Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Røst 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 18, pagina enl. nedan. "ß" skrivs här som "ss", svenskt "ö" användes 1701 utom vid stor bokstav. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 97% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Loúfodens fogderie. Röst og Væröens Prestegield. Röst Annex eller Sogen. Manntall d=10 febrúarj. Anno 1702.
Opsiderne eller Leilendingers Stand og vilchor Gaardenes eller Platsernes Naúfne Opsidernes eller Leilendigs Naúfne Aldre Deres Sönners naúfn og Aldre hvor de findes Tieneste Karle eller drenge Aldre   Pagina
  Schouge Sal: Lars Monssens Enche   Peder Larsen 19 hiemme Oluf Suendssen 25   128
          Mons Larss: 17 hiemme Peder Isachsen   föd i Helgeland
Leilending Graf Niels Hanss. 52 Hans Nielssen 19 hiemme        
          Anders Nielssen 17 hiemme        
          Lars Nielssen 12          
Leilending   Niels Jacobssen 42 Michel Nielssen 7          
          Christopher Jacobssen 22 Stifsön        
          Niels Jacobssen 19 nú i Saltens fogderie        
Leilending Graf Söfren Nielssen 23                 129
  Hammer Sl: Mogens Pederssens Enche   Peder Monssen 15          
      Lúcas Mogenssen 13          
Leilending   Jon Torssen 51 Oluf Jonss. 19 hiemme Oluf Olssen 12  
Leilending   Joen Michelsen 30                
Leilending, Lensmand Klachen Anders Hanssen 58 Hans Anderssen 22 hiemme Nicolaus Jacobssen 19  
          Jacob Andersen 17 hiemme Anders Jacobssen 16  
                  Jacob Christenssen 6  
                  Peder Rasmussen   föd i Saltens fogderie
                  Lars Nielssen 24 föd i Laúrsvigen
Leilending ÿdsnes Joen Pedersen 54 Joen Jonss. 18 hiemme        
          Niels Jonss. 9          
Leilending   Povel Olssen 56                
Leilending ÿdsnes Niels Christenssen 48 Mogens Michelsen 17 Stifsön nú i Saltens fogderij        
Leilending Stamnes Anders Pederssen 51         Jörgen Christopherss.   föd i Trúndhiem
                  Hans Jeremiasen 15   130
                  Michel Nielsen   föd i Saltens fogderie
                  Hendrich Hendrichss.   föd i Helgelands fogderi
Leilending Mæland Povel Pederssen 50 Peder Povelssen 19 hiemme        
          Christen Povelssen 12          
Leilending   Joen Lorenssen 24                
Leilending Øvergaard Christen Anderssen 30 Lars Christensen 1   Østen Anderssen 10  
Leilending   Even Juliussen 52 Jacob Evensen 12 Stifsön Svend Jonss.   föd i Helgelands fogderi
Leilending Øuernes Hans Pederssen 36 Peder Nielssen 12 Stifsön        
          Anders Nielssen 6 Stifsön nú i Saltens fogderie        
Leilending Øvernes Hans Rassmussen 40 Rasmuss Hanssen 10   Bendix Jonssen 18 föd i Helgelans fogderie 131
          Oluf Hansen 6          
Leilending   Hans Olsen 44                
Leilending Nædernes Jacob Nielssen 32                
Leilending   Christopher Zacharissen 35         Olluf Elissen 20  
Leilending   Anders Nielssen 26 Niels Anderssen 1          
  Húúsmend údi Röst Sogen  
  Skouge Stefffen Rasmussen 50 Rasmuss Steffensen 19 hiemme        
          Christen Steffenssen 9          
  Graf Elies Christophersen 62                
    Christen Anderssen 25                
    Oluf Nielss. 41 Christen Olssen 2          
  Hammer Peder Anderssen 46                
  Stamnes Anders Torchelssen 45 Hans Anderssen 8          
    Anders Hanssen 34 Christen Anderssen 2          
          Ingebret Jeremissen 10 Stifsön        
    Sal: Joen Knudssens Enche   Joen Knudssen 15 hiemme        
  ÿdsnes Hans Erichssen 32         Peder Anderssen 25 föd i Helege lans fogderie 132
  Øvernes Joen Rasmusen 80 Er en tigger og betler sit bröd            
    Baltzer Helgessen 56                

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).