Till indexsidan Börje Jonssons släktträd Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Kort bruks
 
    Det här är en liten presentation av vårt material. Kom ihåg att det här är vårt arbetsmaterial och inte på något vis är färdigt.
    Men min ide är att andra ska kunna se hur vi arbetar och skriver in det material som vi får tag i. Allt som vi tycker är intressant för vi in i databasen, texter, speciella personer, udda namn, osv.
   I texten bredvid bynamnen förekommer ibland texten "bou". Det är bara en kommentar som anger att bouppteckningen finns för den personen och är inskriven i texten.
   Alla 1900-tals namn som jag känner till finns medtagna i databasen som hör till Alva Jonsson. Det är så många så jag har inte tagit bort någon. Ibland finns det kommentarer i texten som kan verka vara udda! Det är infört år 1995 för det mesta och allt efter det min moder sagt.
    Vi har nu köpt det svenska släktforskningsprogrammet Holger, som har en bra presentation för internet, men tar stor plats på servern. En person i databasen presenteras med texten i tidsordning. Därefter kommer källhänvisningar och sist länkar till man/hustru och barn.

Förkortningar som används i löpande text.
När det står "(en gissning)" så är det min uppfattning!

FÖD = Födelse även f.
VIG = Vigsel även v, v1, v2, osv.
DÖD = Död även d.
KOM = Kommunion (nattvard)
BOU = Bouppteckning

Hfl = Husförhörslängd
f = Födelsebok
v = Vigselbok
d = Dödsbok
fl = Flyttningslängd
LIA = Räkenskaper för kyrka

DOM = Dombok
TGL = Tingslag (i förbindelse med domböcker)
JH-Dom =Jämtlands & Härjedalens Domböcker

Under "VIG" i löpande text förekommer förkortningarna * och #.
* före ett barns namn i en lista anger att f-bok är läst.
# före ett barns namn i en lista anger att d-bok är läst.

I vissa fall finns ingen sidnumrering i längderna. I referensen till kyrkoboken anges då t.ex bl.2/3 sp.2, vilket betyder mikrofische blad 2 av 3 st från Svar, spalt 2 på den sidan. Årtalet anges oxå för det mesta.

Förkortningar för olika böcker.
AlbinJ = Från 1390 till 1935, en släktbok. Albin Johansson. 1936
AndersdeBruce = Anders de Bruce, Hans Hirn, Helsingfors 1957
Anundsjö = Anundsjö, släkter och gårdar, 1982
Bolling = Släkten Bolling från Småland, av Stig och Gustaf Bolling
Bruce-deBruce = Bruce-deBruce, Brita Söderberg, 1981

Buksnes = Buksnes Bygdebok av Ola Berg 1984
ByarStröm = Häften "Byar i Ström" av Georg Hansson.
Bygden = Hernösands Stifts Herdaminne af Bygdén, 1923, i fyra del.
Dahlimmem = J.E. Dahlins Memoarer, Heimbygdas förlag 1936
DN = Diplomatarium Norvegicum

FöTriv = Frösö Trivialskola av Gudmar Hasselberg, 1935
FamRagunda = Familjer i Ragunda, Staffan Lindqvist, 1998
FestHa = Festskrift till Carl J.E. Hasselberg, 1931, Heimbyggda f.
Fornvårdaren ,Eric Festin. Heinbygdas Tidskrift.
FrösöH = Blad ur Frösö Historia, Per Swedmark, 1955

Friis = Dansk-Norske Slægter Friis, Otto Hjort, 1911, 1984, Volda
FriskF = Frisk och Frisendahlska släkten av Åke Tågefeldt, 1960
Gärdn = Gärdnäset under tvenne sekler
GamlaSteneby = Gamla Steneby, Steneby hembygdsförening 1989
Grönli = Oddvar Grönli, Til prestesoga for Jamtland og Herdalen, i Norsk slekthistorisk tidsskrift 1946.

HaJLL = En sammanställning av Hammerdalsartiklar av Jämlands läns bibliotek från 1985
HamGåxsjö = Hammerdals/Gåxsjö Historia del1, Gunnar Englund
Havsnäs = Boken om Havsnäs, Havsnäs Bygdeförening 1993.
Hovdsjö = Hovdsjösläkten, släktkränika del 1-2, 1958
Hulph = Hulphers, Jämtland och Härjedalen, 1775, nytryck 1912.

HusåBruk = Torpen under Huså Bruk, Oscar Löding
HusåBrukUllberg = Huså Bruks Historia, Gösta Ullberg, 1967
Huss = Vi Hussar 1614-1964, Arvid Huss, 1965.
JFält = Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes Historia, 1966
JHdelx =Jämtland och Härjedalens Historia del 1-4, Janrik Bromé

KarlXII = Karl XII:s officerare av Adam Lewenhaupt 1977, del 1 o 2
LöfNi = "Löf-Nilssläkten" 1993 av Per Alvar Mårtensson
Laxarbysn = Ur Laxarby sockens historia, Björn A. Nelson, 1981
Laxarbysocken = Laxarby socken, 1991, Laxarby Hembyggdsförening
Ling = Brunfloboken av Matts Ling, 1924

LitsH = Lits Hembygdsbok
Lockne = Lockne socken, anteckningar samlade av Per Persson, 1930
Näskott = NÄSKOTT, En hembyggdsbok av Alexander Stafwerfeldt, 1958
NorrSl = Norrländska Slägter av Ahlström 1890
NorskST = NST = Norsk Slekthistorisk Tidsskrift

NorumBL = Slekten Blix fra Jemtland, Thomas Norum, Oslo 1967
Offerdal = En bok om Offerdal, genom hembyggdsföreningen.
Oldberg = Uppsats om Oldbergssläkten av Birgit Linderström, 1974.
OvikM = Oviks- och Myssjöbygdens hembyggdsbok
PersJF = Personregister till Jämten och Fornvårdaren 1906-1986.

PHT = Personhistorisk Tidskrift, Stockholm
Rödön = Rödöns socken, byar och gårdar 1968
Sikås = Sikås, byn, gårdarna, släkterna av Marie Stensby Jönsson.
Skållerudsn = Skållerud, Logen Mellerud 644, 1973
Skankeätten = Skankeätten, Roger de Robelin, Röros 1995

Skunck = Släkten Skunck, Skånke/Skanke. 1978
Snorre = Norges Kongesagaer av Snorre Sturluson, 1979, Norge
Steuchius = Petrus Steuchius samlade ättlingar, Ulla-Britt Wallgre
SundHist = Sundsvalls Historia del 1, 1621-1721, Nils Ahnlund,1921
SupHSH = Hasselberg, supplement till L. Bygdén.

Sv ä = Örnberg, Svensk släktkalender och Svenska ättartal
SvHem = Svensk Hembyggd 1939 BygdF = Bygd och Folk 1949
Tåsjö = Gamla Tåsjö af Erik Modin, 1916
Tösse-Tydje = Gårdshistoria från Tösse-Tydje, Victor Olsson, 1976
Tornäs = Några blad om Tornäs by, Tornäs byalag.

TreBy = Livet i tre byar 1760 - 1986, 1986
Wadman = Min släkt del 1
Vallonsläkter = Vallonsläkter under 1600-talet, Kjell Lindblom
Vedbo-dombok = Ur Vedbo Härads domböcker 1613-1732, Carl Zakarias.
VgdSt = Vågdalen och Storön, Boken om två byar. Gösta Thulin. 1989

ÅboKyrkås = Hemmansåboer i Kyrkås af Hans Jonsson, 1899
ÅsHist = Ås Sockens Historia, Alexander Stafwerfeldt, 1941
24famous = 24 Famous Swedish Ancestors, Stockholm 1996

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).