Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Øksnes og Langenes 1765

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 14. Kolumn 9 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 85 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Kolumn 6 Texten är "Tienere med 10 RD Løn". Namn finns bara på gård 201.  
Kolumn 7 Texten är "Tienere úden for Bondestanden". Namn finns bara på gård 181.  
   
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 8 9
Extra=Skatt Mand=Tall for Øxnæs og Langóenæs menigheder forfattet efter seniste indløbne ordre af September maaned A° 1764 fortfórt til Augusti maaneds údgang 1765
Gaarder efter Matricul N: Mænd og Qvinde Børn Tieniste Folk under 10 RD i Løn Fattige (Ingen rubrik)
Wottestad 146 Hans Erichs       Ole Hans:           1
    Mallena Tostensd       Ane Jensd          
    Peder Dirichs.       Tobias Dirichs.          
    Marrite Christophd.       Mons Jochums          
    Dirich Peters   Peter Dirichs.              
    Maren Jensd                    
Krognæs 147 Jacob Anders.   Mallena Jacobd.              
    Ingebor Monsd.   Pernille Jacobd.              
    Ane Attaled. Enke     Frerich Petters         fattig udgaaen i Comiss. Ligningen
                    Sýnnev Svensd Enk
Nord. Hoÿdall 148 Christopher Svends:   Berite Christophersd Peter Peters          
    Dorthe Nielsd                    
    Niels Christophers.       Ole Peders          
    Ane Madsd                    
    Lars Sachariæs. Enkemd. Sacharias Lars.              
          Anders Lars.              
          Dorthe Larsd              
Someróe 149 Jacob Amunds   Pernille Jacobsd              
    Ane Olsd                    
    Jacob Johans                    
    Helvig Jensd                    
    Eddias Peders.                    
    Attille Monsd                    
Nedre Myhre 150 Mads Ols.   Niels Mads              
    Marrite Henrichsd   Maren Madsd              
          Peternilla Madsd              
    Hans Mads.                    
    Trina Michelsd                    
Tungstad 151 Jens Peters Enkmd     Karen Petersd          
    Henrich Bertels             Dorthe Stephend Enk  
    Berit Olsd                    
Gieltesand 152 Hans Olss   Peter Hans              
    Maren Olsd   Peder Hans              
          Sophia Hansd              
    Maren Olsd Enke Catrina Nielsd Anders Hyscher          
          Kirsten Nielsd              
    Hans Peders       Elen Christophersd          
    Mallene Christophersd                    
    Niels Niels       Maren Jochumsd.          
    Marrite Dirichsd                    
Hoydall 153 óde                      
Sórsand 154 Christopher Jons. Enkmd Martha Christophd.              
          Cornelsche Christophd.              
    Jon Christophers                    
    Wevike Holgersd                    
    Morten Peters                    
    Attille Cornelid                    
    Ole Jens Gaup   Karen Christensd              
    Elen Petersd                    
Waage 155 Svend Lars.                   fattig udgaaen i Comiss. Ligning 2
    Engel Petersd                  
    Niels Peters                    
    Magrete Svensd                    
Langoe 156 Sacharias Anders   Joseph Sach. Jens Jacobs          
    Debora Andersd   Ane Sach.              
    Anders Sacharias                    
    Maren Hansd                    
Steenland 157 Jacob Mads.   Ole Jacobs.              
    Ingebor Olsd.                    
    Anders Jacobs úgift                  
    Tóger Hansd                    
    Karen Jacobsd                    
    Peder Niels. fin Niels Peders.              
    Elen Olsd     Ole Peders.              
          Sieúr Peders.              
          Berit Pedersd              
    Palme Olss                    
    Kirsti Torsd                    
Gúlvig 158 Peder Hans   Ingebor Pedersd Mons Olss.   Synev Arentsd    
    Dorthe Pedersd             Hans Jens    
    Jon Peders fin           Elen Pedersd Enk  
    Kirsten Olsd                    
    Tobias Pauls       Ane Pedersd.          
    Susana Nielsd.             Dorthe Nielsd dód i April  
Móchland 159 Christen Peders.   Else Kirstina Christensd Berite Hansd          
    Ane Maria Hveding                    
Sundene 160 Christopher Erichss   Anders Christophers              
    Maren Hansd                    
    Erich Christophers                    
    Ane Nielsd                    
Synderóe 161 Hans Mortens             Karen Danielsd    
    Inger Olsd                    
Dýhroe 162 Jens Anders   Anders Jens Berite Petersd          
    Ane Marth Pedersd       Helena Pedersd          
    Ole Anders                   fattig udgaaen i Comission Ligng
    Sara Monsd.                  
    Berite Cornelid Enke Niels Olss.       Ane Bertelsd    
    Tobias Olss.                    
    Helena Jacobsd                    
Andslette 163 Anders Hans                     3
    Berit Tostensd                    
Barkestad 164 Jacob Lars. lensmd     Christopher Hans          
    Dorthe Soph. Larsd                    
    Niels Jacobs                    
    Greggus Hans.                    
    Mallena Olsd                    
Boróe 165 óde                      
Gudmunsvig 166 óde                      
Østring 167 Sander Peders.       Anders Peders. dód in Novemb        
    Elen Pedersd       Maren Christensd          
  168 óde                      
  169 óde                      
  170 óde                      
Wærhals 171 Edschille Niels.   Henrich Edschels              
    Inger Henrichsd                    
    Niels Peders                    
    Aaselle Larsd                    
    Povel Henrichsd                   fattige og húúsarm udgaaen i Comiss. Ligng
    Marrite Larsd                  
Gaasóe med Norsand 172 Jens Torlufss   Torlúf Jenss              
  Magrete Nielsd                    
    Niels Torlufss.                    
    Karen Pedersd                    
    Lars Christopherss       Karen Christensd          
    Giertrud Torlufsd                    
Opmýhre 173 Morten Hans                    
    Marrite Christopherd                    
    Lars Jonss.                    
    Ane Cathr: Kielsd                    
Mÿhre 174 Henrich Mads                    
    Gunnille Christopherd                    
    Ole Madsen                    
    Esther Christophersd                    
Under Stav 175 Ole Paulss   Dorte Olsd              
    Marrite Nielsd   Maren Olsd              
Lónschog 176 Jens Dirichs                    
    Ingebor Pedersd                    
    Peder Hans       Berite Olsd   Karen Pedersd    
    Johana Hansd       Peter Ols   Johanes Christophers    
Bulvog 177 Juliús Hans   Peter Julús              
    Marite Olsd   Berite Julud              
Sminæs 178 Magrete Monsd Enk Ole Ellings.               4
          Mons Ellings.              
    Jacob Ols Hveding       Ane Jonsd          
    Giertrud Ellingsd       Offer Ellings          
    Lars Peders. Kloker                  
    Ole Niels                    
    Christiana Wind                    
  179 óde                      
Rothen 180 Mons Hans.   Erich Mons              
    Elen Olsd   Sara Monsd.              
          Ole Mons              
Øxnæs Prestegd 181     Præsten     (9 personer är skrivna i Kolumn 7) Amund Grimsen króblinge  
      hústrúe     Lars Peders.   Gunnille Andersd króblinge  
              Mons Erichs   Ole Anders blind  
              Gedeon Michels.   Berite Olsd vanfór  
              Nils Ivers.   Benoni Israels. vanvettg  
              Rasmus Anders.   Mallena Pederd dod in Octob  
              Thor Ellings          
              Mallena Christophersd          
              Ane Jonsd          
              Ane Jacobsd          
Húúsmænd i Romsæt fiord         Jon Peders: Anders Ols tiener        
        Berite Olsd Elen Olsd tiener        
  182 óde                      
  183 óde                      
Fieldgrimstad 184 Niels Sachariæs       Magrete Pedersd   Ingebor Hansd Enk  
    Synnev Pedersd                    
    Mons Christophers       Inger Gabrielsd          
    Karen Madsd                    
Tilsæt 185 Michel Christophers             Niels Ols Enkmd  
    Sara Madsd                    
    Hans Christophers   Jochum Hans              
    Esther Jochúmsd   Ane Hansd              
          Martha Hansd              
          Trine Hansd              
    Anders Christophers   Maren Andersd              
    Karen Nielsd   Trine Andersd              
Govig 186 Thomas Michels   Niels Tomes              
    Sophia Nielsd                    
Torsæt 187 Lars Sacharias       Sophia Jacobsd   Barbroe Jacobsd    
    Elen Olsd       Jonas Jacobs          
Sandsæt 188 Anders Mortens       Idde Andersd          
    Sophia Mortensd                    
    Hans Olss   Jacob Hans: Peder Mads:   Bente Jacobsd    
    Randi Pedersd                    
Dúngen 189 Lars Christens       Paul Jons         fattig og húúsArm údgaaer ved Comiss Lg
    Marrite Paulsd                  
Sigerland 190 Ole Hans.       Ole Lars.   Christen Michels dód   5
    Barbroe Josephsd       Sophia Michelsd   Karen Hansd    
Grodsæt 191 Erich Mons   Ingebor Erichsd             Erich Mons beleven borte paa Sóen in Octob
    Lisbet Clausd.                  
  192 óde                      
Nord Rygge 193 Anders Henrichs       Inger Christensd         fattig údgaaer ved Ligningen i Comiss:
    Ole Henrichs                   Ole Henrichs dod in Novembr 1764
    Ane Nielsd                  
Sór Rÿgge 194 Anders Peders                   fattige
    Mallena Nielsd                    
Ramsvig 195 Hans Jorgens                   hústrúen doed in April 1765
    Giedsche Tostensd                  
  196 óde                      
Wennie 197 Cnúd Petters   Michel Cnúds             fattig og ved Ligning i Comissionen údgaaer
    Maren Michelsd   Peternille Cnúdsd            
Næroe 198 Rasmus Henrichs                   húús=Arme ved Comiss Ligning udgaaen
    Peternilla Andersd                  
    Jens Hans.                    
    Else Christophersd                    
Findvog 199 Niels Josephs   Joseph Niels              
    Synneve Olsd   Joh. Niels              
          Martha Nielsd              
Scipnæs 200 Hans Mathiæs       Jacob Hans          
    Elen Olsd                    
Bredstrand 201 Tarald Andr Giævert       Cnud Jons:   (1 person är skriven i kolumn 6)  
    Maren Friis Giævert       Steen Steensen   Ole Nielss Stÿrmand  
              Jon Tostens:          
              Ole Niels          
              Hans Peders          
              Jon Anderss          
              Hanna Berents          
              Ana Johansd.          
              Berte Simond          
              Ingebor Petersd:          
              Karen Nielsd          
  202 óde                      
Schielfiord 203 Hans Hans   Peder Hans Inger Amundsd          
    Beritte Paulsd   Jon Hans              
Giorland 204 Niels Peders                    
    Maren Larsd.                    
    Henrich Lars             Elen Jonsd Enk  
    Berite Torsd                    
N° 205. 206. 207. 208. 209. 210 alle óde                    
Tinden 211 Christen Michels       Cathrina Hansd          
    Gunnille Nielsd       Christopher Mons:          
Langóenæs Fierding 6
Lien 135 Michel Christophers   Thomas Michels             forarmet af Sýgdom og Alderdom
    Ane Andersd   Ane Mickelsd            
    Stephen Christophers                    
    Ane Jacobsd                    
    Niels Jons fin     Else Paulsd          
    Ane Larsd.                    
    Povel Jons: fin Elen Povelsd              
    Gunnille Erichsd   Ole Paúlss              
Alsvog med Røsand 136 Peder Bye Skipper Sosteren Berite Lochert Hans Jens til April m: údgang        
  Idde Lochert       Hans Peders          
              Henrich Henrichs          
              Karen Hansd          
              Ahlet Pedersd          
    Niels Maass   Knud Peter Brónlund Lucas Jacobs          
    Inger Bróndlúnd   Karen Antonette Bronlund Jacob Anders. sid Aprl begýndelse        
              Ingebrict Michels          
              Berite Michelsd          
              Ane Hansd          
Strengelvog 137 Anders Hans                    
    Ane Hansd                    
    Tosten Olss.       Johan Sachariæs   Berit Pedersd    
    Maren Schiót       Lars Ivers   Inger Paulsd    
    Peder Nielss   Peder Hanss. Marrite Jonsd          
    Gunnille Luchasd   Jacob Peter Hans: Mette Cathrina Christophersd          
          Hans Peders              
Kloe 138 Jeronÿmús Lars.                    
    Synneve Johansd                    
    Niels Hans   Berit Nielsd              
    Marrite Michelsd   Karen Nielsd              
Nyksund 139 Niels Fredrichs                   udarmet og geraaden i fattigdom
    Susana Christensd                  
    Tron Hans.                   fattig,udgaaen i Comiss: Ligningen
    Synneve Henrichsd                  
Engóe med Stoe og Huusjord 140 Johanes Ingebricts   Ingebrict Johans         Alle disse 3 opsiddere paa Gaarden Stoe, haer denne Vinter liidett Ild=skade, da ald deris levnets midler med klæder storste deel húúse og endeel Sóe Redskab blev lagt i aske. Ingebrict Gregguss: 90 aar gl: er forarmed údgaaen i Comissions Ligningen 7
  Maren Christophersd   Hans Johans        
    Ingebrict Greggus       Peder Ols    
    Magrete Nielsd       Ingebrict Niels    
    Lucas Hans              
    Adelus Paulsd              
    Christen Michels   Benjamin Christens Dorthe Christensd          
    Karen Olsd                    
    Michel Lars.                    
    Maren Jacobsd                    
Holm 141 Christen Erlands   Helene Christensd              
    Kirsten Jensd   Elen Christensd              
    Reinholt Peders                    
    Ane Jacobsd                    
Meløe 142 Hans Jacobs                    
    Giertrud Pedersd                    
    Christen Peders.                   hústrúen doed 1mo Maj 1765
    Martha Bernsd                  
Indstoe 143 vid Supra N° 136 ved Alsvog                  
Sórvog med Melen 144 Jon Erichs   Povel Jons Karen Jonsd          
  Marrite Jonsd   Jon Jons              
          Inger Jonsd              
Gisselóe 145 Jon Niels:   Peder Jons. Karen Christophersd Enke        
    Maren Pedersd.   Niels Jons.              
    Esaú Axelss.             Berite Nielsd    
    Marrite Pedersd.                    
    Hans Olss   Christen Hans             fattig i Comissions Ligningen údgaaet
    Dorthe Christophersd                  
Warret 146 Aren Hans   Hans Arens.               8
    Maren Nielsd   Niels Arens.              
    Peter Jacobss             Gunille Hansd    
    Maren Olsd                    
    Christopher Truels   Mette Christophersd             gamel forarmed udgaaet i Comiss Ligningen
    Dorthe Engebrictsd                  
    Jorgen Cnuds.       Maren Michelsd udgaar fra Februari        
    Maren Michelsd                  
    Ingebrict Ivers                   fattig og forarmet
    Giedsche Bróndlund                    
    Jens Christophers   Lisbeth Jensd             fattige ved Comissions Ligningen udgaaen
    Ingebor Nielsd                  
    Jacob Olss.                   Ligeledes fattig og udgaaen
    Magrete Larsd                  
    Sigvard Rasmus. Enkemd                 fattig og schelós Ligl. udgaaen
    Hartvig Michels   Michel Hartvigs Randi Arentsd. Vanfór udgaaer siden Febr        
    Ancken Andersd.              
  Saaledes dette Mand-Tall rigtig forfattet bevidner M: Bruun

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).