Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Beitstad 1763

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.203, Bind 1. Kolumn 12 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 55% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/7 2001
Kolumn 2 Texten är "Hvad enten det er Proprietair, Benificeret, eller Selv-Eier Gods".
Kolumn 10 Texten är "Tilsammen".
Kolumn 11 Texten är "Om de fattige, som ei kan betale, deres tilstand og omstændigheder". Ingen text.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6   Kolumn 7 Kolumn 8 Kolumn 9 10 12
Mandtal over Alle Mennisker, 12 aar gamel og derover som bór Svare den allernaadigst paabúdne Extra Skat - údj Bedstadens Tinglav Pro Anno 1762  
Gaardernes Navne og Matricúls Nor   Mand og húústroe, deres antal og Navne Bórn over 12 aar og deres Navne Tjenistkarle og deres Navne Drænger over 12 aar og deres Navne Piger over 12 aar og deres Navne Ander hos sig havende folk og deres Navne Húúsmænd og Inderster, med deres bórn og Navne  
Bedstadens Præstegield 1
1 Waade Hr: Elias Heltbergs Proprietair gods Arent Arentsón Arent Arentsón   Erik Larsón Ole Olsón i 14de aar Marit Olsdatter     húúsmænd 1. Ejner Amúndsón 12
Marite Pedersdatter   d: 19 xbr 1762 er 12 aar                   Ane Eriksdotter
                            2. Christopher Baardsón
                            Chirsten Mikkelsdr
                            Bórn: Baard Xstoffersón
                            Lars Xstoffersón
  Waade Dito Johan Mikkelsón       Jacob Andersßón       Marit Arentsdotter Jódda Olsdotter húúsmænd 1. Andor Tarraldsón 16
Ingebor Olsdatter       Tóores Mikkelsón           Marit Mikkelsdotter Marite Henriksdotter
                            Bórn: Ingebor Andersdotter
                            Elan Olsdr
                            2. Ole Jonsón
                            Ingebor Ejnersdotter
                            Bórn: Malena Iversdotter
                            Inderster: Jódda Olsdr
                            1 dotter: Marite Mikkelsdr
2 Waade Opsidderen böxler og ejer Ole Anderßón       Ole Anderßón Anfind Henriksón i 13 aar Marite Andersdotter     húúsmænd Anders Baardsón 11
Marite Jacobsdatter                 Beret Pedersdotter     Ragnelle Olsdotter
                    Marite Olsdotter     Bórn: Marite Andersdotter
                    Ranie Andersdotter          
3 Ramberg Opsidderen er Selv Ejer Thomas Andersón       Erik Törressón       Inger Thomasdotter           4 2
Elen Jonsdotter                              
4 Kierchred hr Elias Heltbergs Proprietair Gods Sivert Povelsón Povel Sivertsón             Marit Povelsdotter Berette Olsdotter húúsmand Peder Jensón 10
Ragnelle Jacobsdotter                 Karen Baardsdotter Enok Davidsón Ane Pedersdr
                            Bórn: Kiersten Pedersdotter
5 Bradtred Dito Nils Jonsón       Lars Jonsón       Sirie Jonsdotter     húúsmand Peder Jonsón 7
Kiersten Ejnersdotter                 Ingebor Jonsdotter     Marite Rolandsdotter
6 Bradtred Dito Ole Larsón Ane Tórresdotter             Berete Larsdotter Jon Jonsón 94 aar gl: húúsmand Halvor Olßón 8
Ragnelle Povelsdotter                         Jódda Pedersdotter
                            Inderste: Ane Andersdotter
7 Malmoe Frúe Capitain Graboes og Madamme fogden Helsings Proprietair gods Jacob Ingebrigtsón                 Karen Ejnersdotter Ejner Rasmúßón húúsmand Rasmús Erikßón 8
Chirsten Olsdatter                     Barbroe Pedersdotter Berete Eriksdotter
                            Inderste: Jórren Eriksdotter
  Malmoe Dito Morten Baardßón       Jacob Thomaßón                     3
Ane Johansdotter                              
  Malmoe Dito Ole Johansón       Lars Thomaßón           Marite Eskilsdotter húúsmand Christoffer Olsón 7
Karen Ingebrigtsdotter                         Gunille Pedersdotter
                            Inderste: Ane Berentsdotter
8 Melmarcoúne Hospitalets gods Peder Jensón Ane Pedersdotter       Iver Pederßón i 15 aar     Malena Haagensdr   Povel Thomaßón 7 3
Ranie Olsdotter ("12 aar i Junü" är överstruket)                     Ane Olsdotter
9 ÿstmarch Opsidderen er Selv Ejer Jon Larssón           Thomas Christoffers: i 15 aar Kirsten Eriksdotter     húúsmand Erik Nilssón 8
Ane Pedersdr                 Ingebor Hansdotter     Rangnelle Iversdotter
                            Bórn: Berete Eriksdotter
10 Rennemo Reens Closters gods Hans Arentsón Marite Hansdotter                     húúsmand Haagen Eriksßón 7
Marite Olsdotter Berete Hansdotter                     Ane Tóresdr
    Iver Hanssón 12 aar d: 18 Júlü 1763                    
11 Redsem hr Elias Heltbergs Proprietair Gods Tarrald Olßón Marite Tarraldsdotter   Ole Olsón       Malena Olsdotter Jon Iverssón húúsmand Hans Erikß: 10
Nberete Olsdotter                     Karen Christophersdr Ane Mikkelsdr
                              Berete Hansdotter
12 Redsem Dito Sivert Torberßón       Christopher Torberßón           Brÿnelle Anfindsdr húúsmand Lars Jonsón 8
Karen Nilsdotter                     Ranie Pedersdotter Marite Johansdotter
                            Tjener: Erik Arentsón
13 Schar hr: Niels Tónders Proprietair gods Roland Johanßón       Anders Pederßón Niels Jonssón   Elen Ingebrigtsdotter           6
Karen Baardsdotter                 Chirsten Mikkelsdotter          
14 Langnes Pastor Bedstaden benificeret Christen Arentsón                 Berete Ejnersdotter Christen Pedersdotter       5
Ane Baardsdotter                 Maren Pedersdotter          
15 Saúgestad Opsidderen er Selv Eier Ole Henrikßón       Lars Nilsón       Hellebor Jonsdotter Henrik Olsón húúsmand Ole Jonsón 12
Ranie Staalsdotter       Jon Nilßón       Marta Jacobsdotter Karen Anfindsdotter Giertrúe Pedersdotter
                        Bórn:        
                        Daniel Henrikßón      
                        Maren Henriksdotter      
16 Strömnes Opsideren er Selv Ejer Ole Pedersón       Anfind         Karen Hansdotter Ingebor Anfindsdr       7 4
17 Elvia Halvorsdotter                 Olava            
18 Honviig Capellan Dom Kirkken benificeret Elias Christoffersón       Peder Gúnderßón       Karen Mikkelsdotter           4
Marite Jacobsdotter                              
19 Honviig Dito Peder Pedersón Peder Pederßón             Kiersten Nilsdotter     húúsmand Mikkel Eskilsón 7
Kirsten Corneliúsdotter                 Marite Pedersdotter     Gúrúe  
20 Landsem Kongen böxler Peder Jacobß:       Svend Jonsón       Jódda Olsdr     húúsmd: Jacob Pederßón 7
Gúnil Jonsdotter                         Gúrúe Pedersdotter
                            fosterdotter Lavina Rasmúsdr
  Landsem Kongen bóxler alt Jacob Jacobsón                 Karen Jonsdr     húúsmand Jon Anfindsón 6
Maren Jonsdotter                         Karen Halversdotter
                            Bórn: Marite Jonsdotter
21 Giellen Pastor Bedstaden benificeret Anders Erikßón           Ole Christopherßón           Inderste: Nils Larßßón 5
Karen Arentsdr                         Ane Jonsdr
22 Tveraas Pastor Domkierken benificeret Sivert Danielßón           Peder Olsón   Marite Olesdotter     húúsmand Kolbanús Arentsón 11
Ane Pedersdotter                 Ingebor Olesdotter     Gúrúe Eriksdotter
                            Bórn: Aren Kolbanúßón
                            Inderste: Ragnelle Kolbanúsdr
                              Elisabet Thomasdotter
                            Bórn: Dorothea Perdottter
23 Tveraas Pastor Dom kierken benificeret Mikkel Anderßón                         húúsmand Anders Mikkelßón 4 5
Ranie Hansdotter                         Dorete Mikkelsdotter
24 Tveraas Opsidderen er Selv Eier Nils Johansón Kirsti Nilsdotter 12 aar d: 19 xbr: 1762                     3
Alethe Henriksdotter                              
25 Stierne Opsidderen er Selv Ejer Johan Jonsón Nils Johanßón                     húúsmand Thomas Jeppeßón 7
Dorethe Goúdsdotter Jon Johansón 12 aar den 24 Novembr 62               Ane Mikkelsdotter
    Ranie Johansdotter                          
26 Elden Pastor Bedstaden benificeret Baard Jonsón Nils Baardsón                           6
Kirsten Jonsdotter Ole Baardsón                          
    Ane Baardsdotter                          
    Kiersten Baardsdotter                          
27 Elden Pastor Bedstaden benificeret Ole Anderß: Ole Andersón                     Inderster: Berete Estensdotter 9
    Karen Andersdotter                     Bórn: Karen Andersdotter
    Marite Andersdotter                     Marite Andersdotter
    Berete Andersdotter                     Berete Andersdotter
28 Störvold hr. Elias Heltbergs Proprietair gods Sivirt Búttolvsón       Lars Olsón               Inderster: Haagen Sivertsón 8
Gúrúe Haagensdotter                         Gúnil Jacobsdotter
                            húúsmand: Lars Anfindsón
                            Gúnnela  
                            Bórn: Anfind Larßón
29 Wanneboe hr. Elias Heltbergs Proprietair gods Baard Larßßón       Elias Olesßón               húúsmand: Anfind Stórkersón 6 6
Sÿneve Jonsdotter                         Marite Ejnersdotter
                            Inderste: Lars Baardßón
30 Holte Pastor Bedstaden benificeret Henrik Anderßón       Nils Arentßón               Inderste: Barbera Olsdotter 4
Karen Haagensdotter                              
31 Oúnet Pastor Dom kierken benificeret Nils Olsón Esten Nilßón                           5
Margrete Estensdotter Peder Nilßón                          
    Giertrúd Nilsdotter                          
  Ounet Dito Baard Estenßón                         Inderster: Esten Baardßón 4
Sirie Johansdotter                         Gúnil Olsdotter
32 Törring Dito Torber Pederßón       Ole Olßón Mads Olsón foster=Són Karen       Inderster: Lúsia Ingebrigtsdotter 6
Karen Jonesdotter                              
33 Törring Dito Anders Erikßón Ole Andersßón                           4
Beret Rasmúsdotter Barbroe Andersdotter                          
34 Sproútten Dito Ole Corneliúßón Ole Olßón                     Inderster: Nils Olßón 7
Anders Olsdr Berete Olsdr                     Ane Christoffersdr
                            Baard Eskilßón
35 Glasöe Bartholomai præbende böxler alt Mons Nilßßón       Ole Olsón Ole Henrikßón   Malena Olsdotter     húúsmand Baard Olsón 10
Berete Rasmúsdotter                 Margrethe Olsdotter     Maren Svensdotter  
                            Inderste Gúnil Olsdotter  
36 Glasóe Pastor Dom kierken benificeret Hans Estenß: Jon Hanßón   Christen Olßón       Nerete Baardsdotter     húúsmand Baard Johanßón 11 7
Maren Jonsdotter Erik Hanßón                     Barbroe Anfindsdr
    Marite Hansdotter                     Bórn: Berete Baardsdotter
    Ane Hansdotter                          
37 Hielde Dito Johannes Jonßón       Anfind Jonßón Anders Ingebrigtsón   Gúrúe Jacobsdotter Monsieúr Christopher Búdde. Denne kommer for alder og fattigdom blandt de, som ikke selv kan betale, og er seden observeret; da mandtallet var færdig húúsmænd Andor Nilsßón 11
Margrethe Jacobsdotter                     Malena Christensdotter
                        Tjener: Anders Ingebrigtsón
                        Inderste: Maria  
                        Ingebrigt Jonßón
                        Sirie Andersdotter
                             
38 Hielde Dito Ole Torberßón Mons Olsón   Ole Olsón Jens Anderßón   Berete Olsdotter           7
Karen Thomasdotter Jódda Olsdotter                          
39 Foesnes Opsidderen er Selv Eier Obrist Lieútenant Búll       Jens Eriksón       Ingebor Ingebrigtsdotter     húúsmand Jon Jonsón 2
          Esten Jonsón       Marite Larsdotter     Marite Estensdotter
          Anders Ingebrigtsón       Berete Jonsdr     hústro til en comanderet Soldat Berete Jonsdotter
          Thomas Mogenßón       Sirie Olsdr        
          Obrist=Lieút: opvarter       Marite Johansdr        
          Rasmús Christophersßón                    
40 Nedre Welde Pastor Bedstaden benificeret Capellan hr. Christen Weiniich og húústroe       Ole Jonsón       Elisabeth Heltberg           13
      Jon Baardsón       Ragnele Stabel          
          Ole Stórkerß:       Ranie Olsdr          
          Erik Olsón       Ingebor Kielsdr          
                    Malena Eriksdotter          
                    Maria            
                    Ane Jonsdr          
41 Övre Welde Bache Closters gods Ole Torberßón       Elias Povelßón       Sirie Johansdotter     húúsmand Staal Pedersón 12 8
Elen Sivertsdotter                 Maren Arentsdotter     Karen Larsdr
                    Ane Lorentsdr i 12 aar   2. Aren Olsón
                            Marta Haagensdotter
                            Inderster: Ole Arentsón
                            Ane Mikkelsdotter
42 Svarte Pastor Dom kierken benificeret Ole Olßón Ole Olßón                 Esten Olsón húúsmand: Anders Jonsón 9
Ane Larsdr Ane Olsdotter                     Berete Jonsdotter
                            Bórn: Jon Andersón
                            Inderste: Maren Olsdotter
43 Mindrúm Opsidderen er Selv Ejer Baard Olsón Anders Baardßón                     Inderster: Peder Baardßón 7
Jódda Rasmúsdotter Rasmús Baardsón 12 aar d: 28de Febr: 1763               Marite Olsdotter
    Marite Baardsdotter                          
  Mindrúm Opsidderen er Selv Eier Hans Anderßón Karen Hansdotter nok                         5
Karen Jensdotter Karen Hansdotter                          
    Gjertrúd Hansdr                          
44 Mindrúm Stördahls kirke benificeret Daniel Danielßón       Aren Johanßón       Berete Larsdr           4
Poúlina Hansdotter                              
45 Meelgaard óde Obriste= Lieútenant Búll böxler og Ejer                             húúsmand Ole Monßón 4
                            Ane Olsdr
                            Bórn: Ole Olßón
                            Inderste: Ane Olsdr
46 Höÿen Opsidderen er Selv Ejer Even Anderß:                 Elisabet Povelsdotter           3 9
Karen Jonsdotter                              
47 Höÿen hr. Richardt Hagerúps arvinger tilhórende Ole Tomaßßón Elen Jonsdotter             Karen Jensdr Jon Jonsón       6
Ane Mikkelsdotter Marite Olsdotter                          
                                 
48 Opdahl Opsidderen er Selv Eier Ole Olsón Even Olsón                 Ane Nilsdr       6
Marite Evensdotter Karen Olsdotter                          
    Rasmús Olßón 12 aar den 16de xbris 1762                    
49 Opdahl Opsidderen er Selv Eier Enkken Marite Henriksdr       Peder Torsón       Marta Olsdotter           5 eller 6
        Jacob         Ane Knúdsdotter          
          Abel tiltræde tjenesten den 21de xbr:   Ane Knúdsdotter (namnet understruket)      
50 Opdahl Opsidderen er Selv Ejer Morten Olsón Ole Mortenßón                 Ane Olsdr       8
Ingebor Olsdotter Lars Mortenßón                          
    Ane Mortensdotter                          
    Gúnil Mortensdotter                          
    Berete Mortensdotter af hvilke den sidste bliver 12 aar d. 14de Maü 1763                  
51 Jönnúm Opsidderen er Selv Ejer Staal Nilßón Peder Staalßón             Marite Pedersdotter Mikkel Christofferß:       8
Marta Mortensdotter                 Ingebor Arnesdotter Ane Pedersdotter      
                        Ane Mikkelsdotter 12 aar d: 12 April 1763  
52 Úlstad Pastor Dom kierken benificeret Ole Evensón Even Olsón 12 aar gl: d: 4 aúg: 1763 Ole Olsón       Berete Johansdotter Karen Torbersdotter       6
Marite Gúttormsdotter                              
53 Úlstad Madamme Sal: Helsings Proprietair gods. Denne Part er óde og brúges af her Wenvich                        
54 Úlstad Opsidderen er Selv Ejer Ole Johansón Ole Olsón                     Inderster: Johan Nilsßón 6 10
Marite Olsdotter Sirie Olsdotter                     Margrethe Thomasdr
55 Bradtberg Opsidderen er Selv Ejer Povel Olsón       Johan Olsón       Gjertrúd Thomasdotter     Inderster: Ole Pedersón 6
Gúrúe Olsdotter                         Marite Povelsdotter
  Bradtberg Opsidderen er Selv Ejer Enken Alethe Ejnersdotter       Lars Olsón Nils Hansßón   Chirsten Hansdotter Berete Andersdotter húúsmand: Ane Tarraldsdotter commandert (namnet överstruket) 6
                         
                           
                            Inderste: Ingebor Carlsdotter
56 Bradtberg Opsidderen er Selv Ejer og brúger af N° 55.                                
57 Inderberg Kongen tilhórende Ole Baardßón Arent Olsón   Stórker Jonsón               húúsmand Iver Olsón 9
Gúrúe Andersdotter Marite Olsdotter                     Karen Halvorsdotter
                            Inderste: Even Ingebrigtßón
                            Ane Olsdotter
  Inderberg Kongen tilhórende Peder Olsón           Gúnder Pedersón   Gúnil Johansdotter     húúsmand Iver Olsón 4
Kiersten Jonsdotter                         Karen Halvorsdotter
                            diß ere næstoven for anfórte
                            Inderste: Marit Pedersdotter
58 Soelberg Húústad kirke i Sparboen benificeret Povel Olßón Ane Povelsdotter   Ole Olsón       Ane Arentsdotter           7
Marite Olsdotter       Nils Olsón       Marite Nilsdr          
59 Kolberg Pastor Bedstaden benificeret Enkken Elea Pedersdotter       Johan Baardßón       Karen Olsdotter           4 11
                  Malena Andersdotter          
60 Rostadoúne Dito Christoffer Stórkerß: Stórker Christopherßón                           7
Malena Povelsdotter Aage Christopherßón                          
    Peder Christopherßón                          
    Ane Christophersdotter                          
    Malena Christophersdotter                          
61 Rostad Opsidderen er Selv Eier Baard Stórkerßón Storker Baardßón             Ane Johansdr     húúsmand: Povel Jacobßón 12
Ane Sivertsdotter Elias Baardßón             Ingebor Pedersdotter     Marite Iversdotter
    Ranie Baardsdotter                     Bórn: Christoffer Povelsón
                            Marite Povelsdotter
                            Inderste: Jacob Povelß:
62 Svarve Opsidderen er Selv Ejer Peder Olsón Enkkemand Elen Pedersdotter                     Inderste: Peder Baardßón 5
    Karen Pedersdotter                     Jódda Pedersdotter
63 Röeseg Opsidderen er Selv Ejer Ole Rasmúßón           Simon Andersón   Marite Pedersdotter           5
Elen Christophersdr                 Ingebor Ingebrigtsdotter          
64 Röeseg Opsidderen er Selv Ejer Christopher Olßón                               2
Kiersten Haagensdotter                              
65 Róeseg Obrist Lieútenant Búll tilhórende Ingebrigt Mikkelsón Gúnil Ingebrigtsdotter                           4
Barbro Olsdr Marite Ingebrigtsdotter                          
  Röeseg Obrist Lieútenant Búll tilhórende Morten Olßón Berete Mortensdotter   Christopher Olßón                     4 12
Inger Olsdr den 5te aúg: 1763 12 aar                        
66 Aass Opsidderen er Selv Ejer Enken Ane Olsdotter Ole Andersßón                           3
    Olava Andersdr                          
67 Gúlling Opsidderen er Selv Ejer Tarrald Christophersón Ole Pedersßón                     húúsmænd 1. Anders Jonßón 11
Kiersten Andersdr Anders Pedersßón                     Barbroe Baardsdotter
                            2. Tórres Pedersón
                            Marite Asbiórgensdotter
                            Bórn: Sÿneve Tórresdotter
                            er 12 aar den 20 Janv: 1763
                            3. Johan Torßón
                            Sirie Mikkelsdotter
68 Lúnde Opsidderen er Selv Ejer Tarrald Erikßón                               2
Inger Olsdr                              
69 Haltúg Opsidderen Ejer Anfind Anfindsón Jon Anfindsón                           5
Malena Jonsdotter Malena Anfindsdotter                          
    Marite Anfindsdotter                          
70 Wæsterhúús Pastor Bedstaden benificeret Anders Anderßón Anders Anderßón                     húúsmands kone: Karen Olsdotter 5
Ingebor Jonsdotter Peder Anderßón                     dennes Mand er úd Commanderet.
    Elen Andersdotter                      
  Wæsterhúús Pastor Bedstaden benificeret Stórker Mikkelßón                 Marite Davidsdotter     Inderste: Ingebor Christensdotter 4 13
Marite Olsdotter                              
71 Nordtúg Kongen tilhórende Peder Ingebregtsón Benjamin Pedersón                           3
Kiersten Olsdotter                              
72 Nordtúg Sl: Jórgens fattighúús tilhórende Sivert Baardßón Baard Sivertsón                 lensmanden Inderster: Brÿnelle Pedersdotter 6
Malena Haldorsdotter                     Peder Haldorßón      
                        Brÿnelle Sivertsdr      
73 Klædt Opsidderen er Selv Ejer Ole Nilßen Berete Olsdotter       Jacob Pederßón                 6
Ane Jonsdr Karen Olsdotter                          
    Ingebor Olsdotter                          
74 Klædt Opsidderen er Selv Ejer Johan Stórkerßón                 Golla Jonßdotter           5
Kiersten Pedersdotter                              
Peder Johanßón                              
Berete Iversdotter                              
75 Prisring Opsidderen er Selv Ejer Ole                           húúsmand Anders Torßón 4
                            Marite Povelsdotter
                                  Inderste Berete Mortensdotter
76 Röemoe Reens Closters gods Ole Anorßón Andor Olßón                           3
      Ane Jonsdotter                              
77 Tessem Kongen tilhórende Anders Jonßón           Jon Henrikßón   Karen Pedersdotter Eli Pedersdr húúsmand Thomas Povelßón 9 14
                    Ane Arentsdr     Marite Jonsdotter
                    Ane Arentsdr     Inderste: Ane Eriksdr
78 Tessem Pastor Dom kierken tilhórende Jórgen Olsón Ole Jórgenßón                     húúsmand Peder Staalsón 10
Ane Olsdr Anders Jórgenßón 12 aar den 10 maü 1763               Gúrúe Johansdotter
    Ane Jórgensdotter                     Bórn: Marite Jacobsdotter
                            Inderste Anfind Svendßón
                            Gúrúe Pedersdotter
79 Qvarving Opsidderen er Selv Ejer Ole Mikkelßón Mikkel Oleßón                     Inderste Jacob Baardßón 7
Elen Olsdr Christoffer Oleßón                     Marite Olsdotter
    Berete Olsdr                          
80 Qvarving Lector bóxler alt Ingebrigt Povelsón Ane Ingebrigtsdotter                           3
Marite Larsdotter                              
,,,,,, Östviig hr. Elias Heltbergs Proprietair gods Morten Erikßón       Haagen Olßón       Ranie Thomasdotter Ranie Pedersdotter       5
Kiersten Pedersdotter                              
                                 
82 Wiigen Opsidderen er Selv Ejer Peder Heiberg Heltberg og húústroe     Henrik Jonßón       Jódda Anfindsdr     húúsmand: Anders Pederßón 15 15
Peder Arentsón       Elling Olsón       Karen Olsdr     Ingebor Mikkelsdotter
Ingebbor Jonsdotter       Anders Olßón       Ingebor       Inderste: Ranie Olsdr
                    Gjertrúd       Lisbet Povelsdotter
83 Wæstviig hr. Elias Heltbergs Proprietair gods brúges af N° 82                              
84 Bennúm Dito Ole Andersßón Henrik Olßón             Beret Olsdr     húúsmand: Svend Anfindßón 12
Margrethe Henriksdr Aage Olßón             Chirsti Christensdotter     Marit Eriksdotter
    Anders Olßón                     1 Tjeniste Pige Gúrina  
    Ane Olsdotter                        
85 Bennúm hr. Elias Heltbergs proprietair gods Ole Simonßón Jonas Olßón                           6
Ingebor Jonßdr Ane Olsdotter                          
    Elisabeth Olsdotter                          
    Marite Olsdotter                          
86 Qvamseng Opsidderen er Selv Ejer Peder Erikßón Karen Pedersdotter                     Inderste Berete Pedersdotter 4
  Sirie Andersdotter                              
87 Döed Pastor Bedstaden beneficeret Ole Erikßón                 Olava Olsdottter           3
Kiersten Larsdotter                              
88 Morchveed Dito Nils Erikßón Daniel Nilßón             Elen Anfindsdr           4
Beata Nilsdotter                              
89 Údviig Opsidderen er Selv Ejer Madamme Salig fogden Helsings                 Jódda Olsdotter     húúsmand: Peder Olsón 6 16
                        Karen Ejnersdotter
                              Gúrúe Olsdr
                              Marit Andersdotter
                            er tjeniste= Pige hos húúsmanden
  Údviig Opsidderen er Selv Ejer Frúe Anna Salig Capitain Graboes       Ejner Larß: Halvor Olsen i 13 aar Elisabet Jonsdotter           10
      Tore Ingebrigtßón       Marite Joahnsdotter          
          Haagen Arentsón       Berete Hansdotter          
          Jens Larsen       Kiersten            
90 Soelberg Sogne= Præstens Residentz hr. Elias Heltberg Enkkemand       Anders Jonßón       Ane Margrete Nÿboe Tore Monßßón húúsmænd: 1. Nils Jonsón 20
      Nils Arentßón       Berete Pedersdotter     Margrete Eriksdotter
          Esten Hansßón       Ranie Olsdotter     Bórn: Esten Nilsßón
          Ole Olsón       Elen Stórkersdotter     Christopher Estenßón
                    Margrete Olsdotter     2. Ole Christenßón
                    Didrika Nilsdotter     Margrete Haagensdr
                    Ingebor Povelsdotter     Bórn: Haagen Olßón
91 Texet Pastor Bedstaden beneficeret Peder Rolandßón Christen Pederßón                           5
Gúnelle Christensdr Roland Pederßón                          
    Gúnelle Pedersdr                          
92 Ertzaas Reens Closters gods Erik Iverß: Jórgen Erikßón                           6 17
Gúnelle Eriksdotter Sÿneve Eriksdotter                          
    Berete Eriksdotter                          
    Ane Eriksdr 12 aar den 6. Júnj 1763                    
93 Kielset Capellan Frúe kirke benificeret Ole Olßón Kiersten Olsdotter   Peder Törreßón       Giertrúd Davidsdotter Ole Jacobß. húúsmand: Tore Olsón 11
Rangnelle Larsdotter                     Kiersten Andersdotter Ane Halstensdotter
                        Elisabet Mogensen Bórn: Baard Torßón
                            er 12 aar d: 19de Decemb: 1762
94 Renden Pastor Frúe kirke benificeret Anfind Halvorsón Jórgen Anfindßón   Ole Halvorßón       Inger Caspersdotter Marit Olsdotter húúsmand: Enken Berete Olsdotter 11
Ane Olsdr   12 aar den 6 Janv: 1763           (ovanst. namn överstruket) Rangnelle Nilsdotter 2. Ole Halvorß:
                    Inger Thomasdotter     Inger Caspersdotter
95 Lien Óde Esten Laúgtún og Sivert Bartnes tilhórende                               Ole Rarraldßón 3
                            Marite Arentsdotter
                            Inderste: Marite Andersdotter
96 Brantzaas Pastor Bedstaden benificeret Nils Jacobßón Jacob Nilßón                           4
Inger Halvorsdotter Marite Nilsdotter                          
97 Brantzaas Dito Enken Goúta Olsdotter       Tarrald Jórgensón                     2
98 Brekken Opsidderen er Selv Ejer Enken Ane Iversdotter Iver Jacobsón   Nils Pedersón           Peder Andersßón húúsmand 1. Hans Anderßón 13 18
    Ole Jacobsón                 Margrethe Iversdotter Marite Anfindsdotter
    Sýneve Jacobsdotter                     Bórn: Sirie Hansdotter
                            2. Enken Goúlla Jacobsdotter
                            Bórn: Lisbet Pedersdotter
99 Honsæt Opsidderen hr. Lieútenant Harboú er Selv Ejer           Esten Christenßón       Ane Olsdotter Ole Olßón        
          Ole Torsón       Kierstina Caspersdotter Gjertrúe        
          Heming Anderssón       Gjóda Andersdotter          
100 Hollien Pastor Bedstaden benificeret Nils Estensón Ole Nilsßón                 Arent Estenßón       6
Marite Torbersdr Elias Nilßón                 Berete Nilsdotter      
101 Stamnes hr. Richart Hagerúps arvinger tilhórende Baard Johanßón                               2
Marite Jonsdotter                              
                                   
102 Bartnes Pstor Dom= kirken benificeret Sivert Larßón Lars Sivertßón             Ingebor Nilsdotter           7
Gúrúe Christenßdotter Henrik Sivertsón             Christen            
                    Ane Pedersdotter          
  Bartnes Dito Anfind Olsón           Morten Andersßón                 3
Marite Olsdotter                              
103 Bartnes Opsidderen er Selv Ejer Anfind Henriksón Jon Anfindßón                     húúsmand Christopher Isakßón 6 19
Marite Jonsdotter Karen Anfindsdr                     Marite Estensdotter
104 Bartnes Pastor Dom kirken benificeret Johan Povelßón Povel Johansßón                     húúsmand Peder Nilsón 7
Marite Monsdotter Karen Johansdotter                     Sirie Christophersdr
    Ranie Johansdotter                          
105 Granhúús Dito Anders Nilssón Ole Anderssón                     húúsmand Ole Larßón 6
Berete Olsdr Rangnele Andersdotter                     Gúnelle Nilsdotter
106 Granhúús Dito Ole Olßón Elen Olsdotter             Rangnelle Andersdotter           4
Berete Iversdotter                              
107 Roenes Opsidderen er Selv Ejer Lars Jonsón Anders Larsßón                           8
Maren Andersdotter (Jon Larsßón är överstruket)                          
    Ane Larsdotter                          
    Barbroe Larsdotter                          
    Marite Larsdotter                          
    Ingebor Larsdotter                          
108 Roenes Opsidderen er Selv Eier Enken Marite Gúttormsdotter Ingebor Anfindsdotter                     húúsmand 1 Berete Arentsdotter 7
  Ranie Anfindsdotter                     2. Anfind Baardßón
    Sophia Anfindsdotter                     Berete Eriksdotter
109 Hammer Húústad kirke tilhórende Ingebrigt Nilßón Johan Ingebrigtsón                           5
Gúnelle Jacobsdr Marite Ingebrigtsdotter                          
    Berete Ingebrigtsdotter                          
110 Schieviig Opsidderen er Selv Ejer Ole Andersßón       Hartor Ingebrigtßón Elias Andersßón 12 aar den 26de Janúarü 1763 Berete Andersdotter Elen Christensdotter húúsmænd 1. Anfind Anfindsón 16 20
Jon Tórresßón               Marite Anfindsdotter hændes mand commanderet Ane Pedersdr
Maren Sivertsdr                   2. Frederik Pederßón
                          Ingebor Nilsdotter
                            3. Jacob Jonßón
                            Barbroe Baardsdotter
                            Inderste Barbroe Jacobsdr
111 112 Elnen Opsidderen er Selv Eier Fogden Randúlff og hústroe       Stórker   Aage Anderssön Skriver= dreng Ane Olsdr Daniel Hveding húúsmænd 1. Ole Olsón 24
          Christopher       Ane Olsdr Petter Rossing Margrete    
          Johan Olsón       Ane Sivertsdr     Bórn: Lisbet Olsdr  
          Peder Johanßón       Gúrúe Olsdotter     2. Lars Anfindßón  
          Skriverkarl Jon Berg       Malena Olsdotter     Ingebor    
                            Bórn: Golla Larsdotter  
                            3. Nils Arentßón  
                            Marite Nilsdotter  
                            4. Tórres Olßón  
                            Ranie Christensdotter  
113 Wiiset Pastor Sparboen benificeret Thomas Olßón           Ole Larssón   Helle Sivertsdr Peder Nilssón húúsmand Ole Andersßón 10
Ingebor Mikkelsdr                 Marite Christoffersdotter Gjertrúd Andersdotter Marite Pedersdotter
                        Malena Olsdotter      
114 Hammer Opsidderen er Selv Ejer Ole Iverß: Ole Olsón                     húúsmand Lars Sólfastenßón 8 21
Catharina Olsdotter Iver Olsón er 12 aar i aúgústü 1763               Berete Christophersdr
    Ane Olsdr                     Inderste Olava  
115 Bardahl Opsidderen er Selv Ejer Ejner Arentßón           Ole Andersßón   Gjertrúd Thomasdr     húúsmand Christen Biórensón 10
Marite Eriksdotter           Stórker Henrikßón           Ingebor Jonsdotter
Arent Ejnerßón                         Inderste Rasmús Christensón
Ingebor Povelsdotter                              
116 Laúgtún Pastor Bedstaden benificeret Esten Arentß:       Anders Gúndersón Ole Tarraldsón   Ranie Iversdotter           6
Marite Nilsdotter                 Gjertrúd Góransdr          
117 Kúkedal Opsidderen er Selv Ejer Ole Carlsón                 Ane Baardsdotter           3
Ane Mortensdotter                              
118 119 Hoúgset Opsidderen er Selv Ejer Anders Olsßón                               2
Gúrúe Christophersdr                              
120 Dahleker Opsidderen er Selv Ejer Jacob Mentßón                 Ane             3
Ane Olsdr                              
121 122 Homnes Opsidderen er Selv Ejer Capitain Anders Búúll       Peder Mathiassón Ellev     Ane Störkersdr     húúsmand Ole Tarraldßón 2
          Ole Thomasßón Svend     Ingebor Olsdr     Sara Olsdotter
          Erik Anderssón       Marite Olsdr          
          Ole Olsón       Ane= Sophia          
                    Karen            
                    Karen            
123 Ovren Opsidderen er Selv Ejer Ole Olsón Mikkel Olßón             Marta Pedersdotter           4
Malena Mortensdr                              
124 Laúg Pastor Bedstaden benificeret Ole Arentßón Arent Olsón                     húúsmand Ole Olßón 7 22
Ane Halvorsdotter Ingebor Pedersdotter                     Berete Arentsdotter
                            Inderste Ane Olsdotter
125 Melhúús Opsidderen er Selv Eier Ole Pederßón Sivert Olßón                 Ane Olsdotter       6
Ranie Sivertsdr                              
Peder Olßón                              
Chirsti Sörensdr                              
126 Hersviig Pastor Dom kirken benificeret Erik Olßón           Ole Larssón           húúsmands Enkke Sirie Mikkelsdotter 5
Ingebor Pedersdotter                         1 dotter Ranie Christoffersdr
127 Jönshúús Reens Closters gods Stórker Stórkersón Berete Stórkersdotter er 12 aar d: 28. Febr: 1763                     3
Ingebor Anfindsdotter                              
  Summa 883
Saaledes rigtig at være forfattet Testr E: Heltberg d 8 Janúarü 1763  
Efter Sogne= Præstens hr. Elias Heltbergs seenere indkommen Liste over de fattige, húsarme og Almiße=lemmer, ere diße fólgende, som vi selv kan betale: 1. Berethe Ingebrigtsdotter, 2. Gúnel Simondsdotter, 3. Lars Stórvolds qvinde, 4. Gúrúe, 5. Gúrúe Övre Dahlbÿe, 6. Staal Povelsen, 7. Berete, 8. Berete Mortensdotter, 9. Karen Honsæt, 10. Súnie, 11. Lars Holseng. Paa en anden liste 1. Marithe Michelsdotter, 2. Rangnille Nielsdotter, 3. Ranie Svensviig, 4. Gúnil Larsdotter, 5. Ejner, 6. Sirie Olsdotter, 7. Berete, 8. Marite, 9. Baard, 10. Ane, 11. Halvor, 12. Kiersten, 13. Peder Arnesón, 14. Barbroe, 15. Marite, 16. Ingebor, 17. Elie Pedersdotter, alle diße ere Tilsammen
28
  Súmma Súmarúm 911

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).