Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Sortland 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 18, pagina enl. nedan. "ß" skrivs här som "ss", svenskt "ö" användes 1701 utom vid stor bokstav. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 95% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Sortland fiering. Sortland sogen vnder Haßels Prestegield. Manntall d=23 Novemb. Anno 1701.
Opsiderne eller Leilendingers Stand og vilchor Gaardenes eller Platsernes Naúfne Opsidernes eller Leilendigs Naúfne Aldre Deres Sönners naúfn og Aldre hvor de findes Tieneste Karle eller drenge Aldre   Pagina
Leilending Lille Riisse Jacob Anderss. 40 Peder Jacobss. 1   Hans Pederss. 12 fostersön 67
Leilending Store Risse Christen Frederichssen 40 Frederich Christenssen 3          
          Johan Christenssen 1          
Leilending   Claús Christenssen 46 Christen Classen 7          
Leilending Hoúgland Knúd Mattiss. 56 Mattiaa Knúdssen 12   Tron Johanss. 18 Elending
                  Lúcas Johanss. 15  
                  Isach Olss. 44 gifft men nú tiener
Leilending lensmands gaard Böe Olle Iverss. 44         Iver Hanssen 20  
                  Joen Olssen 40  
                  Michel Michelss. 28  
Leilending Steroe Olúf Aamúndssen 34         Olle Pederss. 58  
Leilending Postbúnde   Michel Pederss. 69         Simen Nielss. 24  
                  Michel Olssen 1  
                  Peder Michelssen 24 fostersön
                  Peder Erichssen 20 fostersön
                  Michel Jacobssen 50 gifft men nú tiener
Leilending   Olle Jonssen 60 Aamund Olssen 26 hiemme Olle Jacobssen 36  
Leilending Jennestad Olle Pederss. 40         Johannes Anderssen 17 fostersön 68
Leilending   Joen Olssen 56 Olle Jonssen 9   Niels Hanssen 15  
Leilending   Peder Isachsen 60 Isach Pedersen 11          
Leilending Breviig Christen Monssen 57                
Leilending   Steffen Jacobssen 66 Peder Steffenssen 20 hiemme        
          Jacob Steffenssen 7          
          Edies Evertssen 28 Stifsön        
Leilending Viig Michel Jonss 46         Torlef Hanssen 17  
                  Olle Olssen 15  
                  Olle Jonssen 12  
                  Niels Michelss. 34  
Leilending   Erich Johanss. 45 Einert Olssen 6 Stifsön Olle Pederssen 50  
Leilending Lensmand   Dirich Hÿscher 27         Peder Monss. 37  
                Olle Arentssen 30  
Leilending Gaaseböl Steffen Tommessen 52 Peder Steffenssen 15          
Leilending   Ingebret Pederssen 42         Jacob Axelssen 5 fostersön
Leilending Næúernes Enchen Maren Andersdat:   Olle Anderssen 30 hiemme Hans Hanssen 10  
          Niels Anderssen 29 hiemme        
Leilending   Niels Michelssen 40         Anders Michelssen 30  
Leilending Boien Peder Ingebretssen 80                
Leilending Bremnes Enchen Maren Aúgústinúsdatter   Christopher Olssen 24 hiemme         69
Leilending   Niels Anderss. 32         Anders Anderssen 8  
                  Michel Pederss. 3  
Leilending Boigd Hendrich Assbiörssen 87         Michel Nielssen 9 fostersön
Leilending   Jacob Larssen 33         Rasmús Michelssen 6  
Leilending   Johannes Jacobssen 56 Michel Johanssen 12          
Leilending   Olle Iverss. 37 Iver Olssen 2          
Leilending   Peder Olssen 60 Hans Pederssen 16          
Leilending Roxöen Olle Jonssen 46 Aren Olsen 16          
          Joen Olssen 13          
          Torlef Olssen 4          
Leilending Roxöen Lasse Olssen 44 Morten Johanssen 11 Stifsön Nils Lassessen 30  
          Johannes Johanssen 8 Stifsön Anders Gabrielssen 28 föd ved Christiania
Leilending   Anne Erlandsdatter fattig húúskone   Niels Pederssen 7          
Leilending Stamnes Michel Nielss. 70 Jacob Michelssen 20 hiemme        
          Niels Michelss. 17          
          Hans Michelss. 12          
          Peder Michelssen 5          
          Michel Michelssen 3          
Leilending Stamnes Lars Olssen 66 Peder Larssen 22 hiemme         70
          Olle Larssen 20          
Leilending Reinsnes Peder Christenssen 62         Hans Monsen 22 fostersön
                  Matz Olssen 50 gifft
                  Lars Madssen 4 men haver en Sön
Leilending   Christen Pederssen 32         Olle Christenssen 8 fostersön
Leilending Kieringnes Enchen Alhed Larsdatter   Reinholt Hanssen 22   Asmúnd Larsen 36 föd i Nordhors fogderie
                  Olúf Jonssen 70 gifft men nú tiener
Leilending   Ingebret Iverssen 53 Hans Ingebretsen 8   Johannes Olssen 9 fostersön
          Trollef? Ingebretsen 1   Jacob Olssen 6 föd i Nordhors fogderie
                  Arent Monssen 27  
                  Jens Pederss. 21  
                  Olle Ellingsen 16 föd údi Sund mörs fogderie
Leilending Seierfiord Joen Jonssen 64 Anders Tollefssen 40 Stifsön Tommes Monssen 27  
    Töres Nielss. 68 Olle Törressen 12 hiemme        
    Joen Iverss. 44                
Leilending Riddersæt Jesper Rasmússen 88         Mons Hanssen 23  
                  Steffen Anderssen 13  
Leilending Spiútviig Trúls Larss. 50 Lars Trulss. 16   Michel Pederssen 22   71
          Christopher Trúlssen 8   Lars Gúnderssen 14  
          Olle Trúlssen 6          
Leilending Broglös Erich Erichss. 63 Anders Erichsen 17          
          Peder Erichssen 13          
Leilending   Peder Endresen 94         Olle Anderssen 24  
Leilending   Endre Pederss. 51         Hans Monss. 15  
Leilending Blochen Anders Olssen 61 Olle Anderssen 21 hiemme        
          Peder Anderssen 16          
          Michel Anderssen 12          
          Hans Anderssen 9          
          Anders Anderssen 7          
Leilending Rösand Hendrich Iversen 46                
Leilending   Enchen Sophie Michelsdatter   Gilbert Michelssen 25 Stifsön        
Leilending haver en Jegt húor med farer til Bergen Sortland Enchen Sophie Monsdatter   Christen Christopherssen 24   Joen Johanssen 56  
                Peder Michelssen 36  
                Jacob Michelssen 30  
                Anders Danielsen 26  
                Jacob Danielssen 19  
Leilending Aanstad brúges af Enchen Sophie Monsdatter som er anshreven ved hendes Paaboende gaard Sortland     72
Leilending Sandstrand Daniel Steffenssen 63         Olle Jonssen 12 fostersön
                  Niels Evenssen 20  
                  Joen Monsen 60 haver veret gifft
                  Olle Isachssen 60 gifft men nú tiener
Leilending Qúalsogen Peder Jonss. 50 Joen Pederss. 9          
          Jonas Pederss. 7          
Leilending   Siver Jonss. 40                
Leilending Kringlen Siver Madssen 46                
Leilending   Joen Olssen 36         Christopher Ingebretssen 13  
                  Peder Gúnderssen 10  
Leilending Strand Peder Jonss. 48 Joen Pederss. 11          
          Sören Pederss. 8          
          Niels Pederss. 6          
          Christopher Pederssen 1          
Leilending Oúsvold Hans Michelssen 40         Olle Michelssen 11  
                  Joen Olssen 5  
Leilending   Olle Olssen 82         Peder Siverssen 18 fostersön
Leilending förer Posten Hoúgnefiord Enchen Marete Olsdatter   Christopher Jonssen 32 hiemme Niels Torlefsen 28  
                  Hans Olssen 14  
Leilending Liland Knúd Nielssen 56 Olle Christenssen 17 Stifsön Peder Olssen 18   73
                  Arent Olssen 9  
  Húúsmend  
  Lille Risse Siver Olssen 58 Johan Siversen 16          
  Húúsvig Rasmús Anderssen 24                
  Spjútúiig Olle Torless. 50                
  Store Risse Hans Christenssen 50                
  Hoúgland Knúd Siverss. 40 Olle Knúdssen 12          
          Johannes Knúdssen 3          
  Kieringnes strand Niels Olssen 50 Anders Nielssen 13          
          Peder Nielssen 6          
    Peder Jenssen 62                
  Hoúgnefiord Johannes Jonssen 34                
  Oúsvold Jacob Rasmúss. 40 Rasmús Jacobssen 4          
  Böigd Toer Gúnderss. 42 Gúnder Torss. 4          
  Súndstrand Michel Danielssen 30                
  Bræúiig Olle Rassmússen 45                
  Liland Enoch Christenssen 24 Christen Enochssen   Rasmús Christenssen 18  
          Christopher Enochssen 1          
  Kringelen Niels Jacobssen 80         Jacob Tommessen 11   74
  Bremnæs Jacob Olssen 32                

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).