Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Amtsregneskap 1670 Røst og Værøy

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Amtsregneskap", som är märkt NR.673. Kolumn- och sidnumrering är min egen. När namn utan gårdsnamn finns på husmend og drenger, så får de tillhöra gården närmast ovanför. I texten finns "j" (genomstruket j) som betyder "½", j=1, ij=2. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/4 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 3
Kongl. Maÿt: skatteMandtall Offúer Loefoedens foúgderie húor effter skatten Oppeborit ehr. Till de Naadigste Anbefallede terminer, Nemblig, St: Johannij, och Michaelj. Anno 1670 43
Röest fiering 70
Gaarde schÿlder Leilending brúger betaler
Skoúffúe iij W Jens Brún iij W Lensmand
Graff iij W Gabriel Baldtzerß iij W ij D j ort
Hammer iij W Peder Laúridtzen ij W j Dr j ort
Jeße Ollúffß ij W j Dr j ort
Stambnes iij W Gregers Michelsen ij W j Dr j ort
Hans Pedersen ij W j Dr j ort
Klachen iij W Anders Biórnsen ij W j Dr j ort
Jens Brún ij pd 6 mk j Dr 6 schl
Nielß Gúrtsen ij pd 6 mk j Dr 6 schl
Offúergaard iij W Hans Ollúffß ij W j Dr j ort 71
Fredrich Jensen ij W j Dr j ort
ÿsnes iij W Hans Ollúffsen ij W j Dr j ort
Laúridtz Erichß ij W j Dr j ort
Meland iij W Anders Laßesen j W iij ort
Eliaß Christoffersen j W iij ort
Johan Samúelsen j W iij ort
Nedernes iij W Michel Jensen ij W j Dr j ort
Jörgen Laúridtzen ij W j Dr j ort
Offúernes iij W Claús Ennersen j W iij ort
Laúridtz Jacobsen j W iij ort
Olle Pedersen j W iij ort
Húsmend
Graff   Jórgen     j Dr
Klachen   Rasmús     j Dr
Graff   Ingbret     j Dr
Klachen   Jacob     j Dr
Klachen   Peder     j Dr
  Anders   ibid j Dr
Tienniste drenge fúldwoxen
Graff   Poffúell     j Dr
ÿsnes   Ollúff     j Dr
  Olle Laúridtzen   j Dr
Offúergrd   Laúridtz     j Dr
Klachen   Erich     j Dr
  Tord   ibid j Dr
Wæröens fiering
Brewig j W Olle Halffúorsen j W ij ort
Isach Isachß j W ij ort
Moestad iij W Poffúel   j W ij ort 72
Jens Bentsen j W ij ort
Johan ibid j W ij ort
Knúd Ollúffß j W ij ort
Hans Christensen j W ij ort
Söerland 13 W Lúcaß Danielsen ij W ij Dr
Ødde   ij W ij Dr
Hans Gabrielß j W iij ort
Jacob Pedersen j W ij ort
Baldtzer   j W ij ort
Mogens Hansen iij W ij D ij ort
Hans Iffúersen j W ij ort
Thord Pedersen j W ij ort
Hans Ollúffsen ij W Lensmand
Peder Andersen j W ij ort
Jacob Jenßen j W ij ort
Aschild ibid j W ij ort
Nordland 16 W H: Tosten Erichß 6 W Prestens Residentz
Gúdmúnd Klocher 2 W Klocher Spandet
Peder Hendrichsen j W iij ort
Fredrich och Enchen ij W ij Dr
Olle Andersen j W iij ort
Hans Andersen j W iij ort
Aschild ibid j W iij ort
Ephraimb   j W iij ort
Anders Andersen j W ij ort
Christoffer Nielsen j W ij ort
Húsmend
Sörland   Thorgier     j Dr
  Erich   ibid j Dr
Nordland   Michel     j Dr
Nordland   Johan     j Dr
  Olle Nielßen   j Dr
  Abrahamb     j Dr
Thienniste drenge fúldwoxen 73
    Ollúff Pedersen Preste drenge  
    Rasmús och  
Nordland   Nathanael    
Sörland   Jacob   Lensmand dreng
Sórland   Østen     j Dr
Moestad   Joen     j Dr

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).