Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Vågan og Gimsøy 1764

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 26. Kolumn 11 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. Även felstavningarna är korrekt avskrivna, t.ex. "Sór Bennen". Varje "familj" skiljs här åt med ett tvärstreck -----(syns bara i Excel-filen), i originaltexten med ett mindre mellanrum. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 72% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Kolumn 7 Texten är "Odel og Selejres Bórn, Der ere 12 aar og derover:". Inga namn finns i kolumnen.
Kolumn 8 Texten är "De Contribúerendes fúlde antall"
Kolumn 10 Texten är "Fattige Enker, som ere i Rangen, og har mindre end 100 rd Pension, deres Contingent:". Inga namn finns i kolumnen.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 8 Kolumn 9 11
Mantall over Waage og Gimsöe Fjerdinger. I aller únderdanigst folge forordingernes bÿdende av 23de Septbr 1762 og 7de Febr 1764. angaaende Den Paabúdne Extra=Skatt fra October Maaneds begÿndelse 1763 til September Maaneds údgang 1764.
Gaardernes Navne og Matricúl= Númmer: Ejernes navne og deres Caracter som ere i Rangen: Mænd og húústrúer Tjenestefolk av begge kjón og andre sig hos húúsbonden opholdende Persohner Leilændingers, hm: og Indersters Bórn over 12 og ikke fÿldest 16 aar: Leilændingers, húúsmænd og Indersters Bórn, som ere over deres 16 aar   Fattige, som ej formaar skatten at betale:
N° 1 Svolvæhr  
 
Kongelig Majestæts Gods
 
 
Christopher Meÿer   Christen Ivers:           7       1
    Magnille Jacobsdr   Ener Hanssen flÿttet til Schraven i Júnü maan:              
          Malen Joensd:                  
          Elen Johannesdr                  
          Ane Joensdr                  
N° 2 Helleland Claús Nielss: Dóde d: 21 Martü Stephan Blix Povel Claús: 15 aar Haagen Claússen 6      
    Ane Haagensd.             Sÿneve Claúsdatter        
    Niels Claús:   Malena Pedersd:           3      
    Kirsten Michelsd:                        
    Lars Johans:   Johanna Olsdr           4      
    Gúri Nielsdr   Sÿneve Pedersdr                  
    Claús Larssen             Gabriel Jenssen 3      
    Elen Johannesdr                        
3 Bjórndahl Jacob Hanssen             Petternella Jacobsd: 3      
    Karen Pedersd:                        
    Peder Nielsen   Karen Pedersdr           4      
    Ane Jensdr   Margrethe Pedersd:                  
    Petter Grön                 3      
    Elen Nielsdr   Hans Pedersen                  
4 Haverdahl Ole Larssón             Anna Joensdatter 3      
    Maren Jórgensd:                        
    Johannes Peders:                 2      
    Barbra Ericsd:                        
    Ole Olsen   Maria Abrahamsdr           2      
    Elias Abrahams:             Haagen Erichsón 3      
    Maren Gabrielsd:                        
    Gabriel Ericsen                 2      
    Magrethe Johannesd:                        
    Eric Pedersen   Peder Haagensen           4      
    Johanna Johannesd:   Anna Pedersdr                  
5 Gúldbrandsöen Arent Schiönings Edias Nielsen       Ane Henrichsdatter       5      
    Berte Meÿer   Christen Nielss: Elen Joensdatter              
6 Helle  
 
Kongens 2 pd: Anders Ols: 2 pd
 
 
Andreas Olsen   Lorentz Christens: Johan Andreas   15 aar Hans Poúli   15      
    Johanna Hansdr   Hans Ørbech                
          Knúd Christens:                  
          Henric Nielss:                  
          Waltine Ørbech                  
          Kirsten Johanesd:                  
          Anna Sandersd:                  
          Dorothea Stórchersd:                  
          Anna Maria Madsd:                  
          Anna C: Brónlúnd                  
          Tÿri M: Olsdr                  
    Roald Smit       Sövren Gram 12 aar     3       2
    Maren Gram                        
    Rasmús Rasmúsen                 1 Rasmús Rasmúsen fattig
    Ingebor Andersd:                        
    Ole Hansen beggegl: og fattige                      
    Karen Mortensd:                      
    Gabriel Isacsen                 2      
    Abelone Olsd:                        
    Andreas lai? og húústroe               2      
7 Øersnæss Kongens 1pd 6s Svend Nielss:   Johanes Gúldbrandsen           5      
    Bispens 1pd 18s Karen Jacobsd:   Maren Eliasd:                  
            Anna Baardsd:                  
8 Rechnæss  
 
Nils Ravns
 
 
Anders Anderss:       Christopher Anderss: 14 aar Petter Anderssen 5      
    Petternella Pedesdatter             Karen Andersdatter        
    Lorentz Peders:       Jens Pedersen 14 aar     3      
    Martha Joensd:                        
    Jacob Olsen   Wengel Pedersdr           5      
    Ingebor Pedersd:   Margrethe Jensd:                  
          Anna Christensd:                  
9 Digermúhlen Peder Daniels:   Sóvren Henrichs:       Daniel Pedersen 8      
    Karen Gregúsd:   Daniel Mortens:       Berte Maria Pedersdatter        
          Petternella Pedersd:       Anna Pedersdatter        
    Elias Peders:                 2      
    Christenze Pedersd:                        
10 ØeHelle Bærnt Bærnsen og Corneliús Anders: Bærnt Bærnts:   Anna Hansdr Mickel Ols: 13 aar     4      
    Anna Knúdsd:                        
    Ingebor Knúdsdatter Enke Magdalena Olsd: Jens Josephsen 15 aar Anders Cornelisón 4      
    Lars Hanss:   Hans Hanss:           3      
    Anna Cornelid:                        
    Ole Christens:   Lisbet Mogensd:           3      
    Maren Mgensd:                        
11 Wahlen Hr Sigvart Kildals Ole Pedersen             Peder Olsen 3      
    Aleth Christensd:                        
    Maren Claúsdatter Enke Christopher Gabrielsen           3      
          Berte Olsdr                  
12 Wiigen Bispens 1pd 12s Hans Povelsens arving 1p: 12s Lars Joensen   Aadselle Pedersd: Annanias Larssen 14 aar Joen Larssen 9      
    Anna Hansd: dóde d: 15 Maü Joen Larssón       Hans Larssen        
                  Povel Larssen        
                    Karen Larsdatter        
    Peder Peders:       Jórgen Peders: 14 aar Lars Pedersen 5      
    Martha Andersdatter             Anna Pedersdatter        
13 Rórviigen Bispen med Waage og Gimsóe Kirkers Gods Ellev Olsen   Anna Kirstina           3      
    Elisabeth Christensd:                        
    Sövren Nielss:                 2 Barbra Christensdr  
    Malena Olsdr                        
14 Dÿbfjorden  
 
Bispestoels med Waage og Gimsóe Kirkers Gods
 
 
Niels Svendsen             Ole Nielssen 4       3
    Anna Michelsd:             Elen Nielsdatter        
    Marta Israelsdatter Enke                 Martha Israelsdatter
    Israel Jenssen                   alle húúsarme  
    Magdalena Michelsdatter   Anders Olsen                  
15 Gúldviigen Ole Olsen                 2      
    Maren Pedersdr                        
16 Kalde Benjamin Andersen   Christen Henrichsen Peder Anderss: 13 aar Jacob Benjamins: 10      
    Anna Margaretha Jacobsd:   Henrich Christensen Dorthea Henrichsd: 13 aar Christopher Benjamins:        
                  Johanna Benjaminsdr        
                    Gjertrúd Benjaminsdr        
    Peder Hanssen                 2      
    Johanna Hansdr                        
17 Kirchevog Hr Sigvart Kildal   Jórgen Anders:           7      
    Isabella Kildal   Jacob Peders:                  
          Ingebor Olsdr                  
          Elen Larsdatter                  
          Petternella Pedersd:                  
18 Øersvog med Ejde Hans Joens:   Rasmús Mortens: Karen Nielsdatter   Elias Knúdsen 8      
  Anichen Hansd:   Seselle Joendatter forflóttet til Schroven hos Henrich Rasch Christopher Knúdsen        
          Karen Henrichsd:                  
    Povel Jacobsen   Ole Larssen           6      
    Rachel Erichsd:   Christen Olsen                  
          Maren Erichsd:                  
          Margretha Pedersd:                  
19 Wæstpolden Peder Folqvarts:   Anna Pedersdr           3      
    Elsebe Rasmúsd:                        
    Ole Hansen                 2      
    Karen Arentsd:                        
20 Löbstad Anders Ellings:       Berte Andersdr 15 aar Gabriel Anderssen 5      
    Karen Jensdr             Mogens Anderssen        
    Christopher Ols:   Anna Olsdatter       Berte Christophersd: 4      
    Barbra Jórgensd:                        
21 Lieland Balle Jacobsen   Ingebor Nielsd: Daniel Jacobs: 14 aar Michel Stórchersen 5      
    Karen Ellingsd:                        
    Jacob Ellings:       Jacob Ballesen 14 aar Peder Arentsen 5      
    Karen Danielsd:             Margaretha Arentsd:        
22 Fölstad Knúd Pedersen             Anna Knúdsdatter 4      
    Aadselle Amúndsd:             Elle Knúdsdatter        
    Ole Nielssen                 2      
    Olava Claúsd:                        
    Gabriel Nielss:                 2      
    Ingebor Knúdsd:                        
23 Moldgavelen  
 
Bispestoels med Waage og Gimsóe Kirkers Gods
 
 
Lars Anderss:   Dorothea Andersd:           3       4
    Karen Eliasdr                        
    Elias Eschilds:             Elschen Eliasdatter 3      
    Elsebe Olsdatter                        
24 Wattenvogen Ole Claússón                 2      
    Mette Michelsd:                        
    Hans Michels:   Gúnhil Christophsd:           3      
    Berte Pedersdr                        
    Peder Joens:                 2      
    Dorothea Micelsd:                        
    Jonas Josephs:                 2      
    Karen Johannesd:                        
25 Fagerbachen Ole Nielsen   Sirene Jacobsd:           3      
    Dorothea Johannesd:                        
    Isach Joensen   Lars Marcússen           4      
    Berte Jaensdr   Dorotea Joensdatter                  
    Iver Haldors:       Peder Iversen 15 aar     3      
    Ellen Pedersdr                        
26 Púndsletten Lars Hanssón                 2      
    Anna Joensdr                        
    Gregers Joens:                 2      
    Barbra Jensd:                        
    Claús Gúldbrands:             Peder Claúsen 2      
    Christen Joens:                 2      
    Dorothea Nilsdr                        
    Úlrich Olsen                 2      
    Berthe Joensd:                        
27 Hoeland Peder Hanss:                 2      
    Inebor Andersd:                        
    Christopher Pedersen   Magdalena Pedersd:           3      
    Martha Iversd:                        
    Peder Anderss:                 2      
    Martha Joensd:                        
    Povel Pedersen                 2      
    Karen Enochsdr                        
    Christopher Mogenssen begge húúsarme                      
    Maren Hansdr                      
28 Svartschar  
 
Bispestoels med Waage og Gimsóe Kirkers Gods
 
 
Ole Gabrielsen   Gúren Joensdr           5       5
    Annicen Iversdr   Elen Joensdr                  
          Karen Iversdr                  
    Söven Pedersen   Elen Nielsdr Berte Sóvrensdr 14 aar Dorothea Sóvrensdr 5      
    Bete Hansdr                        
29 Storfjeld Ole Christophers:                 2      
    Anna Christensd:                        
    Anders Josephs:   Maren Joensdr           3      
    Aase Christoph:d:                        
    Knúd Hanss:             Hans Knúdsen 3 Maren Pedersd: en króbling
    Anna Andersd:                        
    Jacob Christophersen                 2      
    Aadselle Hansd:                        
30 Qvandkjos Torsten Christens:   Elen Hansdr Kirsten Tostensd: 13 aar Joen Torstensen 5      
    Johana Josephsd:                        
    Joen Hanss:   Boel Larsdatter           3      
    Maren Pedersd:                        
    Christen Friderichsen                 2      
    Ingebor Nielsd:                        
    Randie Joensd:             Joen Olsen 3 Randie Joensd: en fattig Enke
                    Inger Olsdr      
                    Karen Olsdatter        
    Erland Anderss:   Malena Andersd:           3      
    Anna Gabrielsd:                        
31 Aarsteen Christopher Danielsen   Henrich Hanss:           4      
    Marta Hansdr   Else Sjúrdatter                  
    Haldor Anderss:   Elias Larssen Maren Olsd: 13 aar     4      
    Maren Pedersd:                        
    Gjert Danielsen   Joen Larssen           4      
    Matha Danielsd:   Ingebor Hansdr                  
    Carl Jacobsen       Michel Eliassen 14 aar Claús Claússen 5      
    Maren Christensd:             Ingebor Claúsdr        
    Christopher Claúss:   Ingebor Andersd:           3      
    Berthe Erichsdr                        
32 Úlwogen  
 
Bispestoels med Waage og Gimsóe Kirkers Gods
 
 
Knúd Danielsen       Lisbet Knúdsd: 14 aar     3       6
    Dorthe Gregrsdr                        
    Axel Anderss:                 2      
    Malena Johannesdr                        
33 Brettesnæss Henrich Klæboe   Torber Mos           16      
    Gjertrúd Hansd:   Jacob Mos                  
          Elias Mogenss:                  
          Christoph: Anderss:                  
          Peder Ols:                  
          Ole Halvars:                  
          Mogens Nielssen                  
          Dorte Christensd:                  
          Martha Olsd:                  
          Martha Hansd:                  
          Karen Pedersd:                  
          Malena Olsd:                  
          Lisbet Israelsd:                  
          Karen Christophersdr                  
34 Haversand Michel Simons:   Wengel Pedersd: Haldor Lassen 15 aar     4      
    Anna C: Povelsdr                        
    Anna C: Andersd: E:     Anna Nielsd: 14 aar Anders Nielss: 5      
                    Povel Nielss:        
                    Peder Nielss:        
35 Henningsvæhr Hans Mogenss: Gods Anfind Larss:   Berte Gabrielsd.           3      
    Sirie Iversdr                        
36 Lÿgvæhr Hans Mogenss: 1v: Bispen 1 pd: Hans Jentoft   Anders Benjamis:       Johan Rasch 11 Karen Friderichsd: gl: Blind og Svag
    Anna Catharia     Daniel Niels:       Iver Jentoft      
          Axel Nielssen                  
          Elen Hansdr                  
          Lena Kolstrúps                  
          Helle Mathiasd:                  
          Kirsten Mathiasd:                  
37 Grúndstad Steegens Kirkes Gods Erland Nielss:   Niels Christens:           3      
    Elisabeth Nielsd:                        
    Elias Hanssen                 2      
    Johanna Pedersdr                        
      Húúsmænd:                      
      Hans Peders: Fæstvog           Peder Hanssen 4      
      Helle M: Ericsdr             Niels Hanssen        
      Christopher Nielss:                 1 Elisabet Hansd:  
      Christen Joensen   Sara Mortensd           3      
      Dorte Gabrielsd:                        
      Peder Hanssen                 2      
      Matha Hansdr                        
      Elias Olsen                 2      
      Henrica Hansd:                        
      Peder Sjúrsen   Baard Nielss:           3      
      Margrete Nielsdr                        
      Anders Nielsen                 2      
      Elen Erichsdr                        
      Væhrrmænd:                      
      Frederich Jæger   Elen Lorentzdr Thor Hanss: 15 aar     4      
      Anna Meÿer                        
      Joen Hanssen             Maren Joensdatter 3      
      Maren Jensdr                        
      Morten Pedersen                 2      
      Malena Pedersdr                        
      Herman Hanss:                 2      
      Lorense Hansdr                        
      Ole Andersen             Hans Olsen 3      
      Berthe Michelsd:                        
      Anders Haldors:                 2      
      Karen Jacobsd:                        
      Peder Larssen             Salamon Pedersen 3       7
      Barbra Jæger                        
      Niels Henrichs:                 2      
      Wengel Christensd:                        
      Ingebrigt Olsen                 2      
      Karen Christophd:                        
      Zacarias Mogenss:             Marta Sacariasdr 3      
                      Steen Zacariassen        
      Maren Hansdr             Anders Nielsen 2 Niels Iversen  
      Erland Joensen   Arent Colbentsen           3      
      Anna Hansdr                        
      Wernich Joens:       Ole Salamons: 14 aar     2 Lisbet Hansdr  
      Peder Nielssen             Jacob Pedersen 3      
      Martha Torbesd:                        
      Ole Pedersen                 2      
      Anne M: Hansdr                        
      Lars Olessen   Maren Ericsdatter       Jens Mórch 6      
      Karen Pedersdr   Maren Pedersdr       Petter Larssen        
      Troen Nielssen   Hellebor Eilersdr           4      
      Karen Pettersd:   Christenze Pedersd:                  
      Hans U: Freÿ Borgeren Mallena Freÿ Elias Hanss: 13 aar Malla Freÿ 8      
      Anna Freÿ   Niels Claúsen                  
            Claús Nielssen                  
            Berte Nielsdr                  
      Júst Jæger Kl: Christen Nielssen Eleazar Jæger 15 aar Lars Jæger 9      
      Rachel Larsdr       Karen Jæger 13 aar Petter          
                      Dorothea          
                      Gjert Jæger        
      Sövren Ericsen                 2      
      Kirsten Pedersd:                        
      Povel Hanssen                 2 Bottel Sóvrensd:  
      Martha Ericsd:                        
Gimsöe Fjerding  
38 Alminding  
 
Kongelig Majts Gods
 
 
Arne Anderss:       Anders Arents: 13 aar     3      
    Karen Amundsd:                        
    Anna Christensd:       Christen Anderss: 14 aar Kirsten Andersdr 3      
    Peder Jenssen                 2      
    Lisbet Larsdr                        
    Niels Nielssen                 2      
    Elen Larsdatter                        
39 Jersvold med Strand Rasmús Jacobs:   Agathe Jensdr       Malena Rasmúsdr 3 Rasmús Jacobs: gammel og Blind
  Christen Christensd:                      
    Tochild Olsen                 2      
    Malena Pedersd:                        
    Israel Peders:   Magreth Olsdr Hans Erichs: 13 aar Peder Israelsen 6      
    Anna Christophd:   Martha Olsdr                  
40 Sande Kongens 2pd 12s Bispen og Kirkernes 1vog 12 s Jens Mogensen   Povel Joensen Hans Engelsen 15 aar     7      
    Karen Thomædr   Jacob Johansen                  
          Karen Gabrielsd:                  
          Anna Olsdr                  
    Hans Asbiórns:   Margrethe Andersd:       Eilert Hanss: 5      
    Karen Jensd:             Adrian Hanss:        
    Lorentz Christophersen   Svend Larssen           4      
    Anna Knúdsdr   Annicen Lagesd:                  
41 Sÿedahlen Kongens 2 pd: Bispen 2 pd: Adam Jacobsen   Elias Hanssen Abjórn Larss: 14 aar     9      
    Maren Robbertsd:   Jens Pedersen                  
          Otte Anderss:                  
          Ingebor Olsdr                  
          Berthe Hansdr                  
          Margaretha                    
42 Súbstad Proprietair 1v 1pd Bispens 2 pd: Johan Ringkjób       Maren Ringkjób 13 aar     3       8
    Gjertrúd Joensdr                        
    Bærnt Jacobsen   Dorthe Olsdr           3      
    Ølegaard Larsdr                        
    Ester Christoph: E: Christen Jacobs:       Ester Christensdr 5      
          Maret Zacariæs:                  
          Margrete Jacobsd:                  
    Peder Hanssen   Jacob Thomasdr           4      
    Anne Hansdatter   Anne Andersdr                  
43 Strómnæss Steegens K: 2pd: Bispen 2 pd: Proprietair 2 pd: Hans Tönessen             Hans Hanssen 5      
    Magrethe Christophd:             Christopher Hanssen        
                    Maria Hansdatter        
    Gúlbrand Jaens:       Anna Helena 13 aar Iver Gúldbrandsen 4 Friderich Gúlbrands:  
    Karen Olsdatter                        
    Hans Larssen       Petternilla   13 aar     3      
    Anna Tónesdatter                        
    Anna Halvasd E:           Christopher Christophers: 2      
44 Wennje  
 
Bispen med Waage og Gimsóe Kirkers Gods
 
 
Nicolai Ringkiób   Elisabeth             4      
    Elsebe Crafts   Berte Larsdr                  
    Anders Daniels:             Peder Anderssen 4      
    Anna Danielsd:             Elias Michelsen        
    Anna   Enke           Lage Olsen 2      
    Peder Olsen                 2      
    Barbra Havarsd:                        
45 Barstrand Peder Pedersen             Peder Pedersen 4      
    Martha Michelsd:             Anna Pedersdatter        
    Daniel Michels:                 2      
    Ester Pedersdr                        
    Hans Hansen   Eric Nielssen           3      
    Sara Christophersd                        
    Niels Arentsen   Lars Nielssen           4      
    Elen Larsdatter   Lavina Hansd:                  
46 Klepstad Svend Eliassen   Greis Larssen Anna Svendsd 14 aar Inger Svendsdatter 5      
    Karen Hansdr                        
    Christopher Eliass:                 2      
    Johanna Mogensd:                        
    Jórgen Nielssen   Lars Greissen           3      
    Hellebor Pedersd:                        
    Arne Pedersen                 2      
    Annicen Hansd:                        
    Peder Joensen                 2      
    Helena Pedersdr                        
    Johannes Jacobs:       Jens Johannessen 13 aar Karen Johannesdr 4      
    Elen Gabrielsdr                        
47 Olderfjord  
 
Bispens med Waage og Gimsóe Kirkers Gods
 
 
Niels Jórgensen             Hans Nielssön 3       9
    Marta Haldorsd:                        
    Jens Hanssen   Magrete Olsdr Ingebor Olsdr 14 aar     4      
    Matha Axelsd:                        
    Christopher Andfindsen                 2      
    Kirsten Olsdr                        
48 Rÿestad Ole Larsen       Maren Olsd: 14 aar Arne Olsen 6      
    Elisabeth Rasmúsdatter             Berte Olsdatter        
                    Petternilla Olsdr        
    Hans Bjórns:   Johan Olsen           4      
    Karen Pedersd:   Anicen Joensdr                  
49 Nord Brennen Niels Olsen   Johanna Andersd.           3      
    Abelona Andersdatter                        
    Ole Olsen                 2      
    Adelús Björnsd:                        
    Jens Jacobs:   Robbert Christens:           4      
    Malena Pedersd:   Karen Christensd:                  
    Niels Pedersen                 2      
    Berthe Svendsd:                        
50 Sór Bennen Abraham Hanssón                 2      
    Karen Mogensdr                        
    Anders Arents:                 1 Anders Arents: gl: Svag og vanfór
    Martha Pedersd:                      
    Ole Christophersen                        
    Martha Olsdatter                        
51 Lille Fæstvog Bispen med Waage og Gimsóe Kirkers Peder Anderss:                 2       10
    Karen Johannesd:                        
    Johannes Knúds:       Ingebor Michelsd 13 aar     1 Johannes Knúds: og húústroe fattig
    Hellene Christensd:                      
52 Sundlandsfjord  
 
Bispestoels gods
 
 
Hans Pedersen             Willatz Hanssen 3      
    Berte Mortensdr                        
    Morten Hanss:                 2      
    Karen Olsdr                        
    Christen Olsen                 2      
    Berthe Nielsd:                        
    Ole Nielsen                 1 Ole Nielsón  
    Aadsel Olsdr                        
53 Wattenfjord Mogens Hartvigsens arving Christopher Frantsen             Gabriel Gúldbrands: 5      
    Sirie Knúdsdr             Gúldbrand Christophs:        
                    Karen Gúldbrandr        
    Niels Frantsen   Hans Olsen           3      
    Karen Andersd:                        
    Niels Hansen                 2      
    Christenze Knúdsd:                        
54 Súndklacen Opsidderens Peder Hanss: Har   Anders Mogenss:       Mons Pedersen 11 Kirsten Carlsdr en króbling
    Maren Mogensdr   Peder Amúndsen       Anna Pedersdr        
          Petternilla Olsdr                  
          Margrethe Larsdr                  
          Berte Pedersdr                  
          Martha Pedersdr                  
          Berte Olsdr                  
55 Wiig Hæróe Kirkes Christen Enersen             Hans Christensen 4      
    Martha Larsd:             Brónnel Christensd:        
    Jens Jacobsen   Ole Hanssen           4      
    Ingebor Svendsd:   Anna Pedersdr                  
    Niels Johannsen   Gúrie Olsdatter           3      
    Mette Jensdatter                        
56 Hoff Opsidderne Christopher Christophers: og Ole Anderss: Ole Anderss:             Henrich Olsen 3      
    Lússia Christophd:                        
    Christopher Christophersen       Christopher Christophers: 13 aar     3      
    Maren Christophd:                        
    Anders Olsen   Maren Olsdr Herich Hanssen 15 aar     5      
    Kirsten Olsdr       Catharina Jensdr 11 aar            
57 Delph  
 
Bispen med Waage og Gimsóe Kirkers
 
 
Ole Knúdsen       Knúd Ols: 13 aar Karen Olsdatter 5       11
    Anna E: Hansdr             Olava Olsdatter        
    Jacob Pedersen   Michel Peders: Berthe Pedersdr 15 aar     5      
    Sophia Christensd:   Hell Michelsd:                  
    Finnerne paa Eidet:                      
    Niels Nielsen             Anders Nielssen 3 Niels Nielss: gammel og svag
    Berte Larsdr             Niels Nielssen      
    Gúnder Olsen   Joen Olsen           3      
    Anne Nielsdr                        
    Anders Joens:   Karen Povelsd:       Joen Anderssen 4      
    Anna Ericsdr                        
    Anders Povels:   Sirie Povelsdr           3      
    Inger Andersdr                        
Dette Mandtall rigtigt at være testerer, Sigvart Kildal, Pastor for Waagen  
Kirchevaag Prgd d 6te Sept: 1764

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).