Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Flakstad og Moskenes 1764

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 35. Kolumn 10 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. Texten efer namnen kan var från både vänster og höger sida om namnet t.ex. "huusm. Ole Olsen dód in April", blir "Ole Olsen", "huusm., dód in April". Texten är ibland svår att läsa och tolkas. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 94% av normalstorlek. Hoppas texten kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.  
Kolumn 2 innehåller inga namn. "Eÿernes Navne".
Kolumn 7 innehåller inga namn.
Kolumn 8. Texten är "Contribuerendes antaal"
 
Kolumn 1 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 8 Kolumn 9 Kol. 10
Mandtall over Flagstad og Moskenes i Lofoden
i fólge forordningen af 7de Febrúarÿ 1764, fra fórste Aprillis forfatted ved Jonas Friderich Pheiff, Pasotr Loci. Comittereder Hans Gregersen Warejde
Gaardrnes Navne og Matricúls N° Mænd og hústrúer Tjenestefolck I mellem 12 og 16 aars alder Bórn 16 aar og derover   Fattige som eÿ formaar at betale
191 Wigten Johan Ols: hústrú Jacob Ols:     5       1
          Ingebor Nielsdr            
          Dorthe Nielsdr            
    Abrah: Jons: hústrú         2      
    Christopher Johans: hust: Magnel       3      
192 ÿtr. Sand Jacob Niels: hústrú Ane       3      
    Zacharias Hans: hust:     Maria   2      
    Hans Hans: hústrú Elisabet       3      
    Christopher Hans: húst: Lehna       3      
193 Nÿsfiord Amúnd Jons: hústrú         2 Ingebor Amúnds huusarm
    Christoph: Amúnds: qv:         2      
194 Súnd Svend Gregers: hústrú Ingebor       3      
195 Nesland Peder Hans: hústrú Hans   Hans   5      
          Marithe              
          Ólegaard              
    Thomes Christophers: Qvine     Christian   3      
    Christopher Hans: Qv: Magrethe       3      
    Karen Pedersd: E: Jacob Niels     3      
          Marithe              
    Ole Gregers: Enkem: Sósterren       2 Maren OlsD: fattig
    Bertel Hans: hústrú         2      
196 Qvalvig Øde                      
197 Fæsthælen David Palmers: hústrú Ole   Jon   5 Ane Andersd húsarm 2
          Johanna              
          Ana              
    Ole Jensen hústrú Ane   Christen   3      
    Jens Peders: hústrú         2 Svend Hans: Sÿg fattig
198 Andopnes Gútorm Jons: hústrú     Ingebor   2      
199 Hermansdal Hans Hansen hústrú       Christine        
                Ingebor 4 Karen Christophersdr fattig
200 Thúe Jens Jensen   Heming       2      
    Iver Davidsen hústrú Ingebor       3      
    Peder Halvors: hústrú         2      
    Christian Ivers:           1      
201 Helle Henric Peders: husfolk     1 gent 13 aar   2      
    Amúnd Amúnds: hústrú         2 Evind Ols: Sÿg fattig
    Maret Pedersd: E:       Ole 3      
                Berthe        
202 Evindstad Peder Jórgens: hústrú Sóren       4      
          Marith              
    Hans Isacsen hústrú     1 Són 13 aar   2      
    Hans Niels: hústrú         2      
203 Aae Simon Brún hústrú Tosten       3      
    Beret Sórensd:         Maria 1 Beret Sórensdr fattig
    Baltser Hans: hústrú Hans       3      
    Rasmús Ivers: hústrú Martha       3      
    Marie Olsdr E:, husarm     1 Són 13 aar          
204 Tind Christen Hermans: hústrú Ole   Maren Christen 5       3
                Kirsten        
    Jórgen Jórgens: hústrú         2      
205 Biskelvog Johan P. Graa hústrú Mons Anders: 1 Pige 13 aar   5 Berith Christensdr  
          Mons Jonsen            
          Karen              
    Mathias Graa hústrú Otto       4      
          Rachel              
    Sara Jansdr E: Joen     Clara 5      
          Anders     Ester        
206 Moskenes Jens Larsen hústrú Baltser   Ane Stephen 12 Peder Poúlsón og hústrú forarmed
          Christopher     Micael        
          Niels              
          Peder              
          Marit              
          Ane              
          Ingebor              
          Inger              
207 ÿtr Skielfiord Hans Iversen hústrú Peder   Cathrine   3 Hans Ivers: Fattig Sengeligend?
              Martha          
    Ole Jonsen hústrú         2      
    Maret Olsdr E:         1 Karen Olsdr húsarm
    Peder Torcilds hústrú         2      
208 Indr Skielfiord Johanes Peders: hústrú         2      
    Micel Henricsen hústrú Sara       3      
    Jacob Peders: hústrú         2      
    Christen Hans: Enkemand Malene       2      
209 Wareide Hans Gregers: hústrú Sóren   Christen 12 aar   6      
          Bjórn   Johanes 13 aar          
          Ane              
          Karen              
    Peder Pedersen hústrú Ane       3      
    Magrete   Enk:       Anders 3      
                Giertrúd        
    Peder Hemings: hústrú Gielles     1 Datter 4      
210 Ramberg Jens Giertsen hústrú Peder     Maren 6       4
          Christopher     Júlian        
    Stephen Jons: hústrú Ingebor       5      
          Johanes              
          Iver              
    Hans Micelsen hústrú         2      
    Christoph: Hans: hústrú         2      
    Andreas Wecg           1      
    Sóre? Anders:           1      
211 Indr Sand Niels Anders: hústrú Edias   Jacob Maria 6      
          Niels              
          Abigael              
    Hans Niels: hústrú Anders       3      
    Erich Larsen hústrú         2      
    Anders Anders: hústrú         2      
212 Flagstad Præsten   og hústrú Adrian     Præstens Sviger moder 9      
          Arent     Sviger Sóstre        
          Ane              
          Elisabet              
          Berte              
213 Nedr Walle Jens Nielsen hústrú     1 Són 14 aar Abigael 4      
                Anne        
    Lars Larsen hústrú       Abigael 3      
    Hans Nielsen hústrú Anne       3      
214 Napp Henric Hemings: hústrú         2      
    Johanes Henrics: hústrú       Henric 4      
                hústrú        
    Joh Pedersen hústrú     Henric   2 Karen Larsdr dód últim april
    Anders Johans: hústrú     Marta Abraham 6      
              Niels Johana        
                Svigermoder        
                Svigerbroder        
    Lars Knúdsen hústrú         2       5
215 Selfiord Arent Niels: hústrú     Kirstine Jacob 3      
    Niels Arents: hústrú         2      
216 Øvr Walle Hans Jons: hústrú Peder       5 Marta Olsdr fattig Eleng?
          Ane              
          Berthe              
    Hans Hans: hústrú Sophia   Olava   3      
    Henric Ephraims: konen dóde den 23 Nov: a: p: Anne       3      
          Kirsten              
217 Mÿhrland Heming Hans: dóde d 30 Nov: Ribore       1      
218 Refsvig Povel Olsen hústrú     Ingebor          
              Sÿnneve John 3      
    Hans Olsen hústrú         2      
219 Kiilen Ole Johans: hústrú     Maren Barbra 3      
    Ole Hansen hústrú         2      
    Malena Olsdr E: Ingebor     Johanes 3      
220 Böe Niels Tórisen hústrú     Barbra Thor 4      
                Marith        
221 Marchen Sÿneve Nielsdr         Niels 1 Syneve   fattig
222 Krÿstad Niels Jacobs: Enkem:       Elisabeth 2      
    Daniel Giebesen hüstrü       Micel Christophers: hústrú 3 Daniel   fattig
    Peder Gregers: hüstrü         2      
223 Hofden Peder Sórens: hüstrü Daniel   Berthe   4      
          Maria              
    Johanes Amúnds: hüstrü         2      
224 Sórmevold Jacob Christoph og hústrú     Christopher   2       6
              Ole          
    Peter Anders: hústrú         2 Karen og M? begge fattige
225 Stochvig Niels Jacobs: hústrú Baltser   Jacob Elizabeth 4      
    Johanes Olsen hústrú Ephraim   Oliver   4      
          Methe              
    Johanes Peders: hústrú         2      
226 Kirchefiord Niels Friderics: hústrú Ole       4      
          Berthe              
    Lars Christians: Enkemand 1 húsholderske   hos sig fin Sviger?moder og Sviger? Broder 2     begge arme og fattige
                         
    Johanes Amúnds: hústrú         2      
    Ingebor Olsd: Enke     Anne Thor 3     Enken fattig
                Ingebor        
227 Horseide Lars Sórens: hústrú Anne       3      
    Christen Sórens: hústrú Jacob       3      
    Svend Jacobs: hústrú         2      
    Ole Jonsen hústrú         2      
228 Sandnes Ole Hans: Enkemand Inger       2      
    Jacob Knúds: hústrú       Johanes 5      
                Karen        
                Martha        
229 Strómnes Peder Henrics: Enkemand     Christen Maren 2      
              Riborre          
230 Nordmevold Johanes Lúcas: hústrú         2      
    Jens Lúcas hústrú         2 Karen Jensd: fattig 7
    Nathanel   hústrú Elisabet       3      
    Christoph Tomes: hústrú Anders   Gierdt   4      
          Karen              
231 Andopen Peder Jens: hústrú Maria   Martha   3      
    Jens Jacobs: hústrú         2      
    David Asmúnds: Húúsm., hústrú         2      
    Rasmús Clemeds: hústrú     Anne Ole 3      
    Christ: Rasmús:           1 Ole Claús: hústrú, húsarme
    Peder Arents: hústrú         2      

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).