Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Vågan og Gimsøy sogn 1809

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt NT114, Bind Pk. nr. 4. Texten är löpande och kolumn-indelning och sidnumrering är min egen. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 86 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/9 2001.
Lofoten og Vesterålen sorenskriveri. Prestenes døde- og vielseslister 1809-50. Dödslister mangler for 1827, 28, 29, 42. Vielseslister for alle år. S
i
I Waagens og Gimsóens Sogn ere fólgende bortdóde i Aaret 1809 d
1. I Waagens Sogn e
Stand Fornavn Farsnavn Alder Oppholdssted Merknad
Enke Ingebor Nielsdatter     Húúsmandskone i Borvaagen under Helle. 1
Inderste Mallena Andersdatter   Aarsteen Gammel pige, forældre døde.
Inderste Ane Olsdatter   Aarsteen Enke etter John Larsen i Hopen
  Anna Margrethe Dreyer     Willatz Dreyers hústrúe i Lyngvæhr
Gaardmand Corneliús Olsen   Holand  
  Peder Falkorsen   Westpolden Almisselem
  Alethe Larsdatter   Øhelle Almisselem
Kaarmand Gabriel Jensen   Grundstad  
  Gregús Jensen   Ørsvaag Almisselem
  Maren Johnsdatter   Kalle Manden lever i Wefsens præstegjæld
Kaarmand Ole Nielsen   Westpolden  
Gaardmand Gabriel Nielsen   Fólstad  
  Berethe Pedersdatter   Skeen Almisselem
  Maren Pedersdatter   Storvaagen Almisselem
Gaardmand Eskild Olsen   Aarsteen  
  Ole Mórch   Storvaagen Almisselem
  Peder Hansen   Holand Almisselem
Húúsmand Ole Halsteensen   Sildpoldnæsset únder Helle  
  Elisabeth Axelsdatter     Ovenanfórtes hústrúe
  Elen Moe   Digermúlen Enke efter Giestgiver John Larsen Hopen
  Alethe Jensdatter   Øhelle Hústrúe af Peder Nielsen
Gaardmand Anders Jacobsen   Biórndal  
  Esther Pedersdatter   Smaaskiær únder Helle Almisselem
  Ane Kathrina Poúlsdatter   Wattenvaagen Almisselem
Kaarmand Jens Jacobsen   Holand  
Inderst Hans Larsen   Aarsteen  
Gaardmand Christan Olsen   Fagerbakken  
  Conradina Conradsdatter     úægte Datter af afdóde Elisabeth Olsdatter Fagerbakken
  Dorthea Hansdatter gl. 14 aar Aarsteen forældrer ikke angivne
  Ingebor Larsdatter   Øehelle Almisselem
  Johannes Danielsen   Wikan Gammel úngkarl
  Peter Hansen     Són af afdóde Hans Hansen Ørsvaag
  Sivert Jensen     Són af afdóde Jens Andersen Wattenfiorden únder Helle
  Ane Matzdatter gl. 9 aar Helland forælder ikke angivne
Tienestepige Erika Eriksdatter   Helle Hústrúe af Johannes Jacobsen i Lyngvhær
Inderste Karin Maria Andersdatter   Lóbstad har været gift i Trondhiem 2
Gaardmand Anders Monsen   Lóbstad  
  Berethe Christensdatter     Datter af afdóde Christen Olsen i Fagerbakken
Inderste Barbro Jórgensdatter   Lóbstad Enke
  Hans Hoeberg   Westpolden Almisselem
  Ingebor Zahl     Hústrúe af Jörgen Zahl, Giestgiver i Henningsvæhr
Tienestekarl Henrich Hansen   Dÿbfiorden úgivt
  Abraham Thorkildsen     dóde i Hatvigen, men har længe været Gaardmand i Úlfvaag
Húúsmand Peder Berntsen   Finvigen únder Kirkevaag  
Inderste Erik Andersen   Haverdal  
Kaarkone Olava Claúsdatter   Fölstad  
  Ole Poúlsen   Lóbstad Almisselem
Inderste Hans Pedersen     dóde i Úlfvaag, men har været Gaardmand paa Holand
2. I Gimsóe Sogn
Tienestekarl Johannes Johannesen   Venie  
  Maria Hansdatter     Hústrúe af Rasmús Christophersen i Strómnæs.
  Gúnild Eliasdatter     Hústrúe af Hans Hansen i Vig
  Bernt Andersen gl. 16 aar Olderfjorden forældre dóde
  Johanna Hansdatter gl. 2½ aar Lókvigen  
  Christopher Frantzen gl. 15 aar Wattenfiorden  
  Nelle Frantzdatter 24 ibid  
  Peter Frantzen 8 ibid  
Kaarmand Israël Pedersen   Giertsvold  
  Karen Gúldbrandsdatter   Wattenfiorden Almisselem
  Daniel Eliassen   ibid Almisselem
Inderste Ane Jórgensdatter   Strómnæs Enke
Tienestekarl Hans Axelsen   Rýdstad  
  Christen Nielsen   Klepstad Almisselem
Tienestepige Martha Pedersdatter   Eidet  
Tienestekarl Hendrik Olsen   Súndlandsfiorden  
  Peter Olsen gl. 13 aar Delp forældre i Hassels Præstegield
Gaardmand Frantz Nielsen   Wattenfiorden  
  Marithe Pedersdatter   ibid Enke
Gaardmand Johannes Amúndsen   Olderfiorden  
Tienestepige Ane Pedersdatter   Eidet  
  Christopher Hansen   Sýedalen Almisselem
Kirkevaag den 12de Janúar 1810. Conform med kirkebogen bevidner, E. A. Colban
Fortegnelse over de frúentimmer som ere ægteviede i Waagens og Gimsóens Sogn 1809 3
1. I Waagens Sogn
Pige Grethe Maria Steensdatter     ægteviet med
  Peder Poúlsen Inderste i Hatvigen
Pige Ane Elisabeth Pedersdatter   af Borge Sogn ægteviet med
  Albricht Johannesen   húúsmand i Gúldvigen únder Brættesnæs
Enke Ingebor Dorthea Nielsdatter     ægteviet med
  Borkild Hansen Skraaven
Enke Karen Kierstina Pedersdatter     ægteviet med
  Stiniús Abrahamsen Inderste i Hopen
Pige Ane Johanna Corneliúsdatter   af Brónoens Præstegield ægteviet med
  Gabriel Jacobsen   Inderste i Hopen
Pige Maria Jensdatter     ægteviet med
  Ole Olsen Inderste i Kabelvaag
Pige Berethe Maria Christensdatter     ægteviet med
  Biórn Christophersen Gaardmand paa Púndsletten
2. I Gimsóe Sogn
Pige Berethe Maria Josephsdatter   af Næsne Præstegield ægteviet med
Lænsmand Jacob Súndt    
Pige Karen Pedersdatter   af Ródóens Præstegield ægteviet med
  Knúd Lorentzen   Gaardmand paa Hov
Pige Dina Lagesdatter     ægteviet med
  Ole Pedersen Gaardmand paa Rÿdstad
Pige Kierstina Esaiasdatter   af Dverberg Præstegield ægteviet med
  Aron Rasmússen   Gaardmand paa Strómnæs
Pige Abelona Jacobsdatter     ægteviet med
  Elisæús Christophersen Húúsmand i Sÿedalen
Kirkevaag den 12de Janúar 1810. Conform med kirkebogen bevidner, E. A. Colban

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).