Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Matrikkel Namdalseid 1668

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt 12/1953, "Matrikkel opptatt ifølge reskript 23/1 1665", Bind 55, sida enligt kolumn 3. "ß" läses som "ss". Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Skatterna för gårdarna är ej medtagna men de består av "Landschÿld, Leding, Korn. Smaatiende, Qúernschat". Dessutom finns avgifter till olika personer och kyrkor. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/7 2001.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 3 Kolumn 1 Kolumn 2 3
(Text på sidan 1) Kongl Maÿ Fuldkommen Jordbog Offúer gandsche Nommedals Lehnn paa alle Gaarder och Gaardeparter Ingenn vnderthagendes, met des Leilendinger och Opsiddere húaden húer Besidder och Brúger .. Saaledes erachtet och befattet Anno 1669
Númmedals Eid
Laúgrettes Mend 189  
Joen Ofúergaard, Baar Tinglúmb, Daniel Alte, Nelß Brörß, Nelß Lj, Jenß Wengstad, Johannes Noersitter Smee Olle Perßen 194
Moe Olle Cristofrßen
Ofrbrös Nelß Baarßen
Alte Daniel Michelßen Nederbrös Törris Joenßen
Bröten Ingbret Erichßen Húnßet Einer Michelßen 195
Berre Ligger Öde   Holi Peder Einerßen
Bratlien Súend Erichßen 190   Ödeparten  
Ofúergaard Enchen Anne   Tinglúmb Baar Cristofrßen
Biörgúmb Einer Baarßen   Nelß Joenßen
Staföúne Baar Larßen Holstad Ingbret Erichßen
  Mogenß Larßen   Baar Tomeßen
Aas Nelß Goútßen 191 Wingstad Jenß Toreßen
Boÿset Anfin Larßen Helbostad Einer Toreßen 196
Schierpmoe Baar Jenßen Röeßet Gaúte Baarßen
Hollstad Cristofr Anfinßen Hannemoú Paúl Michelßen
  Ödeparten   Elden Nelß Johanßen
Almli Baar Paúlßen   Goúte Paúlßen
Búwarp Torber Johanßen 192 Oúnit Raßmús Ellingßen 197
  Olle Mogenßen   Ellef Ellingßen
Kallnes Nelß Baarßen Morch Andal Anderßen
  Gútorm Baarßen   Peder Ollßen
Liid Nelß Cristoferßen Söersitter Joen Nelßen
  Steen Cristoferßen   Simen Ollßen
Kaldal Olle Ollßen Noersitter Johannes Nelßen 198
  Andor Arneßen Grÿtmoe Olle Cristofrßen
Liing Effúind Andorßen 193  
Trebostad Anderß Tostenßen
Schatland Larß Toreßen
Söeraas Esten Perßen

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).