Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Hadsel 1764

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 9. Kolumn 11 innehåller min egen sidnumrering, eftersom filmen saknar sidnumrering. Kolumn 2,7,10 saknar skrivet innehåll på alla sidor. Kolumn 8 är ej medtagen. Texten efter namnen kan var från både vänster og höger sida om namnet t.ex. "huusm. Ole Olsen dód in April", blir "Ole Olsen", "huusm., dód in April". ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. Vid utskrift av texten i Excel, har jag använt mig av liggande utskrift, 68% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Ulvøe og Kalsnes fjerding kan även kallas Hadsel sogn, vilket den här avskriften omfattar. Sortlands fjerding följer i Manntallet direkt efteråt, men jag har delat på filen på grund av datastorleken.
Kolumn 2 Opsiddernes eller Ejernes Navne og Deres Caracteer som ere i Rangen
Kolumn 7 Odel og Selv Ejeres Biórn, der ere 12 aar og derover, for hvilke Skatter skal betales
Kolumn 8 De Contribúerendes fúlde antal
Kolumn 10 Fattige Enker, som er i Rangen og have mindre en 100 rd: aarlig pension, deres Contigent efter hvars Rang og forordningens 7 art: naar deres vilkaar af amtmanden attesteres
 
Kolumn 1 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 Kolumn 9 11
Mandtal for Ulvöe, Kalsness og Sortlands Fierdinger i Hassels Præstegield údi Westeraalens Fogderie Over Extra=Skatten i fölge forordningen af 7 Febrúari 1764, fra 1 April 1764. Er forfattet af C. Dreÿer
Gaardenes Navne og Matricúlens Nummer Mænd og hústrúer Tienestefolk af begge kión og andre hos húúsbonden sig opholdende Persohner De lejlændinger, húúsmænd og Inderster, Bórn af begge kión, som ere 12 aar og ej deres 16 aar fÿldt, der jmidlertid ere befriede for at betale Extra skat Bemelte Lejlændinger, húúsmænd og jnderster, eller andre hos dem wærende Bórn, som ere 16 aar og derover for hvilke Skatten skal betales De fattige som ej formaar Skatten at betale
Kalsness Fierding 1
1 Grótting Jens Jenssen og húústrúe       Adriane Jensdr   Cornelis Jensen        
                      Niels Jensen        
    Eric Olsen og húústrúe                   Marit Olsdatter  
    Baltzer Larsen og húústrúe Wendel Olsdr   Ole Baltzersen   Mathis Baltzersen        
          Petronelle EnochsDr                    
2 Holmsnæs Jacob Andersen og húústrúe Rasmus Olsen               Anders Christensen  
          Berte PedersDr                    
          Joen Andersen                    
    Anders Andersen og húústrúe             Ane DanielsDr   Helvig Jörgensdr  
    Hans Olsen og húústrúe Maren PedersDr                    
3 Moen Michel Pedersen og húústrúe Mons Jensen   Dorthea PedersDr              
          Berte PedersDr                    
    Anders Nielsen Húús Mand, og húústrúe Berte NielsDr   Paúl Madersen   Kirsten AndersDr        
          Eric Nielsen Dreng                  
4 Kiórstad Elias Christopers og húústrúe       Malene     Zacharias          
                      Marite          
    Anders Michels og húústrúe       Elisabet     Michel          
                      Peder          
5 Strömfiord Povel Hansen og húústrúe Berthe ArnsDr   Povel Olsen   Applone          
6 Strömfiord=vig Eric Christens og húústrúe Peder Christens               Christen Pedersen forarmed
7 Grönning Hans Israelsen og húústrúe Jacob Rasmúsen                     2
          Maren RasmúsDr                    
          Ane NielsDotter                    
    Palme Hansens Enke             Palme Palmesen        
                      Berte PalmesDr        
                      Peder Nielsen fosterS:      
8 Grötting: Ejds=Fiord Ole Isaachsen og húústrúe Karen MichelsDr               Michel Hansen  
  Christen Christens og húústrúe       Christ Christ              
9 Slaatternæs Eric Mogensen og húústrúe       Berthe                
    Ole Jensen Enke=mand Malene PedersdDr                    
10 Tejgen Ingebrigt Zacharies og húústrúe       Rasmus Ingbrigts   Berte LarsDr        
                      Malene IngebrigtsD        
    Zacharias Ingebrigts og húústrúe Rannie IngbrigtD                    
11 Raae Mons Sövrensen Enke=mand                        
    Anders Monsen og húústrúe                        
    Peder Rasmúsen og húústrúe                        
    Anders Hansen og húústrúe       Hans Andersen              
    Lars Rasmusen og húústrúe       Jacob Larsen              
                Enger LarsDr              
12 Hoff Anders Enocsen úngkarl Dorte EnochsDr                    
          Ingebor                      
          Catharina                      
          Sövren Christens dreng                  
    Marcús Nielsen og húústrúe Niels Iversen                     3
    Willatz Olsen úngkarl                        
13 Sand=næs Herman Dessington og húústrúe Anders Peders   Jacob Dissington   Job Dessington        
          Karen JohansDr         Catharina          
                      Pernelle          
    Robert Dessington og húústrúe Gidske PovelsDr                    
    Carsten Lochert og húústrúe                        
14 Kalsnæs Peder Pedersen og húústrúe Elen OlsDr               Berte Abrahamsdr  
    Peder Andersen og húústrúe                        
    Peder Ediesen úng=karl Ane EdiesDr                    
    Otte Rasmúsen og húústrúe                        
    Elling Andersen og húústrúe Appelona Andersd   Elling   fosterS:       Anders Ellingsen  
                Lisbet   fosterDr:       Wabbor NielsDr  
    Palme Knúdsen og húústrúe                        
15 Wiig Michel Anders og húústrúe             Christen Michelsen        
                      Petronelle          
    Eric Pedersen Húús=mand, og húústrúe                        
    Peder Andersen og húústrúe       Christ Peders   Marte PedersD Dottr:      
    Lars Stephensen og húústrúe Svend Danielsen   Jacob Christensen               4
    Ole Jacobsen og húústrúe Peder Rasmúsen   Anders Jacobs         Ane MogensDr  
          Gundhill RasmusDr Enke:                  
16 Jerstad Ole Anthonsen og húústrúe       Aleth OlsDr              
    Isaac Nielsen og húústrúe             Willatz Pedersen        
    Hans Hansen og húústrúe                        
17 Nord Hoúchland Axel Rasmusen og húústrúe Johannes Jacobsen         Gúlbrand          
          Ingebor Christophersdr         Gúndhill          
                      Trine          
    Ole Pedersen og húústrúe                        
18 Söer Hoúchland Daniel Olsens Enke Hans Eliesen                    
          Berte                      
          Margaretha                      
    Michel Johansen og húústrúe       Anders Michels   Jonas Michelsen        
19 Marchen Mogens Jacobsen og húústrúe       Gulle MogensDr   Anders Mogensen        
                      Berte MogensDr        
    Henric Hansen og húústrúe                        
20 Bitterstad Jacob Olsen og húústrúe Barbroe NielsDr   Maria JacobsDr   Lars Jacobsen        
    Knúd Andersen og húústrúe       Hans Knúdsen   Ranni KnudsDr        
21 Indr Warvig Lúcas Olsen og húústrúe                        
    Christen Jacobsen   Ingebor JacobsDr               Trine HansDr  
22 ÿttr=Warwiig Ole Christensen og húústrúe Maren OlsDr               Ole Rasmúsen húúsm: 5
                            Ane LúcasDr og
23 Fleinæss Niels Hansen og húústrúe                   Ingebor OlsDr  
    Anders Andersen og húústrúe                        
    Johannes Knudsen og húústrúe                        
    Michel Hansen og húústrúe                        
    Povel Jensen og húústrúe                   Christen Hansen (Min anm: Över- struket namn)
24 Hagen Øde                              
25 Qvals=Øen Daniel Fridericsen og húústrúe       Frideric Daniels              
                Berte DanielsDr              
26 Lild=Polden Christopher Jacobsen og húústrúe Súsanna ArnsDr   Jens Andersen              
                Karen AndersDr              
27 Wall=Fiorden Niels Jansen   Ragnhild HansDr                    
    Ole Jensen og húústrúe       Ole Olsen         Ole Jensen og húústrúe
    Ole Andersen og húústrúe       Aron Jensen              
28 Froskeland Siúr Henrichsen og húústrúe       Anne SiúrsDr   Peder Siúrsen   Inger Pedersd hústrúe, gl: og blind
                      Heric Siúrsen        
                      Berte          
                      Ane SiúrsDr        
    Elen JonsDr Enke, gammel og forarmet                        
    Joen Knúdsen og húústrúe                        
    Enger OlsDr Enke, gamel og fattig                   Anders Larsen Enkm, gamel og fattig 6
                            Elen LarsDr  
    Morten Olsen og húústrúe Henric Olsen                    
          Wivich JensDr                    
    Ole Erichsen                     Else EricsDr  
29 Holmstad Niels Israelsen Enkemand Berte FridericsDr                    
    Júliús Jensen og húústrúe Niels Olsen               Sophia JensDr  
          Magdalena JensDr                    
30 Wals=Næs Ejlert Andersen og húústrúe Anthon Pouls?                    
          Povel Nielsen                    
          Benjamin                      
          Lars Povelsen                    
          Peder Peders                    
          Súsanna ArentzDr                    
          Beret NielsDr                    
31 Solúm Christ Larsen og húústrúe Peder Nielsen                    
          Lisbet Christop.Dr                    
32 Selfors=Strand Thor Povelsen Enke=Mand             Peder Thorsen        
                      Else ThorsDr        
                      Berte ThorsDr        
    Niels Thorsen og húústrúe       Niels Povelsen         Thor Nielsen  
    Berte PovelsDr Enke fattig Svag og ú=formúende             Povel Olsen        
                      Berte PovelsDr        
    Niels Thorsen Húúsmand                        
33 Mel=Fiorden Povel Andersen og húústrúe       Anders Povelsen   Peder Povelsen        
                      Joen Povels        
                      Siri PovelsDr        
    Peder Andersen og húústrúe                        
34 Helle=Fiorden Peder Hansen og húústrúe             Povel Pedersen         7
                      Erland Pedersen        
                      Hans Pedersen        
    Povel Andersen og húústrúe Siri NielsDr                    
Úlv=Øe=Fierding:
35 Nedre Hennes Jacob Isaacsen og húústrúe       Berte JacobsDr   Arn Jacobsen        
                      Isaac Jacobsen        
                      Karen JacobsDr        
    Peder Fridericsen og húústrúe       Elizabet PedersDr              
    Lúdvic Friderics og húústrúe                        
    Johannes Mogensen og húústrúe Barbro JacobsDr                    
    Peder Olsen og húústrúe       Anders Pedersen              
                Ane PedersDr              
    Henric Friderics Húús=Mand       Niels Henricsen   Frideric Henrics        
                      Berte HenricsDr        
                      Margarethe HenricsDr        
                      Alethe HenricsDr        
                      Ane HenricsDr        
36 Sande Peder Jensen Enke=Mand Petronelle PedersDr   Anders Pedersen              
                Marthe PedersDr              
    Anders Jensen og húústrúe Michel Jacobs                    
          Margareta OlsDr                    
    Mogens Jensen og húústrúe Marit OlsDr               Marta OlsDr  
    Hans Ellings og húústrúe Enoc Hansen         Esaias Esaidsen        
37 Bærwigen Peder Pedersen og húústrúe       Ane OlsDr   Ole Pedersen         8
                      Anders Pedersen        
    Ole Svendsen og húústrúe       Gerhard Olsen              
    Peder Svendsen og húústrúe       Isaac Pedersen   Hans Pedersen        
                      Niels Pedersen        
38 Øvre Lehang Øde                              
39 Kongsteig Niels Berntzen og húústrúe Niels Sövrens   Ane NielsDr              
40 Angestad Mogens Pedersen og húústrúe                   Ane OlsDr Enk ú=formúend
    Hans Christophers og húústrúe Grete ChristophersDr               Ane HansDr  
    Stephen Andersen og húústrúe       Marn StephensDr   Eric Stephensen        
                                 
    Michel Pedersen júnior Mons Pedersen   Michel Michelsen              
    Abraham Isaacsen og húústrúe Marte OlsDr                    
    Michel Pedersen Senior                        
41 Indr Bergwiig Elling Jonsen og húústrúe Lars Iversen                    
          Sara NielsDr                    
    Peder Mogens og húústrúe Marta HenricsDr                    
42 Jerpwold Michel Olsen og húústrúe             Elisbeth MichlsDr         9
    Ole Danielsen og húústrúe, begge fattige og forarmede                        
    Henric Nielsen og húústrúe                        
43 Fladsæt Lars Joensen og húústrúe Svend Pedersen                    
          Berthe JensDr                    
    Anders Stephensen og húústrúe Dorte FridericsDr   Jacob Andersen              
    Jens Jensen og húústrúe                        
    Niels Michelsen og húústrúe                   Michel Nielsen  
    Jacob Nielsen Thiems=Borger, og húústrúe Lars Iversen                    
          Anichen PedersDr                    
44 Grúndför Christopher Ericsen og húústrúe             Ole Christophers        
                      Berte ChristophersDr        
    Sigvard Knúdsen og húústrúe Maren NielsDr                    
    Folqvart Jonsen Enke=mand             Johanes Folqvartsen        
                      Gúlla   Datt:      
                      Ingebor   Datt:      
    Christopher Gulbrands og húústrúe                        
45 Qvitnæs Jacob Troelsen   Marit TroelsDr                     10
    Torlev Olsen og húústrúe                        
    Stephan Pedersen og húústrúe       Lava StephansDr              
    Michel Andersen huusmand, og húústrúe                        
46 Øvr=Hennes Lasse Iversen og húústrúe                   Beate DanielsDr  
    Iver Lassesen hus=mand, Enkemand                        
    Lasse Arntzen og húústrúe Júliús Giertsen                    
          Maren ArnsDr                    
    Lars Olsen og húústrúe Ingebor JensDr                    
    Mogen Iversen huus=m:, og húústrúe                        
47 Kals=Jord Ole Hansen og húústrúe Lisbet NielsDr                    
          Maren HansDr                    
          Appelona HansDr                    
          Marta HansDr                    
48 Lúnchen Gabriel Olsen og húústrúe Ingebor OlsDr   Rannie GabrielsDr   Ole GabrielsDr        
    Anders Olsen og húústrúe                        
    Ole Andersen húúsMand                        
    Christen Jonsen húús=Mand Kirsten AndersDr finn=Tös                  
    Joen Nielsen húús=mand             Maren JoensDr   Joen Nielsen og húústrúe, bege gl: og forarmede 11
    Niels Nielsen húúsmand                   Niels Nielsen og húústrúe, finn gl. og fattige
49 Helnæss Peder Olsen og húústrúe Niels Michelsen                    
    Ole Jacobsen og húústrúe Johannes Pedersen                    
          Johanna LarsDr                    
    Jacob Michelsen Enkemand       Maren PedersDr              
50 Sommersæt Anders Larsen og húústrúe             Aasel AndersDr        
                      Kirsten AndersDr        
    Christen Andersen huus=mand, og húústrúe                        
51 Ingelsfiord Mads Mogensen og húústrúe             Peder Jacobsen        
    Ole Monsen og húústrúe       Mons Olsen   Peder Olsen        
                Grejs Olsen   Wivich OlsDr        
52 Næsset Christen Jenssen og húústrúe                        
    Benonj Gregersen og húústrúe Elen PedersDr   Gregús Benonjsen              
    Mads Jacobsen húús=mand, og húústrúe       Anders Benonisen              
53 Stoer=Aae Michel Mogensen og húústrúe Jacob Samúelsen                     12
          Berthe AndersDr                    
    Anders Halvorsen og húústrúe       Peder Andersen   Anders Andersen        
54 Steen=backen Miche Pedersen og húústrúe Povel Niels finn                  
          Maren PedersDr                    
    Peder Michels hús=md, og húústrúe                        
    Niels Larsen hús=md, og húústrúe                        
    Niels Pedersen hús=md, begge gl. og forarmede                        
55 Tengel=Fiord Michel Olsen og húústrúe                        
    Joen Larsen og húústrúe                        
    Ole Olsen hús.md, og húústrúe       Peder Pedersen foster= Sön Maren OlsDr   Ole Olsen gl. og fattig
    Peder Jonsen hús=md, find Enk=mand       Lúcie PedersDr   Michel Peders finn      
                      Maren PedersDr        
56 Raften Joen Jonsen og húústrúe             Marit JoensDr        
                      Elen JonsDr        
    Ole Michelsen og húústrúe Beret JensDr         Ole Olsen        
    Michel Jonsen og húústrúe                        
    Hans Abrahamsen og húústrúe                         13
57 Broebrecken Elling Pedersen Enke=mand Ole Edisen   Christoph Ellingsen   Ane EllingsDr        
                      Aleth EllingsDr        
58 Teen=Strand Ole Pedersens Enke Hans Hansen         Christoph Ols        
                      Magdalene OlsDr        
    Thore Pedersen og húústrúe       Giertrúd ThorsDr         Peder Olsen fattig húús=mand
    Hans Christophers og húústrúe             Ane HansDr        
59 Find=Kirken Ole Gregersen og húústrúe                        
    Svend Danielsen og húústrúe Beret OlsDr                    
60 Bragsett Ole Torlevsen og húústrúe                        
61 Úlf=Øe Joen Torlevsen og húústrúe       Mons Jonsen   Rasmus Monsen        
                      Olaús Mons        
                      Esebe MonsDr        
    Lasse Gregersen og húústrúe Barbro GabrielsDr   Gabriel Danielsen              
62 Faldet Ole Pedersen og húústrúe             Olava NielsDr        
    Peder Olsen og húústrúe                   Ane TorlevsDr hustr:, Sengeliggende
                            Giertrúd PedersDr gl. og fattig
63 Han=Øen Simon Lejn og húústrúe Ole Christophersen   Morten Anders               14
          Jacob Jacobs   Joen Ottesen              
          Elling Jacobs                    
          Christen Peders                    
          Elen PedersDr                    
          Karen PedersDr                    
    Lars Anders Hús=md, og húústrúe                        
64 Brot=Øen Ole Jonsen og húústrúe Rasmús Rasmúsen         Ole Olsen        
          Berte PedersDr         Berte OlsDr        
    Joen Olsen og húústrúe Niels Iversen                    
          Abelona OlsDr                    
65 Mýrland Mons Hansen Enke=mand             Christ Christensen        
                      Karen MonsDr        
                      Ane MonsDr        
    Eric Johansen og húústrúe             Ane EricsDr        
    Hans Ericsen og húústrúe                        
66 Falk=Fiorden Anders Pedersen og húústrúe                   Anders Pedersen og húústrúe, forarmede
                            Niels Andersens Enke
    Jacob Gútormsen og húústrúe             Karen JacobsDr        
    Lars Erlandsen húús=mand, og húústrúe             Lars Larsen        
67 Holöen Johan Jörgensen og húústrúe Jacob Jörgensen               Karen PedersDr  
          Johan Dirihesen?                    
          Lisbet JacobsDr                    
    Christopher Peders og húústrúe Erich Christensen   Peder Christophs               15
          Maria OlsDr   Malena Christoph:Dr              
68 Slúvren Ole Olsen og húústrúe             Ole Olsen        
    Peder Olsen og húústrúe                   Sýnev KnúdsDr Enken
                            Knúd Olsen  
                            Marit OlsDr forarmede
    Christen Hansens Enke             Anders Christensen        
                      Lisbet ChristensDr        
    Hans Christensen og húústrúe                   Kirsten JacobsDr gammel og fattig
69 Higraw David HalvorsDr og húústrúe, begge gansh forarmede                        
70 Búedalen Giert Rasmúsen og húústrúe Anders Monsen               Maren StephensDr gammel og fattig
          Berte OlsDr                    
          Judit OlsDr                    
71 Bret=Wig Peder Olsen og húústrúe Ane OlsDr                    
72 Arn=Øen Marite EllingsDatter Enke       Ane PedersDr fosterDr            
73 Fiskeböll Mathias Knúdsen og húústrúe Rasmús Knúdsen   Berte MathiasDr               16
    Dorthe OlsDotter Enken       Hans Arnsen   Hans Hansen Sön Christen Olsen fattig
                      Berte HansDr Dott:      
74 Strömstad Christen Pedersen og húústrúe Karen RasmúsDr   Christophe Peders   Ane IsaacsDr        
    Ole Nicolajsen og húústrúe Peder Olsen               Anders Povelsen gammel og fattig
          Malene PedersDr                   (ovanst. text är överstruken)
    Jörgen Valentinsen og húústrúe                   Peder Pedersen  
                            Synev PedersDr fattig og forarmede
    Peder Esaidsen og húústrúe                        
75 Seelaatter Christoph Hansen og húústrúe Niels Pedersen   Beret PedersDr              
    Ole Jensen Enke=mand       Jens Olsen   Marta OlsDr        
    Jacob Andersen og húústrúe                        
76 Morr=Fiord Christen Olsen og húústrúe       Maren PedersDr   Ole Christensen        
                      Karen ChristensDr        
    Peder Knúdsen og húústrúe       Inger PedersDr              
                                 
    Hans Arntzen og húústrúe Kiersten PedersDr                    
77 Sommerhúús Lars Knúdsen og húústrúe Gabriel Knúdsen   Knud Larsen   Marte LarsDr         17
          Gúlla Knúdsd                    
    Anders Gregersen og húústrúe Arne Nicolajsen         Ole Andersen   Christen Nicolajsen fattig og forarmed
                      Berte PedersDr       (ovanst. text är överstruken)
    Anders Nicolajsen og húústrúe Enger JacobsDr                    
          Malena JacobsDr Enke                  
78 Grúndföer=Fiord Hans Christophers og húústrúe                        
    Abel Melchersen og húústrúe       Melcher Abels   Maren AbelsDr        
79 Klack   Hr Tÿrholm Capellan Maren Ribe               Mille PedersDatter gl. Enke, fattig og Senge=liggende
          Aleth ChristensDr                    
          Maren RasmúsDr                    
          Johan Rasmúsen                    
          Peder Rasmúsen                    
          Evert Monsen                    
80 Lechang Eric Bredal og húústrúe Anders Pedersen               Peder Sandersen ere Kröbling
          Niels Monsen                    
          Niels Pedersen                    
          Marta PedersDr                    
          Karen OlsDr                    
81 Stejloe Eric Monsen og húústrúe Ole Michels   Ermegaard ErichsDr   Maren PedersDr fosterDr: Marit NielsDr Enke, gl. og forarmed
          Elias Michels         Mille   og Dorte PedersDr Enke, gl. og forarmed
          Peder Pedersen                    
          Alet PedersDr                    
          Johann Lethman                    
82 Indbÿer Niels Antons Enkemand Peder Arnoldsen                    
          Gundhild AnosDr                    
          Elen AnosDr                    
    Niels Svendsen og húústrúe       Svend Olsen              
    Anders Christoph og húústrúe Ane RasmúsDr                     18
    Iver Sonesen og húústrúe                        
83 Hertejg Øde                              
84 Was=wiig Christ Pedersen og húústrúe Johanna JacobsDr               Ole Povelsen og húústrúe
                            Berte OlsDr og qvinde begge gl. og fattige
    Niels Pedersen og húústrúe Niels Gabrielsen                    
          Kirsten OlsDr                    
85 Eckern Lars Olsen og húústrúe Grete AndersDr         Margrete AndersDr        
    Ole Nielsen og húústrúe Lisbeth NielsDr                    
86 Gúllestae Johan Fúúrman Enke=mand Anders Rasmúsen                    
          Ole Baltzersen                    
          Peder Niels                    
          Ole Andersen                    
          Peder Peders                    
          Jens Walin                    
          Peder Holte                    
          Enoc Enocsen                    
          Ole Peders                    
          Marta Maria                      
          Else Grönbec                    
          Petronelle                      
          Margrete                      
          Kirstine                      
          Ane Maria                      
          Milla IngebrigtsDr                    
          Enger EricsDr                    
          Aleth PedersDr                    
87 Húúsbÿe Christen Rasmúsen og húústrúe Joen Jonsen   Rasmús Christensen   Niels Christensen        
          Jacob Hansen         Anna Elizabeth          
          Gunhild MichelsDr         Aleth ChristensDr        
          Elizabet PedersDr                    
88 Mælboe Sövren Schielderúp EnkeMand   Schielderúp Enkemdn Johanna Margrete Giæver               19
          Ole Hveding                    
          Jacob Knúdsen                    
          Hans Peter Harder                    
          Ole Knúdsen                    
          Rasmús Knúdsen                    
          Hans Pedersen                    
          Peder Jensen                    
          Johanna Bróndlúnd                    
          Blancifler Orning                    
          Ingebor PovelsDr                    
          Ingebor PedersDr                    
          Herte PedersDr                    
          Randi                      
          Berte SandersDr                    
89 Hoúcheland Anders Mortensen og húústrúe Karen PedersDr         Peder Andersen        
                      Sara AndersDr        
    Bernt Anders og húústrúe                        
    Ole Michelsen og húústrúe Helene JacobsDr                    
    Morten Gabrielsen og húústrúe                        
90 Hoúe Ole Olsen og húústrúe Ingebor ChristophesDr                    
    Claús Jochmsen og húústrúe Randj IsaacsDr               Marit OlsDr fattig
    Tecken Ingebrigtsen Enke=mand Peder Peders               Mons Christophers fattig, forarmed
          Christoph Monsen                    
          Ane ChristensDr                    
          Maren OlsDr                    
          Elen BaltzersDr                    
    Mads Monsen og húústrúe Gabriel Peders   Ticken Madsen   Martha TorlevsDr        
          Maren StephensDr   Stephen Peders              
          Ester BaltzersDr                    
    Peder Andersen                          
91 Aangstad Hans Olsen og húústrúe Hans Abrahamsen         Ole Hansen   Jacob Christensen forarmed 20
          Anenechen HansDr         Dorthe HansDr        
          Aleth HansDr         Elen HansDr        
    Henric Jensen og húústrúe       Giertrúd MichelsDr              
    Daniel Olsen og húústrúe Peder Jonsen   Anders Andersen   Marthe ThomæsDr        
          Peder Isaacsen                    
          Sóvren Tonesen                    
          Ølegaard SóvrensDr                    
    Ingebrigt Olsen og húústrúe Hans Olsen   Jacob Ingebrigtsen              
          Lisbet JonæsDr                    
    Jens Henricsen   Dorte SóvrensDr         Hans Enocsen   Sophia IsaacsDr fattig og gl:
92 Útbiör Abraham Nielsen og húústrúe                        
    Peder Olsen og húústrúe                        
    Ole Olsen og húústrúe                        
93 Findsæter Ole Christophers og húústrúe             Michel Michels        
                      Barbroe JacobsDr        
    Frideric Olsen og húústrúe Berte PedersDr         Elias Michels        
    Jacob Sövrensen og húústrúe Elias Sövrensen   Ane JacobsDr   Maren JacobsDr        
94 Øvre Tejgen Ane HenricsDotter Enken             Christen Pedersen         21
                      Maren HansDr        
    Joen Sövrensen og húústrúe                        
95 Rör=wiig Jens Michelsen og húústrúe                   Trine JacobsDr  
96 Wattendahlen Anna PedersDr Enken Eric Olsen         Peder Hansen        
    Christoph Larsen og húústrúe Karen PedersDr         Lars Christophersen        
                      Maren ChristophDr        
                      Berte ChristophDr        
97 Dahlen Øde                              
98 Than Hans Olsen og húústrúe             Karen HansDr        
    Niels Olsen og húústrúe             Ole Nielsen        
                      Kirsten NielsDr        
                      Ingebor NielsDr        
    Stephen Nielsen og húústrúe                        
    Ole Knúdsen                          
99 ÿttr. Bredwig Stephen Stephensen og húústrúe Ole Michelsen   Lars Stephensen              
          Marta TorchelsDr   Randi StephensDr              
100 Stokmarken Hieronÿmús Brúgman og húústrúe Niels Monsen   Ane Brúgman   Annichen           22
                Christen Monsen   Christence MarcusDr        
    Morten Bærntz og húústrúe                   Enger EnocsDr  
    Baltzer Enevalds húúsmand, begge lever av Almisse                        
101 Bor=Øen Peder Brúún Skipper Johan Larsen                    
          Peder Larsen                    
          Frideric Andersen                    
          Johan Jensen                    
          Marit PedersDr                    
          Marte HansDr                    
          Jacob Pedersen                    
    Mons Peders og húústrúe                        
    Jacob Monsen og húústrúe Maren Andersdr   Dorte OlsDr              
102 Hassel Peder Drejer Provst, og húústrúe Ane Christina Búll         Hr Wellatz Dreÿer Capellan      
        Helene HartvigsDr         Jens Peter   Stúd:      
                      Eric Dreÿer Stúd:      
          Berte OlsDr                    
          Pernelle                      
          Beret EllingsDr                    
          Lisbet JonasDr                    
          Wivic                      
          Gúnhild                      
          Henric Niclasen                    
          Rasmus Johansen                    
          Niels Jacobsen                    
          Jonas Monsen                    
          Jacob Monsen                    
          I húúset opholde sig Enken efter afgangne Provsten Bing navnl: Malena Susanna Lund          

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).