Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Vågan 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 18, pagina enl. nedan. "ß" skrivs här som "ss", svenskt "ö" användes 1701 utom vid stor bokstav. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 95% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Loúfodens fogderie. Waage Sogen under Lödingens Prestegield. Betienes af Residerende Cappelan. Manntall d=29 Novemb. Anno 1701.
Opsiderne eller Leilendingers Stand og vilchor Gaardenes eller Platsernes Naúfne Opsidernes eller Leilendigs Naúfne Aldre Deres Sönners naúfn og Aldre hvor de findes Tieneste Karle eller drenge Aldre   Pagina
Leilending Súolvehr Jens Christenss. 49         Christen Olss. 12 fostersön 75
Leilending   Christopher Meier 51 Hans Christopherssen 19 videlands Júst Jacobssen 22 föd ved Christiansand
          Singdal Christopherssen 12 hiemme        
          Lorentz Christopherssen 10          
          Johannes Christopherssen 8          
Leilending Helleland Olle Aamundssen 58 Omúnd Olss. 28   Matz Pederss. 20  
          Nicolaús Olssen 16   Anders Pedersen 8  
Leilending   Niels Jonss. 38 Christen Nielssen 12          
          Nicolaús Nielssen 7          
          Axel Nielss. 3          
          Peder Nielss. 4          
Leilending Postbúnde Biörendahl Peder Torlefssen 60 Jörgen Pederssen 21          
          Gabriel Pederssen 15          
          Tollef Pederssen 12 alle        
          Siver Pederssen 8 hiemme        
Leilending Postbúnde Haverdall Peder Christenssen 30 Johan Perssen 3           76
Leilending   Knúd Claússen 32 Johan Knudssen 1          
Leilending Postbunde   Knúd Gúdmúndssen 56                
Leilending   Jens Pederss. 30 Peder Jenssen 10          
Leilending   Aache Erichssen 35 Peder Aachessen 5          
Leilending Gúlbrantzöen Hendrich Pederssen 56 Peder Hendrichsen 16          
Leilending Helle Anders Povelssen 33 Rúbert Anderssen 6   Halvor Jonss. 12 föd i Bergen
                  Hans Hanssen 8 föd i Bergen
                  Rasmús Jenss. 54 föd údi Nord möre fogderie
                  Aren Rasmúss. 38 föd údi Gúldals fogderie
                  Anders Jossen 39 föd ved Christianis
Leilending Ørsnes Hans Pederss. 33 Olle Hanssen 2   Anders Kolbenssen 24 föd i Súndfoúrs fogderie
Leilending   Suend Elissen 55 Elies Súendssen 19          
          Niels Súendss. 11          
Leilending Rechenes Christopher Axelssen 56         Lars Masen 9 föd i Saltens fogderie
Leilending Øhelle Olle Nielss 29 Peder Olssen 5 hiemme Jacob Baarssen 13 fostersön
          Niels Olssen 2          
Leilending Øhelle Gabriel Anderssen 33 Anders Gabrielssen 8           77
          Daniel Gabrielssen 3          
          Sören Gabrielssen 2          
Leilending Degermúlen Gregers Jonssen 52 Joen Gregerssen 8          
Leilending   Daniel Tollefssen 30 Tollef Danielssen 3          
Leilending Vahlen Christopher Olssen 70         Joen Mortenssen 22  
                  Steffen Pederssen 21  
                  Olle Pederssen 6 fostersön
                  Morten Olssen 70 haver veret gifft men nu Tiener
                  Lars Knúdssen 22 Lap
?öpsidder   Olle Pederssen 49 Peder Olssen 9 Er sönnen Joen Johanssen 60 gifft
Leilending postgaard Viig Enchen Anne     Jon Pederss. 29 Er shreven ved Strömstad i Vesteraalen og derfor her ej Anßees?    
          Nicolaús Perssen 19          
Leilending Rörviig Jacob Anderssen 24                
Leilending Postbúnde Dÿbfiorden Endre Botolfssen 44                
Leilending Postbunde   Olle Christopherssen 52 Michel Olssen 20          
Leilending Gúldviig Rasmus Larssen 51                
Leilending Kalde Anders Jacobssen 67 Anders Anderssen 22   Joen Olssen 30   78
          Beniamin Anderssen 14   Hendrich Hanssen 22 föd i Bergen
Leilending Ørswog med Eiden Johannes Anderssen 42 Anders Johanssen 7   Olle Nielssen 16 föd i Bergen
Leilending   Knud Elissen 39 Elies Knúdssen 9          
          Jens Knudssen 6          
          Knúd Knúdssen          
Prestegaard Residerende Capelan Kierchewog Sc. Giert Estensen 58         Antoniús Hendrichssen 22 föd i Bergen
Leilending West Polden Christen Powelssen 78 Rasmús Christenssen 16   Anders Anderssen 19 föd i Bergen
          Powel Christenssen 8          
Leilending Löbstad Aren Olssen 62 Mons Hendrichssen 24 Stifsön        
Leilending   Olle Hanss. 81 Peder Knúdss. 43 Stifsön Súend Pederss. 16  
                  Christian Ottessen 4  
Leilending Liland Jonas Knudssen 43         Peder Pederssen 20  
Leilending   Anders Ellingssen 64 Elling Anderssen 21   Madtz Pedersen 20 föd wed Trunhiem
Leilending Fölstad Olúf Steffenssen 50         Siwer Eliss. 11  
                  Jacob Larss. 40  
Leilending   Peder Jonssen 58         Niels Madtssen 12  
Leilending Moldgaflen Hans Anderssen 40                
Leilending Wattewog Peder Pederssen 60 Anders Pederssen 19?          
          Peder Pederss. 10          
          Niels Pederss. 5          
Leilending Wattenwog Joen Christenssen 40                 79
Leilending Fagerbachen Steffen Pederssen 54                
Leilending   Haldor Olss. 30 Claús Gulbrandssen Stifsön        
Leilending Pundsletten Isach Olssen 68 Olle Isachssen 24          
          Joen Isachsen 22          
          Honechen Isachssen 12          
Leilending   Joen Gúdmúndssen 30         Rasmús Larsen 28  
Leilending   Enchen Anne Hendrichsd:   Einer Larss. 22          
          Hans Larsen 15          
Leilending   Joen Larss. 30 Lars Jonsen 1          
Leilending   Henrich Larsen 26                
Leilending Hocheland eller Holand Hans Greersen 67         Isach Mortenssen 12  
                  Colbent Olssen 12 föd i Bergen
Leilending   Jens Pederss. 40 Mons Christopherssen 13 Stifsön        
  Súartshar og Qúankiosen des opsidere Sóÿer ting her údi Waage fiering Men Söger til Lódingens Kierche údi Saltens fogderie húor far dennene og deses familie údi Samme Menighed monne were Anteignet og opshrewen  
Leilending Storfield Sören Halstenssen 68 Jacob Söfrenssen 27   Bertel Tannenssen? 16 föd i Bergen
                  Amúnd Aamúndssen 15 föd i Bergen
Leilending Storfield Josep Nielss. 30 Christopher Jonssen 11 Stifsön Daúid Matssen 27   80
Leilending   Olle Olssen 36 Joen Olsen 5          
Leilending Aarsteen Lars Halwarss. 50 Jörgen Larss. 19          
          Halvar Larsen 15          
          Lars Larsen 10          
Leilending   Jacob Powelssen 30         Anders Nielssen 21 föd i Bergen
Leilending   Christopher Christensen 37 Lars Christopherssen 8          
          Christen Christopherssen 4          
          Gabriel Christopherssen 2          
Leilending Wlwogen brúges af Jacob Powelssen shrewen wed Aarsten  
Leilending brúger Jegt som bögdefar Brettersnes Powel Anderssen 62 Peder Powelssen 27   Hans Holgerssen 41  
          Hans Polssen 23   Josep Jonssen 19 föd i Bergen
Leilending Haúersand med Kielsöen Anders Pederssen 58 Daniel Knudssen 26 Stifsön Tönnes Olssen 14  
          Hans Knúdssen 24   Daniel Johanssen 6 föd i Saltens fogderie
Leilending   Christen Knudssen 34                
Leilending Henningswehr Michel Pederssen 46         Christopher Tollefsen 57 er gifte
                  Peder Christopherss. 4 hawer en Sön
Opsidernes Odel Lÿngwehr Mons Hertwigsen 35         Peder Anderss. 28 alle 3
                  Olle Aamúndss. 20 föd i Saltens
                  Joen Jonssen 10 fogderie
Leilending Grúnstad Omúnd Mogenssen 40 Christopher Larssen 15 Stifsön Michel Olssen 25   81
Leilending   Elies Jenss 27 Lars Jonssen 13 Stifsön        
  Wærgemend
  Fæstwog Fromæs? Monssen 52 Olle Abrosiússen 29 Stifsön        
  Storwogen Dines Olssen 58 Olle Diness. 26   Anders Jacobssen 14  
          Hans Diness. 14   Johannes Sörenssen 40 föd i Bergen
          Dines Dinessen 9          
          Gregers Dinessen 6          
          Hans Gregersen 14 Stifsön        
          Morten Gregersen 13 Stifsön        
    Simon Pederssen 37                
    Peder Hanss. 35                
    Lars Persen 28                
  Cappelwaag Hans Christopherssen 46 Wellúm Hanssen 22 údj Senniens fogderie      
          Tomes Hanssen 17          
          Christen Hanssen 9          
          Rasmús Hanssen 3          
          Niels Claúsen 8          
    Claús Söfrenssen 53                
  Cappelwaag Joen Justsen 36 Just Jonssen 1           82
    Michel Michelssen 83                
    Johannes Hendrichssen 80 Hendrich Johanssen 32 i Trúnhiem        
          Hans Johanssen 21 i Saltens fogderie      
    Anders Johanssen 26                
    Mons Olssen 78 Joen Monssen 51?          
    Elies Olssen 56                
    Súend Pederss. 30 Peder Súendss. 4          
    Jens Jenssen 48 Lars Jensen 16          
          Elies Jensen 14          
          Niels Jenssen 6          
    Christen Jenssen 37 Jens Christenssen 3          
  Húúsmend    
  Henningswehr Jessper Isachsen 82                
  Hogen Niels Knudss. 50 Jacob Niels 4          
          Knúd Nielss. 2          
  Ørswaag Lars Haldorsen 26                
  Súolwehr Olle Nielss. 62                
  Wattenfioren Anders Gunderssen 48 Gabriel Anderssen 7          
  West Polden Elies Siwerssen 50                
  Lobstad Peder Pederssen 30                
  Löbstad Christen Erichssen 32 Olle Christenssen 1           83
  Moldgaflen Peder Jetmúndssen 32 Anders Pederssen 2          
  Wattenwag Christen Olssen 75         Torlef Jenssen 13  
  Storfield Peder Hanssen 30                
  Aarsteen Jens Larssen 41 Hans Jenssen 3          
          Lars Jenssen 2          
  Wlwaagen Olle Larss. 36 Lars Olssen 10          
    Hans Christenssen 33                
  Kiebsöen Niels Anderssen 73                
    Baar Nielssen 44 Niels Baarsen 9          
    Olle Pederss. 39                
  Helleland Peder Andersen 48                
  Storfield Enchen Sara     Hans Johansen 15          

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).