Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Kvæfjord 1767

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 50. Kolumn nr. 9 är min egen sidnumrering. Kolumn 5 är tom. Ingen rubriktext finns ovanför kolumnerna i originaltexten. Jag har använt mig av rubrikerna till manntallet för 11/4 1765. OBS! Matr.nr. är felgjord i originalet och skiljer sig väsentligt från Manntallet 1765. Vid utskrift av texten från Excel, har jag använt mig av liggande utskrift, 84% av normalstorlek. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Hoppas texten kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.  
  Trolig text ovanför resp. kolumn hämtad från manntallet för 11/4 1765.
1 Matricúls Númer
2 Gaardenes og Ejernes Navne
3 Mænd og húústrúer Navne
4 Tieneste Drenge og börn som Nÿde til 10 rdr aarlig lön, samt tienere hos dem som ere úden for bondestanden, Ittem andre sig opholdende Persohner
5 Húúsmænd, Inderster og deres hústrúer som formaar skatten at betale
6 Der Contribúerendes andtall
7 De tienstefolk og Börn som ikke nÿde til 10 Rdr aarlig Lön er for Skatten befriede
8 De fattige som befindes paa enhvær opsideres lejemaall og er vanför Sengeliggende og forarmet, og Eÿ formaar Skatten at betale
   
1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 6 Kolumn 7 Kolumn 8 Kol. 9
Mandtal for Qvæfiords Præstegield over den Kongelige allernaadeligste paabúdne Extra Skat pro Anno 1767
N° 1 Bremnæs Kongens Paúl Benjaminsón qde     2 Benjamin Paúlsón         1
                  Petternilla Paúlsdtr        
  ibd                     Thomas Danielsón qde
  ibd               Peder Larsón   Ole Larsón qde
  ibd               Karen Svendsdtr   Niels Olsón qde
  ibd       til húúse             Ane Olsdtr  
N° 2 Molvigen Kongens             Ole Siúrsón   Siúr Olsón qde
  ibd               Ingebor Siúrsdtr   Lars Siúrsón qde
  ibd                     Johan Paúlsón qde
  Aspenesset húúsmands Sæde under Elle           Anders Joensón   Joen Andersón qde
  ibd                     Lars Olsón qde
  ibd                     Ole Nielsón qde
  ibd               Niels Svendsón   Berete Nielsdtr Enke
  ibd   Erich Nielsón qde     2 Joen Erichsón        
                  Karen Erichsdtr        
  Elle Kongens Iver Jensón qde     2 Amúnd Svendsón        
  ibd   Peder Iversón qde     2 Maren Lavina Pedersdtr        
                  Lisbet Pedersdtr        
                  Barbro Pedersdtr        
  ibd                     Hans Iversón  
  ibd   Niels Paúlsón húúsmand     1            
  ibd       til húúße             Thomas Larsón qde
N° 4 Udstrand Kongens Samson Pedersón                    
  ibd   Petter Larsón       2 Christen Gabrielsón        
  ibd   Niels Thomesón qde     2 Michel Thomesón         2
                  Marite Pedersdtr        
          til húúse       Peder Thomesón   Thomas Knútsón  
  ibd               Peder Torlovsón   Ole Torlevsón qde
                  Dorthe Torlovsdtr        
  ibd                     Joen Hansón qde
  ibd               Elen Thomesdtr   Lars Hansón qde
  ibd   Ole Thomesón qde     2            
  ibd   Petter Pedersón qde     2            
N° 5 Dahlen Selvejer gods Joen Pedersón qde     2 Peder Joensón        
                  Gertru Joensdtr        
                  Mette Joensdtr        
  ibd   Hans Johansón qde     2 Joen Olsón        
                  Niels Olsón        
                  Hans Olsón        
  ibd               Peder Rasmúsón   Rasmús Matisón qde
                  Ole Rasmúsón        
                  Berete Rasmúsdtr        
  ibd               Hans Nielsón   Niels Hansón qde
                  Maren Nielsdtr        
  ibd       húúsmand             Michel Rasmúsón qde
  ibd   Peder Pedersón qde     2 Malena Pedersdtr        
          húúsmand       Niels Pedersón        
                  Berete Andersdtr   Peder Pedersón qde
  ibd               Hans Jensón   Jens Hansón qde
  ibd   Lars Gabrielsón qde     2 Ane Larsdtr        
                  Kirsten Larsdtr        
                  Hans Rasmúsón        
  ibd   Peder Joensón qde     2 Maren Pedersdtr        
                  Petter Joensón        
  ibd   Gregús Willúmsón qde     2            
N° 6 Trastad   Johannes Nielsón qde     2 Niels Johannesón        
                  Berete Johannesdtr        
                  Mons Johannesón        
  ibd   Peder Pedersón qde     2 Peder Pedersón         3
                  Kirsten Pedersdtr        
                  Drúe Pedersdtr        
N° 7 Berg Kongens Thomas Pedersón qde     2 Anders Rasmúsón        
                  Ane Nielsdtr        
  ibd               Berete Thomesdtr   Stórcher Paúlsón  
  ibd   Jens Pedersón qde     2 Peder Jensón        
                  Tron Jensón        
  ibd   Ole Pedersón qde     2 Maren Olsdtr        
                  Kirsten Olsdtr        
  ibd   Ole Einersón       1 Berete Johannesdtr        
                  Ane Christophersdtr        
  ibd               Ane Maria Andersdtr   Jeronÿmús Larsón qde
N° 8 under Húúsebÿe Selvejer gods Maren Larsdtr Enken     2 Hans Olsón        
                  Ole Olsón        
                  Ole Johannes Olsón        
                  Ane Berete Tldr        
  ibd   Hans Amúndsón qde, Inderst     2            
N° 9 Raae Pstgaard   Hr Peder Leth qde, Inderst Johannes Pedersón 11            
            Jens Andersón              
            Anders Gabrielsón              
            Petternilla K: Berg              
            Mette M: Krog              
            Marite Hansdr              
            Marite Christensdr              
            Karen Torlóvsdtr              
            Maren Michelsdtr              
N° 10 Strand til deels beneficered Iver Paúlsón Wolf qde     2 Marta Paúlsdtr        
                  Ingebor Larsdtr        
                  Christopher Christophersón        
  ibd               Ane Maria     Abraham Thomesón  
  ibd               Roland Rolandsón   Barbro Pedersdtr Enken
                  Ane Maria Hansdtr        
  ibd   Paúl Joensón qde     2 Marta Paúlsdtr        
                  Joen Paulsón        
          til húúße             Erich Nielsón qde
  ibd               Jertrud Benjaminsdtr   Peder Benjaminsón qde
N° 11 ÿtter Gaare   Ole Olsón qde     2            
      Ole Larsón qde     2 Hans Olsón        
  ibd   Peder Gabrielsón qde     2 Hans Pedersón         4
                  Peder Pedersón        
                  Karen Pedersdtr        
                  Drúe Pedersdtr        
          til húúse             Gabriel Pedersón qde
N° 12 Inder Gaare   Niels Hansón qde     2 Christen Nielsón        
                  Hans Nielsón        
                  Karen Nielsdtr        
                  Maren Maria Nielsdr        
  ibd   Jórgen Andfindsón qde     2 Andfind Jórgensón        
                  Marchús Jórgensón        
                  Hans Jórgensón        
  Rydnings Plads paa Qvæfiord Ejdet           Niels Anúdsón   Knúd Paúlsón qde
                  Helge Anúdsdtr        
  ibd                     Peder Anúdsón qde
N° 12 Wiigland beneficeret Lars Nielsón qde     2 Christen Larsón        
                  Anders Larsón        
                  Bernt Larsón        
  ibd   Ole Nielsón qde       Niels Jórgensón        
                  Michel Hansón        
N° 13 Wiig til deels odelsgods Jacob Gregúsón qde     2 Gregús Jacobsón        
                  Hans Andersón        
                  Mette Jacobsdtr        
                  Kirsten Jacobsdtr        
                  Ingebor Jacobsdtr        
  ibd   Thomas Jacobsón qde     2 Jacob Thomesón        
                  Edias Thomesón        
                  Berete Joensdtr        
                  Niels Nielsón        
  ibd   Jacob Pedersón qde     2 Niels Jacobsón        
                  Margrete Jacobsdtr        
  ibd                     Lars Olsón  
          til húúße       Kirsten Olsdtr   Ole Olsón qde
N° 14 Wocter Proprietairs Gods Samson Gregúsón qde     2 Gregús Samsonsón        
                  Willúm Samsonsón        
  ibd                     Niels Joensón qde
      Margrete Thomesdtr Enke     1 Maren Margrete Andersdtr         5
  ibd                     Andfind Isachsón qde
      Edias Larsón Enkemand     1 Peder Andersón        
                  Berete Andersdtr        
                  Berete Jórgensdtr        
  ibd                     Lars Ediasón qde
  ibd                     Lars Joensón qde
  ibd               Ane Kirstina Hansdtr   Jens Jensón qde
N° 15 Strómen   Hans Jacobs:       2 Berete Hansdtr        
  ibd   Johannes Hansón       2 Else Larsdtr        
  ibd               Ingebor Samsonsdtr        
                        Ingebor Hansdtr Enke
  ibd   Peder Michelsón       2            
          til húúse             Erland Torlovsón qde
N° 15 Sandvigen Kongens Jórgen Thomesón qde     2 Thomas Jórgensón        
  ibd   Samson Thomesón qde     2 Thomas Samsonsón        
                  Karen Olsdtr        
N° 16 under Hemmestad Kongens Ole Pedersón qde     2 Marite Johannesdtr        
  ibd   Niels Pedersón qde     2 Marite Johannesdtr        
  ibd                     Peder Torlóvsón  
  ibd       húúsmand             Daniel Christensón  
  ibd                     Lars Larsón  
  ibd                     Simon Christophersón  
  ibd                     Willúm Larsón  
N° 17 over Hemestad Kongens Lars Olsón qde     2 Ole Jonsón        
                  Klemet Jonsón        
                  Maren Torlóvsdtr        
                  Inger Maria Larsdtr        
  ibd   Aslach Pedersón qde     2 Niels Aslachsón         6
                  Ingebor Aslachsdtr        
                  Marta Aslachsdtr        
  ibd   Ole Pedersón qde     2 Michel Nielsón        
  ibd               Peder Andersón   Torlóv Tronsón qde
  ibd                     Niels Pedersón qde
N° 18 Schúmmesvigen   Jetmúnd Joensón qde     2 Johannes Jetmúndsón        
                  Benjomin Jetmunds:        
                  Berete Jetmúndsdtr        
  ibd   Niels Andersón qde     2 Mette Thomesdtr        
                  Ingebor Torlovsdtr        
N° 19 Refsnæs beneficeret Poúl Nielsón qde     2            
          til húúse             Ole Hansón qde
  ibd   Michel Olsón qde     2 Jacob Michelsón        
                  David Michelsón        
  ibd               Abeluna Rasmusdr   Peder Christensón  
  ibd   Lars Thomesón qde       Joen Torlovsón        
                  Ane Torlovsdtr        
  Melaaen únder Refsnæs               Michel Joensón   Niels Erichsen qde
                  Peder Joensón        
          Enken     2 Joen Amundsón   Ane Larsdtr  
                        Anders Pedersón qde
20 Findvigen   Christen Nielsón qde       Karen Christensdtr        
                  Inger Christensdtr        
  ibd               Gúnild Christensdtr   Ole Hendrichsón qde
  ibd   Christen Erichsdtr (!) qde     2            
N° 21 Kengsnæs Kongens Peder Hansón qde     2 Doret Pedersdtr        
  ibd   Peder Nielsón       1 Ane Pedersdtr        
                  Gertrud Pedersdtr        
                  Kirsten Pedersdtr        
  ibd                     Niels Pedersón  
N° 22 Lÿsaaen Kongens                   Johan Gregúsón qde
N° 23 Indre Húúsebÿe Selv ejer gods Peder Nielsón qde     2             7
N° 24 Gúlholm beneficeret                   Ole Christensón qde
  ibd   Lars Pedersón       2            
  Moe Elven Rydning                     Tore Svendsón  
  ibd               Christen Olsón   Ole Christensón qde
  Gúllesfiord botten Rydning               Ane Andersdtr   Lars Andersón  
N° 25 Eidet Kongens Lars Joensón qde     2 Anders Larsón        
                  Ane Larsdtr        
                  Ingebor Larsdtr        
  ibd                     Siúr Pedersón  
N° 26 Watvold Kongens Gúnder Joensón qde     2 Paúl Olsón        
  ibd                     Peder Gúllichsón  
N° 27 Bóemarchen Kongens Niels Pedersón qde     2 Svend Nielsón        
                  Inger Nielsdtr        
                  Lars Nielsón        
N° 28 Fúróen Kongens                   Gabriel Larsón  
          húúsmand             Lars Gabrielsón  
  ibd               Ingebor Johannesdtr   Ole Jespersón  
N° 29 Gambogen Kongens Lars Christophersón qde                  
N° 30 Bogen Kongens Anders Jensón qde     2 Einer Jensón        
  ibd   Peder Nielsón       1 Niels Pedersón        
                  Ingebor Pedersdtr        
  ibd   Axel Thomesón qde     2 Jens Pedersón        
                  Elen Maria Pedersdtr        
                  Maren Pedersdtr        
N° 31 Flóttesnæs Kongens                   Peder Thomesón   8
  ibd       Enken       Paúl Pedersón   Ingebor Hansdtr  
N° 32 Holand Kongens             Jesper Hansón   Hans Jacobsón qde
  ibd               Petter Olsón   Ole Michelsón  
                  Karen Olsdtr        
                  Ane Maria Olsdtr        
  ibd               Torlov Michelsón   Michel Andersón qde
                  Lisbet Michelsdtr        
N° 33 Rórvigen               Lars Knúdsón   Knúd Larsón qde
N° 34 Róchenæs Kongens                   Peder Nielsón  
  ibd   Hans Nielsón       1            
  ibd   Ole Hansón qde     2            
  ibd   Torlóv Andersón qde     2 Peder Andersón        
N° 35 Mehúús Kongens Christopher Joensón qde     2 Isach Christophersón        
                  Christopher Christophersón        
                  Johanna Christophersdtr        
  ibd   Peder Olsón qde     2 Ane Andersdtr        
                  Michel Jensón        
                  Paúl Andersón        
N° 36 Gúnnesdal Kongens Hans Torlovsen qde     2 Peder Andersón        
                  Elen Hansdtr        
                  Johanna Hansdtr        
  ibd               Ane Berete Willúmsdtr   Willúm Willúmsón qde
  ibd                     Peder Nielsón qde
  ibd               Marta Pedersdtr   Jens Hanssón qde
N° 37 Biónneraae Kongens Anders Nielsón qde     2 Peder Rolandsón        
                  Anders Andersón        
                  Marite Michelsdtr        
  ibd   Ole Olsón qde     2 Ane Maria Olsdtr        
  Goefiordbotten Rydning       Enken       Lars Larsón   Karen Larsdtr   9
                  Niels Larsón        
                  Ane Maria Larsdtr        
N° 38 Renstad Kongens Peder Olsón qde     2 Berete Joensdtr        
                  Johan Pedersón        
  ibd                     Torlov Joensón qde
  ibd                     Jens Pedersón qde
  ibd       til húúse             Peder Willúmsón qde
  ibd   Joen Willúmsón qde     2 Niels Joensón        
                  Lisbet Joensdtr        
N° 39 Mÿrland Kongens             Peder Jensón   Jens Pedersón qde
  ibd                     Roland Rolandsón  
N° 40 Finsætter Kongens             Ole Erichsón   Erich Hansen qde
                  Inger Erichsdtr        
                  Elen Erichsdtr        
  ibd                     Hans Erichsón qde
N° 41 Kind Kongens Mens Nielsón qde     2 Ole Pedersón        
                  Jens Mensón        
                  Ane Maria Larsdtr        
          til húúse             Hans Pedersón qde
N° 42 Gabóen Kongens Edias Hansón qde     2 Peder Willúmsón        
                  Willúm Ediasón        
                  Ane Ediasdtr        
  ibd   Tore Erichsón qde     2 Hans Pedersón        
                  Ane Maria Joensdtr        
N° 43 Øÿness beneficeret Thomas Haagensón qde     2 Haagen Thomesón        
                  Hans Thommesón        
                  Marite Thomesón        
  ibd               Mathis Olsón   Ole Einersón qde
  ibd                     Joen Pedersón  
N° 44 Haúge beneficeret Torlóv Pedersón qde     2 Ingebor Torlovsdtr        
  ibd               Karen Pedersdtr   Peder Michelsón qde
N° 45 Schaar beneficeret Christen Michelsón qde     2             10
  ibd   Hans Michelsón qde     2            
  ibd                     Lars Pedersón qde
          til húúse             Peder Michelsón qde
N° 46 Garles beneficeret Peder Nielsón qde     2 Stórcher Pedersón        
  ibd                     Peder Pedersón qde
          til húúse             Jórgen Esaúsón qde
N° 47 Webbestad Selv ejer gods Tarald Andreas Gevertz Skipper Elen Giever 9            
            Johan Krÿpelin              
            Hans Isachsón              
            Paúl Pedersón              
            Margrete Hansdtr              
            Pernilla Hansdtr              
            Ane Olsdtr              
N° 48 Húnstad Kongens Steen Olsón qde     2 Peder Pedersón        
                  Peder Pedersón dit:      
                  Marta Ellingsdtr        
  ibd   Tórger Thomesón qde     2 Klemet Christophersón        
                  Christopher Christophersón        
                  Dorte Christophersdtr        
  ibd                     Lars Larsón qde
N° 49 Hochland beneficeret Joen Thomesón qde     2            
  ibd       Enken       Aane Maria Thomesdtr   Ingebor Joensdtr  
                  Michel Thomesón        
  ibd       Enken       Ingebor Margret Ediasdtr   Marite Thomesdtr  
  Salen únder Hochland               Niels Andersón   Anders Nielsón qde 11
                  Michel Andersón        
                  Berete Andersdtr        
  ibd   Ole Erichsón qde     2 Ingebor Thommesdtr        
                  Karen Nielsdtr        
  ibd                     Michel Pedersón qde
              190            
  Raae Præstegaard d: 14 April 1767
Det forestaaende mandtal af og únderskrevne er i overværelse af 2de mænd Thomas Jacobsón og Paúl Jonsón igiennemgaaet og deßens andtal befúnden Rigtig, som nogenleeds formeenes at kúnde betale Skatten, om Gúd skúlle velsigne fiskeriet, I dend fattige rúbecqve befinds eÿ heller fleere at være andfórt úden de som ere forarmede; det bevidner Skatte lignings Committerede. Datúm Wæbestad den 6 Júlj 1767.
Paa hóÿædle og Velbaarne Hr: General Krigs Commissaire og Amtmand Hagerúps og Egne Vegner. J Wang, H: Falster

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).