enkemand Peder Andersen Venje Almisselem
Barn Fredrik Gregússen Wattenfiorden Almisselem
Finnebarn Kiersten Poúlsdatter    
Gaardmand Jórgen Hansen Hoúen  
Barn Jens Jensen Hoúen  
Gaardmand Michel Pedersen Delp  
Kone Adrianna Eliasdatter Giertsvold  
Enke Sÿneve Olsdatter Lókvigen  
Teinestedreng Hans Iversen Strómnæs  
Pige Christiana Andersdatter Gravermarken  
Kaarmand Arent Olsen Rýdstad  
Barn Hans Olai Olsen ibid  
Kaarmand Hans Olsen Smedvigen af Borge sogn  
Barn Sara Johansdatter Barstrand  
den 7de Júlú Enke Ane Arntsdatter Sanne  
Pige Siri Johnsdatter Gravermarken  
Enkemand Axel Nielsen Hov Almisselem
Barn Sophia Pedersdatter Vig  
Ane Simonsdatter Brennen  
Niels Olai Joahnnesen ibid  
Elen Kathrina Jensdatter Hoúen  
Enke Pernille Hansdatter Hov  
Gaardmand Andreas Pedersen Delp  
Den 28de Júlú Pige Ane Olsdatter Hov Almisselem 7
Barn Carl Jacobsen Hov  
  Elias Nielsen Lókvigen fosterbarn fra Bergen
Den 18de Aúgúst Pige Øllegaard Nielsdatter Hov  
Barn Joachim Thorkildsen Rýdstad  
den 6te October Enkemand Arnt Nordhelm   Dóde i Lÿngvæhr
den 3den Novbr Pige Maren Christensdatter Hov  
Barn Israël Nielsen Giertsvold  
den 1ste December Enke Kiersten Christensdatter Delp  
Pige Martha Hansdatter Vig Almisselem
úngkarl Niels Johansen Gravermarken  
den 30de December Kone Dina Lagesdatter Rýdstad  
Barn Rúbert Sórensen Brennen  
Øllegaard Sórensdatter ibid  
Sara Nielsdatter Festvog  
Pige Adrianna Mathiasdatter Rýdstad  
Kirkevaag den 31de December 1810. Conform med kirkebogen bevidner, E. A. Colban
Fortegnelse over de, som af fremmede Sogn er døde og begravede i Waagen. 1810 8
Den 7de Febrúar   Johannes Svendsen Stokke af Lódingens Præstegield
den 14de Febr.   Erland Ingebrichtsen Borsdalen af Bindalens Sogn, Brónóe Præstegield
Den 3die Martü   Lars Olsen Ellingsen Stromvig af Bodóens Præstegield
den 11de Martü   Gúldbrand Jensen Aae af Tranóe Præstegield i Senjen
Den 15 Martú   Østen Larsen Oldernæs af Ofodens Præstegield
den 18de Martü   Tobias Hansen Lókebotn af Astafiordens Prstgld
  Johannes Andersen Tæinvigen af Tronæs D°
den 24. Martü   Ole Jacobsen Ørja af Torschóens Præstegield
den 31 Martü   Knúd Johnsen Fiordbotn af Astafiordens Prstgld
  Eddias Lech Nýegaard af Ofodens D°
den 1ste April   Peter Krog Erdsfirod af Medfiordens Præstegield
  Anders Andfindsen Aag af Tranóens D°
Den 5te April   Johannes Olsen Hekkelstrand af Ofodens Præstegield
  Ole Christensen Gammelhjem af Tranóens D°
Den 3de Junú   Iver Frantzsen af Hameróe Præstegield
den 17de Júnú   Dines Svendsen Ghelland af Tysfiorden únder Lódingen
Kirkevaag den 4de Janúar 1811. Conform med kirkebogen bevidner, E. A. Colban
Fortegnelse Over de Frúentimmer, som ere ægteviede i Waagens og Gimsóens Sogne Aar 1810 9
1. I Waagens Sogn
Den 2den Janúar Enke Inger Pedersdatter   ægteviet med
  Lars Nielsen Wahlen  
den 29de Janúar Jomfrúe Ane Margrethe Zindsen   ægtev. med
  Christopher Ellingsen Helle  
Den 2den October Pige Elen Dorthea Pedersdatter   med
  Ole Pedersen Fagerbakken  
Den 6te November Enke Berethe Kierstina Jensdatter   med
  Hans Olsen Westpolden  
Den 8de November Enke Berethe Willatzdatter   med
  Peder Danielsen Lieland  
Den 9de November Pige Johanna Hansdatter   med
  Giorgen Poúlsen Storfieldet  
Den 19de Novbr Pige Ivria Pedersdatter   med
  Wilhelm Johansen Fagerbakken  
Den 26de Novbr Enke Bahse Dorthea Eskildsdatter   med
  Carsten Andersen Brakóen i Hassels Sogn
Den 27de December Pige Randie Larsdatter   med
  Tobias Christensen Hatvigen under Skraaven
2. I Gimsóe Sogn
Den 18de Aúgúst Pige Johanna Hansdatter   ægteviet med
  Jacob Michelsen Delp  
den 9de September Pige Berethe Kierstina Jensdatter   med
  Jens Ringkiób Pedersen Soúbstad  
Kirkevaag den 4de Janúar 1811. Conform med kirkebogen bevidner, E. A. Colban
Den 13de November Kone Martha Johansdatter Aaevigen   10
den 5te December Barn Martinús Lorentzsen Aaevigen (min anm: Jensen överstruket)
Kirkevaag den 4de Janúar 1811. Conform med kirkebogen bevidner, E. A. Colban
NB. 1810 in Decbr Drugnede af Gaarden Venie úden at blive anmeldte 14
  úngkarl Rasmús Hansen    
Jacob Nielsen
Jórgen Andersen
testr E. A. Colban

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).