Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Dverberg og Andenes 1764

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 18. Kolumn 11 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 96% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Kolumn 2 Texten är "Opsiddernis eller Eiernis nafne og deris caracteer som ere i Rangen". Inget namn finns antecknat.
Kolumn 4 Texten är "Tieniste folk af begge Kión og andre hos húúsbonden sig opholdende Personer"
Kolumn 5 Texten är "De leilendinger húúsmænd og Indersters bórn af begge Kión som ere over 12 aar og icke fÿldet deris 16 aar, Der imidler tid ere befriede for at betale extra skat".
Kolumn 6 Texten är "Bemelte leilendinger húúsmænd og Inderster eller andre hos dem va´rende bórn som ere 16 aar og derover for hvilke skatten betalis"
Kolumn 7 Texten är "Odel og Selv Ejernis bórn der ere 12 aar og derover for hvilke Skatten skal betales". Inget namn finns antecknat.
Kolumn 8 Texten är "De contribúerendis fúlde antall".
Kolumn 10 Texten är "Fattige Enker som ere i Rangen og haver mindre end 100 Rdr aarlig Pension, deris contigent efter hvers Rang og forordningens 7 articel naar deris vilkaar af amtmanden attesteres". Inget namn finns antecknat.
 
Kolumn 1 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 8 Kolumn 9 11
Mand=Tall over Dverberg og Andenes meenigheder Til Den allernaadigste anbefallede Extra Skatt Efter forordningen d 23 Sept: 1762
Mand Tall over Dverberg og Andenes meenigheder i Westeraalens fogderie, som aarlig til Extra=Skatten i fólge forordningerne dateret 23 Sept: 1762 samt 7 febr. 1764. meddelis fogden for aaret 1764. 1
Gaardenis nafne og matricúls Númmer Mænd og hústrúer ("Tienistefolk…" Komplett text se ovan) ("Bórn 12 aar.. icke 16.." Komplett text se ovan) (Bórn over 16 aar.. Komplett text se ovan)   De fattige som ej formaa Skatten at betale
N° 275 Saúre   Daniel Olsen         Jon Danielsen 3 Jórgen Pettersen
    K: Maren Olsd:               K: Karen Paúlsd:
      Elling Pedersen         Karen Ellingsd: 3    
    K: Karen Christophersd:                  
      Olle Danielsen             2    
    K: Anne Olsd:                  
      Jórgen Larsen             2    
    K: Beret Danielsd:                  
      Ingebricht Gabrielsen         Beret Hartvigsd: 3    
    K: Elen Larsd:                  
      Seba Bechri Nilsen         Gabriel Pedersen 3    
    K: Clara Hanibalsd:                  
      Johan Matzen Valbor Hansd: Valbor Kirstina Johansd:     3    
      Karen Sórensd:     Matz Johansen          
N° 276 Stave   Jórgen Christophersen Nils Andersen     Hans Jórgesen 8    
    K: Beret Torlófsd: Kirsten Halsteinsd:     Jórgen Petter Jórgesen      
          Abraham Olsen     Ingbor Jórgensd:      
      Hans Christophersen Siri Pedersd: Lars Olsen     3    
    K: Marit Gúlbrantsd:                  
      Rasmús Berg     Matz Rasmúsen Berg     2    
    K: Súsanna Jórgensd:                
      Anders Nilsen     Olle Andersen Beret Andersd: 3    
    K: Dorthe Christophersd:                  
N° 277 Dverberg Hr Ottho Helm Lars Larsen     Jacob Helm 11     2
    K: Rebecha Helm Nils Pedersen     Johanna Helm      
          Anders Peders:     Anna Dorthea Helm      
          Kirsten Jacobsd:              
          Petternella Erlansd:              
          Gúnil Pedersd:              
N° 278 Mÿhre   Hendrich Christophersen Ingbricht Michelsen Sóren Hendrichsen Erich Michelsen 6    
    K: Beret Brónlúnd Michel Nilsen              
          Elen Larsd:              
    húúsm: Torber Erlantzen             2    
    K: Beret Johansd:                  
    húúsm: Jon Andersen             2    
    K: Maren Johansd:                  
    húúm: Olle Gúttormsen             2    
    K: Giertrú Michelsd:                  
      Peder Hansen     Jon Gregúsen     2 Beret Margrethe Ordning Leiútnants Enke er fattig og haver ingen Pension mens opholder sig hos Daatteren som er gift med en bonde.
    K: Ribor Ordning     Hans Nilsen      
              Maren Jonsd:      
              Beret Margrethe Ordning      
                       
    húúsm: Jon Olsen             2    
    K: Anne Ediasd:                  
      Hans Hansen             2    
    K: Johanna Jensd:                  
      Jon Olsen Olle Jonsen         3    
    K: Anne Pedersd:                  
      Hans Lorentzen Aren Paúlsen         6    
    K: Maren Ediasd: Marit Olsd:              
          Margrethe Christensd:              
          Mons Bloch              
N° 279 Fischenes   Anders Larsen Martha Torlófsd: Jon Pedersen Anne Larsd: 4     3
    K: Anne Nilsd:                  
    húúsm: Herman Christophersen             2    
    K: Karen Matzd:                  
    húúm: Einer Pedersen             2    
    K: Kirsten Michelsd:                  
      Nils Erlantzen     Erlant Nilsen Anne Nilsd: 3    
    K: Zitzel Pedersd:     Olle Nilsen          
N° 280 Scharstein   Haage Johansen         Peder Andreas Jonsen 3    
    K: Johanna Nilsd:                
      Olle Pedersen         Michel Pedersen 3 Tron Michelsen haves? for gúds shÿld
    K: Ingbor Pedersd:              
      Anders Pedersen     Maren Randina Pedersd: Peder Andersen 3    
    K: Anne Matzd:                
N° 281 Brevigen   Peder Larsen     Michel Pedersen Johannes Pedersen 3    
    K: Marit Johansd:                  
      Halstein Nilsen     Ingbor Halsteinsd: Anne Rabina Halsteinsd: 3    
    K: Giertrúe Michelsd:                
N° 282 Ramsaae   Olle Olsen     Rasmús Olsen Nils Olsen 3    
    K: Ingbor Andersd:     Lisbet Olsd:          
      Peder Jensen     Clemmet Pedersen Jens Pedersen 4    
    K: Johanna Nilsd:         Peder Pedersen      
N° 283 Qvalnes   Hans Lagesen             2    
    K: Ingbor Matzd:                  
      Lars Olsen             2    
      Barbro Andersd:                  
N° 284 Sellevold   Olle Olsen         Jórgen Olsen 3     4
    K: Dorthe Olúfsd:                  
      Peder Asbiórnsen         Jon Pedersen 3    
    K: Lisbet                    
      Paúl Hansen     Hans Paúlsen Malena Paúlsd: 3    
    K: Karen Nilsd:                  
      Hendrich Nilsen             2    
    K: Elen Ingbrichsd:                  
N° 285 Aase   Torber Ingbrichsen Mons Paúlsen         4    
    K: Inger Isachsd: Anne Nilsd:              
      Anders Rasmúsen     Jacob Andersen Hendrich Andersen 4    
    K: Maria Hendrichsd:         Giertrú Andersd:      
      Ingbricht Olsen     Knúd Ingbrichsen Olle Ingbrichtsen 3    
    K: Kirsten Olsd:     Kirsten Ingbrichsd:          
      Zacharias Órgesen Anne Pedersd:         3    
      Martha Erichsd:                  
      Nils Olsen             2    
    K: Anne Andersd:                  
      Hans Iversen             2    
    K: Gúrrú Pedersd:                  
N° 286 Tranes   Christopher Nilsen             1     5
      Aschil Rasmúsen Sirj Einersd: Inger Larsd:     3 Einer Paúlsen med Kone Inger gammel og svag
    K: Beret Einersd:     Peder Amúnsen      
N° 287 Nÿgaard   Erich Pedersen Inger Finsd:     Tomas Olsen 4    
    K: Beret Finsd:                  
N° 288 Lovigen   Nils Nilsen         Nils Nilsen 4    
    K: Beret Pedersd:         Else Maria Nilsd:      
    Enke Kirsten Johansd: Marit Svensd:     Torlóv Nilsen 4    
          Paúl Olsen              
      Nils Nilsen Karen Gregúsd:     Peder Torlófsen 4    
    K: Marit Gregúsd:                  
      Christen Esúsen             1    
    Enkemand Peder Pedersen Anne Gregúsd:         2    
N° 289 Boxnes   Iver Bÿe Tomas Lassesen         5    
    K: Anne Catrina Kroppe Amúnd Paúlsen              
        Solvie Hendrichsd:              
      Mens Olsen             2    
    K: Kirstina Nilsd:                  
N° 290 Forna´s   Peder Michelsen Isach Nilsen         4 Jórgen Albrichsen og K: Anne Johansd: meget gammel svag og fattig
    K: Marit Jensd: Anne Haagesd:          
                       
      Lars Andersen             2    
    K: Sophi Rasmúsd:                  
      Aren Siúrsen Abelona Iversd:     Martina Arnsd: 4    
    K: Beret Vellúmsd:                  
N° 291 Mebÿe   Lars Olsen Anne Jonsd:     Jon Larsen 4    
    K: Beret Pedersd:                  
      Olle Larsen Beret Michelsd: Paúl Torlófsen     3     6
    K: Marit Michelsd:                  
N° 292 Forfiorn   Jens Pedersen         Hans Jensen 5    
    K: Marit Andersd:         Edias Jensen      
                  Maren Jensd:      
      Peder Jensen             1    
      Paúl Paúlsen     Olle Olsen     2    
    K: Anne Finsd:                  
      Olle Paúlsen             2    
    K: Elen Pedersd:                  
      Paúl Finsen     Jon Paúlsen     2    
    K: Karen Amúnd:                  
      Jens Nilsen Torlóf Nilsen         4    
    K: Karen Michelsd: Maren Michelsd:              
N° 293 Schiolle   Nils Christophersen         Nils Paúlsen 4    
    K: Karen Nilsd:         Kirsten Paúlsd:      
      Mens Olsen Elen Olsd:         3    
    K: Beret Larsd:                  
      Nils Ingbrichtsen     Ingbricht Nilsen Lars Nilsen 3    
    K: Aadrúe Larsd:     Else Nilsd:          
N° 294 Gaveln   Iver Vallentinsen Beret Torlófsd:         4    
    K: Sónóf Olsd: Elen Michelsd:              
      Hans Olsen Ingbricht Torlófsen         4    
    K: Karen Isachsd: Karen Olsd:              
N° 295 Lillesannes Enkemand Anders Ingbrichsen Beret Michelsd:         2 Ingbrict Johansen gamel og svag
                       
      Peder Andersen     Morten Pedersen     2    
    K: Anne Mortensd:                  
N° 296 Storsannes   Hans Nilsen             2     7
    K: Ingbor Rasmúsd:                  
      Hans Pedersen     Rachel Olsd:     2    
    K: Abelona Andersd:                  
      Olle Christophersen     Martha Olsd: Beret Olsd: 3    
    K: Elen Lassesd:                  
N° 297 Svindaln   Olle Pedersen Gúrrú Andersd:     Anders Olsen 4    
    K: Margrethe Nilsd:                  
      Aúgústinús Olsen     Maren Olsd:     2    
    K: Beret Olsd:                  
N° 298 Aagenes   Jon Pedersen     Peder Jonsen     2    
    K: Lisbet Jensd:     Anne Jonsd:          
      Olle Olsen Olle Torlófsen     Ingbricht Jonsen 4    
    K: Gúrrú Ingbrichtsd:                  
      Olle Nilsen Nils Rasmúsen         3    
    K: Ingbor Larsd:                  
N° 299 Haúen   Paúl Olsen Erich Larsen Hans Paúlsen     4 Dorthe Andersd svag og fattig
    K: Beret Hansd: Margrethe Erlantzd: Martha Paúlsd:      
          Dorthe Andsd:              
N° 300 Bóe   Hans Larsen         Nils Nilsen 2 Hans Larsen gamel og svag
    K: Kirsten Ingbrichsd:              
      Anders Olsen     Kirstina Larsd: Hans Larsen 5    
    K: Elen Ingbrichsd:         Ingbricht Larsen      
                  Beret Larsd:      
      Jens Hansen     Beret Jensd:     2    
    K: Beret Ingbrichsd:                  
      Ingbricht Hansen Maren Jensd:     Hans Ingbrichtsen 5     8
    K: Malena Hansd:         Kirsten Ingbrichtsd:      
      Nils Jacobsen Olle Jacobsen         4    
    K: Martha Rasmúsd: Anne Larsd:              
      Jon Larsen Marit Larsd:         3    
    K: Beret Gregúsd:                  
N° 301 Nóes   Mentz Ingbrichtsen Anders Michelsen Olava Mensd:     2 Anders Michelsen gamel og svag
    K: Martha Hansd:     Beret Mensd:      
      Jon Jacobsen             2    
    K: Karen Michelsd:                  
      Peder Ingbrichtsen             2    
    K: Inger Knúdsd:                  
      Nils Michelsen     Torlóv Pedersen     2    
    K: Dorthe Jacobsd:     Maren Pedersd:          
N° 302 Normiele   Anders Pedersen Maren Kirstina Michelsd:     Peder Andersen 4 Annichen Nilsd: er sÿg og fattig
    K: Karen Adelús            
      Nils Andersen             3    
    K: Anne Kirstina Jórgensd: Nils Stúb              
    Enke Lisbet Hansd:             1    
      Hans Andersen             2    
    K: Abelona                    
      Nils Jonsen Elen Paúlsd:         3    
    K: Sirj Pedersd:                  
      Paúl Paúlsen     Elen Paúlsd: Peder Paúlsen 3    
    K: Marit Pedersd:                  
N° 303 Schovold   Jeppe Eliasen Margrethe Karlsd: Elias Jeppesen     3     9
    K: Dorthe Jensd:                  
      Iver Nilsen Ranni Pedersd:         3    
    K: Maren Johansd:                  
      Michel Nilsen             1    
N° 304 Aae Enkemand Jens Bróndlúnd Marit Jonasd: Peder Christensen     2    
      Peder Christophersen     Christopher Pedersen Jens Pedersen 3    
    K: Beret Maria                    
      Anders Nilsen             2    
    K: Beret Pedersd:                  
N° 306 Biórnschind Enkemand Rasmús Olsen Olle Olsen     Hans Rasmúsen 8    
          Beret Paúlsd:     Olle Rasmúsen      
          Magnil Ingbrichtsd:     Beret Rasmúsd:      
                  Inger Rasmúsd:      
      Isach Olsen Lars Olsen         4    
    K: Marit Jonsd: Kirstina Jacobsd:              
      Vallentin Vallentinsen             2    
    K: Martha Isachsd:                  
      Edias Pedersen Kirsten Pedersd:         3 Hans Hansen gamel svag og fattig
      Inger Paúlsd:              
      Anders Búl             1    
      Jon Amúnsen     Nils Jonsen Amúnd Jonsen 3    
    K: Anne Nilsd:                  
      Jon Paúlsen             2    
    K: Maren Nilsd:                  
      Christen Svensen Marit Jónsd:         3    
    K: Inger Nilsd:                  
N° 307 Sórmiele   Olle Mentzen Petternella Pedersd:     Olle Olsen 7     10
    K: Marit Paúlsd: Catrina Johansd:     Johannes Olsen      
                  Elen Olsd:      
N° 308 Risóen   Olle Matzen     Kirstina Olsd: Hans Olsen 5    
    K: Karen Hansd:         Vallentin Nilsen      
                  Dorthe Nilsd:      
      Lasse Tomesen     Ingbor Lassesd: Nils Lassesen 4    
    K: Else Nilsd:         Edias Lassesen      
N° 309 Haúnes   Anders Hemmingsen Anne Maria Simensd:         3     11
    K: Maren Nilsd:                  
      Elias Jacobsen     Peder Eliasen Jacob Eliasen 3    
    K: Karen Askelsd:                  
      Hans Paúlsen     Christen Hermansen     2    
    K: Anne Erichsd:                  
      Vellúm Pedersen     Christen Andersen Martha Christensd: 3    
    K: Marit Andersd:                  
      Hans Christensen             2    
    K: Beret Eliasd:                  
N° 311 Bleeg   Johannes Sparboe Maren Thorsd: Peder Hansen     3    
    K: Anne Pedersd:                  
    Enke Anne Catrina Paúl Pedersen     Elizabet Jórgensd: 3    
      Johannes Lÿder Ingbor Christensd:         3    
    K: Inger Nilsd:                  
  Wa´rret Hr Dungvart P: Raaness Elias Iversen         8    
    K: Gúnil Maria Raaness Hans Andersen              
          Olle Jensen              
          Hannibal Olsen              
          Marinchen Paasche              
          Emte Jacobsd:              
      Aúgústinús Rasch Tor Jórgesen Michel Jonsen Axel Rasch 10     12
    K: Anne Dorthea Mons Svensen              
          Petter Olai                
          Petternella                
          Anne Michelsd:              
          Magret Larsd:              
          Kirsten Rasch              
      Christen Johansen Martha Andersd: Johannes Christensen     4 Marit Christensdr er gammel og fattig
    K: Ingbor Jacobsd: Marit Christensd:          
      Hans Paúlsen Karen Isachsd:         3    
    K: Marit Nilsd:                  
      Christopher Einersen             2    
    K: Karen Hansd:                  
      Hans Christian             2    
    K: Maren Iversd:                  
    Enke Beret Hannibalsd:         Johan Jonsen 3    
                  Karen Jonsd:      
      Hans Andersen             2    
    K: Beret Hansd:                  
      Hans Pedersen         Beret Gabrielsd: 3    
    K: Karen Larsd:                  
      Hans Hansen             2    
    K: Inger Jonsd:                  
      Nils Olsen             2    
    K: Barbro Olsd:                  
      Rejer Paúlsen Marit Tomesd:         3 moderen Marit Tomesd er svag og lever af fattig penger
    K: Súsanna Pedersd:              
                       
      Rasmús Andersen             2    
    K: Ingbor Paúlsd:                  
      Christen Michelsen             2    
    K: Beret Hansd:                  
      Hans Hansen     Peder Andreas Olsen     2    
    K: Else Christensd:                
      Jon Hansen             2     13
    med Konen                    
      Johannes Erichsen         Erich Johansen 3    
    K: Karen Pedersd:                  
      Tomas Paúlsen             2    
    K: Martha Larsd:                  
      Olle Olsen             2    
    K: Margrethe Matesd:                  
      Hans Jonsen               begge svag og fattige
    K: Elen Michelsd:                  
  Saaledes Rigtig befúnden
test: O: Helm
Dverberg d: 23. Maj 1764

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).