Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sjeleregister Vågan 1749

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt NOR 1:1256. Sidnumreringen i kolumn 7 är min egen. Kolumn 3-6 är ej medtagen. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/9 2001.
Sjeleregister 1749
Mandtal over Waagens Meenigheds Úngdom, Sigvard Kildahl
Kolumn 2 Alder
Kolumn 3 Om de kand læse i Bog
Kolumn 4 Om de har gaaet til gúds Bord
Kolumn 5 Om de har lært Lúthers Catechis údenad
Kolumn 6 Om de har lært Catechis forklar:
 
Kolumn 1 2 7
Stoerfield Enchen Grette Christensdatter   1
Christopher Christophersen 29
Ole Christophersen 28
Aasel Christophersdatter 18
Anne Jonsdatter 18
Jon Grægisen  
Karen Christensdatter  
Christen Jonsen 25
Grægis Jonsen 10
Grete Jonsdatter 20
Iver Bórgesen  
Berte Jonsdatter  
Bórge Iversen 21
Knúd Hansen  
Anne Andersdatter  
Karen Jacobsdatter 15
Hendriche Hansdatter 11
Bolle Larsdatter 7
Hoeland Hans Hansen  
Maren Jonsdatter  
Jon Hansen 17
Peder Hansen 13
Aasel Hansdatter 25
Marte Hansdatter 16
Christopher Mogensen 31
Maren Mogensdatter 27
Fagerbachen Jon Mortensen  
Anne Tostensdatter  
Isach Jonsen 16
Maren Jonsdatter 19
Wattenvogen Niels Pedersen   2
Gúndel Christophersdatter  
Hans Mickelsen 15
Dorte Mickelsdatt 13
Encken Anne Jonsdatter  
Christen Iversen 19
Peder Hansen 13
Dorte Gabrielsdatter 20
Pundsletten Claus Gudbrandsen  
Anne Pedersdatter  
Aasel Claúsdatter 15
Laúrs Hansen 22
Karen Hansdatter 25
Wahlen Christen Christensen  
Anne Christensdatt: 26
Maren Hansdatter 19
Lil Aarsten Christopher Nielsen  
Elisabeth Hansdatter  
Christenze Pedersdatt: 19
Dorte Jonsdatter 16
Aarsten Hans Jensen  
Dorte Danielsdatter  
Ingebore Hansdatter 16
Marte Hansdatter 14
Jens Hansen 21
Axel Andersen 22
Elias Laursen 11
Ole Hansen 17
Hendrich Hansen 14
Else Siursdatter 8
Haagen Pedersen 14
Berte Claúsdatter 20
Úlfvogen Enken Maren Svendsdatter   3
Christopher Danilsen 29
Giert Danielsdatter 22
Anne Danielsdatter 22
Digermúhlen Peder Danielsen  
Karen Grægisdatter  
Christen Jonsen 22
Marthe Jonsdatter 15
Petternelle Pedersdatter 7
Malgavelen Anders Pedersen  
Maren Andersdatter  
Peder Andersen 19
Dorte Andersdatter 23
Öhelde Encken Wendel Iversdatter  
Anders Gabriels 25
Wendel Gabrielsdatter 23
Aasel Pedersdatter 20
Corneliús Andersen  
Ingebore Knúdsdatter  
Ole Carnelisen 10
Ole Christensen 22
Karen Berentsdatter 23
Anne Margrete Carnelid: 7
Haversand Niels Olsen  
Anne Margrette Andersdatt:  
Ole Niels: 12
Christian Andreas   15
Jórgen Giertsen 14
Anders Nielsen 11
Gabriel Nielsen 9
Anne Nielsdatter 21
Margrete Nielsdatter 17
Berte Iversdatter 18
Kiæfsóen Peder Siúrsen  
Margrete Dinesdatter  
Helleland Johannis Laúrsen   4
Johanne Olsdatter  
Laúrs Johannisen 16
Karen Johannisdatter 22
Mallene Johannisdatter 21
Margrete Johannisdatter 14
Johanne Johannisdatter 14
Claús Nielsen  
Anne Haagesdatter  
Ole Claúsen 23
Niels Claúsen 16
Haagen Claúsen 9
Enchen Margrete Jensdatter  
Lorentz Pedersen 14
Ingebore Pedersdatter 12
Karen Pedersdatter 10
Brettisnes Enchen Annichen Johannisdatter  
Baltzer Jacobsen 47
Peder Christensen 15
Anne Chattrine Nielsdatter 30
Anne Gabrielsdatter 20
Haverdahl Peder Haagesen  
Anne Pedersdatter  
Erich Pedersen 18
Gabriel Erichsen 11
Berte Erichsdatter 24
Ellen Erichsdatter 23
Wendel Christensdatter 13
Karen Erichsdatter 12
Hatvigen Abraham Torchelen  
Aasel Pedersdatter  
Torckel Abrahamsen 20
Anders Abrahamsen 15
Hans Abrahamsen 12
Torchel Edisen 13
Margrete Abrahamsdatter 18
Schraaven Isach Isachsen   5
Laúrs Pedersen 23
Jens Isachsen 16
Anders Isachsen 14
Iver Pedersen 12
Karen Isachsdatter 13
Barbra Pedersdatter 16
Johanne Pedersdatter 17
Petternelle Pedersdatter 15
Grúndstad Laúrs Jonsen  
Ole Laúrsen 26
Anders Pedersen 12
Berte Laúrsdatter 32
Anne Laúrsdatter 29
Jörgen Hansen  
Marte Jonsdatter  
Elias Hansen 20
Berte Hansdatter 26
Fölstad Knúd Pedersen  
Aasel Amúndsdatter  
Ingebore Knúdsdatter 9
Aasel Hansdatter 25
Jacob Christophersen 27
Christen Nielsen  
Berte Pedersdatter  
Sören Nielsen 26
Peder Olsen 17
Ingebore Baltzersdatter 31
Anne Margrete Hansd: 11
Mallene Olsdatter 16
Liland Balle Jacobsen  
Karen Ellingsdatter  
Jacob Ellingsen 25
Hans Arentsen 14
Berte Arentzdatter 20 6
Johanna Arentzdatter 15
Elisebeth Arentzdatter 16
Margrete Arentzdatter 7
Löbstad Anders Ellingsen  
Lúcia Jörgensdatter  
Jörgen Andersen 11
Gabriel Andersen 9
Elling Andersen 8
Karen Arentsdatter 12
Wæstpolden Rasmús Christensen  
Elsebe Svendsdatter  
Elias Rasmúsen 24
Esebe Rasmúsdatter 24
Helde Andreas Olsen  
Johanna Hansdatter  
Elias Olsen 29
Daniel Jacobsen 29
Allet Abrahamsdatter 24
Svolvær Johannis Christophersen  
Ellen Lorentzdatter  
Jens Lorentzen 16
Jörgen Pedersen 38
Mallene Jonsdatter 43
Berte Jacobsdatter 51
Anne Johannisdatter§ 16
Löngvær Jochúm Jacobsen 49 7
Christopher Andfindsen 26
Anne Edisdatter 33
Jústina Andersdatter 29
Anne Martha Hagesdatter 21
Rórviigen Christopher Hellesen  
Peder Pedersen 11
Anne Sandersdatter 29
Berte Nielsdatter 28
Margrethe Laúrsdatter 16
Dÿbfiorden Niels Rasmúsen  
Hans Nielsen 19
Rasmús Nielsen 15
Martha Israelsdatter 19
Lisebeth Israelsdatter 13
Festvog Hendrich Johannesen  
Johannes Hendrichsen 16
Christen Hendrichsen 12
Margrete Andersdatter 13
Henningsvær Jens Josephsen 30
Ole Eliasen 19
Axel Nielsen 9
Elsebe Pettersdatter 17
Elisebeth Andersdatter 25
Gúldviigen Johannis Gúldbrandsen 23
Arent Gúldbrandsen 21
Gabriel Gúldbrandsen 19
Kalde Beniamen Andersen  
Anne Margrete Jacobsdatter  
Anders Beniamensen 14
Jacob Beniamensen 12
Christopher Nordmand 8
Cabelvog Erland Jonsen   8
Jon Erlandsen 19
Hans Erlandsen 17
Anne Erlandsdatter 12
Laúrs Jonsen  
Jon Laúrsen 14
Hans Laursen 13
Peder Nielsen  
Morten Pedersen 30
Jacob Pedersen 18
Schien Laúrs Olsen  
Jens Mörch 16
Christentze Laúrsdatter 12
Laúrentze Hansdatter 23
Peder Nielsen  
Christentze Christensdatter 25
Karen Pedersdatter 18
Findnesset Fridrich Jæger 16
Niels Jörgen Jæger 11
Dorthea Desine Jæger 14
Barbra Margrette Jæger 9
Find Börnene Sören Erichsen 21
Laúrs Erichsen 16
Jon Erichsen 32
Anders Erichsen 11
Ingebore Erichsdatter 25
Sÿneve Erichsdatter 23
Marte Erichsdatter 19
Gúnder Olsen find 20
Niels Olsen find 13
Inger Olsdatter 17

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).