Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Buksnes 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 18, pagina enl. nedan. "ß" skrivs här som "ss", svenskt "ö" användes 1701 utom vid stor bokstav. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 97% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Lofodens fogderie. Búxnes Prestegield. Búxnes Sogen. Manntall d=8 Decemb. Anno 1701.
Opsiderne eller Leilen dingers Stand og wilchor Gaardenes eller Platsernes Naúfne Opsidernes eller Leilendigs Naúfne Aldre Deres Sönners naúfn og Aldre hwor de findes Tieneste Karle eller drenge Aldre   Pagina
Leilending, udlagt til Shriwergaard Offersöen Anders Christophersen 39 Erich Anderss 6   Peder Wellumsen 50 gifft mand 88
                  Baltzer Michelsen 55  
                  Arnold Nielss 25  
Leilending, udlagt til Shriwergaard Flæssen Hans Bendixssen 50 Hans Hanss 20 hiemme        
Leilending ÿttrewoie Hans Jacobss 46 Jacob Hanss 10   Knud Hanssen 40  
          Johan Hanssen 6   Niels Pederssen 20  
          Hans Hanssen          
Leilending   Olle Anderss 60 Hans Olssen 23 hiemme        
          Anders Olss 14          
Leilending er jordmand údi Øfre Hochland og Nedre Hochland Joen Lassessen 62 Niels Jonssen 24 hiemme Zacharias Hanssen 22 föd i Bergen
                  Olle Michelssen 8  
    Enchen Kirsten Hansdattr                  
Leilending   Johannes Pederssen 36 Peder Johanssen 5          
Leilending   Suend Endress 56?                
Leilending   Anders Nielssen 48                
Leilending Böe Hans Nielssen 50 Hans Hanssen 18          
          Johannes Hanssen 11          
          Niels Hanssen 5          
Leilending   Olle Ewenssen 34 Hans Olssen 5          
          Ewend Olssen          
Leilending Store Risse Henning Sörenssen 28 Niels Anderssen 9 Stifsön Lars Siursen 18 föd i Bergen 89
                  Steffen Greerssen 7  
Leilending   Hans Hanss 38 Hans Hanssen 3   Johannes Pederssen 53  
          Michel Hanssen 1   Peder Arenssen 20  
                  Johannes Nielssen 14  
Leilending Querelas Abraham Hanssen 29                
Leilending Øfrewold Daniel Gregerssen 65         Ole Michelssen 24 föd i Bergen
Leilending   Powel Danielssen 40 Peder Powf 6          
Leilending Opdöll Peder Jonss 50 Anders Pederssen 22   Luchas Rasmussen 12  
          Joen Pederss. 10          
          Hans Perss. 1          
Leilending   Hendrich Christenssen 45 Anders Hendrichss 4          
Leilending Norgrenen Olle Pederss 22         Giwes? Pederssen 25  
Leilending Sörgrenen Elies Erichssen 53 Olle Eliessen 8 wanför        
Leilending Nedrewold Anders Nielss. 67 Hans Anderss. 14   Berent Hanssen 17 föd i Bergen
                  Magnus Olss. 29  
Leilending   Peder Pederssen 45 Hans Pederss. 14          
          Johan Pederssen 9          
          Niels Perss. 5          
Leilending Skulbroe Tönnes Nielss. 48 Michel Tommesen 2           90
Leilending   Suend Jacobss. 33 Jacob Suenssen 3          
Leilending Sund Christen Sörenssen 22         Olle Olssen 20  
                  Arent Johanss. 10  
                  Anders Knudss 30  
                  Olle Christopherssen 60 gifft
                  Johan Johanssen 50 gifft
fordebogens og Eiende forpagter Schotnes Jochum Bredahl 46 Anders Bus (min anm: Busch?) 23 Stifsön paa Acad emiet Michel Monssen 35  
          Peder Bredahl 9 i Ber/g/en schole Biörn Michelssen 20  
          Christopher Snag 18 Hans Naúfn er Christian Snoch Peder Jacobssen 49 gifft
                  Olle Pederssen 30 gifft og föd i Helleland fogderie
                  Michel Rolandssen 33  
                  Fredrich Fredrichssen 22  
                  Lars Fredrichssen 21  
                  Anders Pederssen 21 föd i Bergen
                  Jacob Johanss. 48 wanwittig
                  Knud Pederss. 16  
                  Christopher Michelssen 9  
Lensmand   Lars Olssen Blix 32                
Preste Enchen gamble Holand Christensse Sal Sc. Clausses             Lars Hendrichssen 37   91
                  Johannes Anderssen 26  
Leilending Lille Eide Hans Ellingssen 57 Anders Hanssen 25 hiemme        
Leilending Lechnes Enchen Mari Pedersdatter   Hans Nielss. 26 Er jorde mand paa samma gaard        
          Niels Nielss. 24          
          Anders Nielssen 22 alle 3 hiemme        
Leilending Horn Sören Sorenss. 31         Ewert Johanssen 13  
Prestegaard wice Pastor Buxnes Sc.Petter Crandz 32 Albret Crantz 3   Peder Jenss. 13  
                  Herbiörn? Isachsen 26 föd i Nordsers? Fogderi
Leilending ÿtterklef Hendrich Jacobssen 36 Jacob Hendrichsen 8   Gregers Hanssen 12  
          Johannes Hendrichss. 2   Efraim Michelssen 11  
                  Lars Olssen 23 föd i Bergen
Leilending   Elies Arenss. 49 Edies Pederssen 14 Stifsön Rasmus Larssen 50 giffte
          Jacob Pederssen 9 Stifsön        
Leilending   Peder Zachariessen 48 Zacharies Perssen 5   Johan Johanssen 14 föd i Bergen
Leilending Wick Jens Monss 53 Anders Hanssen 19 Stifsön Hans Danielssen 18 föd i Bergen 92
                  Hans Jonssen 25  
                  Peder Pederss 14 fostersön
                  Ole Pederssen 50 gifft
                  Hans Hanssen 32  
                  Arent Clausen 5  
Leilending Reine Peder Greerss. 50 Jacob Pederss. 18   Peder Michelssen 1 fostersön
          Peder Pederss. 14          
          Anders Pederss. 12          
Leilending   Olle Olssen 49 Michel Olssen 2   Olle Pedersen 16  
Leilending Himmelsteen Mogens Jonssen 35                
Leilending   Peder Nielssen 30         Hans Hanssen 30 waneför
Leilending Sörwetting Peder Hendrichsen 53 Anders Pederss. 16          
          Christen Pederssen 14          
          Peder Pederssen 10          
Leilending   Mogens Bertilssen 50 Bertel Mogenssen 5          
          Peder Mogenssen 3          
Leilending Kÿchlingdall Biörn Hendrichssen 58 Hendrich Biörenssen 20          
Leilending Indrewoie Gregers Olssen 50 Niles Greerss. 8          
Leilending Postboende StorEide Johan Arenssen 59         Christopher Anderssen 22  
Leilending Postboende   Peder Samuelssen 37         Joen Joenssen 7  
Leilending Houge Baltzer Knudsen 50         Hans Hanssen 16  
Leilending   Peder Hanssen 27         Jacob Pederssen 17 föd i Bergen 93
                  Lars Edissen 4  
                  Hans Suendssen 40 gifft
  Farrestad bruges af Hans Sörenssen Urre, og findes hand wed bemelte hans paaboed gaard anteignet  
Opsidernes Odel 2 pd 9 mk Jerstad Daniel Balsternes 69         Hendrich Baltzersen 15  
                  Matties Rasmusen 19  
Leilending Reppe Jens Pederss. 55 Peder Jenss. 12          
          Arendt Aamundssen 27 Stifsön        
Leilending   Olle Lassen 40                
Leilending Lille Risse Johannes Hanssen 48 Joen Johanss. 15          
          Hans Johanssen 12          
Leilending   Anders Nielss. 34         Peder Rasmussen 46  
Opsidernes Odel Bolde Peder Nielssen Fries 50 Niels Pederssen 19   Niels Olssen 22  
          Lars Pederssen 18   Johannes Johanssen 22  
                  Peder Olssen 23  
  Nordwetting bruges af Christen Sörenssen Sund, og findes wed hans paa boende gaard Sund anteignet  
  Húúsmend  
  Farrestad Olle Jonssen 60                
  Himmelsteen Lars Nielssen 67                 94
  Nedrewold Erich Steffenss. 50                
  Hougland Michel Greerssen 45                
  ÿtterklef Torber Hellessen 70                
    Joen Janssen 60                
  Flæssen Sal. Jacob Pederssen   Hans Jacobss. 12 aalle 3 ere besengt med spedalskhed        
          Peder Jacobss. 10        
          Jens Jacobssen 6        
  Bolde Olle Monssen 60                
    Niels Michelssen 68 find              
  Lille Eide Elling Ellingss. 100                
  Houge       Claus Olssen 4 En Enche Sön        
  Horn Joen Powelss. 57                
    Hendrich Hanssen 30                
  Sund Rassmus Monssen 60                
          Joen Rasmuss. 8 En Enche Sön        
Nordwetting Michel Hanssen 60                
    Jacob Jenssen 74                
  Sörwetting Hendrich Pederssen 100                
  Nordgrenen Rassmus Hanssen 40 Joen Rasmussen 7          
  Sörgrenen Lodwig Pederss. 57                 95
  Suinöen Peder Rasmussen 60 Lars Pederssen 18 Stifsön Peder Powelssen 19  
    Powel Endressen 40 Jacob Polss. 3          
  Ballestad Hans Hemmingsen 50                
    Peder Arenss. 43 Niels Arenssen 13 Stifsön        
    Christen Erichssen 33 Peder Christenssen 2          
    Rasmus Joenss. 28 Peder Olssen 8 Stifsön        
  Skotnessöen Niels Nielss. 68                
  Skarsöen Peder Arendss. 48                
    Hans Nielss. 40                
    Christopher Nielssen 30 Niels Christopherssen 5          
  Jerstad Johan Danielssen 48                
    Johan Tronss. 58                
  Dÿnewold       Suend Hanss. 8 En Enche Sön        

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).