Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Flakstad og Moskenes 1765

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 22. Kolumn 10 innehåller min egen sidnumrering. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. Texten efer namnen kan var från både vänster og höger sida om namnet t.ex. "huusm. Ole Olsen dód in April", blir "Ole Olsen", "huusm., dód in April". Texten är ibland svår att läsa och tolkas. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 80% av normalstorlek. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.  
Kolumn 4 innehåller inga namn. "Antallet börn Tienestefolk der haver údi lön hver 10 R údi penge eller Pengers værd og Extra Skatten Tilkommer at Svare"
Kolumn 6 innehåller inga namn. "Antallet af de fattige befindes paa Samlede og betÿdelige godser for hvilke efter forordningers 3d Post Extra Skatten af godhets Eiere betales"
Kolumn 8 og 9 innehåller inga namn
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 5 Kolumn 7 Kolumn 10
Skattes mandtall for Flakstad, Moschenes, 29 october 1765
Gaardenes Nafne og Matriculs Nummer Fúld Andtall af personer fra 12 aar og derover Andtall af Bónder húúsmænd være sig saa vel Mænds húústruer for hvilcke efter forordningens 1ste Post betales Extra skatt Andtall paa de Personer stefindes paa de gaarder der beboens af dem som ere úde for Bondestanden Andtall af Bónders Börn og tjenestefolk s. Haver Penge eller Penges værdiener med 10 Rdr aarlig lönn
191 Victen     Johannes Olsen og húustrúe           1
  ibid     Abraham Johansen og húustrúe     Lisbeth Ephraimsdatter  
  ibid     Christopher Johansen og húustrúe     Magnille Jacobsdatter  
                  Jacob Ols: dódde in Aúg
192 ÿtter-Sand     Jacob Nilsen og húustrúe     Ane Magrethe Christensd:  
  ibid Maren Nilsdatter Zacharias Hansen og húustrúe          
  ibid Aleth Christophersd: Hans Hansen og húustrúe, givt i Septbr.     Elisabeth Jonsd:  
  ibid     Christopher Hansen og húustrúe          
193 Nösfjorden Ingebor Amúndsd: Amúnd Jonsen og húustrúe     Ingebor Nilsd  
    Sara Amúndsd                
  ibid     Christopher Amúnds og húustrúe          
194 Súnd     Svend Gregers: og húustrúe     Inger Enochsd:  
195 Næsland     Peder Hans: og húustrúe          
  ibid     Thomes Christophers og húustrúe          
  ibid Martha Bertelsd Berthel Hans: og húustrúe          
  ibid     Christoph: Hans:       Magreth Amundsd;  
  ibid Nils Andersen Maren Pedersd: Enk:     Jacob Greis  
                  Chatrina   og
                  Anders Balter?  
  ibid     Ole Greisen og húustrúe     Berthe Greisd:  
  ibid     Christen Thomesen            
    tilsamen 6 tilsamen 33     tilsamen 10
196 Qvalsvigen Öde                   2
197 Fæsthelen Iver Hansen Dawid Falmesen og húustrúe     Hans Christophersen  
    Ole Olsen           Marith Amúndsdatter  
  ibid Christen Olsen Ole Jensen og húustrúe     Ane Jensdatter  
                  Jens Pedersen fattig
                  Ane Evensd: sÿg og údarmet
198 Antobnæs Inger Gúthormsd: Guthorm Jons: og húustrúe          
  ibid               Michel Christophers: og húustrúe, Huusmand i fattige omstendigheder
199 Hermansdalen Ingebor Hansd: Hans Hans: og húustrúe     Karen Christophersd: s: gives almisse
                  Kirsten Hansdatter  
200 Thúe     Jens Jensen dód in mjo?     Hemming Hansen dód in Maj
  ibid     Iwer Davids: og húustrúe     Ingebor Larsdatter  
  ibid     Peder Halvors: og húustrúe     Karen Christophersdatter  
                  Christen Iversen fattig
201 Helle Jacob Johans: Henrich Pedersen       Ane Jensdatter  
  ibid     Amúnd Amúnds og húustrúe     Even Olsen fattig
  ibid     Marith Pedersd: Enck:     Ole Johansen  
                  Berith Johansdatter og
202 Ewenstad     Peder Jörgens og húustrúe     Sóren Peders og larsd:?  
  ibid Isach Hansen Hans Jochsen og húustrúe          
  ibid     Hans Nilsen og kone          
    tilsammen 7 tilsammen 23     tilsammen 18
203 Aag     Simon Brúún og húustrúe     Tosten Hansen   3
  ibid               Berith Sórensd. Enk: fattig
  ibid               Ane Maria Hansdatter  
  ibid     Baltzer Hans: og húustrúe     Christen Hansen  
  ibid     Rasmus Ivers: og húustrúe     Marith Kolbensdatter  
  ibid Peder Andersen     Enchen     Maria Olsd: fattig
204 Tin Maren Christensd: Christen Hermans: og kone     Chirsten Christensd:  
                  Christian Christensen  
                  Ole Larsen  
                  Peder Hermansen Sÿg og sengeliggende
  ibid     Jörgen Jörgensen og húustrúe, gamle og fattige          
                       
205 Bischelwoug Ingeborg   Johan Peter og húustrúe     Mons Anders:  
    Mons Jonsen           Berith Christophersd:  
  ibid     Mathias Abel og kone     Christopher Nils:  
                  Rachel Svensd:  
  ibid Anders Jacobs: Sara Johansd. Enche     Jon? Ols:  
                  Clara Christophersd  
                  Ingebor    
    Ester Christophersd:                
206 Moschenes Ane Magreth Nilsd. Jens Lars: og húustrúe     Stephen Nilsen  
    Hans Jons.           Michael Nilsen  
                  Baltzer Jens:  
                  Nils Pedersen  
                  Jacob Lorensen  
                  Ribor Hemingsd:  
                  Ingebor Olsd.  
                  Anders Vegen omreisende Skrædder og skolemæster
  ibid               Peder Polsen og húustrúe
    tilsammen 8 tilsammen 17     tilsammen 29
207 ÿtter Shielfjorden Peder Hansen Hans Iversen og húustrúe, i fattige omstændigheder           4
    Martha Hansd:                
  ibid     Peder Torkelsen og kone          
  ibid     Marith Olsdatter Enck: i fattig Omstændigheder          
  ibid     Ole Jonsen hsm, og kone          
208 Indre Shielfjorden     Johan Peders og kone     Anders Johansen  
                  Abigael Jensdatter  
  ibid     Michel Henrichs og kone          
  ibid     Jacob Peders og kone          
  ibid     Christen Hans og kone          
209 VarEjde Christen Hansen Hans Gregers og húustrúe     Björen Gregers död i Júli:
    Johan Hansen           Gillis Rasmúsen  
                  Ane Hemingsdatter  
  ibid     Peder Peders og kone     Barbro Olsdatter  
  ibid     Margretha Korelsd. Enck: Gammel og i manga aar senggeliggende          
  ibid     Anders Peders húßmand     Gierthrúe Pedersdatter  
  ibid     Peder Hemings og kone     Ane Maria Pedersdatter  
210 Ramberg     Jens Giertsen og kone     Peder Andersen  
                  Juliana   og
                  Marie Andersd:  
  ibid     Christoph: Rasmús: og kone     Ane Iversdatter Enk:
  ibid                    
  ibid     Stephen Jons og kone     Ingebor Hansdatter  
  ibid     Hans Michels. húúsm:, og kone     Marith Christophersd. Enk
    tils: 4 tilsammen 31     tils: 14
211 Indre Sand Jacob Andersen Nils Anders Klocheren     Edies Olsen   5
    Niels Anders           Maria Nilsd.  
    Abogael Andersd:                
  ibid     Hans Nilsen og kone          
  ibid     Anders Anders HúúßMand:, og kone          
  ibid     Erich Larsen og kone          
212 Flakstad           Presten og húustrúe      
              Swiger Moder        
              Sviger sÿster        
              Christen Rasmús      
              Johanes Michelsen      
              Iwer Jens      
              Adrian Arentz      
              Berith Johansd:      
              Berith Christensd:      
              Ane Pedersd:      
              Sara Lúcasd:      
              andk: 3 Jún h.a.      
              Lisbeth Nilsd. andkom i Júli      
              Börre Rasmusen reisende Arbeitsmand andkom i Júli      
213 Needre Walle Christoph: Jensen Jens Nilsen og húustrúe     Ane Malene Jensd  
  ibid     Lars Larsen og húustrúe     Abigael   gammel og skröbelig
  ibid     Hans Nilsen og kone     Ane Monsd: dód in ultm: April
                  Öllegaard Johansdatter  
    tilsamen 4 tils: 14 tils: 13 tilsamen 5
214 Nap     Henrich Hemings og húustrúe           6
  ibid     Johanns Henrichsen og húustrúe     Henrich Monsen  
                  Maren Larsd  
                  Ane Henrics  
                       
  ibid Henrich Hans. Jon Peders. og húustrúe     Gúnelle Larsdatter  
                  Lars Knúds hsm, og kone fattige
  Lille Sannes sorterende únder Napp: Martha Andersd Berith Hemingsd: Ench     Abraham Anders  
    Niels Andersen           Johanna Andersd:  
215 Sælfjord Kistina Arentzd: Arenth Nils: og kone     Jacob Arentzen  
    Maren Arentzd:                
  ibid     Nils Arenthsen og kone     Maren Christophersd: fattig og skróbelig
216 Øvre Valle Olava Olsd Hans Jons: og húustrúe     Peder Jonsen  
                  Marith Olsd fattig
  ibid Sophie Pedersd: Hans Hans og kone          
  ibid Hans Hansen Henrich Ephraimsen og húustrúe     Lena Hansd.  
        Hans Crantz HúúsMand, og húustrúe          
217 Mÿrland Öde                  
218 Ræfsvigen Sÿnneve Polsd: Pol Ols: og húustrúe     Jon Polsen  
  ibid     Hans Ols og kone     Otte Lúdvisen fattig og krÿpling
219 Kilone Maren Olsd: Ole Johans og kone          
  ibid     Malena Olsd: Enck:     Inger Arentsen  
                  Johans Hansen  
  ibid     Ole Hansen og kone     Ane Jonsdatter  
    tils: 10 tilsamen 28     tilsammen 16 Pd:
220 Böe     Nils Törrjsen og húustrúe     Thore Djær? Nilsen   7
                  Martha Nilsd:  
                  Barbro Johanna Nilsd:  
221 Marken     Sÿnneve Nilsd Enck:     Nils Hemings  
222 Krÿstad     Nils Jacobs: Enckm. dóde in ultm: Apr:          
  ibid     Daniel Giæbels og húustrúe, Döde begge i ultm: April          
  ibid Jacob Peders Peder Greis: og kone     Ane Hermandsd fattig
  ibid     Petter Anders og kone     Karen Nilsd: fattig
223 Hofden Berith Ephraimsd Peder Sörens og húustrúe     Kistie Monsdatter  
  ibid     Johan Amúndz og kone     Ane Pedersd:  
224 Sórmevold Ole Jacobs Jacob Christophers og kone     Ingebor Nilsd:  
    Christoph: Jacobs:                
225 Stokwigen Jacob Nils Nils Jacobs og húustrúe          
    Karen Nilsd                
  ibid Olifwer Johans Joh: Ols: og kone          
  ibid     Ephraim Jacobs huusm.          
  ibid Sÿnneve Johansd Johanns Peders og kone          
  ibid     Baltzer Jens: Gift i Septber          
226 Kirke-fjord     Nils Friderichs og kone     Ole Pedersen  
  ibid     Lars Christians: og kone, gift i Novembr     Ole Jonsen  
                  Johanna Nilsd.  
                  Ana Hansd: fattig
                  Christer Peders vanfittig og fattig
  ibid     Johans Amúnds og qvinde, i fattig omstændighed     Inger Larsdatter  
  ibid Ane Jonsd: Ingebor Olsd. Enck: fattig     Thore Jons  
                  Ingebor Jonsdatter  
    9 33     16 Prs.
227 Horseide     Christen Sórens og qvinde           8
  ibid     Svend Jacobs og kone          
228 Sóvre Sannes     Ole Hans EnckM     Ingfri Jonsdatter  
  ibid Martha Jacobsd: Jacob Knúds og húustrúe     Johan Jacobs:  
                  Karen Jacobsdatter  
229 Strómsnæs Christen Peders Peder Henrichs: EnckM          
    Rebor Pedersdöttre                
    Martha Pedersdöttre                
230 Nordmevold     Joh: Lúcas: og húustrúe          
  ibid     Daniel Lúcas: og kone          
  ibid     Jens Lúcas: og kone     Karen Giersd. Húúsarm
  ibid     Nathanael Lúcas og kone     Lisbeth Chistina Lúcas.  
  ibid Jerth Christophs: Christopher Tomes: og qvinde     Karen Giertsd.  
                       
  Effterfölgende Med Matricúls Nummer                
                       
131 Andthopen Martha   Peder Jens og kone     Ana Maria Jensd:  
  ibid               Jens Jacobs og kone, húúsarme
  Effterfólgende úden noget Matric: Nummer                
                       
  Strömoen     David Amúndz og kone          
  Reine Maria Christopd. Lars Sörens Huusm:, og kone          
  ibid     Christophr Amnds Huusm:, og qvinde          
  Bunæss     Ole Clavis og kone          
  Búnæsfjord sorterende under Moschenes Peder Arents og qd          
    tils: 7 tils: 30     tils: 10
  Flakstad Præstegaard d. 29 october 1765 Jonas Frid: Pfeiff Pastor Loci            
  til vitterlighed medgarr Læns Manden Hans Gregers. VarEjde            
  Medhjelperne   Hans Jacobs Sórvalle              
      Jacob Christophers Mevold              
      Christen Hermans: Tin              
      David Folmers: Fæsthelen              

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).