Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Amtsregneskap 1671 Skrova

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Amtsregneskap", som är märkt NR.673. Kolumn- och sidnumrering är min egen. I texten finns "j" (genomstruket j) som betyder "½", j=1, ij=2. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/4 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2  
Mandtall Paa húsmend och Wergemend Schatt, údi Saltens fogderie, Som effter Hans Ko. Ma. Naadigste Schatte breff Daterit Kióbenhafn nest affwigt 8 Martý Er Paabúden at Vdgiffúis i Nerúerende Aar 1671. 1
Löddingens Prestegield 4
Schroffúens fischeúehr 6
    Husmend och Wergemend   betaler
    Aßbiórn Nielsen   j ort
    Ollúf Haagensen Skiiúig j dr
Lensmand   Peder Jórgensen   -
    Ollúff Joensen   iij ort
    Hans Joensen   j pd
    Peder Amúndsen   j pd
    Siffúer Absolonsen   j pd
    Olle Olsen   ij ort
    Edieß Olsen   ij ort
    Jenß Aßbiórnsen   j ort
    Christoffr Olßen   j ort
Skÿdschaffer   Ollúff Erichßen   -
…. Actúm Jensúold fogetgaard den 30 Decembr. 1671. Mickel Storm. Egen hand. (Segl)

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).