Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Namdalseid 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 15, sida enl. nedan. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Kolumn 1 har här bytt plats med Kolumn 2. "ß" läses som "ss". Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 99 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/7 2001.
Kolumn 4, 6 og 8 Texten är "Deres Alder".
Kolumn 9 Sidans nummer.
 
Kolumn 2 Kolumn 1 Kolumn 3 4 Kolumn 5 6 Kolumn 7 8 9
Mandtal over Númmedahls fogderie forfattet Anno 1701. Nummedals Eid til Lands.
Gaardernis eller Pladtzernis Nafne Opsidernis eller Leilendings Stand og Vilchor Opsiderens eller Leilendings Nafne   deres Sönners Navne og hvor de findes   Tieniste Karle eller drenge    
Övnet   Tosten Monsön   64                 172
Soldat Niels Christophersön ibid 28                
Morch   Peder Olsön   64 Olle Pedersón hiemme          
        Alt Pedersón   21        
        Joen Pedersón Reserve Sold: 20        
Ödde ibid                    
Sör Zitter   Tord Ingebretß   50 Ingebret Tordsön   9        
        Goút Tordsón   7        
Nord Zitter   Erich Ingebretsön   38                
Reserve Soldat Olle Andersön ibid 30 Christopher Olsön   3 Olle Andersön foed i Bestad: 13
  Einer Monsón ibid 60                
Grötmoe   Peder Olsön   50         Einer Einersón föed i Foesnes gield 14
Elden   Jörgen Kieldsön   51 Hans   hiemme 23        
        Henrich   Tien i Nordland 13        
        Erich   hiemme 8        
Enchen   ibid   Clemmed Olsön hiemme 17        
        Christopher   hiemme 12        
Almlien Reserve Sold: Torber Andphindsön   30                 173
Hannemoe   Torber Olsón   60 Olle   hiemme 12        
Kolstad   Ödde                      
Skierpmoe   Hans Biörensön   80 Anders Hansón Soldat 26        
Böegset   Ammúnd Arensön   56                
Olle Christophersón ibid 40                
Aas Soldat Niels Olsón   36         Olle Nielsón   14
Stafövned   Ingebrett Ingebretsón   53 Ingebret   hiemme 20        
        Casten   hiemme 9        
        Anders   tiener i Foenes gield 8        
Holie   Tosten Pedersón   42         Joen Michelsón fóed i Bestaaen 13
Biörgen Postbúnde gaard Einer Baardsón   63 Baard   hiemme 40 Niels Nielsón   15
        Tosten   hiemme 38 Baard Pedersón   11
Berre   Tord Monsón   51 Mons   hiemme 7        
        Niels   hiemme 5        
        Peder   hiemme 3        
Peder Pedersön ibid 38 Johan   hiemme 2 Olle Bendixsón Reserve Sold: 24
Overgaard Lensmands gaard Tord Baardsön   58 Baard   hiemme 10 Peder Olsön föed i Inderöens foúgderie 42 174
        Jens     8 Johannes Olsön Aas 20
                Ingebrett Rasmúsón Soldat 30
                Hemming Ingebretsón föed i Inderóe foúgderie og Soldat der 31
Brattlie Postbúnde gaard Pros Laúrsön   53         Erich Einersön Skadland 40
Alten   Sevald Danielsön   40         Aren Andersön föed i Inderöens foúgderie 14
                Erich Rasmúsón föed i Inderóe foúgderie 12
Grýtten   Niels Einersön   36         Niels Erichsön föed i Hitterens foúgderie 20
Búvarp   Niels Baardsön   77         Baard Olsön Soldat 20 175
                Joen Andphindsön og Soldat 30
Niels Jonsön ibid 50 Joen   hiemme 7        
        Peder   hiemme 3        
Kalnes   Hemming Olsön   43 Olle   hiemme 10        
        Svend   hiemme 9        
        Niels   Tien hos Gútorm Moe 9        
        Anders   hiemme 3        
        Peder   hiemme 1        
Ödde ibid                    
Lij   Jeppe Torbersön   40         Einer Larsön Reserve 26
Esten Stensön ibid 38         Olle Andersón   9
Kaldal   Hans Olsón   46 Olle   hiemme 13        
        Christopher     7        
Steen Olsón   56         Olle Pedersón   9
Hoe   Gúttorm Olsón   66                
Ofnerbrörs   Tommas Arensón   60 Olle   hiemme 10 Efúen Olsön föed i Bestaen 17
                Ingebret Baardsón Almlie 45
Nederbrörs   Olle Pedersön   49 Peder   hiemme 7         176
Húndset Soldat Johannes Olsön   30         Iver Nielsön   19
                Peder Estensön Soldat 30
                Joen Olsön föed i Bestaen 15
Tinglem   Hemming Ingebretsön   50 Peder   hiemme 15        
Michell Pedersön   49 Peder   hiemme 3 Hans Knúdsön Reserve, föed i Trúndhiem 26
        Jens   hiemme 2      
Holstad   Anders Christophersön   40         Olle Nielsón föed i Inderóens gield 14
Saúgmester Knúd Rasmúsön ibid 30         Tosten Mogensón Saúgdreng 50
Vengstad   Olle Henrichsön   40 Henrich   hiemme 6        
Johannes Niels   70         Bertel Henrichsön Soldat 32
                Esten Nielsön Deraas 25
                Einer Erichsön   6
Helbostad   Ingebret Törresön   45         Anphind Olsón   22
                Johannes Erichsön Halstad 7
Röeset   Christopher Nielsön   50 Niels   hiemme 7        
        Gútorm   hiemme 5        
Deraas   Ingebret     60         Joen Nielsón   15
Skadtland   Olle Töresön   40         Peder Pedersón   10
Liúngen   Daniel Olsón   60 Olle   Tiener i Foesnes gield 22        
        Kield   hiemme 14        
        Gaút   hiemme 12        
        Olle   hiemme 8        
Træbostad   Niels Baardsön   70                 177
Svee   Ammúnd Ellingsön   46                
Húúsmænd og Inderster
Morch   Olle Baardsön   55 Joen   hiemme 10        
        Gútorm   hiemme 7        
Sör Zitter   Peder Olsön   80                
Elden   Michell Christophersön   50 Christopher   hiemme 9        
Brenden   Niels Goútsön   60                
Kolstad   Wringel Nielsön   60                
Alten   Daniel Michelsön   80 Tarald   Soldat, Tienner Cappelan i Bestad 30        
Kalnæs   Ammúnd Einersön   40 Olle   hiemme 8        
        Ener   hiemme 6        
Helbostad   Störcher Störchersön   48 Störcher   Tienner i Foesnes gield 12        
        Joen   Tienner i Foesnes gield 14        
Röeset   Peder Andersón   60                
Som forhen skreved Staar Paa Númmedals Eid Rigtig at Vere een hver Mand Kión indfórt Vidner Vi úndershrevne med hender og Zignetder.
Albert Jersin. Jacob Jespersen. Rasmús Mos.

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).