Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Andenes 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 18, pagina enl. nedan. "ß" skrivs här som "ss", svenskt "ö" användes 1701 utom vid stor bokstav. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 77% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Andenes fogderie. Dverberg Prestegield. Andenes Sogn Manntall D=14 Novembd: Anno 1701.
Opsiderne eller Leilendingers Stand og vilchor Gaardenes eller Platsernes Naúfne Opsidernes eller Leilendigs Naúfne Aldre Deres Sönners naúfn og Aldre hvor de findes Tieneste Karle eller drenge Aldre   Pagina
Leilending Hoúgenes Peder Jacobssen 64 Lars Jonssen 26 Stifsön Olle Erichssen 6 fostersön 39
Leilending   Olúf Jonssen 38 Olle Olssen 2          
Leilending   Tron Olssen 40 Toer Tronsen 13 hiemme        
          Olle Tronssen 10          
Leilending Klöven Christen Hanss 50 Lars Christenssen 1   Johannes Jonssen 16 fostersön
Leilending Bleeg Peder Rasmússen 62 Madtz Pederssen 22 hiemme Christopher Olssen 18 fostersön
          Niels Pederssen 15   Ranghald Torchelssen 13 fostersön, föd i Nordfiors fogderie
          Axel Pederssen 13   Niels Michelssen 6 fostersön
                  Michel Torlefssen 24 föd i Súndhors fogderi
    Shærgemend
  Andenes fishevær Jacob Olssen 76                
    Eilúf Olssen 50 Halvor Eilúfssen 18 hiemme        
          Hendrich Pederssen 20 Stifsön, er údi Saltens fogderie        
    Lars Vellumss 40                
    Jacob Madssen 35                
    Mons Anderss 40 Erich Monssen          
  Andenes fishevær Olle Pederssen 55                 40
    Michel Arenssen

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).