Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Vågan og Gimsøy sogn 1811

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt NT114, Bind Pk. nr. 4. Texten är löpande i originalet och kolumn-indelning och sidnumrering är min egen. Sidor är placerade på olika platser. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 95 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/9 2001.
Lofoten og Vesterålen sorenskriveri. Prestenes døde- og vielseslister 1809-50. Dödslister mangler for 1827, 28, 29, 42. Vielseslister for alle år. S
i
Fortegnelse paa Döde og begravne i Waagens Sogn 1811 d
Datum Stand Fornavn Farsnavn Oppholdssted Merknad e
Janúar 4 Enke Ingbor Johannesdatter af Hopen   11
Febrúar 23 Enke Karen Gregúsdatter af Aaevigen Almisselem
Martü 3 Barn Johanna Arntsdatter af Lobstad  
Karen Anna Arntsdatter ibid  
Martü 4 Enke Karen Christensdatter af Digermúlen  
Martü 10 Givt Mand Carl Michelsen af Gúldbrandsöen  
úngkarl Anders Jensen af Löbstad  
Martü 24 Givt Mand Lars Hansen af Svolvæhr  
April 11. úngkarl Ole Hansen af Aarsteen  
kone Erika Christophersdatter ibid  
April 15 Enkemand Michel Stórkersen af Haversand  
Pige Karen Jórgensdatter af Ørsnæs  
April 28 Pige Lúcia Monsdatter af Lóbstad  
Maj 6 úngkarl Elias Isachsen af Svolvæhr  
Maj 7 Ole Christensen af Helland  
Maj 12 Enkemand Ole Nielsen af Folstad  
Júnü 2 kone Marithe Larsdatter af Smaaskiær  
úngkarl Niels Michelsen af Øehelle  
kone Ingbor Sórensdatter ibid  
Barn Alethe Edvardsdatter af Aarsteen  
Júnü 9 Enke Cassie Jörgensdatter af Græslóse Almisselem
Givt Mand Niels Halvorsen af Storvaagen  
Junü 15 Barn Peder Josephsen af Folstad  
Júnü 16 Givt Mand Hans Einarsen af Ørsvaag   12
Júnü 22 Pige Pernille Pedersdatter af Wahlen  
  Barn Giertrúd Johansdatter af Fagerbakken  
  úngkarl Johannes Christophersen af Øehelle  
Júnü 30 Barn Pernille Dorthea Larsd: af Ørsvaag  
  kone Maria Jensdatter af Skeen  
Julü 3 kone Marithe Nielsdatter af Græslóse Almisselem
Julü 7 Givt Mand Jacob Iversen af Storvaagen  
Julü 10 Enke Elen Petersdatter af Gúldbrandsöen Almisselem
Julü 28 úngkarl Lúcas Nielsen af Ræknæsset  
Johan Michelsen af Helle  
Aúgúst 4 kone Marithe Gabrielsdatter af Finnæsset  
Septbr 10 kone Martha Christophersdatter af Smaaskiær  
Septbr 21 Pige Kiersten Christensdatter af Púndsletten  
Novbr 3 Pige Ingbor Claúsdatter af Svolvæhr  
Novbr 16 Pige Ane Birgitha Andersdatter af Folstad  
Decbr 26 Barn Elen Johnsdatter af Helland  
Kirkevaag den 5. Janúar 1812. Conform med kirkebogen, testr E. A. Colban
Fortegnelse paa dem, som ere dóde og begravne i Gimsóe Sogn 1811 13
Maj 17 Pige Berethe Mortensdatter af Súndlandsdirod  
úngkarl Johannes Rasmussen af Stromnæs
Mons Rasmussen ibid
Maj 18 Pige Margrethe Olsdatter af Venje
úngkarl Peder Gierdtsen af Wattenfiorden
Pige Karen Andersdatter ibid
Maj 19 Givt Mand Anders Jacobsen af Giertsvold
Peter Christophersen af Olderfiorden
úngkarl Ole Christophersen ibid
Junü 8 Givt Mand Ole Hansen af Rýdstad
Oct. 26 Enke Dorthea Christensdatter af Stromnæs
kone Berethe Lúcia Hansd: af Klepstad
Pige Aadsille Pedersdatter af Olderfiorden
Kirkevaag den 5. Janúar 1812. Conform med kirkebogen, testr E. A. Colban
Fortegnelse over de Frúentimmer, som i Waagens og Gimsóens Sogne ere copúlerede Aar 1811 15
Janúar 5 Enke Dorthea Johansdatter   med
  Anders Olsen boesat i Wattenfiorden under Helle
Julü 15 Pige Elen Margrethe Pedersdatter   med
  Haldor Haldorsen boesat i Borvaagen únder Helle
Aúgúst 23 Pige Johanna Olsdatter   med
  Abel Fredriksen boesat i Festvog ved Henningsvæhr
Septbr 11 Pige Christiana Frantzdatter   med
  Hans Larsen boesat i Rórvigen
Octobr 1 Enke Martha Maria Gúnnersdatter   med
  Knúd Gabrielsen boesat paa Fólstad
Octobr 9 Enke Dorthea Kierstina Pedersdatter   med
  Ingebricht Eriksen boesat i Ørsvaag
Octobr 15 Pige Berethe Jonasdatter Borg   med
  Martinús Hóÿdal boesat i Wikan
Octobr 16 Pige Hendrikka Úrsin Michelsdatter   med
  Holger Jensen boesat i Ræknæsset
Octobr 18 Jomfrúe Ovidia Meldal Dýbfest   med 16
hr Christen Múnch Grónbech af Hassels Sogn
Octobr 30 Enke Madame Randie Rónning   med
hr Caspar Fredrich Lorch boesat i Storvaagen
Novbr 20 Enke Elen Claúsdatter   med
  Andreas Olsen boesat i Gúldbrandsóen
Kirkevaag den 7. Jan: 1812. Conform med kirkebogen, testr E. A. Colban
Fortegnelse paa dem, som af fremmede Sogne ere dóde og begravne ved Gimsoe Kirke 1811 17
April 11 úngkarl find Anders Knúdsen af Týsfiorden dóde i Telt paa Venje Mark
Maj 17 úngkarl John Rist Larsen af Gilleskaal dóde paa Sanne
Maj 19 Enke Martha Pedersdatter af Hassels Sogn dóde paa Giertsvold
Givt Mand Christopher Hansen af Hassels Sogn dóde paa Barstrand
Junü 8 úngkarl Biórn Poúlsen af Borge dóde paa Limstrand
Junü 29 finnepige Elen Pedersdatter af Tysfiorden disse 3 dóde i Marken med deres Reensdÿr, om i Gimsóe eller Borge Sogn er ikke anmeldt
úngkarl find Jacob Andersen ibid
svensk find Peder Johnsen  
Kirkevaag den Jan. 5. 1812. Conform med kirkebogen, testr E. A. Colban
Fortegnelse Paa dem, som af fremmede Sogne ere dóde og begravne ved Waagens Kirke 1811 41
Febr 24 Givt mand Enoch Olsen Skageraas af Astafiordens Præstegield dóde i Osan
  úngkarl Sóren Sórensen Sandstrand af Tronæs Pstgld dóde i Hopen
Febr 26 úngkarl Ole Eddiassen Dÿrstad af astafiorden dóde i Kabelvaag
Martü 1 Givt Mand Andreas Amúndsen Aspenæs af Qvæfiorden dóde i Kabelvaag
Martü 2 Givt Mand Jens Zachariassen Skaret af Skiærstad dóde i Henningsvæhr
  Givt Mand Jörgen Hansen Stövsæt af Skiærstad dóde i Henningsvæhr
Martü 3 úngkarl Niels Fredriksen Espenæs af Tranöen dóde i Svolvæhr
  Givt Mand Gierdt Andreassen Smorten af Valberg dóde i Osan
Martü 17 Givt Mand Peder Hendrichsen Sörvæhrnæs af Ródóen dóde paa Kalle
  úngkarl Michel Einarsen Aas af Ródóen dóde i Kabelvaag
  Givt Mand Johannes Olsen Bronstad af Dÿhröen dóde i Svolvæhr
Martü 24 úngkarl Erik Johnsen Skare af Ródóen dóde paa Kalle 42
  Givt Mand Lars Iversen Jennevold af Astafiorden dóde i Osan
  úngkarl Jacob Pedersen Græsmÿhre af Lenvigen dóde paa Ørsnæs
  úngkarl Corneliús Larsen Skarsvog af Lenvigen dóde paa Ørsnæs
  úngkarl Sóren Hansen Rótland af Astafiorden dóde i Svolvæhr
  Givt Mand Peter Mortensen Lövdal af Astafiorden dóde i Svolvæhr
Martü 28 Givt Mand Poúl Larsen Flöÿ af Astafiorden dóde i Svolvæhr
Martü 30 úngkarl Iver Pedersen Storfagervigen af Næsne dóde i Ørsvaag
Martü 31 úngkarl Niels Larsen Sallangsfiord af Astafiorden dóde i Storvaagen
  Givt Mand Michel Michelsen Kastjorden af Tronæs dóde i Storvaagen
  úngkarl Hans Jespersen Garlós af Qvæfiorden dóde i Storvaagen
April 3 Givt Mand Peder Andersen Grönjord af Lenvigen dóde i Kabelvaag
April 4 úngkarl Peder Zachariassen Lóing af Bodóen dóde paa Ørsnæs
April 4 úngkarl Peder Hansen Gievæhr af Bodóen dóde paa Ørsnæs 43
April 7 Givt Mand Johan Garmhaúsen af Bergen dóde paa Finnæsset
April 8 Enkemand Clement Poúlsen Sildvog af Tÿsfiorden dóde paa Ørsnæs
April 16 úngkarl Hans Andreas Jörgensen Sand af Sands Pstgld dóde i Svolvæhr
April 22 Skgr? Iver Rasmússen Svoren af Bergen dóde ombord i Kabelvaag
April 27 úngkarl Niels Aúgústinússen af Tronæs dóde i Svolvæhr
Maj 6 Givt Mand Hans Olsen Aas af Bodóen dóde i Kabelvaag
Júnü 22 Enkemand find Christen Olsen af Hassel dóde paa Holand
Júnü 26 Givt Mand Jens Edvardsen af Hassel dóde paa Helle
Jünü 30 Givt Mand John Johnsen af Brónóen dóde i Kabelvaag
Júlü 13 úngkarl Jonas Amúndsen af Lódingen dóde i Riisvæhr
Aúg: 11 úngkarl Capt. Hans Christian Hansen af Bodóen fúnden dód ved Aarsten
Maj 16 Enke Ingbor Andersdatter af Lódingen dóde i Riisvæhr
Kirkevaag den 5. Jan. 1812. Conform med Kirkebogen E. A. Colban

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).