Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall For 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 15, sida enl. nedan. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Kolumn 1 har här bytt plats med Kolumn 2. "ß" läses som "ss". Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 88 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/7 2001.
Kolumn 4, 6 og 8 Texten är "Deris Alder" eller "deris aar og Alder".
Kolumn 9 Sidans nummer.
 
Kolumn 2 Kolumn 1 Kolumn 3 4 Kolumn 5 6 Kolumn 7 8 9
Inderöens Foúgderies Mandtall efter Kongl: Maÿts allernaadigste vdgangne befalling og Wedfúldte Model allerúnderdanigst forfattet in Septembri Anno=1701 3
Inderöens Foúgderie 5
Foor Hoúedt Sogn 44
Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernis eller Leilendings Stand og Vilkor Opsidernes eller Lejlendings Navne   Deris Sönners Navne og húor de findes   Tieniste Karle eller drenge  
Klingen nerer dennem af deris gaarders afling Joen Peders.   40 Jórgen     Evind Joens:   8
Údgaard Peder Olsen   73 Per Perß. Sold 31        
        Ole     24        
        Joen     21        
Nordgaard Enchen       Sýfr Andfindß:   26        
Nordgaard Peder Andfinds Soldat giftt 30                
Østgaard Peder Búttolfs   61 Per Persen Sold. 24        
        Baard     16        
Haúgbotten Andfind Otters.   36         Andfind Persen   13
Marchsten Joen Andfinds.   60                
Tiltnes Störcher Olsen Reserve giftt 26         Ole Olsen   10
Gústad Michel Störchers   43 Störcher     13        
        Joen     9        
        Tharald     6        
        Peder            
Persgaard Peder Ingbrets.   50 Ingebret   Reserve 20        
        Baard     17        
        Tarald     14        
Aasúmb Morten Ingbrets.   29         Pofúel Stens: Sold 27
Aasúmb Baard Ingbrets   35 Ingebret     5 Christopher Ingbretsen   21
Storvester ligesom næst er melt Ingebret Andorß   66 Andor dúm og sandseslóes 20         45
Storvester Ole Stórcherß   46 Stórcher     12        
        Joen     8        
        Baard Olsen Stifsón, Reserve og shræder 24        
        Michel Olß Stifsón 22        
Lillevester Morten Andfin Soldat 35 Ole     4        
        Ole Andfindß Stifsón 17        
Binde brúges som óede                        
Helsett nerer dennem af deris gaarders afling Anders Larsen   42 Lars Anderß   Anders Altß:   19
Helset Jon Mortenß.   34 Peder     5 Per Bertelsen   8
        Morten     3        
Helsett Einer Nielsen   48 Niels Einerß   3        
Schiefloe Peder Anderß.   46 Lars     9        
Retlioe Peder Perß.   40 Ole   Túillinger 7        
        Per   Túillinger 7        
Retlioe Peder Larsen   40 Lars     5        
        Evind     2        
Retlioe Anders Olsen   35 Anders Olsen Stifsón, Súbstitút 22        
        Jens Olß halt 19        
        Niels Olsen vanvittig 15        
        Peder Olsen   12        
Marchen nærer sig som gemmene bónder af deris gaardz afling Enchen       Ole Bertelsen   9         46
        Stórcher     7        
Elleraas Jens Hansen   41         Ole Olsen   16
Elleraas Ole Baardß.   46 Ole     9 Peder Olsen   25
        Baard     3        
Húsom Sýfúer Olsen   50 Povel Persen Stifsón 14        
Forsett Ole Peders:   50                
Forsett Per Persen   28 Niels Olsen Stifsöner 8        
        Ole Olsen Stifsöner 3        
Foernes Capplangaard hr Jeremias Hass     Peder Borch   9 Ole Olß Sold. 24
        Peder Lúnd Mýndling 9 Per Tharaldsen Soldat 25
                Peder Jenß. Res. 20
                Anders Olsen   13
Túedstad brúgis som óede                        
Lien nærer sig deris gaardz afling, Michel Ingbrets.   60 Ingebret     25        
        Ole     22        
        Anders     16        
        Per     11        
        Joen     7        
Indbrýnd Michel Olsen   57 Anders     9 Peder Ingbretsen Soldat 22
        Jórgen     4        
        Ole            
Foor Prestegaard hr Christopher Hersleb     Jacob   disse 2de er i trúndhiems shole 14 Ole Biórnsen   27
      Peder     Anders Andfinds.   26
Morten Borch Stúdios, Súag 35 Olúf     5 Lars Otterß Reserve 21
      Niels   hiemme 3 Jon Olsen   17
        Morten (S?)únd mýndling, frequenterer trúndhiems shole 12 Christopher Ols   11
              Erich Joenß taabelig 41
                     
Elli nærer dennem som gemende bönder af deris gaarders afling Ole Olsen   32         Ole Störchersen   24 47
                Per Olsen   12
Berg Ole Olsen Smeed 31 Peder Jórgensen Stifsön 8 Erich Evenß Sold 23
                Andfind Tharalß.   17
                Haldver Baarsen   14
Lób Rasmús Mich.   67                
Lób Peder Thorß   44 Toer     9 Ole Torsen   22
        Baard     6 Andfind Torß. vanvittig 47
        Joen     4        
        Peder            
Findstad Enchen       Pofúell     28        
        Ole Arentß   25        
        Haagen Arentsen   16        
Kippe Peder Rasmús   69 Rasmús Persen Soldat, Sýnden fieldz 36        
Kippe Erich Pederß:   45                
Ramstad Johan Jonsen   30 Joen     2 Ole Michelsen   11
        Anders     1        
Hessevold Tharald Evinds:   54 Jacob     14        
        Peder     10        
Schierfúe Ingbret Ols.   66 Ole              
        Ingebret Skræder Súend i Bergen 20        
        Michell     18        
Klæboe Peder Andfinds.   64 Peder   Reserve 18        
        Ole shræder handl verch? i trúndhiem 15        
                   
        Andfind     12        
Klæboe nærer dennem af deris gaarders afling Ole Olsen   42 Anders     9 Jörgen Jensen   8 48
Klæboe Ole Anderß:   40 Anders     7 Niels Stórchersen Soldat 30
Hadtling Ole Larsen   52 Ole     14 Halver Tharaldsen Soldat 28
        Ifúer     12        
        Anders     10        
        Carll     8        
        Per     6        
        Lars            
Hadtling Ole Pederß:   44 Per     6 Michel Einers Sold 22
        Henrich     7 Per Larsen Soldat 23
Biórdall Ole Persen   42 Ole Olsen   7 Per Arentß Reserve 24
Biördall Einer Olsen   55 Ole     25        
        Ifúer     16        
        Tharald     7        
Eidtberg Baard Olsen   43 Ole     11 Gaúdt Joensen   26
        Ole     9        
        Per     6        
        Anders     2        
Strand Ollúf Larß   28 Jon Súendßen Stifsón 10 Michel Ingebretß   23
Brechen brúgis som óede                        
Holdte nerer sig som gemen bónder af deris gaardz afling Pofúel Ingebrets:   32                
Fielle Thóres Michels:   70 Michell     16        
Fielle ligeledis som fór Ermelt Stórcher Ingebretsen   60 Ole   Soldat 28         49
        Peder     25        
Heining hoúg Tórber Störcherß Soldatt 34 Joen     7        
Foor Hoúet Sogn 56
Platsernes Nafne Opsidernes Stand og Vilkor Húúsmend og Indersteeds nafne   Deris Sönners Navne og húor de findes   Tieniste Karle eller drenge  
Haúgen under Hoúgbotten fattig Otter Andf:   62                
Binde Indersteed   Anders Stensen PræsteSón 49                
Ole Steens:   47                
Baar Andfinds.   69                
Schefloe Indersted opholder sig hoes sin Són Anders Anders   60                
Retlioe Indersteed nerer sig af sit arbeide i bógden Andor Olsen   60 Efend tiener Lieut. Húolúad i Nomedhallen 30         57
                   
        Lars paa Bratberg údj Beedstad Præstegield (se s.10) 12        
                   
Badstúe vollen únder Elleraas lever af almisse Ole Larsen Jamt 60                
Broen under Indbrÿnd fattig Baar Halvors:   50 Sven            
Præstaasen under Prestegaarden Saúgmester paa Klæboe Saug húor aarlig kand shere 1½sta bettbord? Ingebret Ols   45                
Elli Indersted ligger údj qúerleje Mathias Sifr   30                
Kippe Indersteed fattig Peder Olsen   84                
Ramstad Indersted Ole Olsen   66                
Hadtling Indersted opholder sig hoes sin frende paa gaarden Peder Ingebß:   73                
Brechen Indersted nerer sig af sit arbeide i bógden Svend Nielsen Jampt 46 Niels     2        
Holdte Indersteed En bætler Bertel Arents.   60                
Eftter Kongl: Maÿts allernaadigste befalling, Er ovenshrefne Mandtall, allerúnderdanigst, Rigtig forfattet paa Berg údj Stoeds Præstegield Dend 15 og 16de Sept Anno 1701, bevidner vi med voris undershrevne hænder og hoes trógte Zignetter, 60
G J Hersleb, N. Knúdßen, N.O. Wind

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).