Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Gimsøy 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 18, pagina enl. nedan. "ß" skrivs här som "ss", svenskt "ö" användes 1701 utom vid stor bokstav. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 95% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Loúfodens fogderie. Gimsöe Sogen under Lödingens Prestegield. Manntall d=29 Novemb. Anno 1701.
Opsiderne eller Leilendingers Stand og vilchor Gaardenes eller Platsernes Naúfne Opsidernes eller Leilendigs Naúfne Aldre Deres Sönners naúfn og Aldre hvor de findes Tieneste Karle eller drenge Aldre   Pagina
Leilending Almending Rasmús Störcherssen 25                 83
Leilending   Christopher Pederssen 41 Peder Christopherssen 9          
          Michel Christopherssen 4          
Leilending Jerswold Christopher Hanssen 75 Hans Isachssen 20 fostersön Knud Sifwerssen 15 föd údi Harom gers fogderj
Leilending Jerswold Jacob Rasmússen 67 Peder Jacobssen 8   Jens Pederssen 29   84
          Rasmús Jacobssen 6          
Leilending   Povel Nicolaúsen 55 Olle Powelssen 8          
          Christopher Powelssen          
Leilending   Christopher Christopherssen 32                
Leilending Sande Hans Jonssen 59         Torchel Nielssen 13 föd i Bergen
                  Christopher Helgessen 8  
Leilending   Asbiörn Jonssen 39                
Leilending Siödallen Christen Christopherssen 44 Rúbert Christenssen 6   Colben Nielssen 12 föd i Nordhors fogderj
Leilending dog Eier Self 3die part i Gaarden Súbstad Christopher Anfindssen 44 Erich Christopherssen 12   Daniel Knúdssen 40 föd i Westeraalen
        Christopher Christopherssen 10          
        Hans Hanssen 26 Stifsön        
        Mattias Hanssen 22 Stifsön        
Leilending Strömmen Olle Olssen 68 Matties Olssen 26   Mogens Olssen 15 föd i Bergen
Leilending   Dawid Christenssen 40                
Leilending   Hans Christenssen 45 Christen Hanssen 6          
Leilending Wennie bruges af Sc: Giert Estensen, som telfore Er shrewen wed Prestegaarden Kierchewog údi Waage Sogen    
Leilending Wennie Brúges af Einert Christenssen Wig Som wed samme gaard er shrewen Hans Ellingssen 15 föd i Stawanges f. 85
                  Niels Jörgensen 13 föd i Bergen
                  Hans Mortenssen 23  
                  Olle Siwerss. 16 föd i Nordhors fogderj
Leilending Barstrand Olle Ollsen 36 Anders Olssen 6          
          Hans Olssen 3          
Leilending Klepstad Hans Hanssen 40 Christopher Hanssen 9          
          Giert Hanssen 3          
Leilending   Michel Christopherssen 43         Peder Olssen 20 föd i Bergen tienestedreng
                  Ollúf Anderssen 17 föd i Christiansund
Leilending Olderfiord Peder Pederss. 33         Iwer Anderssen 12 föd i Nordhors fogderie
                  Olle Johanss. 7  
Leilending Rÿstad Enchen Mallene     Peder Helgessen 14          
          Rubert Helgessen 11          
          Olle Helgess. 3          
Leilending   Aren Danielssen 26         Gabriel Johanssen 50  
Leilending Nordbrennen Morten Hanss. 55 Anfind Mortenss. 3           86
Leilending   Lasse Larssen 50                
Leilending Sörbrennen Tron Olssen 38                
Leilending Festwog Frederich Daúidssen 40 Jens Frederichsen 20          
          Christopher Frederichssen 10          
Leilending Súnlansfiord Hans Daúidss. 57 Hans Hanssen 20   Olle Ollsen 21  
          Baltzer Hanssen 19   Lars Larssen 3  
Leilending Delp Christen Jonss. 33 Hans Christenss. 2   Halwor Rasmússen 20  
Leilending   Peder Olssen 45         Claús Johansen 21 föd i Bergen
                  Olle Olssen 8  
Leilending   Mons Olssen 33         Olle Isachss. 16  
                  Tönnes Samúelssen 15 föd i Bergen
Leilending Wattenfiord Berent Jonssen 68         Daniel Monssen 24 föd i Berg/en?/
                  Morten Nielssen 18 föd i Bergen
Leilending   Enchen Alhed             Ollúf Jonssen 15  
Leilending   Ewen Knudssen 31 Knúd Ewenssen 2          
Leilending   Olle Jenssen 82         Anders Larssen 8  
hawer en liden Jegt húormed farer til Bergen           Jacob Christenssen 38 gifft hawer 2de sönner som er i Walberg Sogen
                        87
                       
Leilending Wiig Einert Christenssen 40         Gúlbrand Claússen 30  
                  Jörgen Jenss. 20  
                  Anders Ewertssen 20 föd údi Sundmörs fogd
                  Rasmús Pedersen 10 föd i Sundmörs fogderie
                  Bendix Jenss. 7  
                  Olle Christopherssen 50  
Leilending Hof Christopher Christopherss. 33         Frantz Christopherssen 21  
Leilending   Tollúf Jacobss. 53                
  Húúsmend    
  Súndklachen Lars Ellingss. 42 Elling Larss. 12          
  Súbstad Joen Ellingss. 40                
  Delp Wellúm Johanssen 31                
  Strömnes Hans Arenssen 34                
  Wattenfiord Rasmús Anderss. 40                
    Olle Ellingss. 32                
  Siödahlen Daniel Axelss. 56 Biörn Danielss. 6          

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).