Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Amtsregneskap 1670 Valberg og Gimsøy

<
Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Amtsregneskap", som är märkt NR.673. Kolumn- och sidnumrering är min egen. När namn utan gårdsnamn finns på husmend og drenger, så får de tillhöra gården närmast ovanför. I texten finns "j" (genomstruket j) som betyder "½", j=1, ij=2. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 96 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/4 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 3
Kongl. Maÿt: skatteMandtall Offúer Loefoedens foúgderie húor effter skatten Oppeborit ehr. Till de Naadigste Anbefallede terminer, Nemblig, St: Johannij, och Michaelj. Anno 1670 43
Waldberg fiering 48
Gaarde schÿlder Leilending brúger betaler
Strömb j W Christoffer Edisen j W ij ort
Katfiord j W Peder Mortensen j W ij ort
Christoffer ibid j W ij ort
BischopsJord j W Johannis   j W 3 ort 49
Kÿndall j W j pd Nielß Christoffersen ij pd j Dr
Ligger Øde   ij pd j Dr
Offúer KongsJord j W j pd Peder Johanßen j W j pd j RDr
Neder KongsJord iij pd Jens Pedersen j W ij ort
Enchen ibid j pd j ort
Bachen j W Jacob   j W ij ort
Ligger Ødde   j W ij ort
Selnes j W j pd Ligger Ødde   j W j pd 3½ ort
BagJord ij pd Tolleff ibid ij pd j Dr
Waldberg j W j pd Lensmandsgaard    
Offúerdall j W    
Skochelúig j W j pd Gúdmúnd Arensen j W j pd j Dr
Nederdall j W Enchen   ij pd j Dr
Hans ibid   j ort
Honde j W j pd Foúgedgaarde    
WigJord j W    
Moeland j W    
Malnes iij W    
Smorten ij pd Peder Rasmúsen ij pd j Dr
Hoÿen j W Nielß   j W ij ort 50
Eiliß   j W ij ort
Gimbßöe fiering
Súndklach j W Knúd Erichß j W 3 ort
Wiig ij W Christen Laúridtzen ij W ij Dr
Hoff ij W Bendicht   j W 3 ort
Christoffer ibid j W ij ort
Frandtz ibid j W ij ort
Súbstad ij W Jens Halffúorsen ij W ij Dr
Wennie ij W Christen   ij pd j Dr
Peder ibid ij pd j Dr
Daniel ibid ij pd j Dr
Sande ij W Christoffer Ingbretsen ij W ij Dr
Barstrand j W Johanis Ingbretsen j W 3 ort
Klepstad j W j pd Christoffer Nielsen iij pd 4 mk iij ort 4 schl
Olle Danielsen j pd 8 mk j ort 8 schl
Olderfiord j W Christoffer Christoffersen j W 3 ort
Almening ij pd Jesper Waldemarsen ij pd j Dr
Rÿstad j W j pd Biórn Hansen j W j pd 3½ ort
Söedallen j W j pd Christen Baldtzersen j W j pd j Dr
Nord Brenden iij pd Hans Christoffersen iij pd iij ort 51
Söerbrenden iij pd Jacob Hanßen j pd 6 mk j ort 6 ß
Joen ibid j pd 6 mk j ort 6 ß
Festvog j pd Jens Nielßen j pd j ort
Súndlandtzfiord j W Mogens Christoffersen j W iij ort
Wattenvogh ij W Baldtzer   j pd 3 mk j ort 3 shl
Knúd ibid j pd 3 mk j ort 3 shl
Berent ibid j pd 3 mk j ort 3 shl
Gúllich ibid j pd 3 mk j ort 3 shl
Strömbnes ij W Jens   ij pd j RDr
Dawid ibid ij pd j RDr
Peder ibid ij pd j RDr
Jerswold med Jerswoldstrand ij W Enchen Gúlle   j pd 3 mk j ort 3 shl
Christoffer Hanßen j pd 3 mk j ort 3 shl
Claús ibid j pd 3 mk j ort 3 shl

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).