Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Dverberg 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 18, pagina enl. nedan. "ß" skrivs här som "ss", svenskt "ö" användes 1701 utom vid stor bokstav. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 88% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Andenes fogderie. Dverberg Prestegield. Dverberg Sogen údi Mÿre fiering. Manntall D=14 Novembd: Anno 1701.
Opsiderne eller Leilendingers Stand og vilchor Gaardenes eller Platsernes Naúfne Opsidernes eller Leilendigs Naúfne Aldre Deres Sönners naúfn og Aldre hvor de findes Tieneste Karle eller drenge Aldre   Pagina
Leilending Soúre Lars Claúsen 53 Gabriel Gabrielssen 28 Stifsón Jens Anderss: 12 fostersön 28
                  Olúf Pederssen 7 fostersön
                  Elling Pederssen 4 fostersön
                  Olle Jenssen 45 Haver veret gifft men nú tiener
                  Jens Olssen 8 fostersön
Leilending   Joen Nicolass. 63 Niels Jonssen 22 hiemme Christian Olssen 4 fostersön
Leilending   Hendrich Oúessen 26         Jacob Ovessen 30  
Leilending   Eshield Baroessen 45 Olle Eshildssen 1          
Prestegaard Sogneprest Dverberg Sc. Anders Pederssen Bröndlund 51 Sc. Peder Anderssen Bróndlund   Sogneprest i Aalborg Stifft Michel Bentssen 28 fostersön
          Jens Anderssen Bróndlúnd 12 Stúderende Olle Abrahamssen 14 fostersön
          Sören Anderssen 9 hiemme Johannes Jonassen 24  
          Hans Anderssen 9 hiemme Jochúm Larssen Púls 14 shal tiene paa Hassel
          Lars Anderss. Brönlund 5          
Leilending Stave Christopher Hendrichsen 40 Peder Christopherssen 11 hiemme Anders Larss. 36 Lap er gifft men nú tiener 29
          Lars Christopherssen 6   Jens Anderss. 2 haver en Són
Leilending   Michel Ediss. 33 Tron Michelssen 5 hiemme Niels Jonssen 50  
Leilending   Niels Larssen 34 Lars Nielss.   Michel Larssen 27 vanför
                  Tron Larssen 22  
                  Edies Hanssen 44  
Leilending Mÿre Peder Ditchenssen? Hÿsher 58         Michel Christenssen 20 fostersön
haver en Jegt som er böigdefar               Joen Arenssen 16 fostersön
                  Hans Janssen 15 fostersön
                  Anders Christenss 12 fostersön
                  Peder Pederss. 30  
Leilending Fishenes Knúd Olssen 41 Lars Knúdssen 14 hiemme Olle Olssen 19 fostersön
Leilending   Aren Olssen 63 Christen Olssen 10 Stifsön Anders Arenssen 14 fostersön
Leilending   Anders Siversen 22                
Leilending Sharsteen Niels Olssen 33         Peder Eilúfssen 16 fostersön
Leilending   Peder Olssen 29         Niels Olssen 22  
                  Michel Olssen 17  
                  Olle Olssen 6  
Leilending   Johannes Olss. 28                
Leilending Bræúiig Enchen Chirsten Olssdattr   Halvor Tommessen 32 hiemme Christen Hanssen 15 fostersön 30
          Joen Tommessen 30 hiemme Nielss Pederssen 10 fostersön
Leilending   Niels Mortenssen 45 Morten Nielssen 17 hiemme Peder Hanssen 16 fostersön
Leilending Ramsaae Sören Halfvorsen 64 Halvor Sörenssen 20 hiemme        
Leilending   Jens Halvorssen 66                
Leilending   Niels Jenssen 30                
Leilending Qúalnes Anders Nielssen 64         Isach Pederssen 14 fostersön
Leilending   Giertrud Pedersdatter hanss kone   Hans Johanss          
Leilending   Gútorm Knúdssen 47         Lars Tollefssen 13 fostersön
                  Peder Michelssen 7 fostersön
                  Eilúf Larssen 20  
Leilending Sellevold Jörgen Olss. 46                
Leilending   Olle Tomess. 45 Peder Olssen 6   Jon Madssen 26  
          Olle Olssen 4          
Leilending   Enchen Anne Hemmingsdatter           Anders Michelssen 22 fostersön
                  Lars Christenssen 10 fostersön
Leilending   Olle Erichssen 45                
Leilending Aae Hans Knúdssen 67         Aren Aslachssen 30 fostersön 31
Leilending   Hans Michelss 28         Jacob Christenssen 8 fostersön
Leilending   Niels Rasmússen 31                
Leilending   Lars Rasmússen 46         Hendrich Olssen fostersön
Leilending Aase Jetmúnd Polssen 60         Olle Ingebretssen 14 fostersön
                  Michel Ingebretssen 10 fostersön
                  Olle Michelss. 6 fostersön
Leilending   Niels Jetmúndssen 21                
Leilending   Rasmús Erlandssen 54 Gabriel Rasmússen 18          
          Morten Rasmússen 16 heimme        
          Erland Rasmússen 6          
Leilending   Tron Michelssen 31                
Leilending   Joen Olssen 46 Olle Jonssen 11 hiemme        
          Lars Jonssen 6          
          Knud Jonssen 2          
Leilending Tranes Hans Jenssen 61 Peder Hanssen 11 hiemme        
Leilending Nÿgaard Johannes Jacobssen 48         Olle Olssen 20 fód paa Súndmöre
Leilending Løvigen Tornes Mortenssen 54         Niels Larssen 14 fostersön 32
                  Jens Christenssen 30  
Leilending   Christen Hanss. 30                
Leilending Búxnes Peder Iverssen   Infört ved Alsvog údi Langnees Sogn        
Leilending men af sendig? Fúrnes Olle Pederss 50 Jan Jenssen 14 Stifsön        
Leilending Medbÿe Peder Olssen 38         Jens Evertssen 20 fostersön
                  Povel Hanssen 5 fostersön
                  Niels Jenss. 36 Elendig
Leilending Fúrefiord Mentz Christopherssen 64 Hendrich Menssen 18 heimme        
          Christopher Mentzssen 14 hiemme        
          Niels Mentz. 12 hiemme        
          Olle Mentz. 10          
Leilending   Peder Pederss. 36 Jens Pederss.          
          Olle Iversen 21 Stifsön        
          Iver Iverssen 14 Stifsön        
Leilending Shiolde Enchen Kari Larsdatter   Lars Vellúmssen 24 hiemme         33
          Vellum Vellumsen 14          
          Jens Vellúmssen 6          
Leilending   Niels Michelssen 40 Michel Nielssen 12 hiemme        
          Hans Hanssen 14 Stifsön        
Leilending Gáúflen Jacob Hanss 51                
Leilending   Jörgen Falentinssen 60 Falentin Jörgenssen 18          
          Lars Jörgenssen 14 hiemme        
Leilending Lille Sandnes Niels Ingebretssen 60 Michel Nielssen 17 hiemme        
Leilending Store Sandnes Anders Vellumssen 40 Olle Nielssen 14 Stifsön Olle Olssen 20  
          Rasmús Nielssen 6 Stifsön        
Leilending Súindalen Anders Christenssen Grot 68 Michel Anderssen Grot 26 hiemme        
          Peder Pederssen 15 Stifsön        
Leilending Aachenes Johannes Ingebretsen 74 Ingebret Johanssen 22 hiemme Evert Evertssen 18 fostersön
Leilending   Baar Johanssen 35                
Leilending Aachenes Joen Tönness 40 Torben Joenssen 12 hiemme         34
          Tönnes Jonssen 10 hiemme, Súag Talende      
          Ingebret Torbenssen 22 Stifsön        
Leilending Höien Povel Olss. 54 Johannes Povelssen 22 hiemme Niels Gregorissen 28 fostersön
          Olle Povelss. 3          
          Christopher Olssen 16 Stifsön        
          Joen Olssen 14 Stifsön        
          Lars Olssen 10 Stifsön        
Leilending Böe Lars Jenssen 70 Knud Larssen 28 hiemme Michel Pederssen 17 fostersön
          Michel Larssen 22 hiemme        
          Hans Larssen 18 hiemme        
Leilending   Niels Christopherssen 63 Christopher Nielssen 28 hiemme        
          Jens Nielss. 22 hiemme        
          Ingebret Nielssen 19 hiemme        
Leilending   Olle Jenssen 55 Joen Olssen 27 hiemme        
Leilending Böe Christen Pederssen 46         Peder Rasmússen 10 fostersön 35
                  Jacob Jonssen 4 fostersön
                  Frandtz Hanssen 26  
Leilending   Anders Súenssen 50                
Leilending Niös Enchen Marite Olsdatter   Aúgústinús Olssen 18 hiemme        
          Olle Olssen 3          
Leilending   Niels Pederss. 50 Peder Nielssen 3          
Leilending   Joen Johanss. 40 Peder Jonss. 11 hiemme        
          Derich Jonss. 5          
          Lars Jonsen 3          
Leilending   Joen Michelss 31                
Leilending Nordmielle Olle Hanss. 57 Hans Olssen 23 hiemme Johannes Aslachssen 40 gifft og nú tiener
          Hans Olssen 7          
          Peder Olssen 4          
Leilending   Claús Hanssen 30                
Leilending Schoúvold Peder Nielssen 44 Edies Pederssen 15 hiemme Olle Pederssen 24 fostersön
          Niels Perssen 8   Claús Rassmússen 20 fostersön
          Hans Perssen 6          
          Peder Pederss. 4          
          Jacob Pederssen 2          
Leilending Göúvigen Claús Pederssen 50         Johannes Jonssen 9 fostersön 36
Leilending   Michel Janss. 40 Lars Michelssen 12 hiemme        
          Tron Michelssen 5          
Leilending Biörenskind brúges af Sc. Anderss Brönlúnd og shreven ved Dverberg            
Leilending Sömielle Edies Polss. 24                
Leilending   Povel Olss.   bruger og er shreven ved Höen            
Leilending Risöen Hans Jacobssen 41 Jacob Hanssen 11 hiemme        
          Olle Hanssen 3          
    Húúsmend
  Soúfre Peder Anderssen 34                
    Lars Anderssen 38                
  Dúerberg Peder Bertelssen 82 Christen Pederssen 18 vanför        
    Olle Pederssen 42 Johannes Olssen 16          
  Staúe Jacob Berentssen 50                
    Olle Baarssen 30 Lars Olssen 1          
  Mÿre Lambert Olssen 78 Hans Olssen 36 Stifsön         37
    Tommes Hanssen 58                
    Harald Jonss 44 Hans Hareldssen 2          
    Aslach Sörenssen vanför 30 Lars Aslachssen 4          
  Skarsteen Sal Sc Oluf Nielssen           Anders Olsen 15 tiener, Senniens fogderie
  Breviig Hans Daúdssen vanför 40                
  Ramsaae Olle Jenssen 27                
  Qúalnes Jens Pederssen 46 Hans Jenssen          
  Sellevold Peder Tommess. 40 Olle Pederssen   Hans Sön, Er údi Senniens fogderie    
  Aae Sören Michelssen 35                
    Hans Jörgenssen 29                
  Aase Olle Jessperssen 61 Peder Olss. 20 hiemme        
          Hendrich Olssen 12          
          Anders Olssen 8 hiemme Gabriel Gregerssen 14 fostersön, hos Lars Claússen
  Sletten paa Lovigstrand Gregers Anderssen 56 Anders Greerssen 19          
                  Matz Greersen 11 fostersön, hoes Lars Claúsen 38
  Aasse Jens Hanssen 29                
  Búxnes Siver Baassen? 80                
    Johannes Johanssen 30 Hendrich Johanssen          
  Schiolde Olle Jonssen 28                
  Lille Sandnes Christen Iverssen kröbling 79                
  Súindalen Erich? Anderssen? Spedalsh 34                
  Böe Gregers Olssen 30 Lars Gregerssen 6          
          Olle Greerssen          
  Niös Lars Pederss 32 Hans Pederssen 13 Stifsön        
  Nordmielle Olle Christenssen 36                
  Sör Mielle Hans Axelss 53                
  Tranesvog Erich? Edissen find 36                
    Hantverchsfolch
  Dverberg Olle Olssen 27 Skreder, föd údi Stördals fogderie          

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).