Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Valberg Annekssogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Exempel på s.21 står det i originalet "Gaarde N° 8. Morland schÿlder fisch 2 Púnd. Opsiddere Christoffer Pedersen brúger - j pd Er - 36 Aar. Sönner Peder Christoff´rß 1½ Aar. FoesterSön Daúidt Daúidtsen 8 Aar..". I texten finns "j", (genomstruket j), betyder "½". i=1, ij= 1.5, ij=2, iij=2.5. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 88 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Walberg Annex 30
Gaarde Opsiddere Sönner Tienistedrenge och foestersöner Knegte Húúsmend
schýlder fisch brúger
N° 1 Waldberg j W Peder Mortensen 51 brúger       Berendt Jacobsen 26       Edies Nielsen 70
              Peder Súendsen 22            
              Peder Bertilsen 20            
              Foestersönner              
              Olle Christoffersen 12            
              Frederich Mathisen 10            
N° 2 Skochelúigen 1 Wog Gúdmúnd Arensen 40 brúger Stiffsön   Elias Hendrichsen 18       Hans Hansen 40
        Hans Ollúffsen 12 Foestersönner              
        Húúsmands Sön   Christen Daúidsen 10            
        Sander Hansen 12 Jens Christensen 7            
N° 3 Offúerdall j Wog Peder Mortensen   paa Valberg bruger               Hendrich Jacobß 33 31
N° 4 Nederdahll j Wog Michell Nielsen 61 j Wog       Ollúff Ollúffsen 12            
Hans Michelsen 24 j Wog                   Hendrich Jacobsen 60
N° 5 Honne 4 Púnd Christoffer Christoffrß 50 brúger Olle Christoffersen 20             Hendrich Jenßen 30
        Anders Christofferß 14                  
        Niels Christofferß 10                  
        Húúsmands Sön                    
        Christopher Hendrichsen 2                  
N° 6 WigJord j Wog Christen Christoffrßen 38 j Wog Christoffer Christennsen 2 Effúind Jörgensen 22            
Christen Clemmedß 50 j Wog Liffúet Christensen 12              

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).