Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Buksnes og Hol 1765

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 33. Kolumn 7 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. Texten efter namnet kan vara från både vänster og höger sida, t.ex. "húsm: Ole Olsen hústrúe", blir "Ole Olsen", "húsm:, hústrúe". ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 86% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Kolumn 4 Texten är "Bórn og Tienestefolk der have lón hver 10 rdr og derover, i Penge eller Penger værd og Extraskatten tilkommer at svare", ett namn antecknas.
Kolumn 6 Texten är " Bóndernes Bórn og tienestefolk, som have i Penge eller Penges værd mindre end 10 rdr aarlig lón arret efter forordn: 1: 2: og 3: Post, som og de fattiges antall paa Stróegodset og det beneficerede efter 1: og 2: Post, hvilke for skatteerre frietagne"
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Mandtal til Extra=Skattens Oppebórsel, for Búxnæs og Hoels Fiærdinger forfattet 1765 indtil Septembris Udgang ved Eric Gerhard Schÿtte
Gaardernes Nafne og Matricul= númer Det fúlde antall af Personer fra 12 aar og derover Bónder og húsmænd saa vel mænd som hústrúer for hvilke efter forordningens 1=ste Post betales Extra=Skat Antallet af de Personer, som findes paa de gaarder, der beboer af dem, som ere úden for Bonde standen og Extra skatten for sig, hústrúer Bórn og tienestefolk tilsvare ("Bórn, tienestefolk og de fattige", komplett text se ovan)
130 Finstad Peer Tobiæsón Tobias Bentssón hústrúe       Christen Johanss. fattige, hústrúe 1
        Jacob Olssón húsm: hústrúe            
        Hans Reest Inderst, Procúrator            
        Lars Christoferss. Ind, hústrúe            
131 Fóigle Abraham Hemmingss. Hemming Lochert hústrúen dóde i Julio 1765       Villads Abrahamss. Són
                  Lisbet Eriksd. Tienere
                    Maren Eberhartsd. Tienere
        Peer Graan hústrúe       Sacharias Christenss. Tj.
                    Christen Michelss. Tj.
                    Ólegaard Nielsd. Tj.
132 Hoel     Dietric Hiort hústrúe       Mette Maria   Bórn
                    Ane Catrina   Bórn
        Anders Anderss. hústrúe       Maren Hansd. Tj.
        Povel Olssón hústrúe            
        Ole Peerss. Inderste, hústrúe            
133 Svarholt     Jochum Jonæs. hústrúe       Ane Malena Andersd. Tj.
  med     Peter Jonæsón hústrúe            
  Stamsund     Lars Anderss. hústrúe            
134 Móchelvig Maren Hansd. Hans Nielss. hústrúe            
        Johanna Nielss. hústrúe            
135 Buenæs med Uhre Iver Peerss. Peer Ericss. hústrúe       Hans Peerss. Bórn 2
                  Ane Nielsd. Tj.
                  Karen Peersd. fattige
                  Margeht Jeremiæd fattige
      Eric Peerss. hústrúe       Michel Loeds Tj.
                    Doreth Peersd. Tj.
        Peer Peerss. hsm, hústrúe            
        Niels Peerss. hsm, hústrúe            
136 Skaftnæs fosters. Edias Olss. Rasmús Arentss.         Jens Hanss. Tj.
                  Karen Hansd. Tj.
                    Maren Nielsd. Tj.
    Ane Rasmúsd. Rasmús Hanssóns Enke       Peer Rasmúss. Bórn
                    Berit Rasmúsd. Bórn
137 Øver hage     Hans Matthiæs. hústrúe            
    Abigael Aronsd. Aron Jonæsón Enkem:       Malena Jonsd. Tj.
                    Margrete Svensd. Tj.
138 Nedre hage Sofie Hansd. Hans Christenss. hústrúe       Frdrik Hanss. Bórn
    Christen Hanss.             Berit Hansd. Bórn
                    Johan Christenss. Tj.
                    Regina Nielsd. Tj.
                    Berit Ingebriktsd. Tj.
139 Øvre= Sennesvig fosterd: Malena Peersd. Christofer Christoferss. hústrúe       Peer Anderss. Tj.
                Ane Peersd. Tj.
                    Maren Henriksd. fattig.
        Rasmus Joenss. hm:, hústrúe            
        Elias Arentss. hm:, hústrúe            
140 Stoerfiord Ole Christenss. Ole Johanss. Enke       Peer Hanss. Tj.
    Ole Hanss.             Lise Benkestok Tj.
                    Siri Peersd. Tj.
        Christen Olssón hústrúe       Niels Peerss. Tj. 3
                    Ingebor Christensd. Tj.
                    Sidsel Peersd. Tj.
141 Kÿlpesnæs Giertrúe Andersd. Anders Johanss. hústrúe       Fridrik Arentss. Tj.
                    Johannes Nielss. Tj.
    Stefen Hanss. Hans Jacobssón hústrúe       Elen Peersd. Tj.
    Morten Hanss.                  
    Ingebor Hansd.                  
    Maren Amúnsd. Amúnd Arentss. hm:, hústrúe            
142 Kangeróen     Christofer Mortenssóns Enke       Hans Christoferss. Són
                    Christen Anderss. Tj.
                    Maria Andersd. Tj.
                    Johanna Peersd. Tj.
        Morten Christoferss.              
143 Berg           Thomæs Winstrúp Sorenskriver, hústrúe    
              Jacob   Bórn      
              Thomas   Bórn, NB. ikke 16 aar gl.    
              Boel Catrina   Bórn      
              Matte   Bórn      
              Karen   Bórn, NB. ikke 16 aar gl.    
              Anders Ericss. fra Octobr: 64.      
              Hans Olss. fra Dec: 64.      
              Giertrud Peersd. fra Oct: 64.      
              Ane Maria Fridricsd. fra Oct: 64.      
              Helvig Ditricsd. til Junü údgang 65.    
              Lena Matthisd. fra Jan: 65.      
              Berit Fridricsd. fra Mart: 65.      
              Ane Maria Eberhartsd. fra Aúg. 60.      
144 Justad Niels Nielss. Niels Chriistoferss. hústrúe       Ole Nielss. Bórn 4
    Hanna Nielsd.             Hans Niels. Bórn
                    Maren Nielsd. Bórn
        Christofer Nielss. hústrúe            
145 Bransholm     Niels Knúdssón hústrúe       Sara Andersdotter fattig
146 Helle     Hans Svends: Enke       Berit Hansd. Barn
                    Sóren Olss. Tj.
                    Ole Larss. Tj.
                    Giertrúd Hansd. Tj.
147 Skibfiord     Frants Peerssón hústrúe       Anders Anderss. Tj.
                    Christense Peersd. Tj.
                    Karen Ingebriktsdotter fattig
        Adam Jacobssón hsm:, hústrúe       Catrina Adamsd. Dotter
    Hans Erikss. Eric Joenss. hsm:, hústrúe            
148 Kraglie     Peer Peerss. hústrúe       Lisbet Peersd. Dotter
        Jacob Peerss: hústrúe            
149 Nedre Sennesvig     Niels Peerss: Enke       Abraham Peterss. Tj.
                  Livia Hansd. Tj.
        Povel Anderssón hústrúe       Rebekka Jakobsd. Tj.
                    Israel Hanss. fattig
    Jakob Nielss. Svend Israelssón hústrúe       Anders Danielss. Tj.
                    Doret Andersd. Tj.
                    Ane Matthisd. fattig
150 Apnæs Biórn Hanss. Johannes Nielss. hústrúe       Jakob Peerss. Tj.
    Erik Jakobs.             Ane Peersd. Tj.
                    Rachel Peersd. fattig
        Hans Olssón hsm:, hústrúe       Ole Hanss. Bórn 5
                    Biórn Hanss. Bórn
                    Ingebor Hansd. Bórn
                    Ane Henriksd. fattig
151 Steene Niels Svendss. Svend Olssón hústrúe       Karen Nielsd. Tj.
    Mons Christoferss. Christofer Jenss. hm:, hústrúe            
    Bent Elisæúss: Elisæus Bentssón hústrúe       Johan Anderss. Tj.
  med Jens Elisæúss:             Sara Andersd. Tj.
                    Sofia Nielsd. fattig
  Essóen                 Peer Peerss. hm:, og hústrúe
152 Pætvig Arne Hartvigss. Hartvig Jentoft hústrúe Hartvig Olss.. (Hartvig Olss. er alene skriven under kolumn 4)
    Ingebor Hartvigsd.                  
                    Mons Hartvigss. Bórn
                    Ole Hartvigss. Bórn
                    Ane Jentoft Hartvigsd. Bórn
                    Demoiselle Harder únderholdes af charité i húset
                    Benjamin Ellevss. Tienere
                    Anders Giertss. Tienere
                    Michel Christenss. Tienere
                    Sara Hoú Tienere
                    Sara Peersd. Tienere
                    Maren Jakobsd. Tienere
                    Ribor Johansd. Tienere
                    Ane Fredriksd. Tienere
        Peer Larssón og hústrúe, gift i Aug. 65       Ingebor Peersd. Tj.
153 Ramsvig     Hans Hanssóns Enke, Manden Hans Hansen dóde i Júlio=65      
                    Ole Reest Tj.
                    Ole Monss. Tj.
                    Jonas Knúdss. Tj.
                    Marit Jensd. Tj.
                    Lisbet Amúndsd. Tj.
154 Hoels og Bergs Dahl Johan Johanss. Sóren Peerss. hústrúe       Peer Johanss. Bórn 6
  Ole Johanss. Peder Povelss. hústrúe       Ane Maria Johansd. Bórn
                    Lena Christensd. Tj.
        Peder Povelss: hústrúe       Peer Anderss. Tj.
                    Johan Olssón Tj.
                    Sara Andersd. Tj.
                    Sara Eriksd. Tj.
                    Siri Larsd. Tj.
                    Sofia Larsd. fattig
        Even Falch hm:, hústrúe       Lisbet Danielsd. Stifdatter
                    Ane Baltzersd. fattig
155 Offersóe Hans Hemmingss. Heming Hanss. hústrúe            
    Maren Hemmingsd.                  
156 Flæsen     Anders Michelss. hústrúe       Niels Michelss. Tj.
                    Kirsten Monsd. Tj.
157 Yttre Voje Niels Christoferss. Christofer Anderssón hústrúe            
    Marit Christofersd.                  
        Niels Benjaminss. hústrúe            
158 Øvre= Hougland Hans Anderss. Anders Hanssón hústrúe       Abelone Hansd. Dotter
  Ole Anderss.                  
    Hans Olss. Jacob Peerssón hústrúe       Peer Olss. Stifsón
                    Maren Olsd. StifD:
                    Hans Jakobss. Tj.
                    Malena Gregersd. fattig
159 Bóe Povel Anderss. Anders Povelssón hústrúe       Peer Povelss. Bórn
                    Maren Povelsd. Bórn
                    Malena Andersd. Bórn
    Doret Peersd. Peer Ottessón hústrúe       Hans Peerssón Són
                    Ane Hansd. Tj.
160 Stoer= Rise Johan Hanss. Hans Olssón hústrúe       Sofia Peersd. Tien:
    Gúri Amúndsd.                  
        Niels Olssón hústrúe       Niels Erikss. Tj. 7
                    Ane Andersd. Tj.
                    Margrete   Tj.
    Karen Joensd Joen Peerssón hústrúe       Ole Peerss. Tj.
                    Marit Amundsd. Tj.
161 Qveroelaas     Anders Johanss. hústrúe       Ane Nielsd. fattig
162 Øvrevold     Niels Peerssón hústrúe       Berit Nielsd. Dotter
                    Berit Larsd. Tj.
                    Hellebor Andersd. Tj.
163 Opdöl Mons Christoferss. Christofer Monss. hústrúe       Rasmús Christoferss. Són
                    Anders Henrikss. fattige
                    Hans Biórnss. og hústrúe
                    Marit Hansd. og Dotter
        Ole Joenssón hústrúe, NB. fra Junü M=65          
        Jacob Anderssón hústrúe, fra Junü M: 65          
        Henric Hanssón hústrú            
164 Sórgren     Henric Gregerss. hústrúe            
165 Nordgren     (Henric Gregerss. som gård 164)            
166 Neervold     Jonas Joenssón og hústrúe            
    Johan Anderss. Anders Anderss. hústrúe       Berit Andersd. Dotter
        Peer Peerssón og hústrúe, NB. fra Julü m: 65        
        Hans Joenssón hústrúe            
167 Skulbroe Niels Johanss. Johannes Nielss. hústrúe       Christense Eberhartsd. Tós
    Hans Peerss. Peer Peerssón hústrúe       Johannes Peerss. Són
    Elen Kirstina Peersd.                  
168 Súnd     Sóren Christenss. hústrúe       Ingebor Christensd. Tj.
                    Rachel Christensd. Tj.
        Gert Christenss. hústrúe       Lars Gertss. Són
                    Ribor Hansd. fattig
        Ædies Lucæsón hústrúe             8
        Fridric Gertssón hústrúe            
169 Skotnæs     Lars Larssón hústrúe       Steen Larss. Són
                    Lisbet Andersd. Tj.
        Hans Hanssón en lósgiænger, som logerer hos Lars Larssón      
        Fridric Matthiæss. hústrúe       Ane Johansd. fattig
        Peer Christenssón hústrúe       Rebekka Eberhartsd. Tj.
        Joen Knudss. hm:, hústrúe       Johannes Joenss. Bórn
                    Ane Hansd. Bórn
        Ole Knudss. hm:, hústrúe       Malena Olsd. Dotter
170 Hoeland Regina Jensd. Jens Jenssón hústrúe            
171 Lilleýde     Jens Peterssón hústrúe NB. fra Augusti 1765. gift        
    Peter Biórnss. Ole Peerssón hm:            
172 Leknæs Joen Peerss. Niels Anderss. hústrúe            
    Marit Peersd.                  
        Iver Israelss. Helt hústrúe, fra Aúg. 65       Agathe Nbiórnsd. tienestetós
        Jacob Jacobss. hsm:, hústrúe, fra Aúg: 65.    
173 Horn     Eric Johanss. hústrúe       Peer Peerss. Tj.
                    Maren Matthisd. Tj.
        Johannes Ericss. hústrúe            
        Hans Knúdss. hústrúe            
174 Buxnæs Peer Hanss.       Eric Gerhard Schýtte   Ingebor Johansd. fattig 9
              Peer Anderss. Tienere Berit Hermansd. fattig
              Amúnd Claússen Tienere      
              Malena Skiódt Tienere      
              Ane Jakobsd. Tienere      
              Lisbet Monsd. Tienere      
              Rebekka Joensd. Tienere      
              Catrina Andersd. Tienere, fra Júlü 65    
              Helvig Ditriksd. Tienere, fra Júlü 65    
              Christofer Mibes en Skrædersvend, som logerer paa Pr: gaarden
              Ingebor Sidenig Pr: Enken      
              Doret Michelsd. Tj.      
              Ranni Old. Tj., fra Maú 65      
  Dÿnvold     Johan Jenss. hsm:, hústrúe       Karen Johansd. Tj.
        Eric Siurssón hsm:, hústrúe            
175 Wiig Siri Hansdotter Hans Jacobss. hústrúe       Jakob Hanss. Són
    Berit Maria Jakobsd.             Marit Ediesd. fattig
    Jens Gregerss. Gregers Jacobss. hústrúe       Bereth Hansd. fattig
    Ole Giertss. Lars Anderss. hústrúe            
    Karen Monsd. Mons Johanss. hústrúe       Margrete Monsd. Dotter
                    Maria Johansd. Tós
176 ÿtter Klev Ole Jakobss. Jacob Hanssón hústrúe       Peer Jakobss. Bórn
                    Jakob Jakobss. Bórn
        Jacob Peerss: hsm:, hústrúe       Abraham Jakobsd. Bórn
        Niels Peerssón hústrúe       Peer Peerss.  
                    Ingebor Peersd.  
        Elias Monssón hústrúe       Ane Peersd. Tienere
    Peer Siúrss. Hans Christenss. hústrúe       Christofer Siúrss. Stifbórn
                    Sara Siúrsd. Stifbórn
        Christen Jenss. hsm:, hústrúe             10
177 Rheine     Jacob Olsóns Enke       Anders Jakobss. Són
                    Ane Larsd. Tj.
        Ole Olssón og hústrúe       Marit Ediesd. Tj.
        Ole Ericssón hústrúe       Ahlet Eberhartsd. Tj.
                    Karen Siúrsd. fattig
    Christen Sachariæs. Joen Christenss. hústrúe       Maren Christensd. Tj.
178 Himmelsteen     Sóren Gabrielss. hústrúe       Peer Olss. Tj.
        Hans Larssón hústrúe, NB. blev gift i Julio=65   Berit Svensd. Tj.
        Niels Nielss. hústrúe       Lisbet Joensd. Tj.
179 Sórvetting     Hans Peerss: hústrúe            
    Sÿneve Jakobsd. Peer Peerssón hsm:            
        Christen Simonss: hústrúe            
180 Kÿllingdal Martha Eriksd. Eric Nielssón hústrúe       Niels Erikss. Bórn
                    Fridrik Eriksd. Bórn
                    Malena Eriksd. Bórn
181 Indrevoje     Iver Helt hústrúe       Johannes Peerss. Tjenere
                    Peer Hanss. Tjenere
                    Ane Sofia Húnslúnd? Tjenere
                    Maren Svensd. Tjenere
182 Stoereÿde Anders Kristoferss. Christofer Peerss: hústrú            
        Iver Hemmingss: hústrúe       Maren Johansd. fattig
        Peer Peerssón hústrúe       Ingebor Nielsd. Tj.
183 Houg     Christen Danielss: hústrúe       Peer Giertss. Tj. 11
                    Berit Jakobsd. Tj.
        Israel Benjaminss. hústrúe       Ane Lisbet Johansd. Tj.
        Ellef Jenssón hústrúe       Jens Ellevss. Són
                    Maren Andersd. Tj.
    Johannes Gertss. Gert Michelss. Enke       Anders Gertss. Bórn
                    Michel Gertss. Bórn
                    Ane Gertsd. Bórn
184 Farstad     Johan Henricss. hústrúe       Henrik Johanss. Bórn
                    Abigael Johansd. Bórn
                    Aneken Peersd. Tj.
    Ane Rebekka Hansd. Hans Peerss. húst.            
185 Jerstad Edias Jakobss. Israel Jacobss: hústrúe       Ingebor Israelsd. Bórn
    Berit Maria Jakobsd.             Ane Israelsd. Bórn
    Karen Israelsd.             Jens Jenss. Tj.
    Christofer Larss. Jens Nielssón hústrúe       Niels Jenss. Són
                    Adelús Rasmúsd. Tj.
                    Malena Jakobsd. Tj.
186 Reppe Hans Peerss. Peer Peerssón hústrúe       Margrete Peersd. Dot:
    Sara Peersd.             Ole Larss. tjener
        Anders Ediess. hústrúe       Agathe Monsd. Tj.
                    Marit Ediesd. fattig
187 Bolle Júliana Johansd. Johan Ediessón hústrúe            
        Jörgen Ediess. hústrúe       Jakob Larss. Tj.
                    Siri Larsd. Tj.
188 Nordvetting     Jonas Christenss. hústrúe            
        Peer Jacobssón hústrúe       Malena Peersd. Dotter 12
                    Ole Jakobss. Tiener
                    Jakob Nielss. fattig
189 Lillerise     Elisæus Johanss.         Ribor Eliseúsd. Dotter
                    Niels Monss. Dreng
    Ane Nielsd. Hans Ediessón hústrúe            
190 Nord hoúgland Anders Jakobss. Michel Hanssón hústrúe       Peer Hanss. Tj.
                  Sara Joensd. Tj.
                    Berit Maria Hendricksd. Tj.
        Anders Jenssón hústrúe       Berit Olsd. Tj.
  Balstad     Matthies Matthiess. hústrúe       Maria Peersd. Tj.
                    Margrete Svensd. Tj.
        Lucas Matthiess. hústrúe            
        Maria Friricsd. Enke       Daniel Peerss. Tj.
                  fattige húsm: Mons Oless. hústrúe
                    gamle og úformúede. Deres Datter
                    Ane Monsd.  
  End er at anfóre en Person som intet vist opholds Sted haver, nemlig Eberhard Lúdvigss. Rosenthal            
                   

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).