Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Kvam 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 15, sida enl. nedan. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Kolumn 1 har här bytt plats med Kolumn 2. "ß" läses som "ss". Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 87 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/7 2001.
Kolumn 4, 6 og 8 Texten är "Deris Alder" eller "deris aar og Alder".
Kolumn 9 Sidans nummer.
 
Kolumn 2 Kolumn 1 Kolumn 3 4 Kolumn 5 6 Kolumn 7 8 9
Inderöens Foúgderies Mandtall efter Kongl: Maÿts allernaadigste vdgangne befalling og Wedfúldte Model allerúnderdanigst forfattet in Septembri Anno=1701 3
Inderöens Foúgderie 5
Stoeds Tinglaúg og Præstegield Qvams Annex 39
Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernis eller Leilendings Stand og Vilkor Opsidernes eller Lejlendings Navne   Deris Sönners Navne og húor de findes   Tieniste Karle eller drenge  
Hegge nærer sig som gemene bónder af deris gaarders afling, Erich Olsen   60 Ole Erichs: Soldat 26        
        Christopher     16        
Hegge Ole Olsen   60 Ole Olsen   19        
        Ole   den ýngre 17        
        Andfind     10        
Klöfgaard Törres Michels.   60 Michel gift og boer paa Hamar paa Snaasen 30        
                   
        Stórcher     22        
        Peder     16        
Kirchaall Hans Olsen   58         Even Staasen   50
Aal En Enche       Ole Olsen   7        
Aal Johan Michels   36 Ole     10        
Rýgh Michel Staals:   38 Staall     5 Mogens Olsen   18
        Arent     2        
Soúr Ole Larsen   46 Johan     12        
        Erich     8        
Soúr Baard Hansen   45 Andfind     9 Thor Salamonßen   10
Nadtstad Thommes Haagens:   51 Haagen     1        
Stóedstad En Enche       Einer Joensen   18        
Stoedstad nærer dennem som gemene bonder af deris gaarders afling, Jonas Bertels:   47 Christopher     5 Ole Michelsen   20 40
        Joen     3        
        Niels     1        
Borgen Stórcher Niels:   63 Michel     16        
        Ifúer     13        
        Niels     11        
Øxnes Povel Olsen   60 Sifúert Anders: Stifsón 22        
Øxnes Erich Jórgens:   46 Ole     6        
Brasett Joen Andersen   76         Joen Bertels: halt 19
Brasett Ingebret Michels:   71                
Noedahl Ole Olsen   40 Ole     2 Ole Moensen   16
Nodall Erich Erichsen   61 Ole tiener hoes bÿetingshrif údj trúndhiem 20        
                   
        Erich     18        
        Anders     10        
Noem Ole Joensen   45 Joen     15        
        Ole     5        
Lie Erich Olsen   72 Erich borger og Snedker i trúnh 30        
        Ole   Reserve 18        
        Lars     8        
Ofúenvold Svend Larsen   57 Lars tiener Baard Berg paa Snaas: 20        
        Rasmús     18        
        Joen     15        
        Hagen     11        
Nold Ole Michelsen   52                
Schoúge ligeledes som nest Ermelt, Oúden Polsen   50 Erich     6         41
        Povel     4        
Brúnstad Ole Mortens:   46 Ole Olsen Stifsónner, Sold: 22        
        Torber   Stifsónner 19        
Strömstad Peder Olsen   50         Lars Joens: Sold: 30
                Daniel Olsen    
Wallúm Tharald Olsen   73 Michel   Soldat, Reserve 25        
Hællen Rellas Altsen   52 Alt     15        
Gröttúm Tharald Polsen   40 Ole     10        
        Morten     4        
Gröttúm Christopher Ols   50 Ole     13        
        Stórcher     11        
        Andfind     9        
Vester Gröttúm Ifúer Joens:   60 Stórcher     25        
        Joen     19        
        Ole     14        
Qvant Jens Törresen Soldatt 42 Michel Ols. Stifsón 20 Ole Haúgsen vanfór 24
        Morten Ols. Stifsón 16        
        Andfind Olsen Stifsón 13        
        Peder Olsen Stifsón 11        
        Ingebret Olsen Stifsón tiener paa Reens Closter 24        
                     
Qvam Staall Haagens:   90 Michel Staasen   18 Svend Andfinds:   10
Aasveed Niels Andersen   23                
Aasved nærer dennem af deris gaarders afling, Peder Niels: blind 54 Niels     11 Ole Andersen   19 42
        Christopher     9        
        Ole     5        
Aasved Morten Andfinds Soldatt 46 Andfind     6        
        Pofúell     1        
Flechstad Bertel Torres:   40 Gúner     5 Ole Ingebretsen   12
Wennis Erich Tomesen   60 Jacob              
Hoúgúm Anders Olsen   40         Michel Pedersen   20
Oúne Ole Andersen   32 Andoer Andfinds Stifsón 17        
Gúdnomb Enchen       Ole Halvorsen tient for Corporall 41        
        Stórcher     36        
Gúdnomb Ole Nielsen   52 Niels     9        
Gúdenomb Andfind Olsen Enchen efter   Ole Andfinds:   17        
      Joen Andfindß   14        
        Ole     11        
Gúdenomb Joen Joens: Reserve gift 32         Ingebret Olsen   22
Gúdenomb Christopher Ols: Soldatt 36                
Gierstad Henrich Olsen Soldat, gift, 34         Michel Joens: Sold 28
              Tharald Bertelsen   16
Hoúg Andfind Olsen   57 Haldvoer     8        
Hoúg Ole Gúndersen   40 Gúnder     11 Erich Andersen   18
Hoúg ligesom nest Ermelt Ifúer Andfinds   30         Ingebret Hemings   12 43
Hoúg Anders Tharalds:   66 Tharald     23        
        Baard   Reserve 21        
        Ole     19        
        Andfind     17        
        Christopher     5        
Hoúg Jon Sifúerts:   70         Johanes Olß   18
Hoúg Ingebret Ols.   60 Olle     5        
Fifúe Anders Ingbret   68 Ole   Reserve 21 Ole Anderß. Jamt, Soldat 23
                Ole Joensen   17
Knæ Michel Ingbrets Soldatt 34 Ole     7 Andfind Moens:   15
        Anders     4        
Knæ Öede                        
Forfon nærer sig som gemeene bónder af deris gaardz afl. Pofúel Christoph.   52 Christopher     14        
        Peder              
Langhamer Törres Gúnders:   50                
Hammer Anders Altsen   60 Anders Haúúgs Stifsón 20        
Heglie Toer Gúnders   52 Andfind     14        
        Baard     12        
        Ole     7        
Meeldal Jens Olsen   60 Alt   disse 2de findes i Nomedals fogd 18        
        Niels   15        
        Carl   hiemme 5        
        Erich   hiemme 2        
        Rasmús   vandfór 7        
Walóen Nye Rödning, Christen N.   70                
Qvams Annex 55
Platsernes Nafne Opsidernes Stand og Vilkor Húúsmend og Indersteeds nafne   Deris Sönners Navne og húor de findes   Tieniste Karle eller drenge  
Röggemarchen fattig Thörres Staalsen   53 Staal tienend paa Nordgaard 20        
        Ole   hiemme 9        
Öxnes Indersteed Thöres Michels:   73                
Wiigen ligger under Noem Störcher Lars: Soldatt 50 Lars     3        
Nold Indersteed af lige besheffenhed som fór om Ermelt, Michel Anders   80                
Brúnstad marchen Ole Amúnds:   90                
Strúmstad Schoúgen Bertel Thors:   60                
Bertell oýen under Gróttúm Peder Ivers:   70                
Aasved Indersted Heming Ingebretsen   50                
Hoúg Indersted fattig og Súúg Peder Olsen   60                
Hoúg Indersted fattig Jens Davidsen   80                 56
Hógaas ofne under Knæ Thommes Baars:   60                
Knæ Indersted Morten Bertels:   80                
Qvalöen Indersteed nerer sig af sit arbeids i bógden, Joen Gabriels:   40                
er nÿlig hid flót fra Númedalen. hafúer 2de Smaa Sönner húis nafn nú iche gifues tilkiende      
Eftter Kongl: Maÿts allernaadigste befalling, Er ovenshrefne Mandtall, allerúnderdanigst, Rigtig forfattet paa Berg údj Stoeds Præstegield Dend 15 og 16de Sept Anno 1701, bevidner vi med voris undershrevne hænder og hoes trógte Zignetter, 60
G J Hersleb, N. Knúdßen, N.O. Wind

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).