Till indexsidan Börje Jonssons släktträd Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Kort bruks
 
    Det här är en liten presentation av vårt material. Svårigheterna är att identifiera alla dubbelinföringar av samma personer och att koppla ihop personer med samma namn så att det blir rätt man, gift med rätt kvinna och med rätt antal barn! I början av vår släktforskning använde vi oss bara av folketellingarna, som sedan kompletterades med att låna böcker och upptäckte då att de var olika bra för släktforskning. Började låna filmer med de Norska kyrkoböckerna, filmer från manntall och domböcker, amtsregnskaper og annat. Det material som vi presenterar här är vårt arbetsmaterial och är inte på något vis färdigt.

    Men min ide är att andra ska kunna se hur vi arbetar och skriver in det material som vi får tag i. Allt som vi tycker är intressant för vi in i databasen, texter, speciella personer, udda namn, osv. Eftersom det inte finns husförhörslängder i Norge så förlitar vi oss mycket på Skifteprotokoll och för in dessa, och får då allt längre ihopkopplade kedjor. I databasen finns över 2100 skiften redovisade.

    Vi använder oss av det svenska släktforskningsprogrammet Holger, som har en bra presentation för internet, men tar stor plats på servern. En person i databasen presenteras med texten i tidsordning. Därefter kommer källhänvisningar och sist länkar till man/hustru och barn.
   En del sogn skifter navn under 1800-talet. og for Beistad Præstegjeld i Nord-Trøndelag, har jeg brukt navnen Bartnes sogn, Namdalseid (=Elda/Elden) sogn og Solberg sogn. Vilket motsvarer folketellinga 1801 och hvordan gårdene der er skrivet. For Kvam, Stod og Egge har jeg brukt sognen som er i boken av N. Taraldsen 1932. I Hadsel Præstegjeld i Nordland, bruker jeg enligt folketellinga 1801 navnen Hadsel, Sanne og Sortland sogn.

Förkortningar som används i löpande text.
 
FÖD = Födelse även f.
f = f-bok = födelsedagen i kyrkoboken
dp = dopsdagen i kyrkoboken
VAC = Vaccinering mot koppor
KONF = Konfirmation
= Oäkta barn, barn som är födda utanför äktenskapet.
VIG = Vigsel även v. v1. osv.
DÖD = Död även d.
d = d-bok = dödsdagen i kyrkoboken
begr = "nedsat" eller "gravfæstet"="ligtale" i kyrkoboken.
 
amt = Amtsregnskap
FT = Folketelling, t.ex. ft1801, ft1865, ft1875, ft1900
MT = Manntall, t.ex. mt1665, mt1701
FL = Flyttningslängd (ufl=utflyttning)
DOM = Dombok
JUS = Justitsprotokol fra Tinget
 
När det står "(en gissning)" så är det min uppfattning/gissning!
 
När det står "Osäkra föräldrar" så är de inte bekräftade.

SKIFTE Skiftet efter personen finns och barnen/slekten antecknad.
Texten (reg. 20/2 1808, auc. 5/4 1808, skifte 5/4 1808) betyder
reg.="registering av Vurderingsmend" och auc.="auction".
* före ett barns namn i en lista anger att f-bok är läst/bekräftad och att texten är inskriven under barnets namn.
# före ett barns namn i en lista anger att d-bok är läst/bekräftad och att texten är inskriven under barnets namn.

Förkortningar för olika böcker.
   I texten används hänvisningar till olika böcker och i stället för att skriva ut hela namnet på boken med författare osv. använder jag mig av följande förkortningar, till vänster om =.
 
Arnekleiv = Arnekleiven gamal gard i Dovre, Sigurd Arnekleiv 1963
Astafjord = Det gamle Astafjord og Ibestad, Hilmar Eriksen, 1962
Astafjord bygdebok = i 4 delar av Tom Meyer, 1992
Beitstadboka = Beitstadboka, Gårdshistoria bind 1, 2 og 3. 1977, 1985 og 1994
BergTorsken = Berg og Torsken Bygdebok, Arthur Brox, 1981
Bernhoft = Stamtavle over slægten Bernhoft, Christiania, 1885
Benkestok= Slægten Benkestok, Wilhelmine Brandt, 1997
BergTorsken = Berg og Torsken Bygdebok, Arthur Brox, 1981
BorgeValberg = Borge og Valberg Bygdebok 6 delar 1982, 87, 91, 96, 98, 2000
Buksnes = Buksnes Bygdebok av Ola Berg 1984
Bygden = Hernösands Stifts Herdaminne af Bygden, 1923, i fyra delar
Bygdebok for Nesna sogn = Bygdebok for Nesna sogn, Øyvind Jenssen, 1996.
= Bø bygdebok 1963
Deerherennå = De er her ennå, Samisk historie i Vesterålen, Borgos
Dishington = Slekten Dishington, J A Voll, 1942
DN = Diplomatarium Norvegicum
Dyrøy = Gårds- og slektshistorie for Dyrøy, Oddbjørn Knutsen, 1990
GamleTrondenes = Folk og Slekt i Gamle Trondenes, 1997
Geistligheden = Geistligheden i Tromsø stift, 1857, Andr. Erlands.
Greve= Slekten Greve, O. Ingstad, 1943
Gudbrandsdalen = Ättesoge for Gudbrandsdalen, Engbret Hougen
Gård og Slekt i Hemnes = Gård og slekt i Hemnes, Erling Nordli, 1998.
Hol = Hol bygdebok, Per Berg, 1971
Hveding = Norlandsætta Hveding, Johan Hveding, 1944
KvamStodEgge = Gårdshistorie Kvam/Stod/Egge, N. Taraldsen 1932
Kvæfjordboka = Kvæfjordboka, Jac. Norman, 1972
Lofotenhist= Lofoten og Vesterålens Historie, 1978, 1995
Lödingen-gård = Gårds- og Slektshistorie for Lødingen, 1987
Malmboka = Malmboka, Gårdshistorie for Malm, M.O. Landsem, 1960
Namdalseid = Namdalseid, Bygd Gard Ætt, Sturla Brørs, 1974
Nord-Handelssteder = Nordlandske Handelssteder, Ytreberg, 1941
NorskST = NST = Norsk Slekthistorisk Tidsskrift
NorumBL = Slekten Blix fra Jemtland, Thomas Norum, Oslo 1967
Schøning = Nordlands-Slegten Schøning i 360 aar, 1928
Skankeätten = Skankeätten, Roger de Robelin, Röros 1995
Skifter fra Nesna = Skifter fra Nesna 1686/1780, Svein Edvardsen, 1998.
Skifter fra Hemnes/Moe = Skifter fra Hemnes/Moe 1686/1780, Svein Edvardsen, 2002.
Skunck = Släkten Skunck, Skånke/Skanke, 1978
SlekterVågå = Slekter i Vågå og Lom, Pål Øystein Kvarberg, 1997
Sortland = Sortlands Historie, Helge Guttormsen, 1990
Storgårder = Jordegods og Storgårder i Nord-Norge, Axel Coldevin, 1989
Tjeldsund = Gårds- og Slektshistorie for Tjeldsund, Konrad Naustvik, 1994
Trondenes = Trondenes bygdebok, Trygve Lysaker, 4 delar, 1956-58
Veidemann = Fra Veidemann til Fiskarbonde, Hans Kr. Eriksen, 1977
Viborg = Slekten Trane fra Viborg, Ole Martin Kinnapel, 1978
Værøy-og-Røst = Historiske efterr. om Værøy og Røst, Svendsen,1916
Øksnes = Gård og slekt i Øksnes, 4 bind, Johan Borgos

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).