Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Kvæfjord 1768

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 51. Kolumn nr. 9 är min egen sidnumrering. Kolumn 5 är tom. Ingen rubriktext finns ovanför kolumnerna i originaltexten. Jag har använt mig av rubrikerna till manntallet för 11/4 1765. OBS! Matr.nr. saknas delvis i originalet. Vid utskrift av texten från Excel, har jag använt mig av liggande utskrift, 86% av normalstorlek. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Hoppas texten kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.  
  Trolig text ovanför resp. kolumn hämtad från manntallet för 11/4 1765.
1 Matricúls Númer
2 Gaardenes og Ejernes Navne
3 Mænd og húústrúer Navne
4 Tieneste Drenge og börn som Nÿde til 10 rdr aarlig lön, samt tienere hos dem som ere úden for bondestanden, Ittem andre sig opholdende Persohner
5 Húúsmænd, Inderster og deres hústrúer som formaar skatten at betale
6 Der Contribúerendes andtall
7 De tienstefolk og Börn som ikke nÿde til 10 Rdr aarlig Lön er for Skatten befriede
8 De fattige som befindes paa enhvær opsideres lejemaall og er vanför Sengeliggende og forarmet, og Eÿ formaar Skatten at betale
   
1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 6 Kolumn 7 Kolumn 8 Kol. 9
Mandtal for Qvæfiords Præstegield over den Kongelige allernaadeligste paabúdne Extra Skat pro Anno 1768
1 Bremnæs Kongens Paúl Benjaminsón qde     2           1
  ibd                   Thomas Danjelsóns Enke
  ibd       huusmand           Ole Pedersón  
  ibd       huusmand           Ole Larsón  
  ibd                   Hans Andersón  
  Molvigen Kongens                 Siúr Olsón qde, find
  ibd                   Ole Siúrsón qde, find
  ibd                   Lars Siúrsón qde, find
  ibd                   Joen Paúlsón qde, find
  Aspenesset húúsmands Sæde under Elle               Joen Andersón qde, find
  ibd                   Lars Olsón qde, find
  ibd                   Ole Nielsón qde, find
  ibd   Erich Nielsón qde     2          
6 Elle Kongens Iver Jensón qde     2          
  ibd                   Hans Iversón  
  ibd   Peder Iversón qde     2          
  ibd   Niels Paúlsón húúsmand     1          
  ibd       húúsmand           Thomas Larsón qde
7 Údstrand Kongens Samson Pedersón qde     2          
  ibd   Petter Larsón qde     2          
  ibd                   Niels Thomæsón qde
  ibd       til huuse           Thomas Knúdsón  
  ibd   Ole Torlovsón qde     2          
  ibd                   Joen Hansón qde
  ibd   Lars Hansón qde     2          
  ibd                   Ole Thomæsón qde
  ibd   Petter Pedersón qde     2          
8 Dahlen Selv ejer gods Joen Pedersón qde     2           2
  ibd   Hans Johansón qde     2          
  ibd                   Rasmús Mathisón qde
  ibd                   Niels Hansón qde
  ibd       til húúse           Michel Rasmúsón qde
  ibd   Peder Pedersón qde     2          
  ibd   Peder Pedersón qde, huusmand     2          
  ibd                   Jens Hansón qde
  ibd   Lars Gabrielsón qde     2          
  ibd   Gregús Willúmsón qde     2          
  ibd   Peder Joensón qde, huusmand     2          
9 Trastad Kongens Johannes Nielsón qde     2          
  ibd   Peder Pedersón qde     2          
10 Berg Kongens Thomas Pedersón qde     2          
  ibd   Stórcher Paúlsón qde     2          
  ibd   Tron Jensón       1          
  ibd                   Ole Pedersón qde
  ibd   Ole Enersón       1          
  ibd                   Jeroÿmús Larsón  
  Neder Húúsebÿe Selv ejer gods Peder Iversóns Enke     1          
  ibd   Hans Amúndsón       2          
11 Raae Præstegaard   Hr Peder Leth hústrue Anders Pedersón 11          
            Jens Andersón            
            Peder Thomæsón            
            Marite Hansdtr            
            Marite Christensdtr            
            Karen Torlovsdtr            
            Ane Samsonsdtr            
            Petronilla Christina Berg            
            Ane Bendicta Leth            
12 Strand til dels beneficeret Iver Paulsón Wulfes Enke     1           3
  ibd   Abraham Thomæsón qde     2          
  ibd   Roland Rolandsón qde     2          
  ibd   Paúl Joensón qde     2          
  ibd       huusmand           Erich Nielsón qde
  ibd                   Peder Benjamindsón qde
13 ÿtter Gaare Selv ejer gods Ole Olsón qde     2          
  ibd   Ole Larsón qde     2          
  ibd   Peder Gabrielsón qde     2          
  ibd       huusmand           Gabriel Pedersón qde
14 Inder Gaare beneficeret Niels Hansón qde     2          
  ibd   Jórgen Andfindsón qde     2          
  Rydnings Plads paa Qvæfiord Ejdet               Amúnd Paúlsón find
  Wiigland beneficeret Lars Nielsón qde     2          
  ibd   Ole Nielsóns Enke     1          
15 Wiig til dels odelsgods Jacob Gregúsón qde                
  ibd   Thomas Jacobsón qde     2          
  ibd   Jacob Pedersón qde     2          
  ibd   Lars Olsón qde     2          
  ibd       húúsmand           Ole Olsón qde
16 Wocter Proprietair Gods Samson Gregúsón qde     2          
  ibd   Gregús Samsonsón qde     2           4
  ibd                   Niels Joensón qde
  ibd                   Andfind Isachsón qde
  ibd   Edias Larsón       1          
  ibd   Lars Ediasón qde     2          
  ibd   Lars Joensón qde     2          
  ibd   Jens Jensón       2          
  Strómen beneficeret Hans Jacobsón qde     2          
  ibd   Johannes Hansón qde     2          
  ibd   Peder Larsón qde     2          
  ibd   Peder Michelsón qde     2          
  ibd       húúsmand           Erland Torlovsón qde
  Sandvigen Kongens Jórgen Thomæsón qde     2          
  ibd   Samson Thomæsóns Enke     1          
  Neder Hemmestad Kongens Ole Pedersón qde     2          
  ibd   Niels Pedersón qde     2          
  ibd                   Peder Torlovsón qde
  ibd                   Lars Larsón qde
  ibd                   Willúm Larsón qde
  ibd                   Simon Christophers qde
  óver Hemmestad Kongens Lars Olsón qde     2          
  ibd   Aslach Pedersóns Enke     1          
  ibd   Ole Pedersón qde     2          
  ibd   Torlov Tronsón qde     2           5
  ibd                   Niels Pedersón qde
  Schúmesviigen Kongens Jetmúnd Joensón qde     2          
  ibd   Niels Andersón qde     2          
  Refsnæs beneficeret Michel Olsón qde     2          
  ibd   Peder Christensón qde     2          
  ibd   Lars Thomosón qde     2          
  ibd   Paúl Nielsón qde     2          
  ibd         Joen Torlovsón 1          
  Findvigen   Christen Nielsón qde, fattig                
  ibd   Christen Erichsón qde     2          
  ibd   Ole Hendrichsón qde     2          
  Kengsnæs Kongens Peder Hansón qde     2          
  ibd   Peder Nielsón qde     2          
  ibd       huusmand           Niels Pedersón  
  Lÿsaaen Kongens Johannes Gregúsón qde     2          
  Inder Húúsebÿe Selv ejer gods Peder Nielsón qde     2          
  ibd                   Edias Pedersón qde
  Gúlholm beneficeret                 Ole Christensón qde
  ibd   Lars Pedersón       2          
  Moe Elven Rydning                   Tore Svendsón qde, find 6
  ibd                   Ole Christensón qde, find
  Gúllesfiord botten Kongens Lars Joensón qde     2          
  ibd       Enken           Inger Svendsdtr  
  Eidet Kongens                 Lars Andersón qde
  Watvold Kongens Gúnder Joensón qde     2          
  ibd                   Peder Gúllichsón qde, find
  Bóemarchen Kongens Niels Pedersón qde     2          
  Fúróen Kongens                 Gabriel Larsóns Enke
  ibd                   Lars Gabrielsóns Enke
  ibd                   Ole Jespersón  
  Gambogen Kongens Lars Christophersón qde     2          
  Bogen Kongens Anders Jensón qde     2          
  ibd   Peder Nielsón qde     2          
  ibd   Axel Thomæsón qde     2          
  Flóttesnes Kongens Peder Thomæsón qde     2          
  ibd   Einer Jensón qde     2          
  Hoeland Kongens Hans Jacobsón qde     2          
  ibd   Ole Michelsón qde     2          
  ibd                   Michel Andersón  
  Rórvigen                   Knúd Larsón qde 7
  Róchenæs Kongens                 Jórgen Esaúsón qde
  ibd   Hans Nielsón       1          
  ibd   Ole Hansón qde     2          
  ibd   Torlov Andersón qde     2          
  Mehúús Kongens Christopher Joensón qde     2          
  ibd   Peder Olsón qde     2          
  ibd         Paúl Andersón 1          
  Gúnesdal Kongens Hans Torlovsón qde                
  ibd                   Willúm Willúmsón qde
  ibd                   Peder Nielsón qde
  ibd                   Jens Hansón qde
  Biónraae Kongens Anders Nielsón qde     2          
  ibd   Ole Olsón qde     2          
  Goefiordbotten Rydning     fine Enken           Karen Larsdtr  
  Reenstad Kongens Peder Olsón qde     2          
  ibd   Torlov Joensón qde     2          
  ibd   Jens Pedersón qde     2          
  ibd       húusmand           Peder Willúmsen qde
  ibd   Joen Willúmsón qde     2          
  Mÿrland Kongens                 Jens Pedersón  
  ibd       til húúse           Peder Jensón  
  ibd   Roland Rolandsón qde     2          
  Finsætter Kongens                 Erich Hansón   8
  ibd                   Hans Erichsón qde
  ibd       huusmand           Andfind Jórgensón qde
  Kind Kongens Mens Nielsón qde     2          
  ibd       húúsmand           Hans Pedersón qde
  Gabóen Kongens Edias Hansón qde     2          
  ibd   Tore Erichsón qde     2          
  Øÿnæs beneficeret Thomas Haagensón qde     2          
  ibd   Ole Enersón qde     2          
  ibd   Joen Pedersón qde     2          
  Haúg beneficeret Torlov Pedersón qde     2          
  ibd                   Peder Michelsón  
  Schaar beneficeret Christen Michelsón qde     2          
  ibd   Hans Michelsón qde     2          
  Garles beneficeret Peder Nilsóns qde     1          
  ibd   Peder Pedersón       2          
  Webbestad Selv ejer gods Mad: Sl: Gievertz Enken     1          
  ibd   Ole Hveding qde     2          
  Húnstad Kongens Steen Olsón qde     2           9
  ibd   Torger Thomæsón qde     2          
  ibd                   Lars Larsón qde
  Hochland beneficeret Ingebore Joensdtr Enken     1          
  ibd   Joen Thomæsón qde     2          
  ibd   Marite Thomæsdtr Enken     1          
  Salen únder Hochland                   Anders Nielsón qde, find
  ibd                   Ole Erichsón qde
  ibd                   Michel Pedersón  
              225          
  Saaledes at være beslúttet af mig og deße efterfolgende Danne mænd Sc: Ole Larsón Gavre, Jorgen Andfinds: ibd:, Joen Pederson Dahle; Ole Einersón Berg, Ole Pedersón óver Hemmestad, Hans Jacobsón Hokland, Peder Olson Mehúús, Torlóv Andersón Röchenes
Raae Præstegaard d: 29 Maj 1768. Test Peder Leth.
NB: Forseet at Peder Nielsón Bogen er anfórt med hústrúe som derfor bór være ansat som en enkelt Person hvorfor Súmen bliver dem 224 - Endnú afgaar Peder Nielsón Kengsnæs qvinde saa Súmmen bliver 222.
  At fiskeriet údi nogle aar har miælinget? er nok som bekiendt, ligesom og Almúens deraff lÿdende fattigdom; Altsaa er eÿ fleere at andsee til Skate andsvare? endsom forbemelte = 223. Hvilke mandtal er saaleeds i overværelse af de 2de mænd Thomas Jacobsón og Jacob Gregúsón Examineret og rigtig befúnden bevidnes af os som Skatte andsetnings Committerede efter forordningen af 7 feb 1764. Wæbestad den 4 Júlý 1768. J: Wang, H: Falster 10

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).