Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Vågan og Gimsøy sogn 1812

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt NT114, Bind Pk. nr. 4. Texten är löpande i originalet och kolumn-indelning och sidnumrering är min egen. Sidor är placerade på olika platser. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 95 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/9 2001.
Lofoten og Vesterålen sorenskriveri. Prestenes døde- og vielseslister 1809-50. Dödslister mangler for 1827, 28, 29, 42. Vielseslister for alle år. S
i
Fortegnelse paa dem af Waagens Sogn, som ere begravne ved Waagens Kirke 1812 d
e
Datum Stand Fornavn Farsnavn Oppholdssted Merknad
Janúar 14 úngkarl Hans Larsen af Storvaagen dóde i ýdelig armod 18
Febr: 9 hmd kone Ane Lisbeth Fredriksdatter af Finvigen únder Kirkevaag
23 úngkarl Nicolaj Johannesen af Haversand  
s.D. hmdkone Ane Isachsdatter af Sandóen  
s.D. Enke Wengel Pedersdatter af Ræknæsset  
Martü 1 Mand Peder Nielsen af Haversand i Tieneste
s.D. Pige Ane Andfindsdatter af Skeen  
Martü 7 Mand Peder Myhre af Kabelvaag begge omkom paa Sóen i stormende Vejr
Eddias Poúlsen ibid
26 úngkar Mons Jensen af Lóbstad  
s.D. Enke Claúdia Olsdatter af Sandóen  
s.D. Enke Karen Larsdatter af Brætternæs  
s.D. Mand Sóren Michelsen af Storvaagen Almisselem
29 úngkarl Jacob Amundsen af Fólstad  
s.D. Enke Ane Hansdatter af Gúldbrandsóen  
30 úngkarl Arnt Hansen af Aarsteen  
April 5 Henrich Michelsen af Haversand  
… Mand Lars Johnsen af Skeen Inderste
9 Barn Christopher Edvardsen af Aarsteen  
12 Pige Elen Hansdatter af Lieland  
.. Kiersten Christensdatter ibid Almisselem
… úngkarl Hans Poúli Michelsen af Haversand  
… Elling Danielsen af Storvaagen  
… Mand Lars Lúdvigsen af Molgavlen i Tieneste
… Enke Lisbeth Olsdatter af Skeen Almisselem
23 Barn Daniel Nielsen af Púndsletten  
… Willúm Hendrichsen ibid  
April 24 Pige Klara Christensdatter af Haversand   19
… kone Kiersten Hansdatter af Molgavlen  
… Barn Ole Hartvigsen af Gúldbrandsóen  
… Mand Jacob Michelsen af Haversand  
… Pige Elen Dorthea Johannesdatter ibid  
26 Elen Christiansdatter af Kabelvaag  
… úngkarl Daniel Michelsen af Wattenvaagen  
… Pige Elisabeth Lúcia Pedersdatter ibid  
Maj 3 hmdkone Ingbor Larsdatter af Skeen  
… Barn Ingbor Johanna Larsdatter ibid  
5 Pige Johanna Johnsdatter af Wattenvaagen  
7 Mand Simon Michelsen af Folstad i Tieneste
9 úngkarl Lars Hansen af Haversand  
… Mand Ellen Sórensen af Skeen Inderste
… Barn Ane Maria Ellensd: ibid  
… Giertrúd Edvardsdatter af Aarsteen  
12 Enkemand John Olsen Strom af Skeen Inderste
… Barn John Christian Lorentzen    
15 Pige Ingbor Pedersdatter af Storvaagen  
22 Barn John Andreas Nielsen af Borvaagen únder Helle
24 Enke Barbroe Jacobsdatter Folstad  
… Barn Berethe Maria Amundsd: ibid  
… Andrina Nielsdatter ibid  
… Mand Peder Olsen af Wattenvaagen  
… Barn Karen Nielsdatter af Skeen  
… Christian Tangen Ellensen ibid  
31 Tónnes Jensen af Kabelvaag fra Malnæs Sogn i Bóe Præstegield
… kone Kiersten Andfindsdatter af Skeen  
Júnú 6 find Anders Pedersen af Úlfvaagen  
… Mand Ole Pedersen af Fagerbakken  
Júnü 9 Barn Erika Regina Rónning af Storvaagen   22
… Enke Poúlina Poúlsdatter ibid  
20 Barn Sara Nicolaúsdatter af Púndsletten  
24 Enke Aadsille Gabrielsdatter af Folstad Almisselem
… kone Johanna Olsdatter af Lóbstad  
27 Barn Rachel Eliasdatter af Storvaagen  
30 Hans Poúli Olsen af Borvaagen únder Heller
Júlü 5 Ole Pedersen af Kabelvaag  
… Ane Pedersdatter ibid  
… Enke Kathrina Úbbÿe af Svolvæhr  
… Elen Sórensdatter af Storvaagen Almisselem
21 Enke Ane Axelsdatter ibid  
… Barn Jonetta Christensd: ibid  
… Ane Hermansdatter ibid  
Aúg 1 Mand Anders Nielsen af Aarsteen  
… Barn Ane Sophia Andersd: af Ørsvaageidet  
5 Mand Niels Pedersen af Storvaagen Almisselem
… Barn Christian Gabrielsen af Skeen  
9 Mand Jens Andersen af Lóbstad  
23 Enke Margrethe Jensdatter af Lieland  
s.D. Johanna Fredriksdatter af Storvaagen  
30 Enkemand Jacob Jæger af Storvaagen  
… kone Mallena Jacobsdatter ibid  
Sept. 6 Barn Lavina Edvardsdatter af Helland  
… Rasmús Hansen af Aarsteen  
13 Mand Stiniús Abrahamsen af Storvaagen i Tieneste
19 Enke Annichen Michelsdatter af Haversand Almisselem
Octobr 3 úngkarl Christopher Nielsen af Storvaagen  
4 Mand Holger Jensen af Ræknæsset omkom paa Sóen paa kirkerejse
… Enkemand Iver Larsen af Øehelle
… Enke Ane Maria Michelsd: ibid
11 Pige Berethe Johnsdatter af Aarsteen Almisselem
… úngkarl Jacob Salvesen af Kabelvaag  
… Jacob Johnsen af Storvaagen  
October 17 Enkemand Elias Olsen af Storvaagen   23
31 Barn Jacob Jacobsen af Ørsvaageidet  
Novbr 8 Mand Lars Johnsen af Rækóen Almisselem
11 Mand Micaël Fredrik Qvale? (min anm: ev. "Wale") af Storvaagen i Tieneste, han var fra Christiansúnd, hans kone skal være i Trondhiem
14 Enke Berethe Eriksdatter af Aarsteen Almisselem
29 Enke Ane Mejer Johannesd. af Kabelvaag
Decbr 5 úngkarl Jacob Jensen af Aarsteen i Tieneste, han var af Borge Sogn
20 Enkemand Colbent Hansen af Folstad indbrændte ved Vaadeild
Barn Lars Colbentsen ibid
Decbr 28 kone Ribor Jonasdatter af Púndsletten  
Kirkevaag den 31. December 1812. Conform med Kirkebogen, testr E. A. Colban
Fortegnelse paa de frúentimre, som i Waagens og Gimsoens Sogne ere kopúlerede Aar 1812 20
1. ved Waagen
Jan: 6 Pige Wengel Johnsdatter   med
  Ole Eliassen huusmand paa Sandóen
Aúg. 2 Enke Berethe Maria Olsd. Lobstad med
  Corneliús Eriksen lejlænding Lobstad
Julü 29 Enke Mad. Maren Holdt Zindsen   med
  Jorgen Blix Angell Helle  
Oct. 1 Pige Jacobina Enochsd. af Delp i Gimsóe Sogn med
  Peder Monsen Lobstad  
Oct. 6 Pige Martha Mallena Poulsd. Aarsteen med
  Mathias Michelsen Wattenvaag  
- 29 Pige Ane Maria Pedersd. Rorvigen med
  Iver Andreas Pedersen Rorvigen  
30 Pige Ane Sivertsdatter Svolvæhr med
  Stephen Sonnichen Larsen Kabelvaag  
2. ved Gimsóen
Julü 18 Enke Lisbeth Lúcia Carstensd: Delp med
  Andreas Knudsen Delp  
Aug. 8 Pige Mallena Kierstina Hansd. Sanne med
  Eiler Hagerup Olsen Wattenfiorden  
Kirkevaag den 31. Decbr 1812. Conform med Kirkebogen, testr EA. Colban
Fortegnelse paa dem, som ere begravne ved Gimsóe Kirke únder Waagens Præstegield Aar 1812 21
Júnü 27 Mand John Larsen af Nordbrennen  
-- Enke Ane Hansdatter ibid  
-- Mand Ole Thorkildsen af Rýdstad  
-- Pige Mallena Olsdatter ibid Almisselem
-- Enkemand Rasmús Christophersen Strómæs
-- Pige Elen Nielsdatter ibid
-- Enkemand Ole Christensen Sanne  
-- Mand Nicolaj Elisæussen Venje  
-- Mand Niels Poúlsen Barstrand Delinqvent af Borge Pstgld
-- Pige Siri Jansdatter Giertsvold  
-- Barn Hans Johansen Klepstad  
Aúg 8 Mand Simon Ingebrichtsen af Nordbrennen  
Sept 19 Enkemand Lorentz Christophersen Hov  
-- úngkarl Christopher Christensen ibid Almisselem
-- Barn Berethe Simonsdatter Nordbrennen  
Octobr 24 kone Ane Olsdatter af Rýdstad  
-- Pige Karen Nicolaúsdatter ibid  
Novbr 17 Mand Hartvig Johannesen af Wattenfiordeidet
Novbr 22 Barn Hans Michelsen af Klepstad  
Decbr 28 kone Maren Jensdatter af Wattenfiordeidet
-- Mand Christopher Pedersen af Giertsvold  
Kirkevaag den 31. Decbr 1812. Conform med Kirkebogen, testr E. A. Colban
Fortegnelse Paa dem, som af fremmede Sogne ere begravne ved Waagens Kirke Aar 1812 39
Febr 6 Givt Mand Torlev Monsen Ordbostad af Astafiorden dóde i Svolvæhr
16 Mand Ole Jacobsen Hernæs af Bodóe Pstgld dóde i Storvaagen
… Mand Kiel Eriksen Bakkejord af Tromsóe D° dóde paa Ørsnæs
… úngkarl Mathias Iversen Skognæs ibid ibid
… Ole Iversen Brændbjerget af Nordrahnen dóde i Wikan
… Svend Andreasen Húndstrand af Dÿrhóe Sogn dóde paa Ørsnæs
23 Ole Hansen Ongstad af Astafiorden … i Svolvæhr
… Mand Erika Regina Christensen Langstrand af Øxnes Pstgld … Storvaagen
… úngkarl Peder Olsen Femriis af Gilleskaal Pstgld ibid
24 Mand Froen Mortensen Wold af Rejnen únder Gilleskaal ibid
Martü 1 úngkarl Niels Pedersen Alvestad af Tronæs Pstgld … Kabelvaag
2 Poúl Larsen Alvestad ibid ibid
15 Ole Olsen Hamnæs af Tromsóe Pstgld … Skeen
… Anders Nielsen Berg ibid ibid
… Anders Nielsen Kielling af Gilleskaal Pstgld … Storvaagen
… Mand Ole Christophersen af Hameróe D° … Grúndstad
23 úngkarl Henrich Larsen Martenhals af Tromsóe … Storvaagen
26 Ole Pedersen Enge af Skiærstad Pstgld Henningsvæhr
… Mand Hans Gúnnersen Evjen af Bodóe D° … Kalle
… Hans Eddiassen Sörvæle ibid Storvaagen
… Ole Jacobsen Laxevatn af Tromsóe D° Kabelvaag
27 Mand Ingebricht Johnsen Schonbotn af Ofoten Helle
29 úngkarl Peder Johnsen Hekkelstrand ibid Gúldbrandsóen
April 5 Mand Peter Gibbertsen Hvalóen af Alstahoúg Pstgld dóde i Henningsvæhr 40
8 úngkarl Eddias Larsen Elvegaard af Ofoden D° … Helle
12 Sóren Sórensen Kiil af Tronsóe D° Kabelvaag
18 Mand Thomas Hasselberg … af Gilleskaal D° Henningsvæhr begravet ved Gimsóe kirk
20 úngkarl Niels Rasmússen Kaldsletten af Tromsóe D° Gúldvigen ved Brættesnæs
Maj 3 Niels Christian Kruskop af Lódingens D° Skioldvæhr
Junu 6 Pige Berethe Andersdatter ibid Holand
19 Mand Erik Johannesen Offersóen ibid Digermúlen
Novbr 14 Johannes Nielsen af Sands Pstgld Gúldvigen under Brættesnæs
Kirkevaag den 31. December 1812. Conform med Kirkebogen, testr E. A. Colban

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).