Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Hadsel og Sortland 1768

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 11. Sista kolumnen är min egen sidnumrering. Vid utskrift av texten i Excel, har jag använt mig av stående utskrift, 100% av normalstorlek. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Hoppas texten kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001
Mand-Tall over De údi Kalsnáss, Úlv=óe og Sortlands fjärdinger Aller naadigste Paabudne Extra-Skattes Contribúerende 1768 Sida
Desse med Tall antegnede vare forrige aar anseet, som Contribúerende, men i Hvad stand De nú ere veed Gúd !
 
Nom:          
1 Grótting Baltzer Larssón   2 1
    Niels Jenssón    
2 Holmsnáss Jacob Anderssón    
    Rasmus Olsón    
    Hans Olsón    
3 Moen Michel Pedersón    
    Matthias Abel    
    Eric Pedersón    
4 Kjórstae Anders Michelsón    
    Elias Christophersón    
5 Strómfiorn Poül Hanssón    
6 Strómfjor. Wig Eric Christensón    
7 Gróning Palme Hanssóns Enke dód  
    Hans Israelsón Enke-Mand 1
8 Grÿtting Ole Isaachsón    
    Christen Christensón    
9 Slotnáss Brónil Brónilsón    
    Peder Rasmússón    
    Enoch Mognssón    
10 Teegen Ingebrigt Zachariásón    
    Zacharias Ingebrigtsón    
11 Raae Lars Rasmússón    
    Jacob Mognssón    
    Anders Hanssón    
    Mogns Sófrensón    
12 How Frideric Arentsón    
    Jacob Johansón    
    Marcús Nielssón    
    Willatz Olsón    
13 Sannáss Herman Desington   2
    Robert Desington    
    Carsten Offersón    
14 Kalsnáss Peder Pedersón    
    Peder Ediásón    
    Otter Rasmússón    
    Peder Anderssón    
    Palme Knútzón    
    Elling Anderssón    
15 Wiig Michel Anderssón     2
    Ole Jacobsón    
    Peder Anderssón    
    Lars Stephansón    
16 Jerstad Hans Hanssón    
    Isaach Nielsón    
    Ole Antonisón    
    Ole Anderssón    
17 Noorhoúchnáss Axel Rasmússón dód  
    Ole Pedersón    
18 Sóerhoúchnáss Johannes Michelsón    
    Daniel Olsóns Enke  
    Jonas Mognsón    
19 Marchen Henric Hanssón    
    Mogns Jacobsón    
    Anders Mognsón    
20 Bitterstae Knút Anderssón   2
    Jacob Olsón   2
21 Inder-Warvig Lúcas Olsón    
    Christen Jacobsón    
22 ÿtter-Warvig Ole Christensón    
23 Flejnáss Johan Knútsón    
    Niels Hanssón    
    Anders Anderssón    
    Poul Jenssón    
    Michel Hanssón    
24 Hagen: Tejen Øde      
25 Qvalsóen Daniel Fridericsón    
26 Sildpollen Christopher Jacobsón    
27 Walfjorn Ole Anderssón    
    Niels Jenssón    
    Ole Jenssón    
28 Frosch=Land Sieúr Henricsón    
    Inger Olsd: Enke  
    Joon Eliásón    
    Niels Torsón    
29 Holmstae Niels Israelsón    
    Juliús Jenssón    
30 Walsnáss Antoni Poulsón    
31 Solúm Christopher Larssón dód in Nov:  
32 Sólfárstran Toor Poúlsón    
    Niels Toorsón    
33 Melfjorn Poúl Anderssón    
34 Helfjorn Peder Hanssón     3
    Poúl Amúndsón    
35 Noor-Hánnáss Arnt Jacobsón    
    Peder Olsón    
    Johannes Mognsón    
    Ole Mognsón    
    Lúdvig Fridericsón    
36 Sanne Hans Ellingsón    
    Peder Jenssón   1
    Anders Jenssón    
    Mogns Jenssón   2
37 Bervig Peder Pedersón    
    Ole Svensón    
    Peder Svensón    
38 Øvre-Lechang Óde      
39 Kongs-Tegen Niels Berentzón    
40 Aanstae Hans Christophersón    
    Stephan Anderssón    
    Mogns Pedersón    
    Michel Pedersón    
    Elias Schóning    
    Peder Olsón    
41 Inder-Brevig Elling Jonsón Enkemd 1
    Peder Mognsón   2
42 Jerpvold Henric Nielssón    
    Ole Nielssón    
    Sven Pedersón    
    Ole Michelsón    
43 Flatsádt Anders Stepansón    
    Niels Michelsón    
    Jacob Grónbek    
44 Grúnfór Johannes Falkaarsón    
    Christopher Gúlbransón    
    Ole Christophersón    
    Sigvard Knútsón    
45 Hvitnáss Johan Larssón Dód  
    Stephan Pedersón    
    Jacob Jacobsón    
46 Øver-Hennáss Lasse Iversón    
    Lasse Arentsón    
    Lars Olsón    
    Johannes Jenssón    
47 Kaljorn Ole Hanssón    
    Ramsús Johansón    
48 Lonchen Gabriel Olsón Enkemd 1 4
    Anders Olsón    
49 Helnáss Olúf Jacobsón    
    Peder Olsón    
50 Sommersádt Anders Larssón    
51 Ingels-fjorn Matz Mognsón   2
    Ole Mognsón   2
52 Násset Christen Jenssón    
    Bennoni Gregersón    
53 Sor-Aaen Christen Pedersón    
    Michel Mognsón    
54 Steenbaken Niels Larssón    
    Mogns Iversón    
55 Tengelfjorn Jon Larssón    
    Michel Olsón    
56 Raften Ole Olsón    
    Hans Abrahamsón flóttet til Waagen  
    Michel Jonsón    
57 Brobrechen Elling Pedersón Dód  
    Peder Nielsón    
58 Tenstran Hans Christophersón   2
    Toor Pedersón   2
    Christopher Olsón Dód  
59 Finn Kirchen Ole Gregersón   2
60 Bragsádt Ole Torlovsón   2
61 Úlv-óen Lage Gregersón   2
    Jon Torlovsón   2
62 Fallet Ole Pedersón    
    Peder Olsón    
63 Haenóen Niels Bejer    
64 Brot-óen Ole Jonsón   2
    Jon Olsón    
65 Mÿrland Mogns Hanssón    
    Hans Ericsón    
    Eric Hanssón    
66 Falk-fjorn Anders Pedersón    
    Niels Anderssón    
    Jacob Gúttormsón    
67 Húlóen Christopher Pedersón Dód  
    Johan Gróver   2
68 Slóvern Ole Olsón    
    Christen Hanssóns Enke - Dód  
    Hans Christensón    
    Ole Olsóns Enke  
    Peder Olsón    
69 Higrav Gabriel Knútsón     5
    Gabriel Anderssón    
70 Búdaln Giert Rasmússen    
71 Brátvig Ole Anderssón    
72 Arnóen Anders Rasmússón    
73 Fisch=ból Matthias Knútsón    
    Hans Michelsóns Enke  
74 Strómstad Peder Esajásón   2
    Ole Niclassón   2
    Jórgen Fallantinsón    
75 Seloter Christoph: Hanssón   2
    Peder Pedersón    
76 Mor-fjorn Peder Knutsón    
    Hans Arentsón    
    Christen Olsón   2
77 Somerhús Lars Knútsón   2
    Ole Anderssón    
    Anders Niclassón    
78 Grúnfór-fjorn Hans Christophersón    
    Abel Melchorsón    
79 Klak Hr Willatz Dreyer    
80 Lechang Eric Bredal    
81 Stejlo Eric Mognsón Enkemd 1
82 Indbjór Niels Annosón    
    Niels Svensón    
83 Herteig Anders Christophersón    
84 Wasvig Christen Pedersón   2
    Niels Pedersón   2
85 Eechern Lars Olsón   2
    Ole Nielsón    
86 Gúlstae Johan Fúrman    
87 Húsbÿe Christen Rasmússón   2
88 Melbo Sófren Schelderúp    
89 Hok-Land Morten Gabrielsón    
    Anders Mortensón    
    Peder Anderssón    
    Christen Jacobsón    
    Jon Jonsón    
90 Hoúe Tidken Ingebrigtsón Enkemd 1
    Maths Mognsón   2
    Claús Jochúmsón    
    Peder Andersón    
91 Aangstad Daniel Olsón Enkemad 1
    Ingbrigt Olsón    
    Hans Olsón   2
    Jens Henricsón    
    Henric Jenssón    
92 Údtbjór Bernt Andersón    
    Peder Rasmússón    
93 Finnsádt Jacob Sófrensón   2 6
    Ole Christophersón    
    Frideric Olsón    
94 óver Teegen Jon Sófrensón    
    Jacob Mognssón    
95 Rórvigen Jens Michelsón    
96 Wattendalen Christopher Larssón    
    Hans Pederssón    
    Eric Olsón    
97 Daln Óde      
98 Taen Stephan Nielssón    
    Niels Olsóns Enke dód  
    Ole Knútzón    
99 Brevig Stephan Stephansón   2
    Peder Mognsón    
100 Stokmarchen Jeronÿmús Brúgmd    
    Mad: Grónbechs    
101 Booróen Peder Brúún    
    Mogns Pedersón    
    Jens Jensón    
102 Hassel Peder Dreyer    
           
  Sort-Lands - fjárding  
Desse antegnede af Denne fjáring vare forrige Aar anfórte som Contribúerende, om de nú ere alle i samme stand, kand jeg ihe viiide
103 Lille-Rise Eric Christophersón    
    Jacob Nielssón    
104 Stoor-Rise Jacob Jacobsón    
    Hans Michelsón   2
    Jacob Stephansón    
105 Hoeland Poúl Olsóns Enke  
    Iver Nielssón    
    Hans Torlovsón   2
106 Bóe   Búll Sorenskriver  
    Sófren Pedersón    
107 Steroo Niels Olsón   2
    Niels Andersón   2
    Jacob Christophersón   2
    Christen Christophersón    
    Claús Christensón    
108 Jenstad Jens Hanssón   2
    Ole Mortensón    
    Christen Christoph:    
109 Brevig Ole Anderssón   2
110 Wiig Michel Nielssón     7
    Ole Christensón    
    Mogns Michelsón    
    Peder Torlovsón    
111 Gaasból Niels Andersón   2
    Sigvard Stephansón   2
112 Návernáss Lage Nielssón    
    Johan Lagesón    
113 Bogen Niels Christophersón    
114 Brámnáss Knút Christophersón   2
    Peder Christensón   2
115 Bÿgd Eric Pedersón   2
    Mogns Arentzón   2
    Jacob Arentzón    
    Ingebrigt Pedersón   2
    Christen Christensón    
    Niels Mognsón    
116 Sort-Land Job Desington    
    Jonas Falk    
117 Aanstad Stephan Jonsón   2
    Dideric Pedersón    
    Anders Stephansón   2
118 Sanstran Jacob Anderssón   2
    Ole Zachariásón    
    Zacharias Olsón    
119 Roxóen Peder Jonsón    
    Christen Hanssón   2
    Ole Arentzón   2
    Jon Nielssón    
120 Stamnáss Rasmús Reinolsón   2
121 Rejnsnáss Troen Enochsón    
    Hans Jenssón    
    Ole Torlovsón    
122 Kiáringnáss Hans Ingebrigtsón   2
    Peder Christophersón    
123 Sejer-fjorn Anders Nielssón Enkemd 1
    Peder Anderssón   2
    Hans Larssón   2
    Mogns Jenssón   2
124 Riddersádt Endre Larssón     8
    Christen Torlovsón    
125 Spiótvig Ole Johansón    
    Ole Amúnsón    
126 Broglós Peder Nielssón    
    Iver Didricsón    
127 Róesan Greger Anderssón   2
    Anders Anderssón   1
128 Blokken Niels Brónlúnd   2
129 Liland Niels Anderssón   2
    Hans Eschilsón Dód  
130 Hongfjorn Torlov Nielssón   2
    Hans Michelsón   2
131 Qvalsaúchen Michel Arentsón   2
132 Kringlen Ole Jonsón    
133 Stran Peder Pedersón   2
    Enoch Christensón    
  Oosvold Daniel Andersón   2
           
  Dette saaledes rigtig, efter mine Tanker Attesterer: Hassel: d: 18 Jan: 1769 C: Dreyer  
   
            9
Af og Tilgangs-Liste for Aar 1768. Ekstraskatten Angaaende  
  Begravne údi Hassel-fjárding    
  Hennáss Peder Fridericsóns Enke in Nov 1767  
  Brevig Elling Jons: qde in Nov:  
  Grÿtting Ole Isaachsóns qde in Xbr:  
  Hoúe Arent Olsón in Decembr  
  Útbjór Abraham Nielssón med qden in Xbr  
  Flatsádt Lars Jonsón in Jan: 1768  
  Arnóen Rasmús Anderssóns qde in Jan:  
  Marchen Henric Hanssóns qde in febr:  
  Svart=Súndet Giertrúd Olsd: Enke in April  
  Brot=Óen Rasmús Rasmússón in April  
  Warvig Christen Jacobsóns qde in Maj:  
  Carlsnáss Anders Ellingsóns qde in Maj:  
  Hoúe Maths Christoph: in Jún:  
  Lonchan Gabriel Olsóns qde in Jún:  
  Gróning Hans Israelssóns qde in Jún:  
  How Peder Larssón i Jún:  
  Brot-óen Jon Olsóns qde in Jún  
  Hoúchnáss Axel Rasm: in Jún:  
  Stejloe Eric Mognsóns qde in Jún:  
  Jerpvold Ole Nielssóns qde in Jún:  
  Jerstad Isaach Nielssóns qde in Jún:  
  Brobrechen Elling Pedersón in Jún:  
  Hvitnáss Johan Larssón in Júl:  
  Jerpvold Sven Pedersón in Jul:  
  Húlóen Christoph: Pedersón in Júl:  
  Raae Lars Rasmússóns qde in Aúg  
  Bervig Peder Peders: qde in Sept:  
  Carlsnäss Otter Jacobs: qde in Sept:  
           
  Begravne af Sortlands-fjárding    
  Hooland Povel Olsón in Jan:  
  Liland Hans Eschilsón in April:  
  Roxóen Ole Arentzóns qde in Maj:  
  Rise Peder Olsóns qde in Maj:  
           
  Virte ved Hassel      
  Aanstad Sófren Tomásón in Nov: 1768  
  Húsbÿe Antoni Povelsón in Nov: 1768  
  Húsbÿe Christen Jacobsón in Sept:  
  Sommer-sádt Eric Rasmússón in Júlio  
  Lonch-fjorn Erland Peders: in Júl:  
  Hassel Niels Jacobsón in Júl:  
  Schagen Jonas Mognsón in Jan 1767  
  Raae Edvart Mognssón in Nov: 1767  
    Sófren Schelderúp in Nov: 1767  
  Bervig Olúf Svensón in 8br 1767  
           
  Virte i SortLands fjáring      
  Steroo Ingebrigt Christoph: in Sept:  
  Bÿgd Christen Christ: in Sept:  
  Jenstad Christen Christoph: in Sept:  
    Lorents Sverdrúp in Oct:  
           
De familier, úden for Bonde=standen i Hassel og Sort-Land md Tjener
  Haenóen Niels Bejer 2de Dránger, 2 Piiger  
  Klach Hr Willatz Dreyer 3 Dráng, 2 Piiger  
  Gúlstad Johan Fúyman siiger at have angivet sine Tjenner til fogden  
  Melboo Sófren Schelderúp 3de Dránge: 3 Piig  
  Booróen Peder Brúún 2 Dráng: 2 Piiger  
  Stockmarchen Enken Grónbechs 3 Sónner: 1 Dráng: 1 Pige  
  Hassel Peder Dreýer 2 Dräng: 5 Pig:  
  SortLand Job Desington 2 Dr: 2 Piig:  
    Jonas Falk 2 Dráng: 3 Piig:  
  Bóó Sorenskr: Búll 1 Dráng: 2 Piig: 1 Shriverkarl: og Sófer ankomne in Jún:  
  Blochen Niels Brónlúnd en Bonde altsaa fri:  
           
  Dette fra rigtig test: Hassel d: 16 Jan: 1769, C: Dreýer

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).