Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Flakstad og Moskenes 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 18, pagina enl. nedan. "ß" skrivs här som "ss", svenskt "ö" användes 1701 utom vid stor bokstav. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 97% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Lofodens fogderie. Búxnes Prestegield. Flagstad med Moschenes Sogner. Manntall d=8 Decemb. Anno 1701.
Opsiderne eller Leilendingers Stand og wilchor Gaardenes eller Platsernes Naúfne Opsidernes eller Leilendigs Naúfne Aldre Deres Sönners naúfn og Aldre hwor de findes Tieneste Karle eller drenge Aldre   Pagina
Leilending Wigten Enchen Kirsten     Christopher Olssen 24   Ewen Ewenssen 20 föd i Bergen   101
          Johannes Olssen 15   Niels Hanss. 43  
          Olle Olssen 8          
          Halstein Olssen 5          
  Nÿsfiord med Súnd brúges ad forige foget og Jordebogen forpagter 3e Jochúm Bredall som wed hans Paa boende Gaard Skotnes findes anteignet                    
                       
Leilending Næsland Bertel Jenssen 58 Jens Bertelssen 15          
    Johannes Gabrielssen 44                
    Christopher Erichsen 48 Hans Hanss 20 Stifsön Olle Pederss. 13  
          Peder Hanssen 11 Stifsön        
Øde Andopsnes                      
Leilending ÿttre Sande Peder Pederss. 44 Arent Pederssen 10   Rasmus Pedersen 25  
          Peder Pederssen 7          
Leilending ÿttre Sande Johannes Edissen 40 Edies Johanssen 6   Hendrich Nielssen 16   102
          Lucas Johanssen 4   Anders Ellingsen 48  
Leilending Qualwigen Anders Claussen 72                
Leilending   Hans Anderss. 37 Olle Hanss. 7          
Leilending Festhellen Christen Ewendsen 65 Ewen Christensen 26   Tor Torssen 20 föd i Bergen
          Olle Christensen 22   Gregers Gregerssen 7  
Leilending   Michel Christensen 33         Olle Christenssen 13  
Leilending Hermansdal Joen Michelss. 90         Johan Jonssen 10  
    Zacharias Michelssen 47                
Leilending Tuu Zacharias Christenssen 72                
    Jens Jenssen 45 Henning Jenssen 12          
          Jens Jenss. 9          
          Hans Jensen 2          
          Christopher Anderssen 21 Stifsön        
          Jens Anderssen 19 Stifsön        
Leilending Helle Lars Larssen 38         Jens Jacobss. 57  
                  Anders Olssen 30  
Leilending   Peder Pederssen 36         Anders Siwerssen 28  
Leilending Ewenstad Enchen Karj             Iwer Johansen 20  
                  Peder Polss. 10  
Leilending Ewenstad Peder Michelssen 46         Jörgen Jörgenssen 6   103
                  Hans Pederssen 32  
                  Jacob Gabrielssen 16  
Leilending Aae Gibel Danielssen 60 Jens Gibelssen 15          
          Daniel Gibelssen 12          
          Peder Gibelssen 9          
          Michel Gibelssen 4          
Leilending   Niels Olssen 40 Olle Nielss. 7          
          Tollef Nielssen 5          
          Lars Nielss. 3          
Leilending   Peder Tollufsen 40                
Leilending   Madz Jesspersen 58                
Leilending Tind Peder Holgerssen 47 Jens Pederss. 9   Halwor Erichssen 56  
          Hendrich Pederssen 6   Niels Törrissen 17  
Leilending Bischelwog Enchen Giertrud     Niels Sörenssen 21 som er hendes Sal. Mand söstersön föd i Jÿlland.    
Leilending   Peder Christenssen 26 Olle Pederss. 1   Fredrich Beniaminss. 36  
                  Olle Johanssen 40  
Leilending Lenssmand hawer en Jegt til böigdefar Moshsnes Baltzer Biörenssen 43 Biörn Balsersen 15 i Bergen shole Ingebret Olssen 40 föd i Súndmöre fogderie 104
                Hendrich Hendrichsen 21 föd i Bergen
                Hans Larssen 30 föd i Tromsö fogderie
                  Lars Larsen 19  
                  Michel Olss. 62  
                  Jörgen Gregerssen 15  
Leilending udlagt til Sorenshriwer gaard Skielfioren Hans Tommessen 45 Tónnes Hanssen 7          
        Hemming Hanssen 4          
                       
                       
Leilending   Christopher Tommessen 34 Tommes Christopherss. 9          
Leilending   Iwer Pederss. 35 Hans Iwerss. 9   Niels Johanssen 34  
          Peder Iwerss. 7          
          Christen Iwersen 2          
Leilending   Hans Hellessen 42                
Leilending WarEide Johan Skielhorn 81 Petter Skielhorn 28   Olle Johanss. 26  
                  Powel Christophersen 2? (ew. 21 år)
                  Peder Johanssen 22  
Leilending   Johannes Hansen 44 Hans Johanss. 2          
          Hendrich Johanssen 11 Stifsön        
          Anders Johanssen 9 Stifsön        
          Hemming Johanssen 5 Stifsön        
Leilending WarEide Johannes Aamundssen 44         Christen Olssen 45   105
                  Anders Ellingssen 18  
Leilending Ramberg Niels Sörenssen Basse 57 Ananias Nielssen 6   Lars Gundersen 20  
                  Johannes Carelsen 20  
                  Peder Tommessen 15  
                  Daniel Biörenssen 24  
                  Niels Arentss. 20  
Leilending herúdi udlagt til Sorenshrif wer gaard 1 wog Indre Sand Eiluf Jenssen 60 Edies Eilufsen 19          
        Jens Eilufsen 6          
        Eiluf Eilufsen 5          
                       
                       
Leilending   Rasmus Pedersen 53 Peder Rasmussen 11   Olle Hanssen 16  
          Olle Rasmussen 10          
Leilending   Hans Johnass. 33                
Leilending Nedre Walle Johan Coldewin? 60 Isach Nielsen 20 Stifsön        
Leilending   Johan Janss. 48 Jan Johanss. 5   Lars Polssen 16  
                  Lars Olssen 20  
Capelante Búxnes Flagstad Sc. Erich Jensen 56         Helge Jenssen 34 gifft
                  Knud Hanssen 23 föd údi Bergen
                         
                         
Leilending Nap Sören Rasmussen 66 Gregers Sörensen 19           106
Øde Selfioren                      
Leilending Øfre Walle Niels Anbrahamssen 64         Jens Olssen 16  
                  Niels Christophersen 15  
Leilending Mÿrland Johannes Jensen 40         Olle Hanssen 9  
                  Olle Gabrielsen 30  
Leilending   Hans Arenss. 30 Arent Hanssen 3          
          Peder Olsen 5? Stifsön        
          Olle Olssen 4 Stifsön        
Leilending Refswigen Lars Larssen 63         Lars Olssen 14  
                  Claus Hendrichssen 37  
Leilending Kihlen Gutorm Olssen 72                
Leilending   Dawid Dawidssen 46 Dawid Dawidssen 18   Gulbrand Olssen 20  
          Johan Dawidssen 10          
          Lars Dawidss. 5          
Leilending   Ole Guttormssen 40 Hans Olssen 7          
          Guttom Olssen 2          
Leilending Böe Johannes Gutormsen 38 Amund Johanssen 3          
Øde Marchen                      
Leilending Krÿstad Olle Hemmingsen 65         Wellum Pedersen 14  
Leilending Krÿstad Peder Nielss. 50 Niels Pederss. 10           107
          Siwer Pederss. 7          
          Joen Pederss. 4          
Leilending Hofden Hermand Pederssen 41 Hans Hermandssen 5   Halwor Aamundssen 23  
                  Samson Janssen 21 begge föd wed Bergen
Leilending Sörmewold Jacob Abrahamssen 53 Jens Jacobss. 22   Peder Aamundssen 6  
          Arnold Jacobssen 17          
Leilending Stochwigen Arnoldus Rasmussen 46         Peder Christopherssen 10  
Leilending   Jacob Nielss. 30 Niels Jacobssen 8          
          Antonius Jacobssen 6          
Leilending Kierchefiord Olle Pederss. 46 Peder Olssen 15   Johan Nielssen 37  
          Christen Olssen 10          
Leilending   Peder Jochumssen 47         Matz Pederssen 40  
Leilending HorsEide Lars Larssen 42 Sörn Larss. 10          
          Arent Larss. 6          
Leilending   Peder Jacobss. 44         Hans Michelssen 12  
                  Gregers Arentssen 6  
Leilending   Joen Pederss. 50 Peder Jonss. 2          
Leilending Sandnes Jens Olssen 60 Olle Jenss. 10   Peder Torssen 19  
herúdi Eier Leilendingen j pd Strömnes Arent Arentssen 48 Arent Arentss. 17          
          Sören Arenssen 14          
          Adrien Arenssen 10          
Leilending Normewold Jens Nathanaelssen 50 Christen Jenssen 14           108
Leilending   Christopher Olssen 47 Olle Christophersen 18          
          Jens Christophersen 5          
  Húúsmend
  Andopen Joen Olssen 40 Olle Johanss. 15          
  Mÿrfioren Knud Jonssen 63 Peder Knudssen 23          
          Hendrich Knudssen 21          
          Joen Knudssen 8          
    Peder Christophersen 28                
  Næsland Hendrich Bertelssen 26                
  Sund Fredrich Nielssen föd i Jÿlland 42         Peder Hanss. 35  
    Peder Rassmussen 45 Arent Pederssen 6          
    Johan Iwerssen 50                
  Ramberg Gunder Isachsen 54                
    Foch Erichssen 40 Erich Fochssen 8          
  Flagstad Olle Sinderss. 40                
  Kihlen Anders Torss. 70                
  Mochsnes Michel Michelssen 40                
    Jens Anderss. 48                
    Halwor Hendrichssen 30                
  Mochsnes Hans Anderss. 32                 109
  Reine Jens Pederss. 50                
    Jacob Tommess. 38 Jacob Jacobssen 3          
  Beniaminöen Olle Nielsen 29                
  Bunes Jens Greerss. 37 Gregers Jenssen 7          
  Bunesfioren Steffen Stefensen 60                
    Christopher Steffenssen 26         Knud Knudss. 16  
  Refswigen Christen Larss. 28 Johan Christenss. 6          
          Michel Christenss. 4          
  Helde Sören Jörgenssen 26                
  Sörwogen Hendrich Jensen 50                
    Powel Pederss. 46                
  Nap Suend Sörenssen 24         Gregers Christopherss. 19  
  Qualwig Peder Jacobss. 24                
  Krystad Hans Pederss. 34                

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).