Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Buksnes og Hol 1764

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 32. Kolumn 11 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 87% av normalstorlek. Hoppas texten kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Kolumn 2. Texten är "Opsidernes eller Ejernes Navne og deres Caracter som ere i Rangen:"
Kolumn 6. Texten är "Lejlændingers, húúsm: og Indersters Bórn som ere over Deres 16 Aar:"
Kolumn 7. Texten är "Odels og Selvejeres Bórn der ere 12 aar og derover", men inga namn finns antecknade
Kolumn 8. Texten är "De Contribuerendes fúlde antall"
Kolumn 10. Texten är "Fattige Enker, som ere i Rangen og havr mindre end 100 Rd Pension deres Contigent:", men inga namn finns antecknade.
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 8 Kolumn 9 Kol.11
Mandtal over Buxnæs og Hoels fiærdinger i Lofoten. I fólge forordningen af 7de Februarü 1764 fra fórste Aprilis forfattet ved Eric Herhard Schÿtte.
Gaardernes Navne og Matricúls Númmer:   Mænd og húústrúes Tjenestefolk av begge kjón og andre sig hos húúsbonden opholdende Persohner: - 16 Aar:- Lejlendiger, húúsmænd Indersters Bórn over 12 og ikke fÿldest 16 Aar     De fattige som ej formaaer Skatten at betale:
Hoels fierding                           1
130 Finstad   Tobias Bentss: hústrúe Sÿneve Olsd.              
      Lars Christopherss: Inderste, hústrúe           5 Christen Johanss. hústrúe
      Hans Rist húsm: Sara Skoú       2      
131 Föÿgle   Hemming Lochert hústrúe Maren Eberhartsd. Abraham   Villads 5      
            Christense Eberhartsd.              
      Peer Giertss. hústrúe Christense Michelss.       4      
            Ólegaard Nielsd.              
132 Hoel Præstens Annex gaard Diedric Hiort hústrúe     Ane Catrina   Mette Maria 3      
    Poul Oless. hústrúe           2      
    Anders Anderss. hústrúe Maren Hansd.       4      
            Lisbet Peersd.              
133 Svarholt med Stamsund Præstens Mensal gaard Jochum Jonæs hústrúe Malena Andersd.       3      
  Peter Jonæs. hústrúe Ane Eberhartsd.       3      
    Jacob Oless. hústrúe           2      
      Lars Anderss: hústrúe           2      
134 Móchelvig Præstens Mensal gaard Hans Nielss. hústr. Anders Anderss.       3      
    Johan: Nielss. hústrúe Michel Loeds       4      
          Ane Andersd.              
135 Buenæs med Uhre   Peer Ericss. hústrúe     Sivert   Peder 4 Magtel Peersd.  
                  Hans   Karen Peersd.  
                        Svend Sórenss. Enke
      Eric Peerss. hústrúe Livia Hansd.       3 Gúri Peersd.  
136 Skaftnæs Hoels Kirke Rasmús Arentss.   Hans Nielss.       5      
            Jens Hanss.              
            Karen Hansd.              
            Maren Nielsd.              
      Rasmús Hanssóns Enke         Peer 3      
                    Berit        
137 Øvre hage Hoels Kirke Hans Matthiess. hústrúe           2 Karen Ingebriktsd.   2
      Aron Jonæss. hústrúe Margrete Svensd.       3      
138 Nedre hage Hoels Kirke Hans Christenss. hústrúe Johan Christenss. Berit   Fredrik 6      
            Regina Nielsd. Sofia            
            Berit Ingebrichtsd.              
139 Øvre Sennesvig   Christifer Christoferss. hústrúe Johan Anderss.       5 Ane Nielsd.  
          Maren Jakobsd.              
            Ane Peersd.              
      Niels Peerss. hústrúe           2      
      Elias Arentss. hústrúe           2      
140 Stoerfiord   Ole Johanssóns Enke Peer Hanssen fostersón Ole Christenss.   4      
            Siri Larsd.              
            Lise Benkestok              
      Christen Oless. hústrúe Niels Peerss.       4      
            Catrina Andersd.              
141 Kÿlpesnæs Búxnæs Kirke Anders Johanss. hústrúe Fredrik Arentss. fosters: Johannes Nielss.   4 Ingebor Christensd.  
          Giertrú Andersd.              
      Hans Jacobss. hústrúe Elen Peersd. Stephen     3      
      Amund Arentss. hústrúe           2      
142 Kangeróen   Christopher Mortenssóns Enke Anders Peerss. fosterd: Johanna Peersd. Hans 5      
            Maria Andersd.     Morten        
143 Berg   Sorenskriver Thomas Winstrúp hústrúe Jakob Anderss. Thomas   Boel Catrina 14      
          Ole Joenssón     Mette        
            Anders Erikss.              
            Anders Peerss.              
            Anders Danielss.              
            Ane Christofersd.              
            Helvig Dietriksd.              
            Marit Jensd.              
            Skriver karl Andreas Howert            
144 Justad   Niels Christoferss. hústrúe     Niels   Ole 5      
                    Hans        
                    Maria        
      Christofer Nielss. hústrúe Ane Svensd.       3      
145 Bransholmen   Niels Knudss. hústrúe           2 Sara Andersd.   3
146 Helle   Hans Svendssóns Enke Zacharias Christenss.     Berit Hansd. 5      
            Sóren Oless.              
            Giertrú Hansd.              
147 Skibfiorden   Frants Peerss. hústrúe Christense Peersd.       3      
      Eric Joenss. hústrúe     Hans     2      
148 Kraglie   Peer Peerss. hústrúe         Lisbet 3      
      Jacob Peerss. hústrúe           2      
149 Nedre Sennesvig   Niels Peerssóns Enke Maren Henriksd.       2      
    Israel Hanss.       Tós Rebekka Jakobsdotter   1 Gúren Peersdotter  
      Svend Israelss hústrúe Doret Andersd. fosterSón Jakob Nielss.   3 Maren Henriksd.  
                             
150 Apnæs   Johan Nielss. hústrúe Jakob Peerss. Ole     5      
            Ahlet Hansd.              
            Ane Peersd.              
      Hans Oless. hústrúe     Biórn   Ole 4 Rachel Peersd.  
                    Ingebor   Ane Henriksd.  
151 Stene med Essóen   Svend Oless. hústrúe     Niels     2 Peer Peerss. hústrúe
    Christofer Jenss. hústrúe           2      
      Elisæus Bentss. hústrúe Ole Larss.       4      
            Karen Nielsd.              
152 Pætvig   Skip: Hartvig Jentoft hústrúe Hartvig Oless. Ole   Mons 14      
            Abraham Arentz. Arne   Kirsten        
            Anders Giertss. Ingebor Maria   Ane        
            Jonas Knúdss.              
            Ribor Joensd.              
            Ane Henriksd.              
            Maren Monsd.              
            Sara Andersd.              
            Demoiselle Harder              
            Skredersv Thron Arentss.       1      
                           
      Peer Larss. hústrú Ane Fredriksd.       3       4
153 Ramsvig   Hans Hanss. hústrúe Johan Oless.       6      
            Amúnd Claúss.              
            Berit Frideriksd.              
            Lene Christensd.              
      Hans Hanssen den ÿngre           1      
154 Hoels= med Bergsdahl   Sóren Peerss. hústrúe Ingebor Persd. Johan Johanss. Peder Johanss. 5      
              Ole Johanss. Ane Maria Johansd.        
      Peer Povelss. hústrú Ædelús Rasmúsd. fosters: Peer Anderss.   4 Sophia Larsd.  
            Sara Peersd.              
      Even Falch hústrú Lisbet Danielsd.       3 Ane Baltzersd.  
Búxnæs fierding                          
155 Offersóe   Hemming Hanss. hústrúe Lars Larss Hans     4      
            Lene Olesd.              
156 Flæsen   Anders Michelss. hústrúe Niels Michels.       4      
            Maren Svensd.              
157 Yttre Voÿe   Christofer Anderss. hústrúe           2      
      Hans Olesóns Enke Peer Hanss.       3      
            Ane Lisbet Johansd.              
148 Øvre Houkland   Anders Hanss. hústrúe     Hans   Abelone 3      
    Ole Pederssóns Enke Hans Jakobss. Peer   Maren 4      
            Maren Peersd.              
159 Böe   Anders Poulss. hústrú Sofia Peersd. Maren   Peer 4      
                Malena            
      Peer Ottessón hústrúe Ane Hansd.     Hans 5      
                    Ole        
160 Stoer Rise   Hans Oless. hústr:     Johan     2      
                fosterd: Gúren Amúndsd.          
                             
      Niels Oless.   Niels Erikss.       3       5
            Margrete Svensd.              
      Joen Peerssón hústrúe Peer Peerss.       5      
            Lisbet Evensd.              
            Marit Amúnds.              
161 Qvervelaas   Anders Johanss. hústr:           2 Ane Nielsd.  
162 Øvervold   Niels Peerss: hústr: Berte Larsd.     Berit 5      
            Hellebor Andersd.              
163 Opdól   Christopher Monss. hústrúe     Rasmús   Arne 4 Anders Henrikss. hústrúe
                    Maren   Hans Biórnss. hústrúe
                        Marit   Dotter
      Henric Hanss. hústrúe           2      
164 Sórgreen Øde                          
165 Nordgren Óde                          
166 Nedrevold   Ole Jacobss. hústrúe     fosters: Mons Christoferss.   2 Jakob Nielss.  
      Anders Anderss: hústrúe     Berit     2      
      Hans Anderss: hústr:           2      
      Hans Joenss: hústr           2      
167 Skulbrue   Johan Nielss. hústr Rebekka Joensd.       3      
      Peer Peerss: hústrue     Hans   Johannes 3      
168 Súnd   Sóren Christenss. hústrue Ingeborg Christensd.       4      
            Rachel Christensd.              
      Gerdt Christenss. hústrue         Lars 3      
      Michel Christenss.             1      
      Edias Lucass. hústrue           2      
      Fredric Giertss. hústrue           2      
169 Skotnæs   Lars Larss. hústrúe     Lars   Steen 4 Ane Matthisd.  
                    Ane        
      Fredric Matthiss. hústrúe           2 Ane Johansd.  
      Peer Christens hústrúe Eberhart Lúdvigs       4      
            Rebekka Eberhartsd.              
      Joen Knúdss. hústrúe Ane Hansd.       3       6
      Ole Knúdss. hústrúe     fosterd: Ane Eberhartsd.   2        
170 Hoeland Pr: Mensal= gaard Jens Jenssón hústrúe Kirsten Andersd.       4        
          en gammel Enke Lisbet Christofersd.              
171 Lille Eÿde Pr: Mensal= gaard Ole Peersson Agate Biórnsd.   fosters: Peter Biórnss. Steds. Jens Crantz 4        
                           
                    Sted: Johanna Crantz          
172 Leknæs Pr: Mensal= gaard Niels Anderss. hústr: Giertrú Peersd.       3        
    Poúl Anderss. hústr:           2        
      Jacob Jacobss.             1 Ingebor Andersd.    
173 Horn Pr: Mensal= gaard Eric Johanss. hústrúe Peer Peerss.       4 Ingebor Peersd.    
          Maren Matthisd.                
      Johan Ericss. hústrúe           2 Johan Johanss. hústrúe  
      Hans Knúdss. hústrúe           2 Lisbet Andersd.    
174 Búxnæs med Dÿnvold Præstegaard Eric Schÿtte   Niels Benjaminss. fostersón Peer Hanss.   8        
          Peer Anderss.                
            Niels Erikss.                
            Malena Skiódt                
            Lisbet Monsd.                
            Ingebor Johansd.                
            Ane Jakobsd.                
      Skrædersvend Christopher Mibes           1        
      Ingebor Sidenius Præste Enke Doret Michelsd.       3        
          Sara Eriksd.                
      Johan Jenss. hústrúe Karen Johansd.       4        
            Maren Andersd.                
      Eric Siúrss. hústrúe           2       7
      Hans Anderss. hústrúe en gammel Enke Berit Hermansd.     3      
175 Wiig   Hans Jacobss. hústr:     Jakob     2 Marit Ediesd.  
                Siri            
      Gregers Jacobss. hústrúe     fosters. Jens Giertss.   2      
      Lars Anderss. hústrúe     Dreng Ole Gierts.   2      
      Mons Johanss. hústrúe     Margrete Kiersten   3      
                Karen            
176 Yttre Klev   Jacob Peerss. hústrúe           2      
      Jacob Peerss. húsm:, hústrú           2      
      Jacob Hanss. hústrúe     Jakob Peer   4      
                  Abelone          
      Niels Peerss. hústrúe       Peer   4      
                  Ingebor          
      Elias Monss. hústrúe Ingebor Fredriksd.       3      
      Hans Christenss. hústrúe     Steds. Christofer Siúrss. Stedd. Sara Siúrsd. 3      
      Fredric Mortenss. hústrúe         Ane Maria 4      
                    Stedd: Agathe Monsd.        
      Christen Jenss. hústrúe           2      
177 Rheine Pr: Mensal= gaard Jacob Olesóns Enke     Malena   Anders 2      
    Ole Olessón hústrúe Svigermoder Marit Ediesd       3       8
      Ole Ericssón hústrúe     tós Sara Olesd.   2 Karen Siúrsd.  
      Joen Christenss. hústrúe Maren Christensd. Dreng Christen Zachariæsón   3 Christen Peerss.  
178 Himmelsteen   Sóren Gabrielss hústrúe Peer Oless.       3      
      Hans Larssón   Berit Svensd       2      
      Niels Nielss. hústrúe           2      
179 Sórvetting   Peer Peerss. hústrúe     fosterd. Sÿnneve Jakobsd.   1      
      Hans Peerss. hústrúe           2      
      Henric Gregerss. hústrúe         Stifd. Maren Olsd. 3      
180 Kÿllingdal   Eric Nielss. hústrúe         Erik 4      
                    Malena        
181 Indre= Voÿe   Iver Helt hústrú Iver Israelss.       7      
            Johan Peerss.              
            Peer Hanss.              
            Sara Andersd.              
            Maria Johansd.              
182 Stoer= Eÿde   Christofer Peerss. hústrúe     Anders     2      
      Iver Hemmingss. hústrúe Svigermoder Maren Johansd.     3      
      Peer Peerss. hústrúe           2      
183 Hoúg   Christen Danielss. hústrúe Peer Giertss.       4       9
            Berit Jakobsd.              
      Israel Benjaminss. hústrúe Doret Peersd       3      
      Ellev Jenss. hústrúe Berit Hemmingsd     Jens 4      
                    Benjamin        
      Gert Michelssóns Enke         Anders 4      
                    Michel        
                    Ane        
184 Farstad   Johan Henricss. hústrúe Aneken Peersd     Henrik 5      
                    Abigael        
      Hans Peerss. hústrúe     Ane Rebekka     2      
185 Jerstad   Israel Jacobss. hústrúe Jens Jenss. Edias   Ingebor 5      
                Berit Maria   Ane        
                Karen            
      Jens Nielss. hústrúe Lisbet Eriksd. Dr: Christofer Larss. Niels 4      
186 Reppe   Peer Peerss. hústrúe Ole Larss. Hans     3      
                Margrete            
      Anders Ediess. hústr: Sara Joensd.       3      
187 Bolle   Johan Ediæss. hústrúe     Júliana     2      
      Jórgen Ediæs: hústrúe Siri Larsd: Jakob Larss.   3      
188 Nordvetting   Jonas Chistenss.   Margret Nielsd       2      
      Peer Jacobss. hústrúe     Malena     2      
189 Lille Rise   Elisæus Johanss.   Niels Peerss. Ribor     4       10
            Giertrúd Rasmúsd.              
      Abraham Hanss. hústrúe           2      
      Hans Ediæs. hústrúe Maren Ediæd. fosterd: Ane Nielsd.   3      
190 Nord Houkland   Michel Hanss. hústrúe Ingebor Nielsd.       4      
          Berit Maria Henriksd.              
      Christen Simonss hústrúe           2      
      Anders Jenss. hústrúe Berit Olsd.       3      
  Balstad sorterende únder Skotnæs   Matthis Matthiss. hústrúe Maria Peersd       3      
    Lúcas Matthiss. hústrú           2      
    Maria Fridricsd Enk Lena Matthisd. fosters: Daniel Peerss.   2      
    Niels Danielss. hústrú           2 Ane Hermansd.  
      Mons Oless. hústrú         Ole 4      
                    Ane        
Efter Manntallet så finns ett löst blad fotograferat med följande text:
N° 4
Forandringer som ere faldne i Búksnæs og Hoels fierdinger siden Octobr: 1764, og ved Extra Paabúdets Oppebórsel til Junú maanet 1765 ere at Observere:
142. Kangeróen fra Christofer Mortenssóns Enke afgaar Morten Christoferssón, som har bÿgslet Jord sammesteds
160. Stoer Rise. Peer Peerssón gift med Lisbet Evensd fra Februario, begge forhen tienende. Joen Peerssón sammesteds
  Niels Olssón forhen Enkemand, gift med Ingebor Andersdotter, forhen paa Leknæs /: 172 :/ og anfórt iblant de fattige.
163. Opdól. tilgaare Jacob Anderssón forhen tienende Sr Sorensskriver Winstrúp gift med Maren Christofersdotter forhen hos sin Fader Christofer Monssón Opdól fra maio.
  Ole Joenssón forhen tienende i Pætvigen, gift med Ane Chrstofersd. forhen tienende Sorenskriver Winstrúp fra maio
Buksnes den 17 Junú 1765. Eric Gerhard Schÿtte.

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).